»Jag vill inte, att mina barn skall komma på barnhem för föräldralösa! Jag vill att de skall slå sig till en högre ställning och inta en plats i samhället.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
web space | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

»Bröd, guld, armérevolver« («Хлеб, золото, наган», 1980)

»Bröd, guld, armérevolver« («Хлеб, золото, наган») av S. Gasparov efter scenario av R. Svjätopolk-Mirskij är en äventyrsfilm i vildavästernstil med handlingen förlagd till Ryssland under inbördeskriget. Föreståndarinnan för ett barnhem har i uppdrag att hämta brödsäd till de hungrande barnhemsbarnen. I hennes sällskap ingår en rödflottist, en tjekist och en stationsföreståndare vid järnvägen. Säckarna med sädeskorn innehåller även något, som är begärligare än sädeskornen för somliga, t.ex. vitgardistiska officerare och ett rövarband, sällskapet oturligt nog träffar på vägen.

Bilder ur filmen »Bröd, guld, revolver« («Хлеб, золото, наган»)

Se filmen med svensk text:

Nagant

I filmens ryska titel kallas revolvern för nagan. Det är förstås därför, att den ryska armérevolvern var en Nagant liksom den svenska 7,5 mm revolver m/87, vilken visas på bild ur Undervisning för infanteristen (1914) här nedan. De svenska och ryska armérevolvrarna var dock icke fullkomligt lika.

Bild av svensk 7,5 mm armérevolver m/87 (Nagant)

Texten nedan visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filen hleb.zoloto.nagan-sv.srt i stället. Den kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Denna undertext finns även på www.opensubtitles.org

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Хлеб, золото, наган (1980) Bröd, guld armérevolver шведские субтитры svensk undertext år 2016]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[Svensk text av Erik Jonsson 28.5.2016 ; Undertexten översedd och rättad 1.11.2017 ; Text inom klammer är översättarens kommentarer.]

3
00:00:02,000 --> 00:00:05,000
Centrala Filmstudion
för barn- och ungdomsfilm
»MAXIM GORKIJ« år 1980

4
00:00:06,000 --> 00:00:09,000
FÖRSTA SKAPARLAGET

5
00:00:09,000 --> 00:00:12,000
Hoppla! Hoppla!

6
00:00:14,000 --> 00:00:17,000
»BRÖD TILL DE HUNGRANDE«

7
00:00:17,000 --> 00:00:20,000
Gå nu då! Hoppla!

8
00:00:20,000 --> 00:00:23,000
Framåt! Kör förbi!

9
00:00:24,000 --> 00:00:27,000
Jag hinner ifatt.

10
00:00:35,000 --> 00:00:38,000
Sasja - för, för!

11
00:00:38,000 --> 00:00:41,000
Häråt. Såja.

12
00:00:41,000 --> 00:00:44,000
Halt! Ptroo! Halt!

13
00:00:44,000 --> 00:00:47,000
Här skiljas vi åt,
kamrat Sokolova.

14
00:00:47,000 --> 00:00:53,000
Enligt fullmakten
tilldelar jag er 10 pud
[164 kg] brödsäd.

15
00:00:53,000 --> 00:00:58,000
Denne vägen leder
till stationen. Därifrån
går tåg till Moskva.

16
00:00:58,000 --> 00:01:01,000
Tack, kamrat Rjutov. Jag
skulle bara vilja be er...

17
00:01:01,000 --> 00:01:04,000
- Klart. Andronov!
- Ja!

18
00:01:04,000 --> 00:01:09,000
Jag ger dig ett särskilt uppdrag.
Hjälp kamrat Sokolova skaffa fram
säden till bestämmelseorten.

19
00:01:09,000 --> 00:01:12,000
Kamrat Rjutov,
men jag... ju...

20
00:01:12,000 --> 00:01:15,000
Du ansvarar med
ditt huvud för säd och
flicka. Uppfattat?

21
00:01:15,000 --> 00:01:19,000
- Lycka till.
- Skall ske!

22
00:01:19,000 --> 00:01:23,000
Rjutov, nu gjorde du
mig en björntjänst!

23
00:01:24,000 --> 00:01:28,000
Kamrat Rjutov! Men
vad heter stationen?

24
00:01:28,000 --> 00:01:31,000
Gorodok!

25
00:01:32,000 --> 00:01:35,000
Hoppla! Gå
då, hoppla!

26
00:01:49,000 --> 00:01:55,000
I sådant väder,
på sådana vägar...

27
00:01:55,000 --> 00:01:58,000
...och med
denna automobil.

28
00:01:58,000 --> 00:02:01,000
Man får inte tag
i någon annan.

29
00:02:01,000 --> 00:02:06,000
Järnvägen är otillförlitlig.
Det har du ju själv
övertygat dig om.

30
00:02:06,000 --> 00:02:09,000
Vi måste skaffa fram guldet till
Narkomfin [Folkkommissariatet
för finanserna].

31
00:02:09,000 --> 00:02:13,000
Och som vanligt
ofördröjligen?

32
00:02:13,000 --> 00:02:16,000
Ja, ofördröjligen.

33
00:02:16,000 --> 00:02:19,000
Om du kör igenom
Gorodok, så var försiktig.

34
00:02:19,000 --> 00:02:22,000
Dessa två
åker med dig.

35
00:02:26,000 --> 00:02:29,000
- Djomin.
- Somikov.

36
00:02:30,000 --> 00:02:33,000
- Till bilen!
- Skall ske!

37
00:02:37,000 --> 00:02:40,000
Djomin.

38
00:02:42,000 --> 00:02:45,000
Förstod inte?

39
00:02:46,000 --> 00:02:49,000
Till bilen!

40
00:02:50,000 --> 00:02:56,000
Han hjälpte oss ta den
koppärriges band. Men
för det betalade han dyrt.

41
00:03:02,000 --> 00:03:06,000
Om...
Men...

42
00:03:06,000 --> 00:03:10,000
Inga som helst »om«.
Du skaffar fram guldet
och kommer tillbaka.

43
00:03:10,000 --> 00:03:14,000
- Det är allt. Lycka till!
- Hej så länge.

44
00:03:34,000 --> 00:03:37,000
Hur är det
med bilen?

45
00:03:37,000 --> 00:03:41,000
- Bensinen räcker till Moskva.
- Det är alltid något.

46
00:03:41,000 --> 00:03:45,000
- Hur skall vi köra?
- Nära järnvägen.

47
00:03:45,000 --> 00:03:49,000
- Alltså, från Gorodok.
- Ja.

48
00:03:58,000 --> 00:04:02,000
Jaha, här
skiljas vi åt.

49
00:04:03,000 --> 00:04:06,000
- Kom ihåg mig.
- Lycka till.

50
00:04:06,000 --> 00:04:09,000
- Tack för allt.
- Adjö.

