… „Genom att skapa en polsk republik med en nationell armé, som avskär de röda vägen emot Väst. Lettland och Estland ges »självständighet« och tillsammans med Polen och Rumänien skall de utgöra en väpnad buffert emellan Ryssland och Väst, under Frankrikes protektorat. England kommer ju att ta Murmanområdet och Archangelsk. Allierade landstigningstrupper kommer att tränga bort de röda från norr, deras flotta från Östersjön. Den andra engelska zonen blir Norra Kaukasus, Baku, Mellersta Asien. Franska flottan skall ju vid första möjlighet gå in i Svarta Havet och inta Odessa med övriga hamnstäder. Japanerna har intagit Vladivostok och rycker redan fram emot Sibirien. I samma riktning verkar den ryska vita armén och den tjeckoslovakiska kåren. Vid denna tid skall Polen försöka ta resten av Ukraina på högra stranden, Litauen samt Vitryssland men, ifall detta icke lyckas, där skapa stater, som är fientliga mot sovjeterna. Inklämt i denna ring kväves Moskva. Men vi polacker måste skynda oss, innan vårt land gripes av kaos. Vi måste förbereda väpnade styrkor, som kan ge alla dem, som efter tyskarnas uttåg tänker sig att skapa sovjeter i Polen eller något i den stilen, en näsbränna. Vi måste besegra tiden, samla ihop styrkor, beväpna dem, skapa maktorgan, ett gendarmeri. Frankrike skall ge oss ammunition och vapen på kredit; de skall skicka halvannat tusende officerare. Då skall det bli annat ljud i skällan. Men nu är det nödvändigt att handla, och det med bestämdhet. Desto mer som detta ju inte bara är en fråga om politik i allmänhet, utan det kan även bli vårt öde; om vi inte utrotar de polska bolsjevikerna, så skall de utrota oss!“
free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Födda av stormen.

roman av Nikolaj Ostrovskij.

Denna översättning är utförd av Erik Jonsson 1999—2004. Här förhandsvisas än så länge endast första kapitlet. Se i anslutning till denna text även:

                 Första boken.

                Första kapitlet.

  En lätt knackning på dörren. Ludwika såg opp
  ifrån boken och lyssnade. Den mjuka men enträgna
  knackningen upprepades. Det var bara gubben Józef, som brukade
  knacka så — försiktigt och förstulet,
  såsom både han i förväg om ursäkt,
  för att han störde. Ludwika kastade ofrivilligt en blick
  på det ålderdomliga urets visare.

  »Klockan ett … Vad kan föranleda gubben att
  komma så sent?«

  Boken av Żeromski gled över täcket ner på mattan;
  och sedan den hade hamnat i stålampans ljuskrets,
  glänste det till i pärmarnas gyllene bokstäver. En
  nätt och jämnt förnimbar köldilning, som
  härrörde endera ur beröringen med sidentyget i den
  kimono, Ludwika hade kastat över de bara skuldrorna, eller
  också ur den plötsliga sinnesrörelsen, fick henne
  att rysta till.

  „Är det du, Józef?“

  „Ja, nådiga pani.“

  Redan därför, att gubben hade kommit in i sovrummet men
  glömt att först buga sig djupt, och på hans
  förvirrade uppsyn, förstod Ludwika: någonting
  ovanligt hade inträffat.

  „Pan greven Edward har kommit, hennes
  nåd …“

  „Vad sade du … Edward? … Men var är
  han då?“ nästan viskande frågade Ludwika,
  fastän hon själv tyckte sig ropa högt.

  Ludwika väntade sig vad som helst, blott icke makens
  återkomst. Under en följd av ögonblick
  försökte hon betvinga sin stämma men utan
  framgång. Hon förlorade fattningen och rusade ut ur
  rummet. I den enorma salongen lyste där ett skumt sken
  ifrån ett ljus, som stod på pianot. En man i
  grå soldatkappa var i färd med att lyfta ner
  persedelsäcken ifrån axlarna. Han snurrade hastigt runt
  vid knackningen på den öppna dörren. Ludwika svepte
  instinktivt kimonon om sig; framför henne stod där en
  okänd karl med en oformlig pälsmössa nerdragen till
  ögonen och skymde ljuset. Ludwikas blick hejdade sig undrande
  på den obekantes stora, yviga skägg. Soldaten grep
  Ludwika i armen och drog henne intill sig. Hon försökte
  slita sig loss, men de manliga armarna höll henne i ett fast
  grepp.

  När det främmade, skäggiga ansiktet kom närmare
  hennes ögon, försvann förskräckelsen lika hastigt,
  som den hade uppstått. Nu kunde varken pälsmössan
  eller det förfärliga skägget vilseleda henne
  längre. Hon skulle ha känt igen Edwards ögon ibland
  tusen andra ögon: hans nästan kisande ögon och de
  fina, krökta ögonbrynen ovanom dem. Likväl var detta
  icke hennes Eddi, den städse så elegante med
  gardesöverstens guldglänsande epåletter.

  Nu avgav hans mustascher och skägg, hans smutsiga kläder
  en skarp os av machorka blandad med de motbjudande utdunstningarna
  ur den fuktiga soldatkappan. Mogielnicki insåg hustruns
  belägenhet. Sedan han hade kysst en fjunig lock vid hennes
  tinning men ej de skälvande, fylliga läpparna,
  släppte han henne. Józef hade kommit fram och ställt sig
  vid sidan om.

