»Om det blir krig i morgon, om det blir en marsch i morgon - var marschberedd idag!«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
web space | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Om kriget kommer i morgon (Jesli zavtra vojna)

Längre ner på denna sida följer svensk undertext till filmen Om det blir krig i morgon i regi av bl.a. Jefim Dzigan (Mosfilm 1938).

Se även journalfilmsamlingen Mannerheimlinjen om Vinterkriget och Mannerheimlinjen.

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
svensk text 28 juli 2011
äldre versioner bör förintas
www.geocities.ws/generaldepoten

2
00:00:02,000 --> 00:00:08,000
Om det blir krig i morgon...

3
00:00:08,000 --> 00:00:14,000
Bataljfilm på grundval
av journalfilmsmaterial

4
00:00:14,000 --> 00:00:20,000
Scenarieplan: Je. Dzigan,
M. Svetlov, G. Berjozko

5
00:00:22,000 --> 00:00:28,000
Sångtexter: V.I. Lebedev-Kumatj
Musik: bröderna Pokrass

6
00:00:28,000 --> 00:00:34,000
Brigaden arbetade
under ledning av
Jefim Dzigan

7
00:00:41,000 --> 00:00:47,000
Foto: Je. Jefimov
Ljud: V. Lesjov
Montage: V. Abdirkina

8
00:00:59,000 --> 00:01:05,000
Överstyrelsen för kinematografi
Filmstudion «Mosfilm»
år 1938

9
00:01:12,000 --> 00:01:18,000
Denna afton år 19xx i
Sovjetunionens huvudstad...

10
00:01:45,000 --> 00:01:51,000
...meddelar, att försäljning av biljetter
till reguljära flygningar Moskva-Amerika
via Nordpolen pågår...

11
00:02:02,000 --> 00:02:08,000
...men den tredje dottern är gift.
Jag har tre söner i Röda Armén.

12
00:02:08,000 --> 00:02:12,000
Men se jag har en dotter, som...

13
00:02:12,000 --> 00:02:18,000
...denna grandiosa anläggning, som
visar socialismens nya landvinningar...

14
00:02:33,000 --> 00:02:36,000
Alla tre tjänstgör
vid samma enhet...

15
00:02:36,000 --> 00:02:39,000
...och alla tre sitter i
samma stridsvagn.

16
00:02:39,000 --> 00:02:43,000
Därför kallas den
också »Brödernas tank«.

17
00:02:43,000 --> 00:02:46,000
Men min dotter är
gift med en officer...

18
00:02:46,000 --> 00:02:50,000
...meddelar om
det oroande läget...

19
00:02:50,000 --> 00:02:53,000
...som ett resultat av tre makters
gemensamma aktioner.

20
00:02:53,000 --> 00:02:57,000
Detta de fascistiska
aggressorernas
provokativa uppträdande...

21
00:02:57,000 --> 00:03:00,000
...är en bränning
av ett hot mot freden...

22
00:03:00,000 --> 00:03:03,000
...en bränning av ett
hot emot Sovjetunionen.

23
00:03:51,000 --> 00:03:56,000
I denna natt vid
Sovjetlandets gränser...

24
00:03:56,000 --> 00:03:59,000
Om det blir krig i morgon

25
00:03:59,000 --> 00:04:02,000
Om det blir en marsch i morgon

26
00:04:02,000 --> 00:04:08,000
Var marschberedd idag!

27
00:04:08,000 --> 00:04:11,000
Om det blir krig i morgon...

28
00:04:17,000 --> 00:04:21,000
I denna natt på andra
sidan Sovjetlandets gräns...

29
00:05:07,000 --> 00:05:10,000
Är ordern klar för er?

30
00:05:10,000 --> 00:05:13,000
Uppgiften är klar.

31
00:05:13,000 --> 00:05:19,000
Oss är bevisad den stora äran
att såsom de första gå in på
bolsjevikernas territorium.

32
00:05:25,000 --> 00:05:31,000
På en raketsignal förintar vi de
rödes gränsenheter och börjar
vår stora marsch emot Moskva.

33
00:05:41,000 --> 00:05:47,000
Leve vår ras!
För våra kolonier i öst!

34
00:06:33,000 --> 00:06:39,000
I samband med alarmtillståndet
drogs gränstruppsreserver fram
till våra fältvakter.

35
00:07:34,000 --> 00:07:40,000
Röda spaningstrupper bevakade
uppmärksamt gränsen.

36
00:07:54,000 --> 00:08:00,000
Galoppera iväg till
fältvakten efter hjälp!

37
00:08:00,000 --> 00:08:06,000
Gott. Ta väl vara
på dig, kompis!

38
00:08:44,000 --> 00:08:47,000
Ni skall inte komma
igenom, pack!

39
00:09:50,000 --> 00:09:54,000
Kom ihåg vår kamrat!

40
00:11:34,000 --> 00:11:40,000
Fientliga flygmaskiner satte kurs
på en sovjetisk gränsstad.

41
00:12:08,000 --> 00:12:12,000
Till flygmaskinerna!

42
00:12:43,000 --> 00:12:46,000
Eld!

43
00:13:23,000 --> 00:13:29,000
Fienden till mötes.

44
00:13:56,000 --> 00:13:59,000
Där var en.

45
00:15:07,000 --> 00:15:10,000
Till svar på fiendens
fräcka överfall...

46
00:15:10,000 --> 00:15:16,000
Jumasjev, Vodopjanov, Babusjkin och
Gromov har att förinta fiendens tågsätt...

47
00:15:16,000 --> 00:15:22,000
...och förinta flygfältet.

48
00:16:07,000 --> 00:16:10,000
På spaning djupt
in i fiendeland.

49
00:19:37,000 --> 00:19:40,000
Fienden fortsatte försöken att
tränga in på vår fosterjord.

50
00:19:40,000 --> 00:19:44,000
Den sovjetiska regeringen
förkunnade krigstillstånd.

51
00:19:44,000 --> 00:19:50,000
På partiets och
regeringens kallelse...

52
00:19:53,000 --> 00:19:59,000
På ledarens appell...

53
00:20:01,000 --> 00:20:07,000
Enligt folkkommissariens order...

54
00:20:18,000 --> 00:20:24,000
...reste sig till fosterjordens försvar
röda regementen och divisioner.

55
00:20:24,000 --> 00:20:30,000
Leve vår ärorika Arbetarnas och
Böndernas Röda Armé!

56
00:20:32,000 --> 00:20:38,000
Leve vår organisatör, anförare,
ledare, vän, den store Stalin!

57
00:20:39,000 --> 00:20:43,000
Hurra!

58
00:20:50,000 --> 00:20:54,000
Flottan är försatt
i stridsberedskap.

59
00:21:34,000 --> 00:21:40,000
Det fientliga överfallet har
sporrat hela sovjetiska folket...

60
00:22:02,000 --> 00:22:06,000
Vad skall du i kriget, farfar?

61
00:22:06,000 --> 00:22:12,000
Fråga du Denikin; han
kommer ihåg min näve!

62
00:22:29,000 --> 00:22:33,000
- Hur gammal är du?
- Sjutton.

63
00:22:39,000 --> 00:22:45,000
- Hur gammal är du?
- Nå, femton...
- Försök en gång till!

64
00:22:45,000 --> 00:22:51,000
- Tolv...
- Gå vidare, gå vidare!

65
00:23:05,000 --> 00:23:08,000
Töser, skriv in er!

66
00:23:08,000 --> 00:23:11,000
Ivanova, Anna.

67
00:23:36,000 --> 00:23:40,000
Stopp, du är ju från vår fabrik!

68
00:23:42,000 --> 00:23:48,000
Jag är arbetare. Mina tre söner är
tankister, men jag är infanterist...

69
00:23:50,000 --> 00:23:54,000
Detta är min farfar...

70
00:23:54,000 --> 00:24:00,000
Ifrån det fjärran
Uzbekistan...

71
00:24:09,000 --> 00:24:15,000
Ifrån det
soliga Georgien...

72
00:24:26,000 --> 00:24:32,000
Ifrån Kuban och Don...

73
00:24:40,000 --> 00:24:44,000
Ifrån Terek och Ural...

74
00:24:44,000 --> 00:24:49,000
På jorden, på himmelen och på havet
är vår refräng både mäktig och sträng

75
00:24:49,000 --> 00:24:55,000
Ifrån Ukrainas fält
och Donbas' bruk...

76
00:25:10,000 --> 00:25:15,000
Ifrån Svarta havet till Arktis,
ifrån Östersjön till Stilla Havet... 

77
00:25:15,000 --> 00:25:20,000
...ställde sig millioner av
fosterlandets söner under fanorna.

78
00:26:07,000 --> 00:26:11,000
Tågsätt med fosterlandets
försvarare har kastats
fram till gränsen.

79
00:26:23,000 --> 00:26:28,000
Död åt fascismen!
Leve det sovjetiska fosterlandet!

80
00:26:28,000 --> 00:26:31,000
Leve vår Röda Armé!

81
00:26:33,000 --> 00:26:39,000
Leve kamrat Stalin!

82
00:26:42,000 --> 00:26:48,000
Slå fascismen i dess eget land!

83
00:27:19,000 --> 00:27:23,000
Försvarsfolkkommissarien,
Sovjetunionens förste marskalk...

84
00:27:23,000 --> 00:27:27,000
...kamrat Vorosjilov, har anlänt
till krigsskådeplatsen.

85
00:27:56,000 --> 00:28:02,000
Enheternas politiska avdelningar
satte igång sitt arbete.

86
00:28:21,000 --> 00:28:24,000
Fienden satte in nya
styrkor i striden.

87
00:31:04,000 --> 00:31:07,000
I staben har man mottagit
underrättelse om förintelse
av fiendens stridsvagnar.

88
00:31:29,000 --> 00:31:35,000
I vår Arbetarnas och Böndernas
Unionsregerings namn hälsar jag er...

89
00:31:35,000 --> 00:31:41,000
...och överbringar ifrån denna en
broderlig, flammande hälsning.

90
00:31:49,000 --> 00:31:55,000
Kamrater! Röda Armén är
bara vårt folks förtrupp.

91
00:31:55,000 --> 00:32:01,000
Den måste vara först
att ta på sig slaget...

92
00:32:01,000 --> 00:32:07,000
...men bakom oss står millioner
och åter millioner av vårt folk.

93
00:32:11,000 --> 00:32:17,000
Flera gånger har vi
tillkännagivit, att kriget...

94
00:32:17,000 --> 00:32:23,000
...skall utspela sig icke på vår sovjetiska
jord utan på deras territorium, vilka...

95
00:32:23,000 --> 00:32:28,000
...har dristat sig att gripa till svärdet.

96
00:32:28,000 --> 00:32:34,000
Detta tillkännagivande är oföränderligt
i kraft även den dag, som idag är.

97
00:32:34,000 --> 00:32:37,000
Kamrater!

98
00:32:37,000 --> 00:32:41,000
Dessa våra ord vore tomma...

99
00:32:41,000 --> 00:32:47,000
...om inte bakom dem
stode en verklig kraft...

100
00:32:47,000 --> 00:32:53,000
...vår Arbetarnas och
Böndernas Röda Armé...

101
00:32:53,000 --> 00:32:59,000
...och vårt stora, starka
och mäktiga sovjetiska folk.

102
00:32:59,000 --> 00:33:05,000
Order: genombryta fiendens
front, övergå på hans territorium,
krossa och förinta fienden.

103
00:33:06,000 --> 00:33:12,000
Röda Armén vecklar ut
offensiva operationer.

104
00:34:42,000 --> 00:34:48,000
Efter artilleriförberedelser
har man i striden kastat in
stridsvagnar med lång räckvidd.

