»Det språket vi talar, det klingar så väl
ja, det är och förbliver en del av vår själ.«.

Emil Tusen
(fritt förbättrat efter L. Dahlqvist)

free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Kanhända det retar en del…

Emil Tusens valspråk »Kanhända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel«., vilket står på Generaldepotens hemsida, är förstås ett citat ur L. Dahlqvists kända visa »Vi klarar oss nog ändå«., vilken spelades in på skiva med sång av E. Persson år 1939 (denna inspelning är utgiven på LP-skivan Odeon PMES 514 i serien »Svenska sångfavoriter«. och senare överförd till CD).

För att vara skrivet av en stockholmare, som gav sig ut för göteborgare, avbildar detta skaldestycke märkvärdigt troget en hållning, som vi skåningar tycker om att berömma oss av och omhulda. Emellertid avslöjar sig ickeskåningen Dahlqvist i den felaktiga formuleringen

»Kanske språket, vi talar, ej klingar så väl,
men det är och förbliver en del av vår själ«.
vilken med en smula välvilja kan tolkas såsom en ren dumhet, i värsta fall såsom en förolämpning.

I själva verket är det icke möjligt att föreställa sig ett skönare tungomål än det skånska. Dess enda brist skulle möjligen kunna vara avsaknaden av ett motsvarande skriftspråk.

Dahlqvists text behöver således putsas en smula. Generaldepotens generalredaktör och hovpoet Emil Tusen har därför till att börja med framlagt följande förslag till förbättring av ovan ifrågasatta rader i Dahlqvists visa:

Det språket, vi talar, det klingar så väl
ja, det är och förbliver en del av vår själ
Hela Dahlqvists text, vilken i övrigt är rätt kvick, kan läsas på sidan http://ingeb.org/songs/viklarar.html.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning


Emil Tusen < generaldepoten@rambler.ru >

Här kan man registrera sig som linuxanvändare.

Dessa  sidor kontrolleras bl.a. i Lynx 2.8rel2. Se http://lynx.browser.org/


Get Firefox
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).