  „Det är hans fel, att jag möter dig så
  här. Józef borde inte ha talat om för dig, att jag hade
  kommit, förrän jag hade tvättat mig och klätt
  om“, sade Edward sakta och liksom ursäktande sig, mens
  han tog av sig pälsmössan. Trött drog han handen
  igenom det rufsiga håret. Denna välbekanta rörelse
  väckte i Ludwika den forna känslan av närhet till
  maken. Det smärtade henne, att de smutsiga kläderna och
  denne käre mans frånstötande yttre under en kort
  minut hade väckt motvilja och avsky inom henne. Glömsk av
  Józefs närvaro kysste hon de kära, oförändrade
  ögonen. Och nu sköt han henne redan ifrån sig
  försiktigt men bestämt:

  „Sedan, Ludwis, senare … Jag måste ta av mig
  all denna lump och framförallt tvätta mig ren. Det
  känns, som om smutsen hade trängt rätt igenom mig;
  de senaste två dagarna har jag åkt på ett
  lokomotiv och sovit på kolen, eller rättare sagt —
  inte sovit alls.“

  När Edward efter en timme kom in i hustruns sovrum,
  förundrade hon sig på nytt: skägget var
  försvunnet, men lika avrakat var även hans svallande
  hår. Huvudet med sina kraftiga, regelbundna former
  tillsammans med pannans skarpa hörn såg ut som vore det
  polerat. Han var åter inte lik sig, eftersom han aldrig
  tidigare hade rakat huvudet, emedan han visste, att detta inte
  klädde honom. Den gråa kostym, som Józef hade
  framskaffat ur den gamla grevliga garderoben, påminde Ludwika
  om deras äktenskaps första månader, vilka de hade
  tillbragt tillsammans i Nizza. Det var där, hon första
  gången hade fått se honom i civila kläder.

  „Nå, nu behöver du inte vara rädd för
  för mig, glädjen min, utan kan till och med kyssa
  mig“, sade han.

                  * * *

  Morgonen smög sig in i sovrummet med en strimma ljus, som
  slank in igenom en springa mellan gardinerna. Ludwika vaknade, men
  då hon var rädd att väcka maken, rörde hon sig
  ej utan låg stilla och betraktade den sovande. Edward drog
  djupa andetag, och i takt med hans andhämtning höjde sig
  sidenskjortan på hans breda, håriga bröst.
  Sömnlösa nätter, ständigt väntande
  på fara — allt detta tog nu på en gång ut
  sin rätt. Trött, rusig av det starka vinet, den rikliga
  födan och hennes ömhet hade han fallit i sömn efter
  att nätt och jämnt ha hunnit berätta det allra
  viktigaste för henne.

  Han var här därför, att hon var
  här. Självfallet hade han aldrig glömt henne. Denna
  långa och farliga väg ifrån Paris igenom två
  fronter hade han tillryggalagt för hennes skull. Visserligen
  hade man givit honom vissa uppdrag … Men skulle han
  då ha lämnat Paris och arbetet i krigsministeriet
  för att underkasta sig risken och umbärandena, om ej
  Polens vackraste kvinna hade väntat på honom här?
  De sista orden uttalade han gäspande. Av de brottstycken,
  hennes man hade hunnit berätta för henne, förstod
  Ludwika, att stora tilldragelser stod för dörren, och hon
  gissade redan själv, att någon fara var i
  antågande — en tillintetgörande,
  förfärlig en, som hotade krossa hela deras
  levnadssätt och själva grundvalen för deras liv!
  Likväl var hon lycklig. Vad som än skulle hända,
  så länge han var där, så funnes ingenting att
  frukta. Allt, som behövdes, skulle avgöras och
  utföras av honom, så som det alltid hade varit
  förut. Bakom hans breda skuldror skulle hon gömma sig
  undan nödvändigheten att själv avgöra
  några som helst allvarliga, praktiska frågor.

  Edward vaknade lika plötsligt och oväntat, som han hade
  somnat. Deras blickar möttes, och bägge log.

  „Hur tror du, det känns att vakna i samma ögonblick
  som man känner, hur de försöker skära i en med
  en slö kniv, och så plötsligt får man i
  stället för en bovfysionomi se ditt ansikte? …
  Men nu är det redan sent, dags att stiga upp.“

  „Blunda, Edward, jag skall strax klä på mig.“

  Han log överseende.

  Han tog opp den bok, som hade fallit till mattan, och
  låtsades läsa i den. Żeromski. »Den trogna
  floden« Upprorsromantik, självuppoffring,
  trofasthet … Hon har inte förändrats. Hon till
  och med ber mig blunda. Ett vuxet barn! Romantiska varelse!

                  * * *

  I grevarna Mogielnickis gamla palats, i alla dess tjugosju rum, tog
  det sedvanliga morgonlivet sin början. På nedre
  våningen, varav tjänstefolket bebodde en del, hade man
  redan för länge sedan vaknat. I köket tillbereddes
  morgonmålet. Två kammarjungfrur och en ung lakej
  städade hallen och den stora salongen. En trappa opp sov man
  alltjämt. Ludwikas kammarjungfru, den söta,
  sextonåriga Hella, barnbarn till den gamle Józef, skulle
  städa sin matmors budoar men fann dörren låst. Hon
  frågade farfadern varför. Gubben förbjöd henne
  att störa pani grevinnan och att städa rummen denna dag.

  Mens Edward väntade på Ludwikas återkomst,
  betraktade han de välbekanta, kära småsakerna
  på hustruns toalettbord. Hon kom snart tillbaka i
  sällskap med Józef. Gubbens gråa huvud bugade sig djupt.
  Under hans mörkblåa kosackrock avtecknade sig hans magra
  skulderblad tydligt. Józef hade tjänat Edward, sedan denne
  ännu hade varit barn. Gubben var den grevliga familjen
  så tillgiven, som blott gamla gårdvarar plägar
  vara, redo att kasta sig över envar, som vågar sig in i
  husbondens hem. Man kunde inte föreställa sig palatset
  utan Józef. I familjen Mogielnicki var de vana vid honom på
  samma vis, som de var vana vid de två medeltida riddarfigurer
  i rustning, vilka stod vid ingången i hallen. Riddarfigurerna
  gick, liksom sådana som Józef, i arv ifrån
  släktled till släktled.