105
00:35:36,000 --> 00:35:41,000
Nå, bröder.
Nu börjar vi striden.

106
00:35:41,000 --> 00:35:44,000
Var lugn!

107
00:35:52,000 --> 00:35:58,000
- Riktning: ensamma trädet!
- Uppfattat, riktning: ensamma trädet!

108
00:35:59,000 --> 00:36:03,000
Vinkel 30 vid
busken kanon!

109
00:36:03,000 --> 00:36:06,000
Jag ser busken.
Där är ingen kanon.

110
00:36:08,000 --> 00:36:11,000
Lär dig se efter
av storebror!

111
00:36:11,000 --> 00:36:17,000
- Mot busken: eld!
- Skall ske, eld.

112
00:36:26,000 --> 00:36:32,000
Lär er skjuta
av mellanbror!

113
00:37:26,000 --> 00:37:29,000
Vad har hänt?

114
00:37:40,000 --> 00:37:44,000
- Michail, var försiktig!
- OK.

115
00:37:58,000 --> 00:38:01,000
Han visslar...

116
00:38:44,000 --> 00:38:48,000
Hur är det,
Misja? Illa?

117
00:38:51,000 --> 00:38:54,000
Ingen fara,
Kolja. Strunt...

118
00:39:03,000 --> 00:39:08,000
- Skall du själv köra?
- Ja.

119
00:39:08,000 --> 00:39:14,000
Nu är allt i ordning,
kamrat befäl.

120
00:39:18,000 --> 00:39:24,000
Nu får ni lära er
av mig, den yngste.

121
00:40:21,000 --> 00:40:27,000
In på fiendens territorium!

122
00:41:09,000 --> 00:41:15,000
För att bryta de röda styrkornas
offensiv, sätter fienden in
förgiftande ämnen.

123
00:42:22,000 --> 00:42:27,000
De röde kan koncentrera
styrkorna under röktäcke.

124
00:42:32,000 --> 00:42:36,000
Ingen fara. Snart kommer
våra reserver...

125
00:42:38,000 --> 00:42:41,000
Fienden drog skyndsamt
fram reserverna till fronten.

126
00:43:19,000 --> 00:43:23,000
Våra luftkrafter trängde in i
fiendens område bak fronten.

127
00:44:25,000 --> 00:44:31,000
Luftlandsättningstruppernas
uppgift är att hindra fiendens
reserver tillträde till fronten.

128
00:45:18,000 --> 00:45:22,000
Luftlandsättningsstyrkorna
har spärrat vägen för
fiendens reserver.

129
00:45:26,000 --> 00:45:30,000
Brådskande radiogram!

130
00:45:34,000 --> 00:45:38,000
Något oroande?

131
00:45:38,000 --> 00:45:43,000
De röde har kastat ner
fallskärmsluftlandsättningstrupp
i området kring staben...

132
00:45:43,000 --> 00:45:48,000
Osannolikt! Alla på sina
försvarsplatser!

133
00:45:48,000 --> 00:45:51,000
Staben skall överföras
till en ny punkt...

134
00:45:56,000 --> 00:46:02,000
Under rökridåbetäckning
samlade det röda befälet
styrkorna till ett slag.

135
00:48:22,000 --> 00:48:25,000
För det sovjetiska
fosterlandet!

136
00:48:28,000 --> 00:48:31,000
Död åt fascismen!

137
00:48:56,000 --> 00:48:59,000
Var det Ryssland,
du ville ha?

138
00:48:59,000 --> 00:49:02,000
Var det Ukraina,
du ville ha?

139
00:49:02,000 --> 00:49:05,000
Var det Vitryssland,
du ville ha?

140
00:49:05,000 --> 00:49:08,000
Här har du för Ukraina!

141
00:49:08,000 --> 00:49:11,000
Här har du för Vitryssland!

142
00:49:12,000 --> 00:49:15,000
Nach Moskau!