51
00:04:15,000 --> 00:04:18,000
Konstig grabb. Så
ung och så betryckt.

52
00:04:18,000 --> 00:04:21,000
Han har
det inte bra.

53
00:04:21,000 --> 00:04:25,000
Fattas bara.
Han kom hem igår,
och där var tomt.

54
00:04:25,000 --> 00:04:30,000
Hela familjen hade
dött i tyfus. Han har varken
släkt eller närstående.

55
00:04:30,000 --> 00:04:34,000
Han har blivit
ensam kvar.

56
00:04:46,000 --> 00:04:52,000
BRÖD, GULD,
ARMÉREVOLVER

57
00:05:18,000 --> 00:05:22,000
Ni borde
vila er.

58
00:05:22,000 --> 00:05:28,000
Varför niar ni mig,
som om vi vore
några borgare.

59
00:05:35,000 --> 00:05:38,000
Ni kan dua mig,
men jag är inte
van vid det.

60
00:05:38,000 --> 00:05:43,000
»Inte van«.
Jag tycker inte
om dina fasoner.

61
00:05:43,000 --> 00:05:49,000
Hur kunde de ta in
dig i Komsomol? Skicka dig
till förplägnadsavdelningen?

62
00:05:49,000 --> 00:05:53,000
Vad var dina
föräldrar? Vad?

63
00:05:53,000 --> 00:05:57,000
Far var läkare.

64
00:05:57,000 --> 00:06:01,000
Och mor var
skådespelerska.

65
00:06:04,000 --> 00:06:08,000
För övrigt är jag
inte komsomolka.

66
00:06:08,000 --> 00:06:11,000
Jaså?

67
00:06:11,000 --> 00:06:15,000
Se där, jag
visste det!

68
00:06:15,000 --> 00:06:21,000
Men det gör inget.
Mens vi är tillsammans,
skall jag uppfostra dig.

69
00:06:21,000 --> 00:06:26,000
Men bara i vår
proletära anda!

70
00:06:26,000 --> 00:06:30,000
Jaha. Försök!

71
00:06:33,000 --> 00:06:39,000
Le inte ditt
borgerliga leende!
Låt bli det!

72
00:06:45,000 --> 00:06:48,000
Rjutov gjorde
mig en björntjänst!

73
00:06:48,000 --> 00:06:51,000
Gav mig henne på halsen.

74
00:06:51,000 --> 00:06:56,000
Denikin rycker fram
emot Moskva, och jag
måste vara här med denna...

75
00:06:56,000 --> 00:07:00,000
Var skall du hän?

76
00:07:01,000 --> 00:07:05,000
Djävla kärring!

77
00:07:48,000 --> 00:07:51,000
Sasja Antipov.

78
00:07:54,000 --> 00:07:57,000
Vasiljok?

79
00:08:05,000 --> 00:08:08,000
Kolja. Kolja Glodov.

80
00:08:08,000 --> 00:08:11,000
Känner du dem?

81
00:08:11,000 --> 00:08:16,000
Grabbar ifrån Rjutovs
förplägnadsavdelning.

82
00:08:16,000 --> 00:08:20,000
Samtliga har
de huggit ner.

83
00:08:21,000 --> 00:08:24,000
Djävla as!

84
00:08:51,000 --> 00:08:54,000
Det räcker.
Dags att köra.

85
00:09:06,000 --> 00:09:09,000
Vi har inte tid.

86
00:09:10,000 --> 00:09:13,000
Gott, låt mig.

87
00:09:20,000 --> 00:09:24,000
Du måste tala om
varför, du inte är med
i Komsomol än.

88
00:09:24,000 --> 00:09:29,000
När Komsomol bildades,
var jag redan medlem
i Bolsjevikpartiet.

89
00:09:31,000 --> 00:09:34,000
Vad?

90
00:09:35,000 --> 00:09:38,000
Vad sade du?

91
00:09:38,000 --> 00:09:41,000
Vad?

92
00:09:41,000 --> 00:09:44,000
Du hittar på!

93
00:09:44,000 --> 00:09:47,000
- Hur ligger det till?
- Det är så.

94
00:09:47,000 --> 00:09:52,000
- Hur då, så?
- Med i partiet sedan januari 1917.

95
00:09:52,000 --> 00:09:56,000
1917, 1918, 1919...

96
00:10:00,000 --> 00:10:04,000
Jaha. Gå, hoppla!

97
00:10:07,000 --> 00:10:11,000
Gå! Hoppla!

98
00:10:12,000 --> 00:10:15,000
Du, Olga...

99
00:10:15,000 --> 00:10:19,000
...för min vaksamhet...
...bli inte förnärmad.

100
00:10:19,000 --> 00:10:22,000
Jag är inte förnärmad.

101
00:10:22,000 --> 00:10:25,000
Det var bra.

102
00:10:30,000 --> 00:10:34,000
Ja, kom in!

103
00:10:37,000 --> 00:10:41,000
Kom fram!
Sätt er!

104
00:10:44,000 --> 00:10:47,000
Ursäkta.

105
00:10:49,000 --> 00:10:52,000
Jag är förkyld.
Ont i halsen.

106
00:10:52,000 --> 00:10:57,000
Jag inhalerar.
Man säger, det hjälper.

107
00:11:00,000 --> 00:11:04,000
Varmed kan jag
stå till tjänst?

108
00:11:04,000 --> 00:11:07,000
Jag behöver snarast
komma till Moskva.

109
00:11:23,000 --> 00:11:29,000
Ser ni, fröken, jag kan
tyvärr inte alls hjälpa er.

110
00:11:29,000 --> 00:11:35,000
Nästa tåg emot Moskva
väntar vi först i morgon dag.

111
00:11:41,000 --> 00:11:44,000
Se här min fullmakt!

112
00:11:45,000 --> 00:11:48,000
Nej, nej, nej!
Se ordentligt på den!

113
00:11:48,000 --> 00:11:51,000
Det var Lunatjarskij själv,
som överlämnade mig den.

114
00:11:51,000 --> 00:11:55,000
Och var god kalla
mig inte »fröken«!

115
00:11:57,000 --> 00:12:02,000
Gott, Olga Aleksandrovna,
jag skall inte kalla er »fröken«.

116
00:12:02,000 --> 00:12:07,000
Men för det kommer
tåget inte tidigare.

117
00:12:08,000 --> 00:12:13,000
Förstå det: vi hämtar
brödsäd till föräldralösa barn.

118
00:12:13,000 --> 00:12:18,000
De svälter ihjäl och
varenda minut är dyrbar!

119
00:12:19,000 --> 00:12:25,000
Olga Aleksandrovna,
nu dör folk i tusenvis av
hunger och sjukdomar.

120
00:12:27,000 --> 00:12:33,000
Om jag kunde,
skulle jag bespisa
och bota dem alla.

121
00:12:33,000 --> 00:12:37,000
Där står ett
lasarettståg.

