»DÄR, VAREST Elk Mountains höja sig på andra sidan Cumison River, redo fyra män över en högplatå, bevuxen med kort gräs, men så långt ögat kunde nå, utan en buske eller ett träd. Ehuru man i fjärran västern är van vid att möta egendomliga gestalter, hade dock dessa fyra ryttare måst väcka var och en mötandes särskilda uppmärksamhet.

Den ene av dem, vilken man genast märkte var den förnämste, red en präktig, kolsvart hingst. Hans gestalt, ehuru endast av medellängd, gav likväl intryck av stor kraft och uthållighet. Hans solbrända ansikte inramades av ett helskägg. Denne man var Old Shatterhand, den berömde jägaren, som fått detta binamn, emedan han på ett enda slag av sin knytnäve förmådde nedlägga sin fiende.

Bredvid honom red en liten spenslig, skägglös karl i en blå, långskörtad frack med gula, blankputsade knappar. På huvudet bar han en s.k. amazonhatt med en fjäder i. Byxorna voro för korta, och de bara fötterna voro instuckna i läderskor. Denne ryttare hade en hel arsenal med vapen hängande omkring sig, men den, som blickade in i hans godmodiga ansikte, såg genast, att han ej gärna brukade dessa vapen till att döda någon människa. Denne lille man var herr Heliogabalus Morpheus Franke, av sina kamrater gemenligen kallad Halte Frank, emedan han haltade på ena benet.«

web space | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Skatten i Silversjön


bild av omslaget till ungdomsboken Skatten i Silversjön av Karl Maytitelblad till Karl Mays ungdomsbok Skatten i Silversjön

indianbok för ungdom av Karl May
Översättning av A. Berg


Karl MAY (1842-1912):
Skatten i Silversjön (1890-1891).
Översättning av A. Berg
Stockholm
Holmquists Boktryckeri, 1932

PDF-filerna kan öppnas i Acrobat Reader eller motsvarande PDF-läsare. PDF-filen lämpar sig bättre än HTML-filen sis.html för utskrift på papper. Förlagans sidbrytningar är markerade med sidnummer i marginalerna på dessa filer.

Avskriften är senast rättad den 22.3.2005 (tjugoandre mars år tvåtusenfem), men fullkomlig överensstämmelse med förlagan kan självfallet ej utlovas. Tidigare versioner av dessa filer innehåller upptäckta fel och bör förstöras.

Se även Karl MAY: »Tyska hjertan, tyska hjeltar«. Följetongsroman med handlingen förlagd till Turkiet, Nordafrika, Nordamerika och Ryssland (Orient- och vildavästernroman m.m.)


Karl May (1842–1912): »Skatten i Silversjön«..
Översättning av A. Berg efter tyska originalet »Der Schatz im Silbersee«. (1890-91).


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning
Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).