143
00:49:15,000 --> 00:49:18,000
Här har du för »Moskau«!

144
00:49:37,000 --> 00:49:43,000
Slå fascisterna i
deras eget land!

145
00:49:52,000 --> 00:49:58,000
Vårt kavalleri slog den retirerande
fienden i flanken och bakom fronten.

146
00:51:50,000 --> 00:51:55,000
De rödes kavalleri
förföljer vårt infanteri.

147
00:52:02,000 --> 00:52:08,000
Sablar till strid! Till angrepp på
de rödes kavalleri - Arrrsch!

148
00:52:40,000 --> 00:52:44,000
- Kamrat politruk, ni är sårad!
- En bagatell!

149
00:52:44,000 --> 00:52:46,000
Sanitärer! Häråt!

150
00:52:45,000 --> 00:52:48,000
Låt sanitärerna vara!

151
00:52:51,000 --> 00:52:55,000
Kamrat politruk!

152
00:52:55,000 --> 00:52:58,000
Bra, efter angreppet! Iväg!

153
00:53:11,000 --> 00:53:15,000
Fiendens kavalleri störtade
till motangrepp.

154
00:55:11,000 --> 00:55:17,000
Djupt in i fiendens bakland reste sig
proletariatet till kamp i den fascistiska
statens städer och industricentra.

155
00:55:17,000 --> 00:55:23,000
Ner med polisen!
Ner! Ner! Ner!

156
00:57:04,000 --> 00:57:10,000
Hurra för revolutionen!

157
00:57:12,000 --> 00:57:18,000
Leve Sovjetunionen!

158
00:57:37,000 --> 00:57:40,000
Vi talade ju med dem
på mänskligt vis.

159
00:57:44,000 --> 00:57:48,000
Vi försökte varna
dem. Men nu fick vi
slå dem i stället.

160
00:57:48,000 --> 00:57:51,000
Vad säger han?

161
00:58:08,000 --> 00:58:11,000
Vad är det?

162
00:58:11,000 --> 00:58:14,000
Det är kamrat Budjonnyj.

163
00:59:04,000 --> 00:59:08,000
Det var som fan!
Hur många är där?

164
00:59:08,000 --> 00:59:11,000
Så många, som behövs.

165
00:59:11,000 --> 00:59:17,000
Ni trodde, vi var fattiga,
men vi har tusenden!

166
01:00:13,000 --> 01:00:18,000
Fiendens första överfall mottog
en förkrossande avvärjning.

167
01:00:18,000 --> 01:00:24,000
Så kan det krig börja, vilket
leder till den kapitalistiska
världens undergång.

168
01:00:29,000 --> 01:00:32,000
I hela världen finns ingenstans
en sådan styrka...

169
01:00:32,000 --> 01:00:36,000
...så att vårt land skulle förkrossas.

170
01:00:36,000 --> 01:00:40,000
Alltid och överallt är den
käre Stalin med oss.

171
01:00:40,000 --> 01:00:44,000
Med oss marscherar
marskalk Vorosjilov

172
01:00:44,000 --> 01:00:50,000
På jorden, på himmelen och på havet
är vår refräng både mäktig och sträng.

173
01:00:50,000 --> 01:00:56,000
Om det blir krig i morgon,
om det blir en marsch i morgon...

174
01:00:56,000 --> 01:01:02,000
VAR MARSCHBEREDD IDAG!

175
01:01:10,000 --> 01:01:16,000
SLUT
Svensk text 2009-2011 Erik Jonsson
www.geocities.ws/generaldepoten

176
01:01:16,000 --> 01:01:22,000
Copyright © 2009-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten

177
01:01:22,000 --> 01:01:28,000
Copyright © 2009-2011 Erik Jonsson
FÖRVARAS ÅTKOMLIGT
SPRIDNING UPPMUNTRAS

178
01:01:28,000 --> 01:01:34,000
Copyright © 2009-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten

179
01:01:34,000 --> 01:01:39,000
SLUT

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.