122
00:12:37,000 --> 00:12:41,000
Och jag kan inte
skicka iväg de sårade.

123
00:12:41,000 --> 00:12:45,000
Men jag skall
försöka hjälpa er.

124
00:12:45,000 --> 00:12:48,000
Tack.

125
00:12:55,000 --> 00:12:58,000
Stopp!

126
00:12:58,000 --> 00:13:01,000
Vad är detta?
En muta?!

127
00:13:01,000 --> 00:13:04,000
Dessutom...

128
00:13:03,000 --> 00:13:06,000
...en kejserlig
hundralapp?

129
00:13:06,000 --> 00:13:09,000
Det är ett
läkemedel.

130
00:13:09,000 --> 00:13:12,000
Min mormor
gav mig det.

131
00:13:12,000 --> 00:13:18,000
Jag hade inget annat
att slå in det i. Jag ser,
ni har ont i halsen.

132
00:13:32,000 --> 00:13:38,000
- Är ni stins i Gorodok?
- Ja, det är jag.

133
00:13:46,000 --> 00:13:49,000
HJÄLP

134
00:13:50,000 --> 00:13:54,000
TÄNK PÅ DE
HUNGRANDE

135
00:14:22,000 --> 00:14:25,000
Vi hjälper er
med verktyg...

136
00:14:25,000 --> 00:14:30,000
...och om ni
inte lyckas laga er
automobil...

137
00:14:30,000 --> 00:14:33,000
...skickar vi
iväg er med tåg.

138
00:14:33,000 --> 00:14:39,000
Förlåt. Så oroa er inte,
kamrater. Inrätta er.

139
00:14:42,000 --> 00:14:47,000
- Jag tror, jag har sett er förr.
- Det tror inte jag.

140
00:14:48,000 --> 00:14:54,000
- När kommer första tåget?
- Vi väntar det i morgon bitti.

141
00:14:54,000 --> 00:14:57,000
Skulle vi kunna få
varmt tévatten?

142
00:14:57,000 --> 00:15:02,000
Vi skall strax ordna det.
Bädd finns där.

143
00:15:02,000 --> 00:15:06,000
- Jag övernattar hos telegrafisten.
- Tack, Stepan Ignatievitj.

144
00:15:06,000 --> 00:15:09,000
Inrätta er.

145
00:15:26,000 --> 00:15:29,000
- Hjälp till, mannar.
- Räck mig!

146
00:15:49,000 --> 00:15:53,000
Stepan Ignatievitj!
Stepan Ignatievitj!

147
00:15:53,000 --> 00:15:56,000
Kolja! Vad är det
med dig? Kolja!

148
00:15:56,000 --> 00:15:59,000
Vid fjärde
spårförgreningen...

149
00:15:59,000 --> 00:16:02,000
...där, som
reparationsbrigaden är...

150
00:16:02,000 --> 00:16:05,000
...har de sprängt rälsen!

151
00:16:05,000 --> 00:16:08,000
- Banan till Moskva är avskuren.
- Vad är det, du talar om?

152
00:16:08,000 --> 00:16:11,000
- De vite.
- Varifrån har de kommit dit, Kolja?

153
00:16:11,000 --> 00:16:14,000
Vilka vite, Kolja?

154
00:16:24,000 --> 00:16:28,000
Försiktigt, Sasja,
försiktigt! Vad... Var
skall vi bege oss hän?

155
00:16:28,000 --> 00:16:34,000
- Kom härifrån! De vite!
- Sasja! Sasja!

156
00:17:14,000 --> 00:17:17,000
Kom loss härifrån!

157
00:17:23,000 --> 00:17:26,000
SPANNMÅLSHANDEL
SÄLLSKAPET BECKMANN & Co.

158
00:17:57,000 --> 00:18:03,000
Var skall vi hän, Sasja?
Var skall vi hän då, Sasja?!

159
00:18:04,000 --> 00:18:08,000
- Fatta tag, fort!
- Det går inte!
- Hjälp till!

160
00:18:09,000 --> 00:18:13,000
- Det gör ont!
- Snart, snart.
- Släpp ner.

161
00:18:13,000 --> 00:18:16,000
Håll ut, kamrat. Jag skall
strax kalla på någon.

162
00:18:16,000 --> 00:18:19,000
Låt bli. Var är
den stumme?

163
00:18:20,000 --> 00:18:23,000
- Vad?
- Skägget.
- Det vet jag inte.

164
00:18:23,000 --> 00:18:27,000
- Var är mekanikern?
- Dödad.

165
00:18:27,000 --> 00:18:30,000
Resväskan.

166
00:18:30,000 --> 00:18:34,000
Var är resväskan?

167
00:18:34,000 --> 00:18:37,000
- Resväskan.
- Här är den.

168
00:18:37,000 --> 00:18:41,000
Här är guld. Tre tackor.

169
00:18:41,000 --> 00:18:45,000
Skaffa fram dem till
Moskva, till Narkomfin.

170
00:18:45,000 --> 00:18:51,000
- Men ni då, kamrat?
- Mig är det helt... ...slut med.

171
00:18:51,000 --> 00:18:54,000
Gå!...

172
00:18:54,000 --> 00:18:57,000
...Gå!

173
00:19:13,000 --> 00:19:16,000
Sasja!

174
00:19:28,000 --> 00:19:31,000
Fort! Titta, de krossar er!

175
00:19:35,000 --> 00:19:40,000
Släng allt! Släng allt
åt helvete! Vi flyr!

176
00:19:57,000 --> 00:20:00,000
Bror, kom här!

177
00:20:00,000 --> 00:20:03,000
Vad gör ni?
Var skall ni hän?

178
00:20:03,000 --> 00:20:06,000
Vad gör du?
Tillbaka!

179
00:20:32,000 --> 00:20:35,000
STATION
GORODOK

180
00:20:48,000 --> 00:20:51,000
Sakta ner!

181
00:20:51,000 --> 00:20:57,000
Här är en anhalt emellan
stationerna. Måste se efter, om
de vite är där. Eller några andra.

182
00:21:02,000 --> 00:21:06,000
Ser man på fan,
här är ingen.

183
00:21:11,000 --> 00:21:14,000
- Hur är vattnet?
- Skönt. Häll på mer.

184
00:21:17,000 --> 00:21:21,000
De är inalles blott fyra.
Dem tar vi på ett ögonblick.

185
00:21:21,000 --> 00:21:25,000
Du och Olga beger er
till dressinen, så skall jag och
kamraten ta oss fram till vagnen...

186
00:21:25,000 --> 00:21:29,000
...och skjuter ner
dem som rapphöns.

187
00:21:30,000 --> 00:21:33,000
Ingen onödig
blodsspillan.

188
00:21:34,000 --> 00:21:39,000
Jag går fram till dem
ifrån stationssidan och
talar litet med dem.