  Gubben var lakej. Även hans söner och sonsöner hade,
  liksom genom arv, blivit lakejer hos grevarna Mogielnicki. Som
  femtonårig gosse hade Józef för första gången
  börjat tjäna Edwards farfar. Det var därför,
  som Edward i sina mellanhavanden med hovmästaren, för
  vilken han hade fullt förtroende, tillät en viss
  familjär närhet.

  „Har du gjort allt, Józef, som jag har sagt dig?“

  „Ja, ingen vet något om nådig herrns ankomst. Jag
  skall själv städa grevens rum. Här, var så
  god, är nyckeln till dörren emellan arbetsrummet och
  nådiga fruns sovrum. Sedan dagen för herr grevens
  avfärd har ingen — förutom jag och fru grevinnan
  — gått in där … När Hella skall
  städa rummen, så får nådig pan vistas i sitt
  arbetsrum. Självfallet skall mitt barnbarn ingenting säga
  till någon, men det blir ändå bäst
  så … “

  Józef talade med sakta och gammelmanshes röst. Nu först
  märkte Edward, när han betraktade det magra ansiktet med
  dess långa, gråa polisonger, hur Józef hade
  åldrats under de senaste tre åren.

  „Gott, Józef. Berätta nu för mig om den tyske
  majoren. Vad är det, han heter?“

  „Adolf Sonnenburg, nådig pan. Majoren bor i
  guvernörens rum. Han har en kalfaktor. Den slashasen
  ränner till köket i ett kör och övernattar
  tillsammans med Adam i lakejkammaren. Pan majoren är av adlig
  släkt och, med förlov sagt, en ordentlig
  människa. Han har förbjudit sina soldater att föra
  busliv i fågelgården, annars hade de ju slaktat alla
  våra gäss, höns … “

  „Hur många tyskar är här på
  godset?“ avbröt honom Edward.

  „En hel skvadron. Det är redan en hel månad, som
  deras hästar har hållit på och ätit av
  vår havre. Hans excellens tillät det först inte,
  men då arresterade tyskarna pan förvaltaren och de
  lyckades öppna ladorna. Nu, när vi har pan majoren boende
  här hos oss, så har tyskarna börjat skaffa sig
  hö i byarna, men det är ju vårt
  alltsammans … “

  „Var är soldaterna inkvarterade?“

  „På lantgården.“

  „Gott. När skall du åka till pater Hieronim?
  Jag vill träffa honom redan idag.“

  „Jag skall åka nu strax. Inga fler befallningar?“

  „Nej.“

  Józef hejdade sig vid dörren.

  „Pater Hieronim, får jag berätta för honom om
  att nådig herrn har kommit?“

  Edward tvekade några ögonblick, därpå nickade
  han bekräftande.

  Familjen Mogielnicki var lämnad ensam. Edward gick in till
  hustrun.

  „Förlåt mig, Eddi, men jag förstår inte,
  vad du skall med pater Hieronim? Jag kan faktiskt inte sätta
  någon tro till, att du skulle ha beslutat bikta dina synder
  för honom!“ Hon gav till ett klingande skratt.

  Edward omfamnade henne ömt.

  „Du har väl ingenting emot pater Hieronim?“

  „Nej, men det är lite konstigt. Varken din far, din bror
  eller Stefania vet om, att du har kommit hit.“

  „Pater Hieronim får en särskild inbjudan. Bli inte
  förvånad över det. Jag kunde inte väcka alla
  om natten. Här är ju tyskar i huset, men jag …
  jag är ju fransk officer. Förstår du inte det,
  Ludwis? I morgon måste jag åka till Warszawa, och ju
  färre som vet om min ankomst, desto bättre.“

  „Vad, skall du resa igen?“

  „Jag kommer snart tillbaka, Ludwis.“

  „Och så, i stället för att tillbringa dessa
  timmar med mig, så kallar du till dig den där ryslige
  jesuiten.“

  Edward log.

  „Jag behöver pater Hieronim till ett visst uppdrag. Det
  är en angelägenhet, som inte intresserar
  dig. Förlåt mig, men när pater Hieronim kommer,
  så måste han och jag talas vid emellan fyra
  ögon. Det är någonting, han har bett kardinalen
  om. Det är alltså kyrkliga
  angelägenheter … Det är en hemlighet, han har,
  och han vill inte gärna ha någon annan
  närvarande. Men låt mig ställa dig några
  frågor.“

  „Jag lyssnar, Eddi.“

  „Säg mig, äter denne major middag tillsammans med
  er?“

  „Ja, pappa och Stefania brukar bjuda honom till vårt
  bord. Han för sig oklanderligt. Han talar rätt god
  franska … Det är bara det, att ibland har han med
  sig en annan officer, en Oberleutnant Schmultke. En sådan
  ohyvlad bajrare! Du skulle bara höra hans vulgära,
  klumpiga komplimanger! Han låter hela tiden
  förstå, att det inte är vi, som är herrar
  här, utan de. Pappa säger, att Schmultke gör honom
  stora tjänster, men jag kan i alla fall inte med honom.“

  Edward anade bakom hennes ord någonting större än
  det, som hon sade, och hans ögonbryn höjde sig
  långsamt. Ludwika uppfattade makens sinnesstämning,
  kände med fingertopparna på hans ögonbryn och
  försökte släta ut det skarpa vecket tvärs
  över pannan. Denna tysta rörelse brukade alltid kunna
  lugna dem utan ord. När hennes fingrar sedan närmade sig
  hans läppar, gick hans blick ofrivilligt till ljusspelet i
  hennes fingerrings stenar.

