web space | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

next up previous contents
Vidare: Innehåll Uppåt: Slackware Linux Essentials Tillbaka: Generaldepoten


Grundkunskap i Slackware Linux.
(efter Slackware Linux Essentials,
Officiell handledning till Slackware Linux.)

av David CANTRELL, Logan JOHNSON och Chris LUMENS.
Översättning av Erik JONSSON.

Grundkunskap i Slackware Linux slwhbk.pdf

Originalets titel:
»Slackware Linux Essentials.«
av David CANTRELL, Logan JOHNSON och Chris LUMENS.

Copyright © 2000 David Cantrell, Logan Johnson, Chris Lumens.

Originaltexten finns på http://www.slackware.com/book/

Svensk översättning / Swedish translation:
»Grundkunskap i Slackware Linux.« utförd av / made by Erik JONSSON <generaldepoten@rambler.ru>.

Copyright © 2000 Erik Jonsson.

Detta dokument är senast ändrat den 24 oktober 2000. Om PDF-filen har ett senare ändringsdatum, behöver det inte betyda, att innehållet är ändrat utan ibland endast utförandet.

Till innehållsförteckningen.

Översättarens anmärkningar år 2004-2010 (tvåtusenfyra-tvåtusentio):

Denna bok utkom ursprungligen tillsammans med Slackware 7.0 år 2000 (tvåtusen). Sedan dess har Slackware 7.1, 8.0 och 9.0 passerat, så att närvarande utgåva nu är Slackware 9.1 (sedan detta skrevs har även version 10.0 och 10.1, 10.2, 11.0, 12.0, 12.1, 12.2, 13.0 och 13.1 utkommit). Undervägs har en del ändrats, så att somliga smärre detaljer i denna bok inte längre fullkomligt överensstämmer med en samtida installation. Version 2.0 av denna bok ingår (på engelska) på Slackware-CD och DVD samt finns att hämta från www.slackbook.org Emellertid är inte förändringarna så stora, att de gör denna version av handboken överspelad. Den är fortfarande nyttig före, under och efter installation av Slackware Linux. Man skall emellertid inte bli förvånad över nyheter, som avviker ifrån det, som säges i denna bok. Bland nyheter, man först märker, kan nämnas:

Detta var några av de mest påfallande förändringarna. Det övriga upptäcker man och lär sig hantera och uppskatta efter hand, som man arbetar med Slackware.

Programpaket till Slackware Linux

Zenwalk 6.4

Zenwalk 6.4 utkom den 27.5.2010.

Slackware 13.1

Slackware 13.1 utkom den 24.5.2010. Länkar till torrentfiler:
http://www.slackware.com/getslack/torrents.php

Slackware 13.0

Slackware 13.0 utkom den 27.8.2009.

Slackware 12.2

Slackware 12.2 utkom den 11.12.2008.
 1. Man installerar först Bittorrent för den slackwareutgåva, man redan kör. Bittorrent finner man i katalogen /extra. T.ex. hämtar man paketet bittorrent-4.4.0-noarch-2.tgz och installerar detta, om man redan kör Slackware 12.0:
   installpkg bittorrent-4.4.0-noarch-2.tgz. 
   
 2. Man hämtar filerna med ändelsen .torrent ifrån t.ex. http://www.slackware.com/getslack/torrents.php och placerar dem på en hårddiskpartition med gott om utrymme för de ISO-filer, man skall hämta.
 3. Man kör kommandot (exempel):
   btdownloadcurses.py slackware-12.1-install-dvd.torrent
   
  så hämtas filen slackware-12.1-install-dvd.iso genom Bittorrent.

Det fungerar förstås likadant att hämta dessa ISO-avbilder med bittorrent i FreeBSD, så att man kan använda en maskin med FreeBSD, om man råkar ha en sådan, till att hämta dessa ISO-filer med Slackware.
next up previous contents
Vidare: Innehåll Uppåt: Slackware Linux Essentials Tillbaka: SSLUG


Denna översättning ifrån engelskan är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter Slackware Linux Essentials, officiell handbok för Slackware Linux.

Denna översättning tillhandahålles liksom engelskspråkiga originalet enligt villkoren i GNU General Public License (GPL).
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Tue Oct 24 09:36:13 CEST 2000

Hela boken finns här även beredd för utskrift i den komprimerade postscriptfilen slwhbk.ps.gz (att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, vilka kan hämtas på ftp.sunet.se).

Hela boken finns vidare i PDF-filen slwhbk.pdf (c:a 2,3 MB; att öppna för utskrift i Acrobat Reader, GV eller Xpdf). Man kan även hämta ziparkivet slwhbk.zip, att packa upp med unzip, pkunzip, winzip eller motsvarande. Den ozippade PDF-filen är avsedd för Acrobat Reader version 5, den zippade PDF-filen för Acrobat Reader 3. En lättversion utan figurer (bilder) finns i slwhbk_l.pdf (c:a 576 kB). Adobe Reader version 7.0.x för Linux finns nu att hämta från ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0/enu/ (c:a 39 MB). Till Slackware är det lämpligast att välja en fil med ändelsen tar.gz och inte någon RPM-fil.

Övrigt: inställningar för svenska bokstäver m.m.

Dessa sidor finns även under http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/sle/

Se även

http://www.slackware.com/http://www.sslug.dk/Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).