free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/rkst/node4.html

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Nästa: Om leninismens grunder Opp: Om de ryska kommunisternas Bakåt: Frågor.


Om detta dokument …

Om de ryska kommunisternas politiska strategi och taktik.
Utkast till en broschyr.

Detta dokument är framställt såsom LaTeX-uppmärkt text i textredigeraren GNU Emacs under operativsystemet Slackware Linux och omvandlat till HTML medelst LaTeX2HTML translator Version 96.1-h (September 30, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

Följande kommando utlöste omvandlingen:
latex2html rykostratakt.tex.

Omvandlingen igångsattes av Emil Tusen Fri Apr 21 21:43:18 CEST 2000J.V. Stalin (1879–1953):
»Om de ryska kommunisternas strategi och taktik«. (1921).

Om strategi och taktik kan man även läsa i Stalins skrift »Om leninismens grunder«..

Emil Tusen <generaldepoten@rambler.ru> Fri Apr 21 21:43:18 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).