  „Ludwis, var förvarar du dina värdesaker?“

  Hennes täta ögonfransar fladdrade förvånat.

  „Så konstigt, Eddi! Du frågar inte, hur mitt liv
  har varit under dessa tre år, utan du intresserar
  dig …

  „Du är ett barn, Lu … Jag frågade dig
  därför, att jag behöver veta, hur stora
  tillgångar vi har i värdesaker. Jag skall tala om
  för dig sedan, varför jag behöver veta detta. Kommer
  du kanske ihåg, hur mycket dina briljanter kostade i
  guldrubler?“

  „Mamma har visst sagt till moster, att de värdesakerna,
  som jag fick i hemgift, de är värda omkring
  hundrasjuttitusen. Men hur mycket de där briljanterna, du har
  gett mig, är värda — det vet väl du
  själv.“

  Edward gjorde ett hastigt överslag i huvudet:
  »Hundrasjuttio plus hundratjugo, det blir
  tvåhundranittiotusen. Kaggen med tiorubels guldmynt, vilken
  är nergrävd i parken, det gör tvåhundratusen
  därtill. Sexhundratusen francs på banken i
  Frankrike. Tolvtusen pund i Ludwikas namn på banken i
  London. Och så de sjuttontusen tyska mark, som jag har i
  fickan … Det är allt att räkna med ifråga
  om pengar. Närmare omkring en million i guldrubler. Härav
  är det blott hälften, som tillhör Ludwika och
  mig. Detta är således allt, som återstår
  utav min personliga förmögenhet på sju
  millioner! … Numera är det ju svårt att
  räkna tiotusen desiatiner jord med ekonomibyggnader och
  herrgård, ångkvarn, garveri och sextonhundra desiatiner
  skog såsom kapital, när allting knakar i fogarna och
  hotar att störta samman. För allt detta
  återstår det oss ännu att kämpa …
  Men än så länge förfogar vi över en halv
  million i guldrubler, och det är i värsta fall
  bättre än ingenting.«

  Från andra sidan dörren hördes någons
  röster och skratt.

  „Władek, kan du någon gång lära dig lite
  hyfs!“ tjatade en kvinnoröst.

  Till svar hördes fnitter.

  „Det är Stefa och Władysław“ viskade Ludwika
  oroligt. „Józef har meddelat dem, att jag inte mår bra,
  men de har kommit i alla fall.“

  Edward begav sig till hustruns sovrum och drog henne med
  sig. Hastigt öppnade han dörren till sitt arbetsrum.

  „Berätta tills vidare ingenting för dem och
  försök bli av med dem så snart som
  möjligt“, sade han, mens han stängde dörren.

  „Hur är det fatt, kära du? Det sägs, att du
  inte är riktigt kry?“ pladdrade Stefania på under
  sin väg in i rummet.

  I släptåg hade hon Władysław Mogielnicki, som
  vältrade in hack i häl efter henne.

  „Men hon är ju lika förtjusande som vanligt,
  svär jag på min ära!“ skorrade han, slingrade
  sig vigt förbi Stefania och ilade fram till Ludwika.

  När hans klibbiga läppar vidrörde hennes hand,
  kände Ludwika som vanligt äckel. Hon visste själv
  inte varför, men denne ljusblonde yngling blev henne alltmer
  motbjudande efter hand, som han växte från gosse till
  man.

  „Som du ser, Ludwis, så har det varit helt
  förgäves att förslösa en sådan ofantlig
  massa pengar på vår svågers uppfostran. Han
  är som en jockey på galoppbanan, alltid
  försöker han tränga sig före!“ sade
  Stefania med ett halvt föraktfullt leende.

  Władek rättade självbelåtet till sin fluga.

  „Snabbhet och stormangrepp — det är stora
  härförares valspråk!“

  Władysław ledde så över det obehagliga samtalet till ett
  annat ämne, i det han föreslog Stefania att visa Ludwika
  det nyligen ifrån maken emottagna brevet.

  „Vad skriver Stanisław?“ undrade Ludwika intresserat,
  lade armen om Stefanias axlar och satte sig hos henne i soffan.

  Władek slog sig ner mitt emot och betraktade med kännarmin
  Stefanias fylliga, med silkesstrumpor tätt omslutna vader samt
  Ludwikas välbyggda ben.

