Strategin ändras vid de tidpunkter, då historiska vändningar eller genombrott inträffar, den omfattar perioden från en vändning (ett genombrott) till en annan, därför inriktar den rörelsen på ett bestämt allmänt mål, som inbegriper proletariatets intressen under hela denna period, den eftersträvar att vinna det krig mellan klasserna, som fyller hela denna period, och förblir därför oförändrad under denna period.

Taktiken däremot bestämmes genom ebb- och flodskiftet under den givna vändningen, den givna strategiska perioden, den bestämmes av växelförhållandet mellan de kämpande krafterna, av kampens (rörelsens) former, av rörelsens tempo, av kampens arena i varje givet ögonblick, i varje givet område, och eftersom dessa faktorer ändras till följd av orts- och tidsförhållandena under perioden från en vändning till en annan, så ändras taktiken (eller kan ändras) flera gånger under den strategiska periodens förlopp, emedan den inte omfattar hela kriget utan endast dess enskilda drabbningar, vilka leder till att kriget vinnes eller förloras. Den strategiska perioden är långvarigare än den taktiska.

free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/rkst/index.html


Om de ryska kommunisternas politiska strategi och taktik.
Utkast till en broschyr.

av J.V. Stalin

Juli 1921.

> J.V. Stalin (1879–1953):
»Om de ryska kommunisternas strategi och taktik«. (1921). Om strategi och taktik kan man även läsa i Stalins skrift »Om leninismens grunder«.

Emil Tusen <generaldepoten@rambler.ru> Fri Apr 21 21:43:18 CEST 2000


Några andra skrifter av eller om J.V. STALIN:

Några andra stalinlänkar:

Övriga länkar

Denna sidas innehåll finnes även på sidan http://www.geocities.com/generaldepoten/rkst/index.html


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).