free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
next up previous contents
Vidare: I denna bok använda Uppåt: Innehåll Tillbaka: Innehåll

Förord.

Operativsystemet Slackware Linux är en kraftfull plattform för datorer, vilka bygger på Intel-processorer. Det är konstruerat så, att det skall vara stabilt, säkert och funktionellt både som server (nätverkstjänare) och som arbetsstation.

Avsikten med denna bok är, att man skall komma igång med operativsystemet Slackware Linux. Den avser inte skildra distributionen ur alla dess synvinklar utan vill snarare visa, vad distributionen duger till, och ge läsaren grundläggande kännedom om systemet.

Vi hoppas, att denna bok skall komma läsaren till nytta under insamlandet av erfarenheter tillsammans med Slackware Linux. Vi hoppas också, att läsaren skall låna ut den till alla sina vänner, när de kommer och frågar efter Slackware Linux.

Om än denna bok inte är någon spännande roman, så har vi förvisso försökt göra den så underhållande som möjligt. Har vi tur, får vi ett filmkontrakt. Men det är klart, att vi också hoppas, att läsaren skall kunna lära sig något av den och tycka, att den är till nytta.

Spelet kan börja.


next up previous contents
Vidare: I denna bok använda Uppåt: Innehåll Tillbaka: Innehåll


Denna översättning ifrån engelskan är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter Slackware Linux Essentials, officiell handbok för Slackware Linux.

Denna översättning tillhandahålles liksom engelskspråkiga originalet enligt villkoren i GNU General Public License (GPL).
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Tue Oct 24 09:36:13 CEST 2000

Hela boken finns här även beredd för utskrift i PDF-filen slwhbk.pdf.

http://www.slackware.com/http://www.sslug.dk/Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).