189
00:21:39,000 --> 00:21:42,000
Du tar dig fram
på styrbordssidan.
Och var beredd!

190
00:21:43,000 --> 00:21:46,000
- Skjut bara i yttersta nödfall! Klart?
- Jadå.

191
00:21:46,000 --> 00:21:49,000
Kör dressinen
litet närmare och
vänta på signal.

192
00:21:50,000 --> 00:21:54,000
- Jag kommer med er.
- Varför? Det är farligt.

193
00:21:56,000 --> 00:21:59,000
Tag den.

194
00:22:29,000 --> 00:22:32,000
Så där!

195
00:22:32,000 --> 00:22:35,000
Gå, krigare!

196
00:22:35,000 --> 00:22:38,000
Kom loss!

197
00:22:39,000 --> 00:22:42,000
Rör på
benspelet!

198
00:22:43,000 --> 00:22:46,000
Vad skall
vi göra nu?

199
00:22:45,000 --> 00:22:48,000
Ditt as!

200
00:22:49,000 --> 00:22:52,000
Han drunknar.

201
00:22:54,000 --> 00:22:57,000
Slåss emot dina egna,
så blir de främmade rädda.

202
00:22:57,000 --> 00:23:00,000
- Nu räcker det, Sasja.
- Varför?

203
00:23:00,000 --> 00:23:03,000
Ja.

204
00:23:03,000 --> 00:23:07,000
Driv in dem i
vagnen och spring
efter dressinen.

205
00:23:12,000 --> 00:23:15,000
Halt!

206
00:23:15,000 --> 00:23:19,000
Opp med händerna, hyndors
avföda! I revolutionens namn...

207
00:23:19,000 --> 00:23:25,000
- Lugn, Sasja, inte så oroligt...
- Lugn? Skjut dem alla åt helvete!
- För in dem i vagnen.

208
00:23:26,000 --> 00:23:31,000
Rör på benen! Jag skulle ha
skjutit ner er allihop, om jag
hade fått min vilja fram!

209
00:23:31,000 --> 00:23:34,000
Kontrarevolutionärer!

210
00:23:53,000 --> 00:23:56,000
Har jag dödat honom?

211
00:23:56,000 --> 00:24:01,000
Krig är faktiskt krig.

212
00:24:05,000 --> 00:24:11,000
- Blir inte banan översvämmad?
- En sänka. Det blir bättre framåt.

213
00:24:16,000 --> 00:24:19,000
Ni räddade oss.

214
00:24:19,000 --> 00:24:24,000
- Om inte ni hade varit...
- Var skall ni hän?

215
00:24:26,000 --> 00:24:31,000
Än så länge vill vi bara
komma långt härifrån.
Sedan till Moskva.

216
00:24:31,000 --> 00:24:36,000
- Vi hämtar brödsäd.
- Tag plats, så vi kan köra.

217
00:24:36,000 --> 00:24:42,000
Och var skall ni hän?
Ni kanske skall åka med oss?

218
00:24:42,000 --> 00:24:47,000
Tag plats, bror! Det
blir gladare med fyra
tillsammans.

219
00:24:48,000 --> 00:24:51,000
Nå, gott.

220
00:25:00,000 --> 00:25:05,000
Det är här, på
detta stället, de
vite var i morse.

221
00:25:17,000 --> 00:25:20,000
Nu syns här ingen.

222
00:25:21,000 --> 00:25:24,000
Tyst och stilla.

223
00:25:25,000 --> 00:25:28,000
Tack gode Gud!

224
00:25:27,000 --> 00:25:30,000
Till verket!

225
00:25:36,000 --> 00:25:41,000
Klarar vi detta avsnittet,
så blir det lugnare sedan.

226
00:25:41,000 --> 00:25:44,000
Ett, tu, lyft!

227
00:25:44,000 --> 00:25:47,000
Härligt!

228
00:25:47,000 --> 00:25:53,000
Fatta, lyft och håll oppe!
Annars krossar ni fötterna.

229
00:26:10,000 --> 00:26:14,000
Och sätt nu
noga ner den.

230
00:26:15,000 --> 00:26:21,000
Andas in djupt,
andas ut, opp med
händerna.

231
00:26:23,000 --> 00:26:26,000
Händerna!

232
00:26:26,000 --> 00:26:29,000
Uteslutande för
musklernas avkoppling.

233
00:26:50,000 --> 00:26:53,000


234
00:27:43,000 --> 00:27:46,000
Titta, en kärring!

235
00:27:54,000 --> 00:28:00,000
Varför stirrar du
så stint på mig?

236
00:28:00,000 --> 00:28:06,000
Jag förskräckes ej
av dina ögon,  smitta.

237
00:28:09,000 --> 00:28:13,000
Det är bäst, vi
avslutar detta samtal.

238
00:28:13,000 --> 00:28:19,000
Det är inte första gången,
vi har talat om detta.

239
00:28:21,000 --> 00:28:25,000
Så lyssna...

240
00:28:27,000 --> 00:28:32,000
Vem är detta? Och
vad var det med tåget?

241
00:28:32,000 --> 00:28:36,000
Jag skall ta det i
ordning, Arkadij Nikolajevitj.

242
00:28:36,000 --> 00:28:39,000
Det var i gårkväll.

243
00:28:39,000 --> 00:28:42,000
Ni hade begivit er
åstad till Gorodok.

244
00:28:42,000 --> 00:28:48,000
Jag och mannarna
låg vid banan i bakhåll
för tåget ifrån Moskva.

245
00:28:49,000 --> 00:28:54,000
Och som
det plötsligt
exploderade!

246
00:28:54,000 --> 00:28:59,000
Bortom skogen. Vi dit.
Och vad såg vi?

247
00:28:59,000 --> 00:29:05,000
Fem herrar officerare
bakom de rödes linjer hade
sprängt järnvägsspåret...

248
00:29:05,000 --> 00:29:11,000
...och berövat oss det
länge väntade tåget.

249
00:29:11,000 --> 00:29:16,000
Ni, Arkadij Nikolajevitj, må
vara så god att förlåta mig -
men jag blev så förargad...

250
00:29:17,000 --> 00:29:23,000
...så att tre av dem
stupade på stället.

251
00:29:23,000 --> 00:29:27,000
Men dessa två
tog jag med hit.

252
00:29:27,000 --> 00:29:31,000
De är stabsofficerarna i 10:e
kosackkavalleriregementet...

253
00:29:31,000 --> 00:29:36,000
...löjtnant Morozov och
underlöjtnant Smyslov.

254
00:29:37,000 --> 00:29:42,000
Dessutom tog vi
en låda sprängämne.

255
00:29:42,000 --> 00:29:45,000
De hade inte
hunnit begagna det.

256
00:29:45,000 --> 00:29:48,000
Tillåt mig anmärka,
herr Mezentsev...

