Propagandamyten om »bolsjevikfaran« hade hjälpt nazismen till makten. Under föregivande av att det gällde att rädda Tyskland från kommunismen hade Adolf Hitler höjt sig från att vara en obemärkt österrikisk korpral och riksvärnsspion till att bli tysk rikskansler. På natten den 27 februari 1933 steg han ännu högre genom en oförliknelig provokationsakt: tyska riksdagshusbranden. Branden, som anlagts av nazisterna själva, påstods av Hitler ha varit signalen till ett kommunistiskt uppror mot Tysklands regering. Under denna förevändning proklamerade nazisterna undantagstillstånd, fängslade eller mördade ledande antifascister och slog sönder fackföreningarna. Ur riksdagshusets förkolnade ruiner uppsteg Hitler som det tredje rikets führer.

Tredje riket efterträdde tsarismens vita kontrarevolution som bålverk för reaktionen och antidemokratin i världen.

Nazismen var kontrarevolutionens apoteos, utrustad med den pånyttfödda tyska imperialismens oerhörda industriella och militära resurser. Dess politiska trosbekännelse var återuppväckelse av tsarismens mörka hätskhet och fanatiska fördomar. Dess stormtrupper var de gamla svarta hundragrupperna, återuppståndna och upphöjda till reguljär militär formation. Masspogromer och utrotande av hela folk ingick i tredje rikets officiella regeringsprogram. Sions vises protokoll blev grundvalen för nazisternas ideologi. Nazistledarna själva var de andliga ätteläggarna till baronerna Wrangel och Ungern-Sternberg i den vita terrorns Ryssland.

De femton åren av falsk fred och lönnkrig mot demokratin och framåtskridandet i världen under antibolsjevismens fältrop hade burit sin ofrånkomliga frukt. De lågor som bränt riksdagshuset skulle snart spridas och mångfaldigas tills de blev en fara för hela jordklotet.

free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

DEN STORA

SAMMANSVÄRJNINGEN

MOT

SOVJETUNIONEN

av Michael Sayers och Albert E. Kahn

Med förord av senatorn

CLAUDE PEPPER


Avskrift ur boken »Den stora sammansvärjningen mot Sovjetunionen« (Stockholm 1951) finns här såsom HTML-text inuti en enda zipkomprimerad fil samt Fictionbook i en enda FB2-fil (för läsplattor m.m.):

Texten senast ändrad 28 Aug 2006
Filen senast ändrad Lördag 30 Juni 2007


Texten är hämtad ifrån Damaskus Bokeri Egon Olzon <generaldepoten.bravepages.com>