web space | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
next up previous contents
Vidare: Inledning. Uppåt: Innehåll Tillbaka: Förord.

I denna bok använda textkonventioner.

Författarna skriver i engelska originalets förord följande: »Denna bok är skriven i SGML med användande av DTD:n DocBook 4.0. Vi har använt de i DocBook inbyggda elementen för filnamn, kommandon och filinnehåll. Detta ger ett konsekvent bruk av typsnitt och stilar för bokens alla aspekter. Man behöver göra sig förtrogen med några av dessa konventioner, innan man fortsätter läsa.«

Översättarens anmärkning: Denna översättning är framställd i LaTeX och inte SGML, men textkonventionerna skiljer sig inte så våldsamt ifrån originalets. De räknas upp nedan.

Översättningens textkonventioner.

Textkonventionerna i översättningen är inte fullkomligt överensstämmande med originalets, men ligger likväl rätt nära:


next up previous contents
Vidare: Inledning. Uppåt: Innehåll Tillbaka: Förord.


Denna översättning ifrån engelskan är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter Slackware Linux Essentials, officiell handbok för Slackware Linux.

Denna översättning tillhandahålles liksom engelskspråkiga originalet enligt villkoren i GNU General Public License (GPL).
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Tue Oct 24 09:36:13 CEST 2000

Hela boken finns här även beredd för utskrift i PDF-filen slwhbk.pdf.

http://www.slackware.com/http://www.sslug.dk/Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).