  » Min kära Stefoczka,« läste Ludwika med
  avsiktligt hög röst, för att Edward i sitt arbetsrum
  skulle kunna höra på, »vår stab befinner sig
  nu i Kiev. Det är en stor och tämligen kultiverad stad;
  här finns en opera, som inte är så illa. I
  går afton, till exempel, åhörde vi >Faust<, och
  vår överste, gubben Behlendorf, förundrade sig:
  >Alldeles som i München! Men detta är dock ett barbariskt
  land, som myllrar av banditer!< Jag har redan skrivit till dig och
  berättat om, hur vi intog staden Ostrog. Jag fick två
  veckors permission och begav mig till vårt volynska gods vid
  Borowitz. Du kan inte föreställa dig min vrede över
  allt, jag där fick se. Huset var plundrat — rummen tomma,
  fönsterrutorna utslagna. Till och med järnet var
  bortrivet ifrån taken. Alla maskiner var
  försnillade. På lantgården hade bönderna lagt
  beslag på hästar och boskap, sädesmagasinen var
  uppbrutna. Där fanns ingenting, förutom de kala
  byggnaderna. Runtomkring härskade smuts och
  förödelse. Förvaltaren var dödad,
  tjänstefolket hade skingrats. Med hjälp av den pluton
  frankfurtare, som intagit Borowitz, genomförde jag rannsakan
  och husundersökning. Fader Paisij, den ryske präst, jag
  bodde hos, berättade för mig, hur plundringen av godset
  gått till och vilka, som var skyldiga till den. Det var
  på hans inrådan, vi gjorde allmän
  husundersökning i byn. Det, vi fann, var förstås
  bara de ynkliga lämningarna. Allt fick plats i tre rum. Jag
  erbjöd frankfurtarna inkvartering i vårt hus. Chefen
  för hetmansvakten (kommer du ihåg krögaren
  Mazurenkos son?) med sin familj har också flyttat över
  till vårt hus. Jag har utnämnt honom till
  förvaltare för godset tills vidare. Han har svurit mig
  att återställa godset, alltsammans ända till sista
  smula. Bättre förvaltare kan jag inte få för
  trettio mark nu. I kyrkbyn känner han alla, och allt, som kan
  hämtas åter, skaffar han också tillbaka. För
  honom och frankfurtarna är det bekvämast att bo litet
  avsides ifrån byn; här är de tillsammans, så
  om de blir överfallna, kan de lättare försvara sig.
  Apropå det, så myllrar det av partisanband
  häromkring. Tyvärr hade alla de, som prästen
  utpekade för mig, inför vår ankomst begivit sig
  till skogs. För att vänja de kvarvarande av med att
  plundra, så befallde jag Mazurenko att prygla de skadligaste
  av dem. Jag var förstås inte själv närvarande
  vid orderns verkställande … «

  „Så förskräckligt!“ framviskade Ludwika
  och lät handen med brevet falla ner i knäet.

  „Ja, det har fullkomligt ruinerat Stanisław och Stefa. I
  Borowitz är knappt bara byggnaderna kvar, och det galiziska
  godset är nerbränt till grunden. Jag kan bara inte
  begripa, hur han har kunnat vara så skonsam där? Jag
  skulle ha hängt halva kyrkbyn, tagit ifrån dessa bestar
  all boskap, alla hästar och allt spannmål“, tillade
  Władysław.

  „Jag säger, det är förskräckligt, när
  man piskar folk, och några av dem kanske inte är
  skyldiga. Och det är det, Stanisław har gjort! Jag vet
  inte … Men det är ovärdigt en sann
  aristokrat“, avbröt honom Ludwika upprört.

  „Det är lätt för dig att döma! Du och
  Edward har allt ert i behåll, men Stanisław och jag är
  nästan utfattiga nu“, suckade Stefania.

  „Det vore intressant att få veta, vad du menade med
  orden »sann aristokrat«!“ brusade Władysław
  opp. „Skulle det bara vara ni, Czernecki, som är
  värdiga denna ära … “

  „Nog, Władek, nog!“ höjde Stefania handen
  avvärjande. „Jag ser, att ni inte vill höra på
  brevet.“

  Hon var dotter till en skogsindustriägare, för vilken
  millionerna inte så illa uppvägde avsaknaden av adlig
  vapensköld, och Władysławs tuppaktiga högfärd, som
  alltid syntes henne löjlig, retade henne nu.

  Władysław skulle säga ytterligare någonting, men det
  knackade på dörren; den inträdande storvuxne
  tjänaren förkunnade, att hans nåd önskade
  träffa hennes nåd; han trädde vördsamt till
  sidan och släppte förbi en fet, pussig gubbe, vilken
  långsamt och med möda asade fötterna efter sig
  på sin väg in i rummet.

  »Nu kommer Józef snart med pater Hieronim, men så
  kommer alla hit på en gång och skingras antagligen inte
  så snart igen. Måste varna Józef, så att han
  ledsagar pater Hieronim direkt till Eddis arbetsrum. Men det
  är över huvud taget underligt, allt detta: Eddi har
  kommit, men ingen vet om det! Kan det verkligen vara så
  farligt för honom? Och så till råga på allt
  denne ryslige gosse!« tänkte Ludwika uppretat.

  „Förbannade höst! Det gör ont överallt,
  och så, blir jag till pĺ köpet förkyld. 
  Adam, täck över mina ben och så kan
  du gå. Gör sängen färdig“, tryckte den
  gamle gubben hest och mödosamt fram orden. Astman kvävde
  honom; han andades tungt och visslande.

  Adam gick ut.

  „Vi höll just på att läsa ett brev ifrån
  Stas, pappa“, sade Stefania, när hon satte sig ner vid
  sidan om gubben.

  Grevens färglösa ögon levde opp.

  „Nå, vad nytt därifrån? Berätta!“

  Man fick upprepa brevets första hälft för
  gubben. Därpå fortsatte Stefania läsningen:

  »Jag kan inte skriva om allt, även om brevet skickas med
  fältpost. Tyvärr kan jag inte säga någonting
  till tröst. Ukraina har blivit som en bikupa, vari man har
  stuckit in några käppar. En av dessa käppar är
  vår tyska armé. Bina har börjat stickas allt
  oftare. Utan stålbrynja är det farligt att gå
  utanför porten. Vem vet, jag kanske snart får
  träffa er. Låt oss hoppas, att ödet inte har oss
  någon tragedi i beredskap och att vi får ses igen
  levande och oskadda. Har ni hört något om Edward?
  Är ni alla friska? En hälsning till er alla, mina
  kära Ludwika, far och Władek. Och dig, Stefoczka, kysser jag
  och … « „Å, så glad jag är,
  för att Stanisław skall komma. Annars är här
  dödligt tråkigt. Detta oändliga krig börjar
  redan tråka ut en, särskilt de senaste
  åren. Här har bara varit en eller två baler
  på hela säsongen. De allra intressantaste
  människorna är vid fronterna. Vart man går,
  så träffar man på dessa soldater. Särskilt
  här, på ukrainska bondvisjan. Jag tror, att i Berlin och
  i Paris lever man ett riktig liv, men här kan man bli galen av
  leda.“

  „Jag kan inte se något att glädjas över“,
  sade gubben vresigt.