257
00:29:48,000 --> 00:29:52,000
...att lådan innehåller
sprängkuber av pyroxylin
utan förpackningar.

258
00:29:52,000 --> 00:29:57,000
En gnista - så flyger
alltihop i luften.

259
00:29:57,000 --> 00:30:02,000
Befogad anmärkning.
Jag tycker inte om skämt
med sprängämnen.

260
00:30:02,000 --> 00:30:05,000
Nikita, flytta
lådan längre bort.

261
00:30:06,000 --> 00:30:09,000
Stopp!

262
00:30:09,000 --> 00:30:12,000
Ställ den där.

263
00:30:16,000 --> 00:30:19,000
Storartad, importerad pyroxylin...

264
00:30:19,000 --> 00:30:25,000
...med vilken jag också öppnade
kassaskåpet i Orlovbanken.

265
00:30:26,000 --> 00:30:29,000
Mina herrar, kamrater...

266
00:30:29,000 --> 00:30:33,000
...jag heter Arkadij
Nikolajevitj Mezentsev.

267
00:30:33,000 --> 00:30:36,000
Mitt efternamn är
möjligen er bekant.

268
00:30:36,000 --> 00:30:42,000
Den ryska pressen
omnämnde mig ofta mellan
de två revolutionerna.

269
00:30:42,000 --> 00:30:46,000
Det väpnade överfallet
på posttåget vid Nikolajev...

270
00:30:46,000 --> 00:30:49,000
...den djärva kuppen
emot banken i Charkov...

271
00:30:49,000 --> 00:30:54,000
...den dödsdömde,
farlige förbrytaren Mezentsev
har åter rymt...

272
00:30:55,000 --> 00:30:58,000
...och så vidare,
och så vidare.

273
00:30:58,000 --> 00:31:02,000
Detta är den för
er redan bekante
Pasjka Zigenare...

274
00:31:02,000 --> 00:31:06,000
...min medhjälpare
och lärjunge, specialist
på järnvägsoperationer.

275
00:31:07,000 --> 00:31:10,000
Men denne...

276
00:31:12,000 --> 00:31:15,000
...han har
mycket framför sig.

277
00:31:15,000 --> 00:31:20,000
Jag skall anmärka,
då jag står långt ifrån
all slags politik...

278
00:31:20,000 --> 00:31:26,000
...att jag är fullkomligt
likgiltig för alla era åsikter
och övertygelser.

279
00:31:26,000 --> 00:31:31,000
Vita, röda, anarkister och
övriga intresserar mig bara...

280
00:31:31,000 --> 00:31:37,000
...i den mån de kan
hjälpa mig att förvärva
materiella värden.

281
00:31:38,000 --> 00:31:41,000
Jag avvisar
inga råd om...

282
00:31:40,000 --> 00:31:45,000
...var, när
och hur jag och
mina grabbar...

283
00:31:45,000 --> 00:31:49,000
...kan söka oss
dessa värden.

284
00:31:49,000 --> 00:31:55,000
Tänk över detta,
mens Pasja berättar
för mig allt om er.

285
00:31:56,000 --> 00:32:02,000
Jag vill se er på
de levandes listor.

286
00:32:08,000 --> 00:32:11,000
Men nu övergår
vi till saken.

287
00:32:11,000 --> 00:32:15,000
Herrar officerare!
Det finns några frågor.

288
00:32:16,000 --> 00:32:22,000
Om några minuter
skall de röde med lätthet
återta Gorodok.

289
00:32:23,000 --> 00:32:29,000
Ni är långt bort och avskurna
ifrån ert bakland, och kosackerna
genomsöker vartenda hus.

290
00:32:30,000 --> 00:32:36,000
Vem eller vad
letar de efter?

291
00:32:36,000 --> 00:32:40,000
Vad tjänade alla dessa
meningslösa angrepp till?

292
00:32:40,000 --> 00:32:46,000
För vilket ändamål
sprängdes banan till Moskva?

293
00:32:48,000 --> 00:32:53,000
Låt oss börja t.ex. med
er, löjtnant Morozov.

294
00:32:53,000 --> 00:32:56,000
Vad säger ni med
anledning av detta?

295
00:32:56,000 --> 00:32:59,000
Herr Mezentsev,
jag skulle föredra att
tala med er i enrum.

296
00:32:59,000 --> 00:33:02,000
Tala, jag lyssnar på er.

297
00:33:02,000 --> 00:33:07,000
Men här är inte
bara ert folk.

298
00:33:07,000 --> 00:33:13,000
Senare kanske ni själv avgör,
att det inte var lämpligt att tala
öppet om det, jag skall säga.

299
00:33:14,000 --> 00:33:17,000
Tala.

300
00:33:17,000 --> 00:33:20,000
- Guld.
- Håll käften!
- Väck!

301
00:33:20,000 --> 00:33:26,000
Det var svar på alla era frågor.
60 funt [c:a 24½ kg] guld i 3 tackor.

302
00:33:28,000 --> 00:33:32,000
Överste Bragin
fick reda på, att...

303
00:33:32,000 --> 00:33:37,000
...igår i Gorodok gjorde
några tjekister uppehåll
på väg till Moskva.

304
00:33:37,000 --> 00:33:42,000
De väntade på tåget
till Moskva och hade
guld med sig.

305
00:33:42,000 --> 00:33:48,000
Bragin beslöt
avskära banan,
inta Gorodok...

306
00:33:48,000 --> 00:33:51,000
...och...

307
00:33:51,000 --> 00:33:54,000
...ta guldet!

308
00:34:01,000 --> 00:34:04,000
Ja.

309
00:34:06,000 --> 00:34:09,000
Åter ett och
det samma.

310
00:34:09,000 --> 00:34:13,000
När skall någon
litet klokare visa sig?

311
00:34:16,000 --> 00:34:19,000
A du, ditt kryp!

312
00:34:19,000 --> 00:34:22,000
As!

313
00:34:33,000 --> 00:34:39,000
Bär bort dem och
släng i skogsbrynet.

314
00:34:41,000 --> 00:34:45,000
Kan ni föreställa er, hur
många kringstrykande
hundar, här är...

315
00:34:45,000 --> 00:34:51,000
...och hur vederstyggligt
de ylar om nätterna.

316
00:34:52,000 --> 00:34:55,000
Säkert av hunger.

317
00:34:55,000 --> 00:35:00,000
Jag får huvudvärk och
plågas av sömnlöshet.

318
00:35:01,000 --> 00:35:04,000
Fortsätt, Pasja.

319
00:35:04,000 --> 00:35:10,000
I stället för tåget får
jag se en dressin.

320
00:35:10,000 --> 00:35:13,000
På dressinen
är där fyra.

321
00:35:13,000 --> 00:35:17,000
Herrar vita officerare
hade åtminstone några
guldringar på sig...

322
00:35:17,000 --> 00:35:23,000
...men dessa röda
var så klart fattiga.

