USA:s bossar visste naturligtvis att det är omöjligt att vinna herravälde över andra nationer på fredlig väg. De visste genom den erfarenhet som vunnits av hitlerfascisterna, vilka också eftersträvade herravälde över andra länder, att det är otänkbart att ens drömma om ett världsherravälde utan att tillgripa våld, utan att släppa lös ett nytt krig. De beslöt att kränka freden, att förbereda ett nytt krig.

Så bildades det aggressiva nordatlantblocket … Men för att dölja detta blocks aggressiva syfte för folket och bedraga folket, förklarade de det vara ett »defensivt« block mot »kommunismen«…

free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/vb52/index.html

SUKP(b):s Centralkommittés verksamhetsberättelse vid 19:e partikongressen.

G. Malenkov

5 oktober 1952
[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: Sovjetunionens internationella läge. Oppåt: Rysk realism


G. Malenkov: SUKP(b):s centralkommittés verksamhetsberättelse vid 19:e partikongressen (5 oktober 1952).

Uppgiften om författarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläslig.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum. Äldre versioner bör förstöras.

Hela texten finns även i PDF-filen ckvb19k.pdf, som kan öppnas i GV, Xpdf eller Acrobat Reader och bättre lämpar sig för utskrift än denna sida.

Denna bok kan finnas i somliga offentliga bibliotek. Vill man ha reda på vilka, kan man söka i Libris.
Senast ändrad Mon Apr 16 22:30:09 CEST 2001

Denna sidas innehåll finnes även på sidan http://www.geocities.com/generaldepoten/vb52/index.html

[PDF ckvb19k.pdf]


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).