»De fruktade, fjädrade sig, fröjdades, voro missnöjda och diskuterade med hvarandra i den tron, att de visste, hvad de gjorde, och att de gjorde detta för sin egen skull; men likväl voro de alla ofrivilligt historiens verktyg och utförde ett ifrån dem själfva fördoldt men för oss begripligt arbete.«

— Lev Tolstoj: »Krig och fred«
(volym 3, andra delen, kapitel I).

free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/real/

En blick på adertonhundratalets realism och nittonhundratalets socialistiska realism i några ryska skönlitterära verk.

af Erik JonssonLitteraturförteckning
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om uppgiften och dess lösande


Detta papir är ursprungligen framställdt såsom pliktuppgift inom kursen i rysk litteraturhistoria RYS031 vid Slaviska institutionen, Lunds universitet vårterminen 1995 af Erik Jonsson < generaldepoten@rambler.ru>.
Uppgifterna om författarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
För första gången offentliggjordt på Internätet/Världsväfven i januari 1998.
Copyright © 1998–2003 Erik Jonsson
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner böra förstöras.
Senast ändradt 26.3.2003 (den tjugosjätte mars år tvåtusentre).

Hela texten finnes här äfven beredd för utskrift i PDF-filen Ryskrealism.pdf (att läsa i Acrobat Reader, Xpdf eller GV) samt den komprimerade postscriptfilen Rysk_realism.ps.gz (att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, hvilka kunna hämtas på ftp.sunet.se).
De utskriftsberedda PDF- och PostScript-filerna sakna dock de i HTML-filerna befintliga länkarna till andra dokument.


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst. v
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).