  „Hur så? Stas kommer ju.“

  Kazimierz Mogielnicki kastade en missnöjd blick på
  Stefania.

  „Man kan anlända hit på olika sätt. Brevet
  säger klart, att tyskarnas belägenhet är ytterst
  instabil. Det är heller inte svårt att
  föreställa sig, vad som kan inträffa, om de
  lämnar Ukraina. Efter dem kommer ju bolsjevikerna hit.“

  Władysław höll det för nödvändigt att fnysa
  föraktfullt.

  „Vad menar du, pappa! I Ukraina står trehundratusen
  tyska soldater. Det är världens bästa armé, medan
  bolsjevikerna är en hop bondlurkar beväpnade med
  räffelbössor, en hjord, som skall skingras inför
  första anblicken av en pansarautomobil. Schmultke har
  berättat för mig, att de har jagat denna boskap
  ifrån Brest-Litovsk till Rostov. Löjtnanten är
  övertygad om, att tyskarna snart skall inta Baku samt
  därefter även Moskva.“

  Gubben viftade bort det.

  „Ack, var så god och tig med dig, du och din Schmultke!
  Han lyckas inte ens komma till rätta med de bondlurkar, han
  har rakt framför näsan! När bönderna hos
  Zajonczkowski stal hö på ängarna, vad gjorde
  då dina Schmultke och Sonnenburg? De sa, att med en enda
  skvadron vore det farligt att komma dit. Eller hur var det på
  Barankiewicz' sockerfabrik? Löjligt! En flock pojkspolingar
  med kulspruta hindrade dem under tre timmar ifrån att komma
  in på fabriken. Och för dig är detta
  småsaker! Vilken dag som helst kan vi vänta oss att
  vakna vid skottlossning. Jag kan inte sova lugnt. Jag vet, vad
  dessa vilddjur är mäktiga, de har redan lärt sig att
  döda. Det är bara kraft, som kan hålla dem
  tillbaka. Jag fasar för att tänka på, vad som skall
  hända, om denna kraft inte framträder. Tyskarna är
  vårt enda stöd. Om de lämnar oss, så skall vi
  gå under!“

  Gubben flämtade. Vid tinningarna svällde ådrorna till en
  likhet med mörkblåa maskar. Han hostade med tydlig
  smärta, så att han skakade i hela kroppen.

  Alla teg.

  Ludwika gick fram till fönstret.

  Vid uppfarten stod där en kalesch.

  „Förlåt, jag skall bara lämna er en kort
  minut“, sade Ludwika och begav sig emot dörren.

                  * * *

  „Jag står helt och hållet till er tjänst, pan
  Edward!“ framsade pater Hieronim med låg röst,
  sedan Ludwika hade lämnat dem ensamma.

  De satt vid skrivbordet i djupa fåtöljer mitt emot
  varandra. Pater Hieronims små, svarta och glänsande
  ögon granskade försiktigt Mogielnicki, gömda bakom
  halvslutna ögonlock. Edward kände detta, fastän det
  föreföll, som vore pater Hieronim helt enkelt trött
  och satt där halvsovande.

  „Ni är en smula förundrad över min ankomst,
  pater Hieronim?“ Edwards blick följde den andres krokiga
  fingrar, mens de ryckte i tofsen på det tvinnade band, han
  bar om livet.

  „Förundrad? Hm … Kanhända det!“

  Deras blickar möttes. Detta var en tyst konfrontation, som
  varade några ögonblick; det kändes för Edward,
  liksom vidrörde han en skarp rakkniv.

  „Jag tror, att ni och jag skall vara uppriktiga och strax
  gå in på det väsentliga i saken“, avbröt
  Edward tigandet.

  Pater Hieronim betraktade honom frågande.

  „Hans helighet kardinal Camarini har bett mig överbringa
  hans hälsning och överlämna er ett litet brev. Var
  så god.“

  Pater Hieronim genomläste några gånger
  papperslappen, där det på latin stod skrivet något
  i stil med ett recept.

  »Av honom skulle man ju ha kunnat göra en god
  boxare«, kom Edward att tänka, mens han iakttog pater
  Hieronim. Pater Hieronim hade verkligen ett stort huvud med
  kraftig, fyrkantig käke och tjock nacke. Under den svarta
  sutanen kunde man ana en välfödd, kraftig kropp.

  „Såvitt jag har förstått, så
  önskar hans helighet, att jag hjälper er, till och med mer
  än så — fullgör allt, som ni håller
  för nödvändigt att ge mig i uppdrag“, yttrade
  pater Hieronim slutligen.

  „Ni har förstått det rätt. Men såvitt
  jag vet, så är inte Vatikanens nya orientering helt klar
  för er. Ni skall få mer ingående förklaringar
  vad den saken angår, men tills vidare skall jag berätta
  för er, hur saken förhåller sig“, svarade
  Edward.

  „Ja, det intresserar mig synnerligen.“

  „Nå, så här är det, pater
  Hieronim“, började Edward nästan viskande. „Ni
  känner förstås till tyska arméns läge?“

  „Ja, i allmänna drag … “

  Edward drog ur innerfickan fram en karta och bredde ut den på
  bordet. De lutade sig bägge över den. Edwards finger
  kröp långsamt ifrån Svarta Havet till
  Östersjön.

  „Här går till exempel gränsen för den
  tyska ockupationen: Rostov-vid-Don, Charkov, över huvud taget
  hela Ukraina … och hit, till Polen, därefter
  Vitryssland, Litauen, Lettland och den slutar med Estland. Detta
  är nästan tre gånger så stort som själva
  Tysklands eget territorium. Jag talar bara om Tyskland“,
  fortsatte Edward. „Österrike-Ungern spelar här en
  andraplansroll. Enligt uppgifter ifrån franska generalstaben,
  fullkomligt exakta, så förfogar den
  österrikisk-tyska ledningen på denna yta över inte
  mindre än tjugonio infanteri- och tre
  kavalleridivisioner. Deras armé räknar sammanlagt
  trehundratjugotusen man.“

  Pater Hieronim log knappt märkbart.

  „Jag förstår, varför ni ler, pater Hieronim:
  ni tror, att det inte lönar mödan att lämna Paris
  för att räkna, hur många hundratusen soldater
  Tyskland har på ett territorium, där Frankrike inte har
  en enda. Jag säger — än så länge,
  eftersom kriget fortsätter. Men kriget, pater Hieronim, skapar
  inte enbart nya gränser utan även nya stater. Nu skall
  jag avslöja för er något, som är en
  krigshemlighet och som har föranlett min ankomst hit. För
  det första, så har Tyskland redan förlorat
  kriget.“

  „Förlorat kriget?“ Pater Hieronim dolde inte sin
  förundran. „Har verkligen Ententen krossat Tyskland
  på västfronten?“

  „Nej, fronten håller sig än, men det är ju
  dödsryckningarna. Deras undergång kommer
  inifrån. Vår militära
  underrättelsetjänst rapporterar om en hel rad arbetar-
  och soldatmanifestationer i Österrike såväl som i
  Berlin och Hamburg. På ett av pansarskeppen har uppror brutit
  ut. För var dag, som går, blir det tätare mellan
  myterierna, och kaiserns regering är redan ur stånd att
  ta itu med dem. Det kan inte råda något tvivel
  därom, att de närmaste dagarna kommer att bringa
  vittnesbörd om revolutioner i Österrike och
  Tyskland. Tyskarna är slagna. Ingenting skulle kunna
  hjälpa dem: varken erövring av Rysslands fruktbaraste
  områden eller transporter av spannmål och boskap
  ifrån Ukraina till det utsvultna Tyskland; nationen är
  ur stånd att längre fortsätta kriget, eftersom dess
  bakland står i brand och Österrike överhuvudtaget
  inte kan hålla ut annat än med Tysklands hjälp. Som
  ni ser, så sker detsamma med Tyskland som med Ryssland. Det
  vore oförnuftigt att tro, att den revolutionära smittan
  ifrån Ryssland inte skulle tränga in i Europa. Den har
  redan trängt in. Ludendorff själv har erkänt, att
  tyska förband, som har förflyttats ifrån Ukraina
  till franska fronten, är anstuckna med bolsjevism och odugliga
  till strid, till och med farliga, eftersom de desorganiserar de
  övriga … “

  „Säg mig, pan Edward, gäller detta endast
  Tyskland?“ avbröt honom pater Hieronim.

  Flera sekunders tigande. Edward märkte först nu, att
  där var kallt i det oeldade arbetsrummet. Det hördes, hur
  Ludwika spelade piano i salongen. Han flyttade sig tungt i
  fåtöljen och mörknade; förjagande allt varmt,
  ömt och livande i musiken framsade han dovt och hårt:

  „Bolsjevismen kan komma att uppsluka hela den civiliserade
  världen, om den inte utrotas redan i fosterstadiet.“ I
  Edwards röst klang en hård beslutsamhet och något,
  som den framför honom sittande jesuiten blott med sitt skarpa
  sinne kunde uppfatta — fruktan. Edward reste sig, tog
  några steg, ställde sig framför pater Hieronim och
  fortsatte: „Hela det tyska kejsarrikets byggnad rasar
  ihop … Vad här vidare skall bli, det är
  svårt att säga. Om Berlin tar efter Moskva och bildar
  råd, så kommer det att utgöra ett
  fruktansvärt hot. Att införa allierade trupper i ett
  land, som behärskas av revolutionen — det innebär
  att upprepa tyskarnas öde i Ukraina. Ifall ändå
  socialdemokraterna — nu talar jag om
  högersocialdemokraterna — lyckas behålla makten i
  sina händer, då avlöser den demokratiska hönan
  de kejserliga örnarna, så att Tyskland under en rad
  år skall upphöra med att spela någon roll som
  stormakt.“

  I pater Hieronims ögon anade Edward en stum fråga.

  „Ni frågar, varför jag har kommit hit, där
  tyskarna kan arkebusera mig som fransk spion?“

  „Det har jag nog inte sagt något om. Men jag får
  tillstå, att det intresserar mig.“

  „Förträffligt. Förlåt mig min långa
  inledning. Således, varför är jag
  här? … Så snart eldsvådan bryter ut i
  Berlin, så upplöses den tyska armén i Ukraina och
  Polen. Detta står utom tvivel. Tyskarna avtågar, och
  hela det av dem ockuperade territoriet övergår i
  Röda Arméns händer. Kan ni föreställa er vad,
  som då kommer att inträffa? Ett rött Moskva —
  ett rött Berlin! Detta är — slutet för
  Europa. Varken Frankrike eller England kan tillåta
  detta. Situationen förändrar sig skarpt. Tidigare gjorde
  den österrikisk-ungerska armén tjänst såsom en
  barriär, som skilde Europa från det kommunistiska
  Ryssland. Nu har denna barriär raserats. Om inte vi
  tillsammans bygger upp en annan, så överränner
  sovjeterna allt … “

  „Hur kan man då förhindra detta?“
  frågade den spänt lyssnande pater Hieronim.

