free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
...-K-.01
Signaturen -K- står för Herman Napoleon ALMKVIST (1839-1904).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... verstII1
1/10 svensk mil.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... samovar,II2
Det nationella ryska teköket.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Tofslandet.III1
Öknamn på Lilla Ryssland, emedan der de lägsta klasserna blott bära en hårtofs på det eljest rakade hufvudet.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Duma,III2
Så benämnas de lill-ryska folkvisorna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... kvass,III3
En syrlig rysk nationaldryck.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... tarantasIII4
Ett slags låg resvagn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... PetschorinsVI1
Petschorin, hufvudpersonen i Lermontofs ryktbara roman »Vår tids hjelte« är en under inflytande af Byrons skrifter kraftigt och snillrikt tecknad typ af den blaserade och lifvet föraktande ryske verldsmannen. Öfvers.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...XII1
Puschkin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... strof:XII2

Kto tjuvstvoval, togo trevozjit
prizrak nevozvratimych dnjej…
tomu uzj njet otjarovanij,
togo zmeja vospominanij,
togo raskajanje gryzet…

Den en gång djupt har känt, han rädes för skuggan af försvunna dar, för honom illusion ej finnes, han gnages ständigt af sitt minnes och af sin ångers dolda mask.

Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней…
Тому уж нет очарований,
Того змея воспоминаний,
Того раскаянье грызет…

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... SereschaXIII1
Förtrolig benämning på Sergej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... liggerXIII2
Ryskt ordspråk.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.