web space | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
next up previous contents
Vidare: Installation. Uppåt: Inledning. Tillbaka: Introduktion till Slackware Linux.

Hjälp.

Det infinner sig stunder, då man behöver hjälp med ett bestämt kommando, med att rigga upp något program eller med att få någon maskinvaruenhet att fungera. Lyckligtvis finns en mängd olika sätt att skaffa hjälp. Om man har installerat paketen i programvaruserien F, så finns redan en hel mängd hjälpfiler installerade. Med programmen brukar också följa hjälp om deras valmöjligheter, inställningsfiler och bruk. Slutligen kan man ta en titt på Slackwares officiella WWW-sida för att få hjälp där.

I systemet inbyggd hjälp.

man.

 

Kommandot man (förkortning för »manual«) är av ålder den gängse inbyggda hjälpen i Unix- och Linux-system. Särskilt formaterade filer, »man pages«, finns skrivna för de flesta kommandon och distribueras tillsammans med programvaran. Om man kör man någotkommando, så visas manualsidan för (naturligtvis) kommandot eller programmet någotkommando.

Eftersom det finns så många manualsidor, så är de grupperade i numrerade avsnitt. Detta system har funnits så länge, att man ofta får se kommandon, program och t.o.m. programbiblioteksfunktioner omnämnda tillsammans med manualsidesavsnittets nummer. Till exempel kan man få se man(1). Detta utsäger, att kommandot man finns dokumenterat i avsnitt 1 (användarkommandon); vi kan ange, att vi vill se manualsidan i avsnitt 1 för »man« genom att kommendera man 1 man. Det kan vara lämpligt att ange avsnittets nummer i sådana fall, då det finns flera manualsidor med samma namn i olika avsnitt.

Avsnitt Innehåll
Avsnitt 1 användarkommandon (endast inledning)
Avsnitt 2 systemanrop
Avsnitt 3 C-biblioteksanrop
Avsnitt 4 maskinvaruenheter (t.ex. hd, sd)
Avsnitt 5 filformat och protokoll (t.ex. wtmp, /etc/passwd, nfs)
Avsnitt 6 spel (endast inledning)
Avsnitt 7 konventioner, makropaket o.s.v. (t.ex. nroff, ascii)
Avsnitt 8 systemadministration (endast inledning)

Förutom man(1) finns kommandona whatis(1), och apropos(1), vars gemensamma syfte är att underlätta informationssökning i manualsystemet. Kommandot whatis ger en mycket kortfattad beskrivning av systemkommandon likt något slags lathund. apropos användes till att söka efter en manualsida, som innehåller ett givet nyckelord.

Ytterligare upplysningar om dessa kommandon finns på deras manualsidor. ;)

Katalogen /usr/doc.

Med källkoden till de programpaket, vi bygger, följer något slags dokumentation. Det kan vara README-filer, bruksanvisningar, licensvillkor …  Vilken sorts dokumentation det än är, som medföljer källkoden, så installeras den i systemet under katalogen /usr/doc.

Om manualsidorna inte ger tillräckliga upplysningar, så bör /usr/doc bli nästa hållplats.

HOWTOs och mini-HOWTOs.

Det är i sann gemenskapsanda, som vi får samlingen med HOWTO/mini-HOWTO. Dessa filer är precis, vad det låter som -- dokument, som beskriver, hur man gör olika saker. Om man installerar paketet med HOWTO-samlingen, så kommer HOWTO-dokumenten att installeras i /usr/doc/Linux-HOWTOs och mini-HOWTO-dokument i /usr/doc/Linux-mini-HOWTOs.

I samma paket ingår en samling FAQ:ar (Frequently Asked Questions -- vanliga frågor med svar), som installeras på samma ställe.

Dessa filer förtjänar att läsas, närhelst man inte är riktigt säker på, hur man skall gå till väga med någonting. Här finns en häpnadsväckande spännvidd över olika ämnen, vilka stundom får en överraskande detaljerad behandling.

Hjälp på nätet.

Förutom den dokumentation, som levereras och kan installeras tillsammans med operativsystemet Slackware Linux, så finns hjälp att tillgå från flera ställen på Nätet.

WWW-sida och diskussionsforum.

www.slackware.com

Detta är den officiella WWW-sidan för Slackware Linux och den är bräddfylld med smaklig slackwaredokumentation. Här finns introduktionshjälpsidorna, en installationsvägvisare, FAQ-listor med vanliga frågor och deras svar samt allehanda godsaker för nya (och ofta även för erfarna) användare.

På WWW-sidan finns också Slackware Forum, en avdelning där användare får diskutera sina erfarenheter av Slackware och hjälpa varandra med frågor och svårigheter. Den har visat sig vara en mycket omtyckt tillgång och har varit många till god hjälp, så att den förmodligen bör bli första hållplatsen, när man söker användarstöd. P.g.a. den stora läsekrets, man får för sina meddelanden, så har man ibland bättre tur med att få en snabb lösning här än någon annanstans; om man har tur, har någon annan redan lyckats lösa samma problem. Man bör först söka igenom Slackware Forum efter svar på frågor, som kanske redan har blivit både ställda och besvarade, innan man ställer gamla frågor på nytt.

Användarstöd genom epost

Var och en, som köper en officiell CD med Slackware Linux, har rätt till gratis installationssupport per epost. Därmed är det sagt, att vi är av den gamla skolan. Vi gör vårt bästa för att hjälpa alla, som skriver supportfrågor till oss. Var dock vänlig att kontrollera dokumentationen och WWW-sidan (särskilt FAQ-sidorna och Slackware Forum) innan ni skickar epost hit; man kan mycket väl få snabbare svar på så vis; och ju mindre epost, vi måste besvara, desto snabbare kan vi hjälpa alla, vilket torde vara uppenbart.

Epostadressen för tekniskt användarstöd är <support@slackware.com>. Övriga epostadresser och annan kontaktinformation står förtecknad på WWW-sidan.


next up previous contents
Vidare: Installation. Uppåt: Inledning. Tillbaka: Introduktion till Slackware Linux.


Denna översättning ifrån engelskan är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter Slackware Linux Essentials, officiell handbok för Slackware Linux.

Denna översättning tillhandahålles liksom engelskspråkiga originalet enligt villkoren i GNU General Public License (GPL).
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Tue Oct 24 09:36:13 CEST 2000

Hela boken finns här även beredd för utskrift i PDF-filen slwhbk.pdf.

http://www.slackware.com/http://www.sslug.dk/Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).