free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 … en man anstränger sig, arbetar och räknas som en värdefull medarbetare; man lyssnar på honom och framhåller honom som föredöme; men just i det ögonblick, då han behövs i en konkret angelägenhet, visar det sig plötsligt, att han är uppsvullen och pussig, att där ränner slinkor till honom, att det redan på morgonen luktar brännvin om honom …  Era angelägenheter intresserar honom inte, och på samma gång är han förskräckligt upptagen, han skall ständigt träffa någon, han samtalar oredigt och oklart och är er inte till någon hjälp. Och sedan, innan ni hinner klaga, sitter han på alkoholistanstalt eller dårhus, eller också är han föremål för rannsakning. Eller plötsligt gifter han sig — underligt och befängt, och av detta giftermål luktar det påfallande illa av utpressning … 

www.geocities.com/generaldepoten/trt/Tidsaalderns_rovgiriga_ting-node5.html


Femte kapitlet.

(Om somliga bokstäver visas felaktigt på denna sida — t.ex. som frågetecken, kan det hjälpa att ladda om — uppdatera — sidan.)

Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av Erik Jonsson efter berättelsen »Chistjnyje vjestji vjeka«. av A. Strugatskij och B. Strugatskij.
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad 2.2.2004 (den andre februari tvåtusenfyra)

Hela berättelsen finns här även beredd för utskrift i PDF-filen tiro.pdf att läsa i Acrobat Reader samt den komprimerade postscriptfilen tiro.ps.gz att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, som kan hämtas på ftp.sunet.se.

Ryska texten finns att hämta från Maksim Mosjkovs bibliotek.

Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).