free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

»Herregud, det var inte länge sen, jag begrep det; att vi inte ens är en avkrok, vi är — ett reservat! I hela världens ögon är vi just det, ett reservat för dumheten, okunnigheten och pornokratin. Vet Ni vad, i vår stad uppehåller sig på andra året en professor Rubinstein. Socialpsykolog, ett världsnamn. Han studerar oss, som man studerar djur …  Sönderfallande ekonomiska formationers instinktiva sociologi kallar han sitt arbete. Det, som intresserar honom, är människan såsom bärare av urinstinkterna, och han har beklagat sig för mig, hur besvärligt det är att samla material i länder, där den instinktiva verksamheten vanställts och undertryckts av pedagogiska system. Men hos oss är han lycksalig! Enligt vad han påstår, finns det hos oss över huvud taget ingen som helst verksamhet förutom den instinktiva.«.

www.geocities.com/generaldepoten/trt/Tidsaalderns_rovgiriga_ting-node9.html


Nionde kapitlet.

(Om somliga bokstäver visas felaktigt på denna sida — t.ex. som frågetecken, kan det hjälpa att ladda om — uppdatera — sidan.)

Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av Erik Jonsson efter berättelsen »Chistjnyje vjestji vjeka«. av A. Strugatskij och B. Strugatskij.
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad 2.2.2004 (den andre februari tvåtusenfyra)

Hela berättelsen finns här även beredd för utskrift i PDF-filen tiro.pdf att läsa i Acrobat Reader samt den komprimerade postscriptfilen tiro.ps.gz att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, som kan hämtas på ftp.sunet.se.

Ryska texten finns att hämta från Maksim Mosjkovs bibliotek.

Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).