free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Uppringd förbindelse till Internätet från Slackware Linux

När man har kört skriptet pppsetup, får man bl.a. en fil vid namn pppscript i katalogen /etc/ppp/. En av raderna i denna fil blir dessvärre felaktig, så att uppringningen fungerar först därefter, att man har ändrat denna rad. Så här kan pppscript se ut, efter att pppsetup har skapat det:

   TIMEOUT 60
   ABORT ERROR
   ABORT BUSY
   ABORT "NO CARRIER"
   ABORT "NO DIALTONE"
   "" atz
   "atdt0200787878"
   TIMEOUT 75
   CONNECT

Ovanstående ändrar man till följande:

   TIMEOUT 60
   ABORT ERROR
   ABORT BUSY
   ABORT "NO CARRIER"
   ABORT "NO DIALTONE"
   "" atz
   "" atdt0200787878
   TIMEOUT 75
   CONNECT

Som synes är det ett citattecken på tredje raden ifrån slutet, som har hamnat på fel ställe, så att det måste flyttas. Sedan skall det gå att ringa upp som root.

I den version av KPPP, som medföljer KDE version 2.2.2, finns hjälpmedel för att göra inställningar för uppringd internetförbindelse, så att vanliga användare kan ringa upp. Starta KPPP från menyn Internet och följ anvisningarna för automatisk konfigurering i första hand, om internetleverantören ifråga är med på listan.

Se för övrigt anvisningarna i PDF-filen ringupp.pdf, om hur man kan rigga upp uppringning till sin internetleverantör så, att man inte behöver vara root för att få ringa upp och förbinda till Internet.


Tillbaka till sidan om pppsetup


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).