De historiska händelser som ägt rum under verksamhetsperioden har visat att det sovjetiska samhälls- och statsskicket inte bara är den bästa formen för organiseringen av landets ekonomiska och kulturella uppsving under det fredliga uppbyggets år, utan också är den bästa formen för mobilisering av folkets alla krafter för att slå tillbaka fienden i krigstid. Dessa händelser har också gett bevis på den väldiga tillväxten av de arbetandes politiska aktivitet, den fortsatta konsolideringen av den moraliska och politiska enheten hos det kring kommunistiska partiet fylkade sovjetfolket, den fortsatta konsolideringen av den broderliga samdräkten mellan folken i Sovjetunionen och utvecklingen av sovjetpatriotismen.
free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/vb52/19pk1952-node6.html

SSSR:s folkhushållnings fortsatta uppsving.
[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: A. Industrin. Oppåt: Sovjetunionens inre läge. Tillbaka: Sovjetunionens inre läge.


G. Malenkov: SUKP(b):s centralkommittés verksamhetsberättelse vid 19:e partikongressen (5 oktober 1952).

Uppgiften om författarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläslig.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum. Äldre versioner bör förstöras.

Hela texten finns även i PDF-filen ckvb19k.pdf, som kan öppnas i GV, Xpdf eller Acrobat Reader och bättre lämpar sig för utskrift än denna sida.

Denna bok kan finnas i somliga offentliga bibliotek. Vill man ha reda på vilka, kan man söka i Libris.

Senast ändrad Mon Apr 16 22:30:09 CEST 2001


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).