Kamrat Karvonen drog ur kavajfickan lugnt opp en trasig borgartidning och stack mig under näsan en notis, som var inringad med blåpenna.

Där berättades i notisen om, att en viss person vid namn Rahja hade fört ett tåg med sprit till Helsinki. En annan, hans bror Ivan Rahja, hade skaffat fram ett helt tåg med vapen. I slutet av notisen efterlyste man ironiskt en tredje broder, som skulle kunna skaffa ett tågsätt med spannmål till de hungrande finnarna.

»Och han fanns, den tredje brodern, Jakob Rahja,« sade kamrat Karvonen muntert.

Lokomotivföraren Jakob Rahja hade rådgjort med sina bröder och sedan föreslagit, att man skulle sända godståg till Ryssland efter bröd; de ryska arbetarna skulle hjälpa oss.

Han medföljde själv det första tåget som kommissarie.

Det andra tåget hade avgått redan för en vecka sedan, det tredje skulle gå denna dags natt.

free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Det tredje tåget.

Järnvägsroman av Gennadij Fisch (1934).
Översättning (1999–2005) ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska av Erik Jonsson.

Innehåll

(Länkarna nedan går till olika delar av HTML-filen dtt.html, vilken är c:a 248 kB).

Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av
Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter en järnvägsroman ifrån 1934 av Gennadij Fisch.
Uppgifterna om författarens och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad tisdagen den 18.1.2005 (tvåtusenfem).

Hela boken finns här även beredd för utskrift i PDF-filen dtt.pdf (att läsa i Xpdf, Acrobat Reader eller GV).


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).