  Edward tog kartan i händerna.

  „Genom att skapa en polsk republik med en nationell armé, som
  avskär de röda vägen emot Väst. Lettland och
  Estland ges »självständighet« och tillsammans
  med Polen och Rumänien skall de utgöra en väpnad
  buffert emellan Ryssland och Väst, under Frankrikes
  protektorat. England kommer ju att ta Murmanområdet och
  Archangelsk. Allierade landstigningstrupper kommer att tränga
  bort de röda från norr, deras flotta från
  Östersjön. Den andra engelska zonen blir Norra Kaukasus,
  Baku, Mellersta Asien. Franska flottan skall ju vid första
  möjlighet gå in i Svarta Havet och inta Odessa med
  övriga hamnstäder. Japanerna har intagit Vladivostok och
  rycker redan fram emot Sibirien. I samma riktning verkar den ryska
  vita armén och den tjeckoslovakiska kåren. Vid denna tid
  skall Polen försöka ta resten av Ukraina på
  högra stranden, Litauen samt Vitryssland men, ifall detta icke
  lyckas, där skapa stater, som är fientliga mot
  sovjeterna. Inklämt i denna ring kväves Moskva. Men vi
  polacker måste skynda oss, innan vårt land gripes av
  kaos. Vi måste förbereda väpnade styrkor, som kan
  ge alla dem, som efter tyskarnas uttåg tänker sig att
  skapa sovjeter i Polen eller något i den stilen, en
  näsbränna. Vi måste besegra tiden, samla ihop
  styrkor, beväpna dem, skapa maktorgan, ett
  gendarmeri. Frankrike skall ge oss ammunition och vapen på
  kredit; de skall skicka halvannat tusende officerare. Då
  skall det bli annat ljud i skällan. Men nu är det
  nödvändigt att handla, och det med bestämdhet. Desto
  mer som detta ju inte bara är en fråga om politik i
  allmänhet, utan det kan även bli vårt öde; om
  vi inte utrotar de polska bolsjevikerna, så skall de utrota
  oss!“

  Edward tystnade och kastade en blick på kartan. Därefter
  tillade han, liksom hade han dragit sig något till minnes:

  „Förresten, hans helighet kardinalen har gett mig i
  uppdrag att underrätta er därom, att ifall ert arbete
  visar sig framgångsrikt, så kan han inte finna
  någon, som vore bättre lämpad än ni för
  ämbetet som generalvikarie i Volynien.“

  Pater Hieronims små ögon bytte ut sitt sedvanliga uttryck.

  „Jag inväntar era befallningar, pan Edward.“

  „Förträffligt, pater Hieronim!“ Edward satte
  sig. „Således, till verket … Om en eller annan
  dag skall jag resa till Warszawa för att delta i
  överläggningar. Under tiden skall ni sätta era
  kollegor här i kretsen in i läget. Var försiktig,
  när ni gör detta.“ Då han märkte
  jesuitens otåliga fingerrörelse, förstod Edward,
  att de sista orden inte borde ha uttalats.

  „Säg än så länge ingenting om min ankomst
  och min mission. Om tre veckor infaller min frus
  födelsedag. Under denna förevändning skall vi
  här samla kretsens bästa familjer och sådana av de
  förmögnaste människorna, som intresserar sig
  för vår verksamhet. På samma gång skall ni
  samla prästerna till rådplägning hos er. Sedan
  skall ni anstränga er att få till stånd personliga
  sammanträffanden med ortens politikusar. Vad är det
  för en, som är hövding här?“

  „En PPS-are — advokaten Sładkiewicz.“

  „Är han redan socialist? Det gick snabbt! En
  förslagen kanalje! Var mycket försiktigt med honom, pater
  Hieronim! Innan situationen har klarnat, kan han tre gånger
  ha förrått oss till tyskarna. Jag tar ifrån
  Warszawa med mig några officerare, som jag måste
  placera i ordentliga familjer. Vi skall hitta några utvalda
  personer och i tysthet beväpna dem … Låt
  någon av era kollegor framträda med predikningar, som
  manar till kamp för fäderneslandet och ett stort
  Polen. Till och med om han blir arresterad, så gör det
  inte så mycket; vi löser ut honom! Jag skaffar
  pengar. Här är femtontusen mark så
  länge. Förresten, förvarna lämpliga personer
  om, att den tyska marken snart skall rasa. I Warszawa skall jag
  träffa en påvlig nuntie och be honom om råd
  beträffande hur, vi vidare skall handla. Men nu är den
  grundläggande uppgiften att samla krafter … Det
  är, såvitt jag kan se, allt, jag ville säga er. Nu
  ber jag er att åka till furst Zamojski och
  överlämna honom mitt brev.“

  Bägge reste sig.Nikolaj OSTROVSKIJ: »Födda av stormen« (1934–1936).
Översatt under åren 1999–2004 (nittonhundranittionio till tvåtusenfyra) av
Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru>.

Denna översättning Copyright © 2004 Erik Jonsson.

Uppgifterna om författarens och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.

Denna sida senast ändrad den 17.6.2005 (den sjuttonde juni år tvåtusenfem).


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Innehåll:


Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).