(Om somliga bokstäver visas felaktigt på denna sida — t.ex. som frågetecken, kan det hjälpa att ladda om — uppdatera — sidan.)

free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Vid föregående århundrades mitt ägnade sig Olds och Milner åt experiment med hjärnstimulering. De stack in elektroder i hjärnorna på vita råttor. Deras teknik var barbarisk liksom deras metodologi, men när de funnit råtthjärnans njutningscentrum, lyckades de åstadkomma, att när djuren timme efter timme drog i en spak, sändes där en ström till elektroderna och framkallade opp till åttatusen självretningar i timmen. Dessa råttor behövde ingenting verkligt. De ville inte veta av något som helst förutom spaken. De ignorerade föda, vatten, fara, honan; ingenting i världen intresserade dem förutom stimulatorns spak. Senare gjordes försök med apor, och de gav samma resultat. Där gick rykten om, att någon gjorde sådana försök med förbrytare, som dömts till döden … 

generaldepoten/tirox.html


Tidsålderns
rovgiriga ting.
Chistjnyje vjestji vjeka.

Fantastisk berättelse av
ARKADIJ STRUGATSKIJ och BORIS STRUGATSKIJ.
Översättning ifrån ryskan av ERIK JONSSON.

»Det finns blott ett problem— ett enda i världen
— att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … «. [Not]

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY[Not] Det boken inledande citatet är här översatt ifrån ryskan. Franska texten lyder:

«. il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde.
Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. »

ur A. de Saint-Exupéry: «.La lettre au général X»


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Första kapitlet.

Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av Erik Jonsson efter berättelsen »Chistjnyje vjestji vjeka«. av A. Strugatskij och B. Strugatskij.
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Mon Mar 20 15:55:35 CET 2000

Hela berättelsen finns här även beredd för utskrift i PDF-filen tiro.pdf att läsa i Acrobat Reader samt den komprimerade postscriptfilen tiro.ps.gz att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, som kan hämtas på ftp.sunet.se.

Ryska texten finns att hämta från Maksim Mosjkovs bibliotek.

Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).