323
00:35:25,000 --> 00:35:29,000
Jo, 3 säckar utvalt vete tog vi.

324
00:35:29,000 --> 00:35:35,000
De står där hänne
mot väggen. Och en
resväska med verktyg.

325
00:35:35,000 --> 00:35:41,000
Vad folket beträffar, så är de:

326
00:35:41,000 --> 00:35:44,000
Zajtsev, Stepan Ignatievitj.

327
00:35:44,000 --> 00:35:48,000
Stationsföreståndare
i Gorodok. Partilös.

328
00:35:49,000 --> 00:35:53,000
Sokolova, Olga Aleksandrovna.

329
00:35:55,000 --> 00:35:59,000
Överuppfostrarinna vid
Moskvas Första Barnhem...

330
00:36:00,000 --> 00:36:03,000
...på Ordynkagatan.

331
00:36:03,000 --> 00:36:06,000
Hon bor där också.
Medlem i Bolsjevikpartiet.

332
00:36:06,000 --> 00:36:10,000
Kommenderad för
anskaffning av brödsäd
till barnhemmet.

333
00:36:10,000 --> 00:36:13,000
Andronov, Aleksandr Jevgenjevitj.

334
00:36:13,000 --> 00:36:16,000
Rödflottist, medlem i Komsomol.

335
00:36:16,000 --> 00:36:19,000
Ledsagar Sokolova.

336
00:36:21,000 --> 00:36:24,000
Och se här.

337
00:36:24,000 --> 00:36:28,000
Gorbatj, Vladimir lvanovitj.

338
00:36:28,000 --> 00:36:32,000
Tjekist och bolsjevik.

339
00:36:32,000 --> 00:36:36,000
Kommenderad hem
för konvalescens.

340
00:36:36,000 --> 00:36:41,000
Han hade en armérevolver av
modell Nagant med gravyren...

341
00:36:41,000 --> 00:36:47,000
...»Till den bäste tjekisten
ifrån Dzerzjinskij« och underskrift.

342
00:36:47,000 --> 00:36:51,000
Hur, kamrat Gorbatj,
kunde det vara...

343
00:36:51,000 --> 00:36:54,000
...att Dzerzjinskij
gav er en belöning...

344
00:36:54,000 --> 00:37:00,000
...och ni så vanhedrande flyr
ifrån de vite på en dressin?

345
00:37:00,000 --> 00:37:03,000
Illa.

346
00:37:04,000 --> 00:37:09,000
Varför ljöt ni
inte hjältedöden
till stadens försvar?

347
00:37:09,000 --> 00:37:12,000
Vad?

348
00:37:14,000 --> 00:37:18,000
Kamrater röde, ni har
alla hört talas om guldet.

349
00:37:18,000 --> 00:37:22,000
Vad kan ni tillägga
på detta tema?

350
00:37:22,000 --> 00:37:25,000
Med vem skall vi börja?

351
00:37:37,000 --> 00:37:41,000
- Med mig.
- Med er? Tala!

352
00:37:41,000 --> 00:37:45,000
- Jag har ingenting att säga.
- Skojar ni?

353
00:37:45,000 --> 00:37:49,000
Men såg ni,
hur det gick för de
föregående skämtarna?

354
00:37:49,000 --> 00:37:55,000
- Ja.
- Är ni inte rädd för döden?

355
00:38:04,000 --> 00:38:09,000
Titta, Pasja. Han
blinkade inte ens!

356
00:38:09,000 --> 00:38:13,000
Hjälte eller dåre?

357
00:38:23,000 --> 00:38:29,000
Om ni är ute efter
mausern - gör er inget
besvär. Den är tömd.

358
00:38:43,000 --> 00:38:49,000
- Kan jag få eld?
- Bravo, Gorbatj! Med nöje.

359
00:38:56,000 --> 00:39:00,000
Ni behagar
mig bestämt.

360
00:39:01,000 --> 00:39:04,000
Ni mig också.

361
00:39:04,000 --> 00:39:10,000
Befall nu, att man
lägger de tre säckarna
med vete i automobilen.

362
00:39:10,000 --> 00:39:16,000
- Skojar ni igen?
- Nej, jag skojar inte.

363
00:39:17,000 --> 00:39:21,000
Titta på min
högra hand.

364
00:39:21,000 --> 00:39:24,000
Och räck nu
opp era. Nå!

365
00:39:24,000 --> 00:39:29,000
Jag och mina vänner
har inget att förlora. Levande
släpper ni oss inte.

366
00:39:29,000 --> 00:39:34,000
Och vid minsta försök
till att hindra mig, spränger
jag alla i luften.

367
00:39:34,000 --> 00:39:37,000
Ta mig fan!

368
00:39:37,000 --> 00:39:43,000
Pasja, han kan det -
han är från vettet.

369
00:39:45,000 --> 00:39:48,000
Mannar!..

370
00:39:48,000 --> 00:39:51,000
...mannar!..

371
00:39:51,000 --> 00:39:55,000
...denne man
håller oss i schack.

372
00:39:55,000 --> 00:40:01,000
Vi skall inte utmana ödet.
Pyroxylin är ett rysligt ting.

373
00:40:01,000 --> 00:40:05,000
Lasta säckarna på bilen...

374
00:40:06,000 --> 00:40:10,000
...och gå litet längre ifrån!

375
00:40:10,000 --> 00:40:13,000
Sasja!

376
00:40:13,000 --> 00:40:17,000
Vad står du för? Sätt dig!
Lämna ifrån dig leksaken!

377
00:40:17,000 --> 00:40:20,000
Zajtsev, fånga!

378
00:40:20,000 --> 00:40:23,000
Ta emot.

379
00:40:28,000 --> 00:40:32,000
Ni har 30 sekunder, Mezentsev.

380
00:40:46,000 --> 00:40:49,000
Jaga ifatt!

381
00:42:40,000 --> 00:42:43,000
Nå, hur är det där?

382
00:42:43,000 --> 00:42:48,000
Alltså - så här: till vänster
kosacker, till höger en bom.

383
00:42:48,000 --> 00:42:52,000
När handgranaten
exploderar: kör opp
och åt vänster.

384
00:42:52,000 --> 00:42:55,000
Jag skall vara där. Håll!

385
00:42:55,000 --> 00:42:58,000
- Försiktigt, Sasja!
- Oroa dig inte; jag kan stan.

386
00:43:31,000 --> 00:43:34,000


387
00:43:34,000 --> 00:43:37,000
Sasja, kom här! Fort!

388
00:43:37,000 --> 00:43:40,000
Kör!

389
00:43:41,000 --> 00:43:46,000
- Kör! Framåt, Gorbatj!
- Sasja!
- Jag hittar er!

390
00:43:47,000 --> 00:43:50,000
Sasja!

391
00:44:13,000 --> 00:44:16,000
Halt!

