free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

next up previous contents
Vidare: Innehåll Uppåt: Slackware Linux Essentials Tillbaka: SSLUG


Grundkunskap i Slackware Linux.
(efter Slackware Linux Essentials,
Officiell handledning till Slackware Linux.)

av David CANTRELL, Logan JOHNSON och Chris LUMENS.
Översättning av Erik JONSSON.

Grundkunskap i Slackware Linux slwhbk.pdf

Originalets titel:
»Slackware Linux Essentials.«
av David CANTRELL, Logan JOHNSON och Chris LUMENS.

Copyright © 2000 David Cantrell, Logan Johnson, Chris Lumens.

Originaltexten finns på http://www.slackware.com/book/

Svensk översättning / Swedish translation:
»Grundkunskap i Slackware Linux.« utförd av / made by Erik JONSSON <generaldepoten@rambler.ru>.

Copyright © 2000 Erik Jonsson.

Detta dokument är senast ändrat den 24 oktober 2000. Om PDF-filen har ett senare ändringsdatum, behöver det inte betyda, att innehållet är ändrat utan ibland endast utförandet.

Till innehållsförteckningen.

Översättarens anmärkningar år 2004-2005 (tvåtusenfyra-tvåtusenfem):

Denna bok utkom ursprungligen tillsammans med Slackware 7.0 år 2000 (tvåtusen). Sedan dess har Slackware 7.1, 8.0 och 9.0 passerat, så att närvarande utgåva nu är Slackware 9.1 (sedan detta skrevs har även version 10.0 och 10.1 utkommit). Undervägs har en del ändrats, så att somliga smärre detaljer i denna bok inte längre fullkomligt överensstämmer med en samtida installation. Emellertid är inte förändringarna så stora, att de gör denna handbok överspelad. Den är fortfarande nyttig före, under och efter installation av Slackware Linux. Man skall emellertid inte bli förvånad över nyheter, som avviker ifrån det, som säges i denna bok. Bland nyheter, man först märker, kan nämnas:

Detta var några av de mest påfallande förändringarna. Det övriga upptäcker man och lär sig hantera och uppskatta efter hand, som man arbetar med Slackware.

Programpaket till Slackware Linux

Slackware 10.1

Slackware 10.1 utkom den 2.2.2005 (andre februari år tvåtusenfem). Se ChangeLog beträffande nyheter och ändringar.
next up previous contents
Vidare: Innehåll Uppåt: Slackware Linux Essentials Tillbaka: SSLUG


Denna översättning ifrån engelskan är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter Slackware Linux Essentials, officiell handbok för Slackware Linux.

Denna översättning tillhandahålles liksom engelskspråkiga originalet enligt villkoren i GNU General Public License (GPL).
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Tue Oct 24 09:36:13 CEST 2000

Hela boken finns här även beredd för utskrift i den komprimerade postscriptfilen slwhbk.ps.gz (att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, vilka kan hämtas på ftp.sunet.se).

Hela boken finns vidare i PDF-filen slwhbk.pdf (att öppna för utskrift i Acrobat Reader, GV eller Xpdf), som man även kan hämta ziparkivet slwhbk.zip, att packa upp med unzip, pkunzip, winzip eller motsvarande. Den ozippade PDF-filen är avsedd för Acrobat Reader version 5, den zippade PDF-filen för Acrobat Reader 3. Adobe Reader version 7.0 för Linux finns nu att hämta från ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0/enu/. Till Slackware är det lämpligast att välja filen AdbeRdr70_linux_enu.tar.gz (c:a 39 MB) och inte RPM-filen. Andra versioner av läsaren finns på sidan http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html.

Övrigt: inställningar för svenska bokstäver m.m.

Dessa sidor finns även under http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/sle/

Se även

http://www.slackware.com/http://www.sslug.dk/Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Generaldepotens Fotografiska Anstalt.

Ryska Litteraturdepoten.

Emil Tusens Uppfostringsanstalt.

Generaldepotens Typografiska Anstalt.

Generaldepotens Förströelsedetalj.

Hävder och anor.

Generaldepotens Bibliografiska Anstalt.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i en
enda fil vardera.  HTML-filerna lämpar sig vanligen bäst
för läsning på skärm, mens PDF-filerna merendels
lämpar sig bäst för utskrift.

Undantag ifrån detta utgör sådana texter, vilka
innehåller frakturstil men enbart i PDF-filen och
därför kan se bäst ut i denna även vid
läsning på skärm.

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).