free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

…men de super som svin och duger inte längre någonting till, inte ens de duger längre någonting till, alltför mycket hat, alltför litet kärlek, hatet är lätt att lära, men kärleken svår, och därtill har man nött för mycket på kärleken och besudlat den, och den är passiv, därför går det så, därför att kärleken alltid är passiv, men hatet är i gengäld alltid aktivt och därför mycket tilldragande, och man säger dessutom, att hatet är medfött medan kärleken växer ur förstånd, stort förstånd, och det vore över huvud taget bra att tala litet med intellarna, de är inte alla dummerjönsar och hysteriker, men plötsligt lyckas man kanske finna människan, vad är det egentligen, som är av naturen gott hos människan, ett skålpund av ett grått ämne, men även detta är inte alltid gott, så att människan alltid måste börja på ny kula, och det vore bra, om sociala kännetecken vore ärftliga…

www.geocities.com/generaldepoten/trt/Tidsaalderns_rovgiriga_ting-node10.html


Tionde kapitlet.

(Om somliga bokstäver visas felaktigt på denna sida — t.ex. som frågetecken, kan det hjälpa att ladda om — uppdatera — sidan.)

Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av Erik Jonsson efter berättelsen »Chistjnyje vjestji vjeka«. av A. Strugatskij och B. Strugatskij.
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad 2.2.2004 (den andre februari tvåtusenfyra)

Hela berättelsen finns här även beredd för utskrift i PDF-filen tiro.pdf att läsa i Acrobat Reader samt den komprimerade postscriptfilen tiro.ps.gz att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, som kan hämtas på ftp.sunet.se.

Ryska texten finns att hämta från Maksim Mosjkovs bibliotek.

Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).