392
00:44:16,000 --> 00:44:19,000
Halt! Jag skall skjuta!

393
00:44:47,000 --> 00:44:50,000
- Kosacker!
- Håll i dig!

394
00:45:09,000 --> 00:45:12,000
Kosacker! Tillbaka!

395
00:45:14,000 --> 00:45:17,000
Fort!

396
00:45:59,000 --> 00:46:05,000
Fort, in på en gård! De
hinner ifatt oss! Fort!

397
00:46:27,000 --> 00:46:33,000
- Var blev de av?
- Någonstans här. Måste söka.

398
00:46:34,000 --> 00:46:38,000
- Det är Sasja! Sasja!
- Det är, som han avleder dem.

399
00:46:38,000 --> 00:46:41,000
Fort!

400
00:47:05,000 --> 00:47:08,000
Sasja!

401
00:47:08,000 --> 00:47:11,000
- Sasja!
- Där är han. Häråt, fort!

402
00:47:11,000 --> 00:47:14,000
Som du skrämde oss!

403
00:47:41,000 --> 00:47:45,000
- De tvärvänder!
- Hurra!

404
00:47:58,000 --> 00:48:01,000


405
00:48:29,000 --> 00:48:34,000
Vad är det med dig, Sasja?
Vad har hänt, Sasjenka?

406
00:48:34,000 --> 00:48:37,000
Sasja, hur kunde
det gå så?! Sasja!

407
00:48:37,000 --> 00:48:40,000
Varför detta då?
Varför detta då?

408
00:48:41,000 --> 00:48:44,000
Sasja! Sasja!

409
00:48:44,000 --> 00:48:47,000


410
00:50:08,000 --> 00:50:14,000
Nu är där bly ibland
sädeskornen också.

411
00:50:19,000 --> 00:50:22,000
Gott.

412
00:50:27,000 --> 00:50:32,000
Ordna det för er här
och inrätta er, så går
jag ut på vakt.

413
00:50:32,000 --> 00:50:35,000
Ifall-ifall.

414
00:50:39,000 --> 00:50:42,000
Han är en bra karl.

415
00:50:50,000 --> 00:50:56,000
Varför gör ni det?
Vi är bakom våra egna linjer,
och här hotar oss ingen.

416
00:50:57,000 --> 00:51:00,000
En vana.

417
00:51:07,000 --> 00:51:13,000
Vladimir Ivanovitj,
har ni familj?

418
00:51:16,000 --> 00:51:19,000
Har haft.

419
00:51:21,000 --> 00:51:24,000
Förlåt.

420
00:51:40,000 --> 00:51:46,000
Jag tycker hela tiden
det verkar, som om ni
söker döden. Är det så?

421
00:51:47,000 --> 00:51:50,000
Nej, då.

422
00:51:51,000 --> 00:51:55,000
Antagligen inte.

423
00:51:59,000 --> 00:52:03,000
Lovar ni, att ni
skall ta vara på er?

424
00:52:17,000 --> 00:52:20,000
Jag har hittat
en säck här.

425
00:52:21,000 --> 00:52:24,000
Vi öser över
vetet i den.

426
00:52:29,000 --> 00:52:35,000
Ur denne, här,
antagligen. Den är
där flest hål i.

427
00:52:46,000 --> 00:52:49,000
Vad är detta?

428
00:52:49,000 --> 00:52:53,000
Guld?!

429
00:52:59,000 --> 00:53:02,000
Nej!.. ...Nej!

430
00:53:03,000 --> 00:53:07,000
Stepan Ignatievitj!

431
00:53:08,000 --> 00:53:11,000


432
00:53:13,000 --> 00:53:17,000
Stepan Ignatievitj!

433
00:53:24,000 --> 00:53:28,000
Stepan Ignatievitj!

434
00:53:34,000 --> 00:53:37,000
Stepan Ignatievitj!

435
00:53:43,000 --> 00:53:47,000
Stepan Ignatievitj!

436
00:53:46,000 --> 00:53:49,000


437
00:53:48,000 --> 00:53:54,000
Jag är här, jag.
Här.

438
00:53:58,000 --> 00:54:01,000
Stepan Ignatievitj,
vad är det med er?

439
00:54:02,000 --> 00:54:05,000
Ingen fara med mig.

440
00:54:05,000 --> 00:54:08,000
Ni...

441
00:54:08,000 --> 00:54:11,000
Lugn, Vladimir lvanovitj.

442
00:54:11,000 --> 00:54:14,000
Vad är det, ni har gjort?

443
00:54:14,000 --> 00:54:18,000
Varför har ni rotat i säckarna?
Ni kunde ha sovit och sovit ut.

444
00:54:18,000 --> 00:54:22,000
- A, du...
- Vladimir lvanovitj!

445
00:54:22,000 --> 00:54:28,000
Jag kunde ha tagit guldbitarna
och dragit åstad lugnt och
stilla utan att oroa någon.

446
00:54:28,000 --> 00:54:31,000
Men vad skall vi nu göra?
Vad skall vi göra nu, då?

447
00:54:31,000 --> 00:54:37,000
Ingenting skall vi
göra, mer än föra guldet till
Moskva och lämna in det.

448
00:54:39,000 --> 00:54:42,000
Det förstås!

449
00:54:42,000 --> 00:54:48,000
Jag har inte uthärdat så
många plågor tillsammans
med er för att ta och lämna in det.

450
00:54:48,000 --> 00:54:52,000
Jag vill inte, att mina
barn skall komma på
barnhem för föräldralösa!

451
00:54:52,000 --> 00:54:57,000
Jag vill att de skall slå sig
till en högre ställning och
inta en plats i samhället.

452
00:54:57,000 --> 00:55:01,000
Då måste ni gå
över till andra sidan,
Zajtsev - till de vite!

453
00:55:01,000 --> 00:55:07,000
Vad är det ni säger,
Olenka? De vite har förlorat
för länge sedan.

454
00:55:07,000 --> 00:55:11,000
Jag är av hela min
själ och allt mitt hjärta
för Sovjetmakten.

455
00:55:11,000 --> 00:55:14,000
Må den leva och
växa sig starkare!

456
00:55:14,000 --> 00:55:17,000
Men ett gram...

457
00:55:17,000 --> 00:55:22,000
...är ett gram under
vilken makt som helst
och i alla tider.

458
00:55:22,000 --> 00:55:27,000
Vilket kräk ni
är, Zajtsev!

459
00:55:27,000 --> 00:55:31,000
En tyfuslus - det
är, vad ni är!

460
00:55:31,000 --> 00:55:35,000
Bra.

461
00:55:35,000 --> 00:55:39,000
Bra. Mer!

462
00:55:39,000 --> 00:55:42,000
Annars är det
svårt mig så.

463
00:55:42,000 --> 00:55:46,000
Jag kan inte
göra det så.

