… „Genom att skapa en polsk republik med en nationell armé, som avskär de röda vägen emot Väst. Lettland och Estland ges »självständighet« och tillsammans med Polen och Rumänien skall de utgöra en väpnad buffert emellan Ryssland och Väst, under Frankrikes protektorat. England kommer ju att ta Murmanområdet och Archangelsk. Allierade landstigningstrupper kommer att tränga bort de röda från norr, deras flotta från Östersjön. Den andra engelska zonen blir Norra Kaukasus, Baku, Mellersta Asien. Franska flottan skall ju vid första möjlighet gå in i Svarta Havet och inta Odessa med övriga hamnstäder. Japanerna har intagit Vladivostok och rycker redan fram emot Sibirien. I samma riktning verkar den ryska vita armén och den tjeckoslovakiska kåren. Vid denna tid skall Polen försöka ta resten av Ukraina på högra stranden, Litauen samt Vitryssland men, ifall detta icke lyckas, där skapa stater, som är fientliga mot sovjeterna. Inklämt i denna ring kväves Moskva. Men vi polacker måste skynda oss, innan vårt land gripes av kaos. Vi måste förbereda väpnade styrkor, som kan ge alla dem, som efter tyskarnas uttåg tänker sig att skapa sovjeter i Polen eller något i den stilen, en näsbränna. Vi måste besegra tiden, samla ihop styrkor, beväpna dem, skapa maktorgan, ett gendarmeri. Frankrike skall ge oss ammunition och vapen på kredit; de skall skicka halvannat tusende officerare. Då skall det bli annat ljud i skällan. Men nu är det nödvändigt att handla, och det med bestämdhet. Desto mer som detta ju inte bara är en fråga om politik i allmänhet, utan det kan även bli vårt öde; om vi inte utrotar de polska bolsjevikerna, så skall de utrota oss!“

»Födda av stormen«

free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Karta över nordöstra Tyskland.

Karta över nordöstra Tyskland och ryska Polen

Denna karta visas här i anslutning till Nikolaj Ostrovskijs roman »Födda av stormen« och Alexander Fadejevs roman »Det unga gardet«.

Se även:


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: