… „Genom att skapa en polsk republik med en nationell armé, som avskär de röda vägen emot Väst. Lettland och Estland ges »självständighet« och tillsammans med Polen och Rumänien skall de utgöra en väpnad buffert emellan Ryssland och Väst, under Frankrikes protektorat. England kommer ju att ta Murmanområdet och Archangelsk. Allierade landstigningstrupper kommer att tränga bort de röda från norr, deras flotta från Östersjön. Den andra engelska zonen blir Norra Kaukasus, Baku, Mellersta Asien. Franska flottan skall ju vid första möjlighet gå in i Svarta Havet och inta Odessa med övriga hamnstäder. Japanerna har intagit Vladivostok och rycker redan fram emot Sibirien. I samma riktning verkar den ryska vita armén och den tjeckoslovakiska kåren. Vid denna tid skall Polen försöka ta resten av Ukraina på högra stranden, Litauen samt Vitryssland men, ifall detta icke lyckas, där skapa stater, som är fientliga mot sovjeterna. Inklämt i denna ring kväves Moskva. Men vi polacker måste skynda oss, innan vårt land gripes av kaos. Vi måste förbereda väpnade styrkor, som kan ge alla dem, som efter tyskarnas uttåg tänker sig att skapa sovjeter i Polen eller något i den stilen, en näsbränna. Vi måste besegra tiden, samla ihop styrkor, beväpna dem, skapa maktorgan, ett gendarmeri. Frankrike skall ge oss ammunition och vapen på kredit; de skall skicka halvannat tusende officerare. Då skall det bli annat ljud i skällan. Men nu är det nödvändigt att handla, och det med bestämdhet. Desto mer som detta ju inte bara är en fråga om politik i allmänhet, utan det kan även bli vårt öde; om vi inte utrotar de polska bolsjevikerna, så skall de utrota oss!“
free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Mark Donskojs film »Hur stålet härdades« (Sovjetunionen 1942) efter Ostrovskijs roman «Kak zakaljalas stalj»
Bilder ur Donskojs film »Hur stålet härdades« («Kak zakaljalas stalj», Sovjetunionen 1942) efter Nikolaj Ostrovskijs roman.

Födda av stormen.

roman av Nikolaj Ostrovskij.

Denna översättning är utförd av Erik Jonsson 1999—2004. Här förhandsvisas än så länge endast första kapitlet.:

Se i anslutning till denna text även:


Mark Donskojs film »Hur stålet härdades« (Sovjetunionen 1942) efter Ostrovskijs roman «Kak zakaljalas stalj»
Bilder ur Donskojs film »Hur stålet härdades« («Kak zakaljalas stalj», Sovjetunionen 1942) efter Nikolaj Ostrovskijs roman.


Nikolaj OSTROVSKIJ: »Födda av stormen« (1934–1936).
Översatt under åren 1999–2004 (nittonhundranittionio till tvåtusenfyra) av
Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru>.

Denna översättning Copyright © 2004 Erik Jonsson.

Uppgifterna om författarens och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.

Denna sida senast ändrad den 17.6.2005 (den sjuttonde juni år tvåtusenfem).


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Innehåll:


Litteraturförteckning