464
00:55:46,000 --> 00:55:49,000
Nå? Spotta
mig i ansiktet!

465
00:55:49,000 --> 00:55:54,000
Jag är inte rädd för
er, Zajtsev, och ni vågar
inte göra detta. Nej!

466
00:55:54,000 --> 00:55:57,000
- Olga!
- Sant.

467
00:56:01,000 --> 00:56:05,000
Sant, Vladimir lvanovitj.

468
00:56:05,000 --> 00:56:10,000
Ni har förstått
mig rätt. Jag vågar.

469
00:56:10,000 --> 00:56:13,000
Här, plocka opp det.

470
00:56:13,000 --> 00:56:18,000
Och försvinn, ditt fä.

471
00:56:26,000 --> 00:56:32,000
Nej, det räcker inte.
Jag måste döda er.

472
00:56:32,000 --> 00:56:36,000
- Jag har ingen annan utväg.
- Nej!

473
00:58:26,000 --> 00:58:29,000
Nej!

474
00:58:28,000 --> 00:58:31,000
Nej! Det kan
inte vara sant!

475
00:58:31,000 --> 00:58:34,000
Du är ju dödad!

476
00:58:34,000 --> 00:58:37,000
Jag sköt ju ihjäl
dig, Gorbatj!

477
00:58:37,000 --> 00:58:40,000
Du är död!
Det kan inte
vara sant!

478
00:58:40,000 --> 00:58:43,000
Det kan inte
vara sant!

479
00:58:43,000 --> 00:58:47,000
Men du förstår...
Jag handlade nedrigt.

480
00:58:46,000 --> 00:58:49,000
Men du...
...vi delar!

481
00:58:49,000 --> 00:58:52,000
Ta för dig!
Ta en till dig själv!

482
00:58:52,000 --> 00:58:55,000
Varför tiger du?
Vill du ha två?

483
00:58:55,000 --> 00:58:58,000
Ta två då!
Men varför
tiger du?

484
00:58:58,000 --> 00:59:03,000
Varför?
Vill du ta
allt själv?

485
00:59:03,000 --> 00:59:08,000
Gör det inte!
Gör inte så!
Varför tiger du?

486
00:59:08,000 --> 00:59:11,000
Kan vi inte
komma överens?
Vänta!

487
00:59:11,000 --> 00:59:14,000
Låt oss
komma överens!
Gör det inte!

488
00:59:16,000 --> 00:59:20,000
Jag förstår.
Jag är en usling
och en skurk.

489
00:59:20,000 --> 00:59:23,000
Du...

490
00:59:23,000 --> 00:59:26,000
Du är så hederlig och ädel.

491
00:59:26,000 --> 00:59:31,000
Du skall inte skjuta
mig. Jag är obeväpnad.
Försvarslös.

492
00:59:31,000 --> 00:59:35,000
Jag vill leva, Gorbatj!

493
00:59:36,000 --> 00:59:39,000
Nej!..

494
00:59:39,000 --> 00:59:41,000
...Nej!..

495
00:59:41,000 --> 00:59:44,000
...Nej!

496
01:00:26,000 --> 01:00:32,000
FOLKKOMMISSARIATET
FÖR FINANSERNA
[Narkomfin]

497
01:00:36,000 --> 01:00:40,000
Kamrat, kamrat!
Stopp ett tag! Var
kommer ni ifrån?

498
01:00:40,000 --> 01:00:43,000
- Det är inte viktigt.
- Vad heter ni?

499
01:00:43,000 --> 01:00:47,000
Ert efternamn?
Vad är ni för en?

500
01:01:28,000 --> 01:01:32,000
BARNHEM

501
01:01:53,000 --> 01:01:57,000
scenario
Robert SVJATOPOLK-MIRSKIJ

502
01:01:57,000 --> 01:02:00,000
iscensättande regissör
Samvel GASPAROV

503
01:02:00,000 --> 01:02:04,000
chefsfotografer
Vjätjeslav JEGOROV
Aleksandr MATJILSKIJ

504
01:02:05,000 --> 01:02:10,000
iscensättande scenografer
Aleksandr VAGITJEV
Feliks ROSTOTSKIJ

505
01:02:10,000 --> 01:02:13,000
kompositör
A. ZUBOV

506
01:02:13,000 --> 01:02:16,000
ljudtekniker
Je. TERECHOV
A. JELISEJEV

507
01:02:16,000 --> 01:02:22,000
SOVJETUNIONENS
STATSFILMSYMFONIORKESTER
dirigent: M. NERSESIAN

508
01:02:22,000 --> 01:02:26,000
regissör: M. VINOGRADOVA
kamera: I. KOBELEV

509
01:02:26,000 --> 01:02:32,000
montage: T. MALJAVINA
mask: L. MATJILSKAJA, N. MARKZITSER
kostym: Je. MEDVEDEVA

510
01:02:32,000 --> 01:02:38,000
assistenter
regi: T. GORINA, V. JERMAKOV
foto: I. GEBESJT, G. BODROVA

511
01:02:38,000 --> 01:02:44,000
scenogr.-dekoratör: B. KUZOVKIN
akrobatregi: A. FILATOV, U. VEJSPAL
ljusmästare: R. AVANESOV

512
01:02:44,000 --> 01:02:50,000
konsulter: generallöjtnanten
i milisen P.A. OLEJNIK, redaktör
V. KIBALNIKOVA

513
01:02:50,000 --> 01:02:53,000
produktionsledning
G. CHMARA

514
01:02:53,000 --> 01:02:56,000
i huvudrollerna

515
01:02:56,000 --> 01:03:02,000
Gorbatj: Vladimir BORISOV
Olga: Olga GASPAROVA
Sasja: Jurij GRIGORJEV

516
01:03:03,000 --> 01:03:09,000
Zajtsev: Oleg KORTJIKOV
Mezentsev: Eduard MARTSEVITJ
Pasja: Elgudzja BURDULI

517
01:03:10,000 --> 01:03:14,000
Övriga roller: N. DJOMIN,
I. KLASS, S. MILOVANOV,
Je. SOLJAKOV, M. KOKOJEV,

518
01:03:14,000 --> 01:03:17,000
R. MIRSKIJ, O. VASILJUK,
S. GASPAROV, Ju. TJUPRIN

519
01:03:17,000 --> 01:03:20,000
Filmstudion »MAXIM GORKIJ« 1980
filmen upptagen på filmmaterial
ifrån SVEMA

520
01:03:20,000 --> 01:03:23,000
filmens
SLUT

521
01:03:23,000 --> 01:03:26,000
[Svensk text av Erik Jonsson 28.5.2016]

522
01:03:26,000 --> 01:03:27,000
[Undertexten översedd och rättad 1.11.2017 ]

523
01:03:27,000 --> 01:03:28,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer.]

524
01:03:28,000 --> 01:03:29,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: