Vid mitten av år 1944 antog den hitleristiska partiledningen en plan, enligt vilken alla slaviska kulturhärdar skulle förintas. Hitler påstod: »De historiska kulturhärdarnas sammanbrott är en form för nationens sammanbrott.« Till förintelse var Warszawa, Bratislava, Lodz, Belgrad och Krakow fördömda.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

»Major Virvelvind« («Майор Вихрь», 1967)

»Major Virvelvind« («Майор Вихрь») av Jevgenij Tasjkov efter en berättelse av Julian Semjonov (bekant för berättelserna om SS-Standartenführer Max Otto von Stierlitz alias sovjetiske kunskaparen överste Maxim Maximovitj Isajev i »Sjutton ögonblick av en vår«) är en sovjetisk TV-film i tre delar ifrån år 1967. Hjältarna är en grupp sovjetiska kunskapare i och omkring Krakow (Krakau) år 1944. Deras uppgift är att hindra de tyska hitlerfascisterna (nazisterna) från att förinta Krakow.

Bilder ur filmen »Major Vichr« («Майор Вихрь») del 1, 2 och 3

Se filmen med svensk text:

Major Vichr 1

Texten nedan visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filerna major.vihr.1-sv.srt, major.vihr.2-sv.srt och major.vihr.3-sv.srt i stället. De kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Denna undertext finns även på www.opensubtitles.org, men texterna på denna sida kan vara färskare (rättade senare).

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Майор Вихрь ч. 1 1967 Major Virvelvind 1 шведские субтитры svensk undertext 2016]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[svensk undertext 28.5.2016 av Erik Jonsson (Эрик Юнссон) texten översedd och rättad den 22:e oktober år 2017]

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

4
00:00:06,000 --> 00:00:12,000
Mosfilm år 1967

5
00:00:12,000 --> 00:00:16,000
skaparlaget
»TELEFILM«

6
00:00:17,000 --> 00:00:21,000
Major »Virvelvind«

7
00:00:21,000 --> 00:00:24,000
första delen

8
00:00:24,000 --> 00:00:28,000
scenario
Julian SEMJONOV

9
00:00:28,000 --> 00:00:32,000
iscensättning
Jevgenij TASJKOV

10
00:00:32,000 --> 00:00:36,000
fotograf
Pjotr TERPSICHOROV

11
00:00:36,000 --> 00:00:42,000
scenografi: V. KISLYCH, L. SEMJONOV
regi: A. KUZNETSOV, B. TROFIMOV
fotografi: P. KUZNETSOV

12
00:00:42,000 --> 00:00:48,000
kompositör: A. ESJPAJ
ljudtekniker: A. RJABOV
dirigent: E. CHATJATURJAN

13
00:00:48,000 --> 00:00:54,000
kostym: M. FILIPPOVA
mask: A. MASLOVA
montage: L. KUZNETSOVA

14
00:00:54,000 --> 00:00:59,000
kombinerade tagningar
fotograf: G. ZAJTSEV
scenograf: M. SEMJONOV

15
00:00:59,000 --> 00:01:04,000
redaktör: N. USJAKOVA
konsulter: H. BRAUN,
I. VINOGRADOV

16
00:01:04,000 --> 00:01:09,000
assistenter
regi: F. CHALIKOVA
foto: A. VOROPAJEV,
N FILINKOVSKAJA

17
00:01:09,000 --> 00:01:13,000
produktionsledning
G. ABRAMOV

18
00:01:13,000 --> 00:01:18,000
i filmen har använts material ur
Sovjetunionens Statsfilmfond.

19
00:01:18,000 --> 00:01:22,000
i rollerna:

20
00:01:22,000 --> 00:01:28,000
Major »Virvelvind«: Vadim BEROJEV
Anja: Anastasija VOZNESENSKAJA
Kolja: Viktor PAVLOV

21
00:01:30,000 --> 00:01:36,000
Sedoj: Je. TETERIN
Józef: A. SCHIRWINDT
Överste Borodin: Je. BURENKOV

22
00:01:36,000 --> 00:01:42,000
Berg: V. STRZJELTJIK
Traub: V. KÖNIGSON
SD-chefen: Je. KUZNETSOV

23
00:01:43,000 --> 00:01:49,000
»Mucha«: V. GUSEV
Tolken: O. GOLUBITSKIJ
Krysia: L. SCHLACHTUR
Appel: I. JASULOVITJ

24
00:01:50,000 --> 00:01:56,000
övriga: Je. VASILENKO,
V. GOLUBENKO, A. DENISOVA,
D. NETREBIN, A. NISTJENKIN, V. PITSEK

25
00:02:13,000 --> 00:02:19,000
Vid mitten av år 1944
antog den hitleristiska
partiledningen en plan...

26
00:02:19,000 --> 00:02:25,000
...enligt vilken alla slaviska
kulturhärdar skulle förintas.

27
00:02:25,000 --> 00:02:28,000
Hitler påstod:

28
00:02:28,000 --> 00:02:34,000
...»de historiska kulturhärdarnas
sammanbrott är en form för
nationens sammanbrott.«

29
00:02:35,000 --> 00:02:41,000
Till SS-Reichsführer
Himmlers fältstab kallades
Kaltenbrunner och Jodl.

30
00:02:41,000 --> 00:02:45,000
Riksführern framlade för
dem denna Hitlers idé...

31
00:02:45,000 --> 00:02:49,000
...samt förelade SD och hären
att den allra närmaste tiden...

32
00:02:49,000 --> 00:02:53,000
...förbereda allt för
verkställandet av
Führerns befallning.

33
00:02:53,000 --> 00:02:57,000
Till förintelse
var Warszawa...

34
00:02:57,000 --> 00:03:02,000
...Bratislava, Lodz, Belgrad
och Krakow fördömda.

35
00:03:03,000 --> 00:03:07,000
V ... 7?

36
00:03:07,000 --> 00:03:10,000
Förbi.

37
00:03:11,000 --> 00:03:14,000
- A 3?
- Dödade.

38
00:03:16,000 --> 00:03:20,000
- A 5?
- Förbi.

39
00:03:20,000 --> 00:03:23,000
B ... 3?

40
00:03:24,000 --> 00:03:27,000
Förbi.

41
00:03:30,000 --> 00:03:34,000
- B 5?
- Träffade.

42
00:03:39,000 --> 00:03:42,000
- G 4?
- Sårade.

43
00:03:44,000 --> 00:03:48,000
- G 6?
- Dödade.

44
00:03:51,000 --> 00:03:54,000
- K 9?
- Dödade.

45
00:03:58,000 --> 00:04:01,000
- Zj 2?
- Dödade.

46
00:04:02,000 --> 00:04:06,000
Tjusigt!

47
00:04:12,000 --> 00:04:18,000
Anja skall bo där, i
den stugan på andra
sidan vägen, mitt emot.

48
00:04:18,000 --> 00:04:21,000
Ni karlar bor här.

49
00:04:21,000 --> 00:04:25,000
- Blir det bra så?
- Det duger...

50
00:04:25,000 --> 00:04:29,000
Tag av uniformen.
Man har ordnat civila
kläder till er.

51
00:04:29,000 --> 00:04:32,000
Från och med idag
står ni till förfogande
för major Bjelov.

52
00:04:32,000 --> 00:04:35,000
Han ansvarar för
att förbereda er.

53
00:04:35,000 --> 00:04:38,000
Trötta efter resan?

54
00:04:38,000 --> 00:04:41,000
- Hur skall man säga...
- Trötta, alltså.

55
00:04:41,000 --> 00:04:45,000
Inkvartera er,
ordna era sovplatser
och vila er.

56
00:04:45,000 --> 00:04:49,000
- Får man följas åt?
- Efter det, att ni är omklädda.

57
00:04:49,000 --> 00:04:55,000
Kamrat major! Framlägg mig till
i morgon kl. 15 för stadfästande en
plan över förberedelserna.

58
00:04:55,000 --> 00:04:58,000
- Skall ske!
- Men ledsaga nu kamraterna.

59
00:04:58,000 --> 00:05:01,000
Gott. Var så goda!

60
00:05:01,000 --> 00:05:05,000
Kamrat major,
jag ber er dröja kvar.

61
00:05:10,000 --> 00:05:15,000
- Hur är det nu med armen?
- I ordning.

62
00:05:15,000 --> 00:05:21,000
- Hur länge sedan träffades vi?
- Nästan... ett år. September.

63
00:05:21,000 --> 00:05:24,000
Ja, ja... sedan
september.

64
00:05:26,000 --> 00:05:29,000
- Har hon varit bak fiendens linjer?
- Inte än.

65
00:05:29,000 --> 00:05:33,000
- Hur gammal är hon?
- 19. Mycket duktig radiotelegrafist.

66
00:05:33,000 --> 00:05:36,000
- Nå, gott... Men kaptenen?
- Kolja.

67
00:05:36,000 --> 00:05:39,000
- Kolja.
- Har varit där 2 gånger.
- Men hon, alltså, Anja?

68
00:05:39,000 --> 00:05:42,000
- Anja.
- Klart.

69
00:05:42,000 --> 00:05:45,000
Vem av tyskarna ansvarar
för Krakows minering?

70
00:05:45,000 --> 00:05:48,000
Det är oss icke bekant.
Det måste ni ta reda på
av tyskarna själva.

71
00:05:48,000 --> 00:05:51,000
- Har någon varit där före oss?
- Ja.

72
00:05:51,000 --> 00:05:54,000
Hur många grupper?

73
00:05:54,000 --> 00:05:59,000
- Och?
- Ser du, Krakow...

74
00:05:59,000 --> 00:06:05,000
...det är centrum
för Abwehr - arméns
underrättelsetjänst.

75
00:06:06,000 --> 00:06:09,000
Där har de sina
bästa krafter.

76
00:06:09,000 --> 00:06:13,000
Men en av våra
kamrater har i alla fall
lyckats sätta sig fast där.

77
00:06:13,000 --> 00:06:19,000
Därför sänder vi nu er
också till honom, så att
det blir litet lättare för oss.

78
00:06:20,000 --> 00:06:25,000
I Krakow finns en stark
underjord. Ansträng er
att utnyttja deras hjälp.

79
00:06:25,000 --> 00:06:28,000
Se här er historia,
kamrat Vichr:

80
00:06:28,000 --> 00:06:32,000
»Vichr« [Virvelvind] - är det inte
en alltför grötmyndig pseudonym?

81
00:06:32,000 --> 00:06:36,000
- Kanske »Vind« hade varit bättre?
- »Veter« [vind] finns redan.

82
00:06:36,000 --> 00:06:40,000
Om ni faller i
fiendens händer...

83
00:06:39,000 --> 00:06:44,000
Saveljev, Kirill Aleksejevitj...
Ifrån Dnepropetrovsk.

84
00:06:44,000 --> 00:06:47,000
Här är den detaljerade
texten med er historia.

85
00:06:47,000 --> 00:06:52,000
»Mor omkom år 1937, far
dog i ett bombangrepp«...
...och så vidare.

86
00:06:52,000 --> 00:06:56,000
Men ni har samarbetat
med tyskarna - i noga
avvägda doser, förstås.

87
00:06:56,000 --> 00:06:59,000
Saveljev själv är hos oss.
 SMERSJ [kontraspionaget]
ägnar sig åt honom.

88
00:06:59,000 --> 00:07:02,000
- Då är dokumenten fullt tillförlitliga.
- Kan jag få träffa honom, Saveljev?

89
00:07:03,000 --> 00:07:07,000
Behöver ni
detaljupplysningar?
Bra, bra.

90
00:07:08,000 --> 00:07:14,000
Kolja... Här är ert »Ausweis«
[ID-kort]. Grisjantjikov,
Andrej Jakovlevitj.

91
00:07:14,000 --> 00:07:20,000
Denna gång -
barberare från Minsk.
Se här er biografi.

92
00:07:21,000 --> 00:07:24,000
Här är ett
fotografi av
er familj.

93
00:07:24,000 --> 00:07:28,000
Här är far och mor.
Detta är lillasyster.
Detta är ert hem.

94
00:07:28,000 --> 00:07:33,000
Er gata.
Detta är er flicka.
Hennes föräldrar.

95
00:07:33,000 --> 00:07:37,000
Här är allt om
er frisersalong.

96
00:07:37,000 --> 00:07:43,000
- Med ett ord...
- Grisjantjikov, Andrej Jakovlevitj.
- Var så god!

97
00:07:45,000 --> 00:07:51,000
Ni skall legalt nästla er in i ett
läger för kontroll av dem, som
har gått över till tyskarna.

98
00:07:51,000 --> 00:07:57,000
Där är slappt styre. Lätt att
ta sig igenom kontrollen.

99
00:07:58,000 --> 00:08:04,000
Och här är legenden
för Rodionova, det
vill säga för Anja.

100
00:08:04,000 --> 00:08:10,000
Här är en karta över Krakow.

101
00:08:10,000 --> 00:08:16,000
Det finns även en journalfilm
om Krakow. Ni skall få se den,
förstås, flera gånger.

102
00:08:18,000 --> 00:08:24,000
Kom även ihåg två färska
mötesplatser: Waliks och
Waclaws. Men senare...

103
00:08:24,000 --> 00:08:29,000
Låt mig presentera
Mucha [Flugan] för er.

104
00:08:31,000 --> 00:08:34,000
- Käck gosse!
- Ja.

105
00:08:34,000 --> 00:08:37,000
- Officerare?
- Nej, civilist.

106
00:08:37,000 --> 00:08:40,000
Han tillhörde ukrainska
underjorden, men sedan
överförde vi honom till Krakow.

107
00:08:40,000 --> 00:08:44,000
Men för de polska kamraterna
är han inte Mucha utan Andrej.

108
00:08:44,000 --> 00:08:49,000
Mucha väntar er var
fredag, tisdag och lördag
från kl. 10 till kl. 11....

109
00:08:49,000 --> 00:08:53,000
...vid sidan om kyrkan
i Rybny - det är några
km ifrån Krakow.

110
00:08:54,000 --> 00:08:58,000
Lösen: »Har ni
inte sett en gammal
gumma med två säckar?«

111
00:08:58,000 --> 00:09:04,000
Svar: »Jag tror, hon för en
stund sedan fick skjuts med en
bil, som skulle åt samma håll.«

112
00:09:14,000 --> 00:09:17,000
Nå, om Rybny
skall vi tala mer.

113
00:09:34,000 --> 00:09:39,000
- Är du rädd?
- Vad?
- Är du rädd?

114
00:09:39,000 --> 00:09:44,000
- Hur så! Det är mycket vackert!
- Mycket!

115
00:09:44,000 --> 00:09:49,000
Skall ni hoppa?
Vi är framme snart!

116
00:09:50,000 --> 00:09:56,000
- Vinden är stark!
- Vad?
- Vinden är stark! Skiljer er åt!

117
00:09:56,000 --> 00:09:59,000
Kanske skall
vi vända om?

118
00:10:01,000 --> 00:10:04,000
Jag är vidskeplig!
Vi vänder inte om!

119
00:10:05,000 --> 00:10:09,000
Gör er redo!
Om 40 minuter
är vi på plats.

120
00:10:09,000 --> 00:10:12,000
I fall något händer,
träffas vi vid kyrkan i Rybny.

121
00:10:12,000 --> 00:10:16,000
Jag tror, han kommer
och möter oss direkt
vid flygmaskinen.

122
00:10:16,000 --> 00:10:19,000
Ni skrattar? Det går
bra för er - ni har redan
hoppat om natten.

123
00:10:19,000 --> 00:10:22,000
- Ja, för oss går det bra!
- Ja!

124
00:12:37,000 --> 00:12:40,000
- »Hej, varför stannar vi?«
- »Pissepaus.«

125
00:12:40,000 --> 00:12:44,000
- »Gud ske lov, det var på tiden!«
- »Här måste vi ut!«

126
00:12:44,000 --> 00:12:48,000
»Snart hade jag
ju sprängt blåsan!«

127
00:12:58,000 --> 00:13:02,000
»Uppsittning!«

128
00:14:26,000 --> 00:14:32,000
- »God dag, damen!«
- »God dag, herrn! God dag!«

129
00:14:44,000 --> 00:14:48,000
»Tack, herrn!«

130
00:14:48,000 --> 00:14:51,000
Inte smörja sig?

131
00:14:51,000 --> 00:14:54,000
Herrn är inte polack!

132
00:14:56,000 --> 00:14:59,000
Jag är ryss.

133
00:14:59,000 --> 00:15:03,000
Det märks på ert uttal.

134
00:15:03,000 --> 00:15:08,000
- Ifrån lägret i Medowy Pryszlicy?
- Nej. Vad är där för läger?

135
00:15:08,000 --> 00:15:14,000
Där bor ryssar, som har
gått över till tyskarna,

136
00:15:14,000 --> 00:15:19,000
Dit kommer var
dag mycket folk.

137
00:15:19,000 --> 00:15:24,000
Men man har sagt
mig, att det lägret
ligger vid Rybny...

138
00:15:24,000 --> 00:15:28,000
Man har sagt
herrn osant.

139
00:15:40,000 --> 00:15:44,000
Kan ni säga mig,
hur man kommer dit?

140
00:15:46,000 --> 00:15:52,000
Längs denna vägen...
fram till vägskälet, och
sedan åt höger.

141
00:15:53,000 --> 00:15:56,000
Tack.

142
00:15:56,000 --> 00:16:02,000
Är bolsjevikerna så
hemska, så att herrn
flyr ifrån dem?

143
00:16:04,000 --> 00:16:09,000
Jag letar efter min
fästemö - hon drog
iväg med föräldrarna.

144
00:16:09,000 --> 00:16:13,000
Alla begav
sig åstad, och
hon med.

145
00:16:14,000 --> 00:16:20,000
Vet herrn, att
han har en reva i
kajaven på ryggen?

146
00:16:20,000 --> 00:16:23,000
Ja.

147
00:16:23,000 --> 00:16:26,000
Tyskarna tycker
om propra herrar!

148
00:16:26,000 --> 00:16:29,000
- Allt gott!
- Adjö, herrn!

149
00:16:29,000 --> 00:16:32,000
Men kavajen
måste lagas!

150
00:16:32,000 --> 00:16:36,000
Tyskarna tycker
inte om dem, som
är ovårdat klädda!

151
00:16:36,000 --> 00:16:39,000
Tack, damen!

152
00:17:01,000 --> 00:17:04,000
- God dag!
- God dag!

153
00:17:04,000 --> 00:17:08,000
Herr officer, jag har flytt
ifrån trakten av Lvov.

154
00:17:10,000 --> 00:17:13,000
Här är mitt ... »Ausweis«.

155
00:17:13,000 --> 00:17:19,000
Jag ber er om asyl...
...och arbetsanvisning.

156
00:17:20,000 --> 00:17:23,000
Gå in där.

157
00:17:26,000 --> 00:17:29,000
Nej då, dit!

158
00:17:31,000 --> 00:17:35,000
Dit, dit!

159
00:17:34,000 --> 00:17:38,000
Jag får inte rum...

160
00:17:41,000 --> 00:17:45,000
Där har vi
ett litet rum.

161
00:17:45,000 --> 00:17:48,000
Nå? Får
ni plats?

162
00:17:51,000 --> 00:17:56,000
- Men blir det länge?
- Nej, nej!

163
00:19:09,000 --> 00:19:13,000
»Grabben sover inte illa.«

164
00:19:15,000 --> 00:19:18,000
»God morgon!«

165
00:19:21,000 --> 00:19:24,000
»Vem är ni?«

166
00:19:32,000 --> 00:19:35,000
»Utgå!«

167
00:19:36,000 --> 00:19:39,000
- Behöver ni tolk?
- Ja.

168
00:19:39,000 --> 00:19:43,000
Jag förstår inte tyska.
Rättare sagt: jag förstår,
men mycket illa.

169
00:19:43,000 --> 00:19:46,000
Chefen frågar:
vem är ni?

170
00:19:46,000 --> 00:19:52,000
En människa... Saveljev,
Kirill Aleksejevitj

171
00:19:57,000 --> 00:20:00,000
»Redogör för er själv.«

172
00:20:00,000 --> 00:20:04,000
- Man ber er berätta om er själv.
- Jaha, det är jag förstås beredd till.

173
00:20:04,000 --> 00:20:10,000
Alltså, Saveljev,
Kirill... ifrån Ukraina.

174
00:20:12,000 --> 00:20:16,000
Kan jag få ett bloss?
De tog mina vid
visiteringen.

175
00:20:16,000 --> 00:20:19,000
- »Nå, ja - var så god!«
- Tack!

176
00:20:28,000 --> 00:20:32,000
Tack! Det var då tobak!

177
00:20:32,000 --> 00:20:37,000
- Var får ni turkiska ifrån?
- Vi stjäler! Vidare!

178
00:20:37,000 --> 00:20:41,000
Alltså... ifrån
Dneprodzerzjinsk.

179
00:20:41,000 --> 00:20:46,000
Far sådde det förnuftiga
och eviga, mens mor...

180
00:20:46,000 --> 00:20:51,000
Mor var... medlem av
räjongkommittén.

181
00:20:51,000 --> 00:20:54,000
Hon blev arkebuserad år 1937.

182
00:20:54,000 --> 00:20:59,000
»Mor var medlem
av distriktspartikommitten.
Hon blev skjuten redan 1937.«

183
00:21:00,000 --> 00:21:05,000
A, »weiter« - vidare!
Nå, alltså, jag arbetade
som lastare...

184
00:21:05,000 --> 00:21:08,000
»Jag var transportarbetare.«

185
00:21:08,000 --> 00:21:11,000
Ja, för att... de antog
mig inte på institutet.
Ni förstår själv varför.

186
00:21:11,000 --> 00:21:14,000
- »Inte antagen till högskolan.«
- »A! Ja, ja, ja...«

187
00:21:14,000 --> 00:21:18,000
Tjänstgjorde i
armén. Gav mig...

188
00:21:18,000 --> 00:21:22,000
...i striderna vid Kiev. Satt
i ert filtreringsläger 56A.

189
00:21:22,000 --> 00:21:26,000
Sedan arbetade jag
på en kvarnindustri.

190
00:21:26,000 --> 00:21:29,000
»Arbetade i en kvarn.«

191
00:21:29,000 --> 00:21:33,000
Tillsammans med era
trupper kom jag in i Lvov.

192
00:21:33,000 --> 00:21:36,000
Men... nu, ser ni, var
jag på väg till Krakow.

193
00:21:36,000 --> 00:21:42,000
- Jag vill finna arbete här.
- »Nu söker han arbete i Krakau.«
- »A, mycket bra!«

194
00:21:42,000 --> 00:21:48,000
»Han skall berätta sin
historia ännu en gång -
men utförligare.«

195
00:21:49,000 --> 00:21:55,000
Man ber er berätta en
gång till, bara mer i detalj.

196
00:21:55,000 --> 00:21:59,000
- А... en gång till?
- Ja, ja.

197
00:21:59,000 --> 00:22:05,000
Jaha, förstås! Jag är född i
Dneprodzerzjinsk år 1917.

198
00:22:05,000 --> 00:22:08,000
Ur intelligentian.

199
00:22:08,000 --> 00:22:13,000
- Tjekisterna sköt min mor. Sedan...
- »Modern ihjälskjuten av Tjekan.«

200
00:22:13,000 --> 00:22:16,000
Far var lärare och
omkom år 1943 vid
ett bombangrepp.

201
00:22:16,000 --> 00:22:19,000
Arbetade som lastare.

202
00:22:19,000 --> 00:22:24,000
Tjänstgjorde i armén. Gav mig
till fånga vid Bjelaja Tserkva. Det
är där hos oss, nära Kiev.

203
00:22:24,000 --> 00:22:30,000
Arbetade på kvarnindustri
som assistent till chefen för
mjölmalningsavdelningen.

204
00:22:30,000 --> 00:22:33,000
»Arbetade i en kvarn.«

205
00:22:33,000 --> 00:22:39,000
Följde med trupperna
på återtåg till Lvov.

206
00:22:40,000 --> 00:22:45,000
»Berätta nu er rörande
historia en gång till.«

207
00:22:45,000 --> 00:22:48,000
»Och en gång till.«

208
00:22:48,000 --> 00:22:53,000
»Skada, att jag inte
behärskar ryska språket.«

209
00:22:53,000 --> 00:22:59,000
»Jag hade gärna hört
denna sorgliga historia
utan förmedling.«

210
00:22:59,000 --> 00:23:02,000
Chefen ber er berätta
er historia ännu en gång.

211
00:23:02,000 --> 00:23:07,000
Han beklagar, att
han inte kan ryska och
inte kan höra den i original.

212
00:23:07,000 --> 00:23:13,000
»Till en början är ni ännu
blyg och upprepar mycket
flitigt er utantill inlärda text.«

213
00:23:13,000 --> 00:23:17,000
Än så länge är ni
mycket hämmad och...

214
00:23:17,000 --> 00:23:22,000
...upprepar texten
alltför inlärt.

215
00:23:22,000 --> 00:23:25,000
Tror ni mig inte?

216
00:23:25,000 --> 00:23:30,000
Tror ni er själv, då?
Tror ni själv på,
vad ni säger?

217
00:23:30,000 --> 00:23:33,000
Men då förstår jag inte!

218
00:23:34,000 --> 00:23:37,000
Jag har ju liksom
inte gjort något...

219
00:23:39,000 --> 00:23:42,000
Mitt »Ausweis« är
helt i ordning!

220
00:23:42,000 --> 00:23:45,000
Där i portföljen bör
alla dokument ligga.

221
00:23:45,000 --> 00:23:51,000
»Bra, bra! Vi väntar.
Upprepa er historia! Det
var mycket intressant.«

222
00:23:51,000 --> 00:23:57,000
Berätta er historia!
Den är intressant.

223
00:23:57,000 --> 00:24:03,000
Jamen, om jag så berättar den
hundra gånger så blir den ju i alla
fall inte en annan, eller hur?

224
00:24:03,000 --> 00:24:06,000
Tror ni, det är så lätt att
berätta om sin omkomne far?

225
00:24:06,000 --> 00:24:10,000
Om den hemska reträtten med
hunger och allt tillsammans
med era trupper till Lvov?

226
00:24:10,000 --> 00:24:14,000
»Det är inte så lätt
att berätta om faderns
död, om återtåget«...

227
00:24:14,000 --> 00:24:18,000
...»den förskräckliga
marschen tillbaka med
våra trupper...«

228
00:24:20,000 --> 00:24:26,000
»Günther! Säg honom, att den
verklige Saveljev bor i Breslau
på Mozartstraße 24«...

229
00:24:26,000 --> 00:24:29,000
...»och arbetar i
en pianofabrik.«

230
00:24:31,000 --> 00:24:34,000
Ert »Ausweis« har vi
kontrollerat. Det är äkta.

231
00:24:34,000 --> 00:24:37,000
Historien om Saveljev
är också sanningsenlig.

232
00:24:37,000 --> 00:24:41,000
Men vilket är ert
förhållande till
herr Saveljev?

233
00:24:41,000 --> 00:24:45,000
Den riktige Saveljev
bor i Breslau på
Morgenstraße...

234
00:24:45,000 --> 00:24:50,000
»Å, nej, nej, Günther - inte
Morgenstraße utan Mozartstraße.
På ett arbetarhem.«

235
00:24:50,000 --> 00:24:55,000
Ja, ja, på Mozartstraße, på
ett gemensamhetsboende
för musikfabrikens arbetare.

236
00:24:55,000 --> 00:25:00,000
Antingen är det en
namne till mig, eller också
för man er bakom ljuset!

237
00:25:00,000 --> 00:25:03,000
Jag är beredd
till motställning.

238
00:25:03,000 --> 00:25:06,000
- Åhå!
- Visst!

239
00:25:06,000 --> 00:25:09,000
Jag har intet att frukta;
jag är ren inför er.

240
00:25:09,000 --> 00:25:12,000
Jag har alltid varit
lojal i förhållandet till
de nya myndigheterna!

241
00:25:12,000 --> 00:25:16,000
»Han förhåller sig alltid
lojalt till den nya ordningen.«

242
00:25:16,000 --> 00:25:20,000
»Vänta bara. tills han får
frågan om pistolerna och
handgranaterna i portföljen!«

243
00:25:20,000 --> 00:25:25,000
Ni väntar spänt på
frågan om pistolen och
handgranaterna i er portfölj!

244
00:25:25,000 --> 00:25:30,000
»Vi skall också visa
honom hans fallskärm. Säg
honom det, Günther!«

245
00:25:30,000 --> 00:25:34,000
Vapnen behöver ni förstås
för er personliga säkerhet?

246
00:25:34,000 --> 00:25:37,000
Ni hittade dem
antagligen på vägen?

247
00:25:37,000 --> 00:25:40,000
Men vi skall inte slå blå
dunster i ögonen på er...

248
00:25:40,000 --> 00:25:44,000
Nu skall vi visa er...
...er fallskärm!

249
00:25:44,000 --> 00:25:47,000
Här är något slags
misstag, herr chef!

250
00:25:47,000 --> 00:25:51,000
Man släppte ner er om
natten, och ni grävde ner er
fallskärm 2 km ifrån vår kasern.

251
00:25:51,000 --> 00:25:55,000
Soldaterna sågar
bränne i den skogen.

252
00:25:55,000 --> 00:26:00,000
En tillfällighet, det förnekar
jag inte. Men för er visade
den sig ödesdiger.

253
00:26:00,000 --> 00:26:04,000
- Nej, varför är jag då här?
- Jag skall visa er fallskärmen!

254
00:26:04,000 --> 00:26:07,000
- Jag har ingenting att identifiera!
- Ingenting?
- Ingenting!

255
00:26:07,000 --> 00:26:11,000
Ni grävde ner den
nedanom två tallar.
Inte sant?

256
00:26:11,000 --> 00:26:15,000
Och raserade
en myrstack. En
stor myrstack!

257
00:26:15,000 --> 00:26:19,000
I mörke var det
tydligen, ni föll ner.
Rätt i myrstacken.

258
00:26:19,000 --> 00:26:22,000
Kom med!
Kom med!

259
00:26:42,000 --> 00:26:45,000
Inte er?

260
00:26:46,000 --> 00:26:49,000
Visst inte min!

261
00:26:57,000 --> 00:27:02,000
- »Allt oppskrivet?«
- »Ja, Oberführer!«
- »Gott!«

262
00:27:08,000 --> 00:27:14,000
- »Inte hans. Naturligtvis inte.«
- »Självklart inte.«

263
00:27:17,000 --> 00:27:21,000
»Här. Var så god.«

264
00:27:22,000 --> 00:27:27,000
Det är era fingeravtryck.
Tagna från fallskärmen.

265
00:27:27,000 --> 00:27:30,000
- Detta?
- Ja, detta.

266
00:27:32,000 --> 00:27:35,000
Av sådana konster
förstår jag ingenting.

267
00:27:35,000 --> 00:27:40,000
Men av er krävs inte ett dugg!
Ni skall bara titta på dem.

268
00:27:42,000 --> 00:27:48,000
Vi har våra experters
slutsatser, och det räcker
för att skjuta er redan idag.

269
00:27:50,000 --> 00:27:56,000
Av sådana ord går
kalla kårar över skinnet.

270
00:28:02,000 --> 00:28:05,000
Hör på mig.

271
00:28:05,000 --> 00:28:11,000
Nu är det inte krigets första år.
Vi har inte möjlighet att hålla er
i en cell och bearbeta er noga.

272
00:28:11,000 --> 00:28:15,000
Det är oss absolut klart, att
man har släppt ner er hit.

273
00:28:15,000 --> 00:28:19,000
Hela er historia med
Saveljev hade varit
ett samtalsämne...

274
00:28:19,000 --> 00:28:22,000
...om vi inte av en
ren tillfällighet hade
hittat er fallskärm.

275
00:28:22,000 --> 00:28:25,000
Avgör själv, hur
ni skall uppträda.

276
00:28:25,000 --> 00:28:28,000
Vi har ont om tid
och mycket att göra.

277
00:28:28,000 --> 00:28:31,000
Över huvud taget...
...det är dumt att
sträva emot!

278
00:28:31,000 --> 00:28:34,000
Spelet är förlorat!

279
00:28:34,000 --> 00:28:40,000
Men i livet händer allt
möjligt. Hur förargligt
är inte detta...

280
00:28:40,000 --> 00:28:44,000
Det är något jag...
...inte begriper, vad
ni talar om.

281
00:29:05,000 --> 00:29:11,000
»Upphör, Günther!
Överlämna honom till
vidare bearbetning.«

282
00:29:11,000 --> 00:29:16,000
»Skulle han tiga,
så skjut honom.«

283
00:29:24,000 --> 00:29:27,000
As!..

284
00:29:27,000 --> 00:29:30,000
...as!

285
00:31:37,000 --> 00:31:41,000
- »Träd närmare!«
- Kom litet närmare!

286
00:31:45,000 --> 00:31:48,000
- »Ännu närmare!«
- Närmare!

287
00:31:56,000 --> 00:32:02,000
»Vi har redan känt
varandra i 76 timmar.«

288
00:32:03,000 --> 00:32:09,000
»Skall vi fortsätta
denna bekantskap eller
betrakta den som avslutad?«

289
00:32:09,000 --> 00:32:12,000
Det är redan 76 timmar,
som vi har varit bekanta.

290
00:32:12,000 --> 00:32:17,000
Skall vi fortsätta
bekantskapen eller
avsluta den?

291
00:32:18,000 --> 00:32:21,000
- Vi skall fortsätta...
- »Jag vill fortsätta.«

292
00:32:21,000 --> 00:32:25,000
»A, var så god
och tag plats!«

293
00:32:25,000 --> 00:32:28,000
Tackar!

294
00:32:33,000 --> 00:32:36,000
Jag har förlorat.

295
00:32:36,000 --> 00:32:40,000
Jag är verkligen
inte alls Saveljev.

296
00:32:40,000 --> 00:32:45,000
Jag är major i
Sovjetiska Armén... i
militära underrättelsetjänsten.

297
00:32:45,000 --> 00:32:49,000
»Jag har förlorat. Jag är
faktiskt inte Saveljev.«

298
00:32:49,000 --> 00:32:53,000
»Jag är major i
Sovjetarmén och tillhör
militära underrättelsetjänsten.«

299
00:32:53,000 --> 00:32:56,000
- »Jasååå!«

300
00:32:57,000 --> 00:33:00,000
- Nå?
- Vad?

301
00:33:00,000 --> 00:33:04,000
Nu skall ni gå
till baracken.

302
00:33:04,000 --> 00:33:08,000
Där skall man ge
er något att äta.

303
00:33:08,000 --> 00:33:12,000
Ni kan sova litet.

304
00:33:12,000 --> 00:33:16,000
Vi skall kontrollera
era handlingar.

305
00:33:16,000 --> 00:33:19,000
Ingenting att göra
åt det - sådan är
ordningen.

306
00:33:19,000 --> 00:33:23,000
Jag har heller
inga anspråk.

307
00:33:24,000 --> 00:33:28,000
Egentligen hade
jag kunnat gå direkt
till baracken.

308
00:33:28,000 --> 00:33:32,000
Gör ingenting.
Allt avgöres
i morgon.

309
00:33:33,000 --> 00:33:36,000
Vakten visar
er vägen.

310
00:33:45,000 --> 00:33:48,000
Kom han med
spårvagn? Du kan
ha misstagit dig.

311
00:33:48,000 --> 00:33:51,000
- Du såg honom ju på ryggen.
- Det var Andrej.

312
00:33:51,000 --> 00:33:54,000
- Men när kom han ut därifrån?
- Klockan 5.

313
00:33:55,000 --> 00:34:01,000
Jag satt i planteringen till
klockan 9 - därifrån har man
god överblick över hela Abwehr.

314
00:34:07,000 --> 00:34:10,000
Men klockan 9 är
det redan mörkt!

315
00:34:10,000 --> 00:34:13,000
Det var han. Han.

316
00:34:18,000 --> 00:34:21,000
God dag.

317
00:34:21,000 --> 00:34:24,000
Detta är min
syskondotter.

318
00:34:24,000 --> 00:34:29,000
- Här är mitt »Ausweis«.
- Onkel! Låt bli »Ausweis«!

319
00:34:29,000 --> 00:34:32,000
Får jag presentera Appel.

320
00:34:32,000 --> 00:34:35,000
А! Angenämt!

321
00:34:36,000 --> 00:34:39,000
Angenämt!

322
00:34:39,000 --> 00:34:42,000
Jag vågar
inte störa.

323
00:34:42,000 --> 00:34:45,000
Krysia, följ mig ut.

324
00:34:45,000 --> 00:34:48,000
Jag kommer snart.

325
00:34:48,000 --> 00:34:51,000
- Våga inte störa!
- Vad menar ni!

326
00:35:03,000 --> 00:35:06,000
Vem är det?

327
00:35:06,000 --> 00:35:10,000
Det är Appel.
Appel...

328
00:35:10,000 --> 00:35:14,000
Vad då, Appel?
Vem är han?

329
00:35:14,000 --> 00:35:18,000
- Han är chaufför.
- Varför är han här?

330
00:35:18,000 --> 00:35:21,000
Tja, han kommer
hit... ...ibland.

331
00:35:21,000 --> 00:35:24,000
Hur då, ibland?

332
00:35:25,000 --> 00:35:28,000
Var dag.

333
00:35:28,000 --> 00:35:31,000
Han är bra.

334
00:35:31,000 --> 00:35:35,000
Han du talat
med honom om
något... ...bra?

335
00:35:35,000 --> 00:35:38,000
Nej! Vad tror ni!

336
00:35:41,000 --> 00:35:45,000
Jag går nu.
Kommer snart
tillbaka.

337
00:35:45,000 --> 00:35:48,000
Han skall
vänta på mig.

338
00:35:48,000 --> 00:35:51,000
Jag skall tala
litet med honom.

339
00:35:56,000 --> 00:36:00,000
Ni har ovanlig tur,
herr krigskorrespondent.

340
00:36:00,000 --> 00:36:03,000
Man måste
kunna spelet, Józef.

341
00:36:03,000 --> 00:36:06,000
- Ett!
- Två!
- Mina herrar, jag spelar misère!

342
00:36:05,000 --> 00:36:08,000
Jag... invänder inte.

343
00:36:08,000 --> 00:36:11,000
En pianist till
son skall fånga
advokatens far.

344
00:36:11,000 --> 00:36:14,000
Jag tycker om, när
de intellektuella slåss!

345
00:36:14,000 --> 00:36:17,000
Slagsmålet - det är
alltid historiens början.

346
00:36:17,000 --> 00:36:22,000
När socialdemokraterna
slogs med kommunisterna,
då föddes fascismen.

347
00:36:22,000 --> 00:36:26,000
När de intellektuella
slåss - då blir hemliga
polisens apparat starkare.

348
00:36:26,000 --> 00:36:30,000
Józef, mens du reder opp,
det, går jag ut i köket.

349
00:36:30,000 --> 00:36:34,000
Mina herrar, om 10
minuter blir det omelett.

350
00:36:36,000 --> 00:36:40,000
- Vad tror ni, vems är framtiden?
- Sanningens!

351
00:36:40,000 --> 00:36:43,000
A, lägg av! Jag
frågar er på allvar.

352
00:36:43,000 --> 00:36:46,000
Jag svarar er fullkomligt
allvarligt, herr författare.

353
00:36:46,000 --> 00:36:49,000
Kalla mig inte författare;
det har jag bett er om
hundra gånger!

354
00:36:49,000 --> 00:36:52,000
Jag kallar ju inte er
pianist utan konservatorium,
eller officerare...

355
00:36:52,000 --> 00:36:56,000
- Tja, varför inte, ni kan kalla...
- Alltför stor ära - officer utan armé.

356
00:36:56,000 --> 00:36:59,000
Ni - polackerna -
är en nation av
frivilliga dårar.

357
00:36:59,000 --> 00:37:02,000
Vi är inte så
dåraktiga, som
det kan förefalla.

358
00:37:02,000 --> 00:37:06,000
Dårar, dårar!
Inte helt enkelt dårar,
utan frivilliga dårar.

359
00:37:06,000 --> 00:37:09,000
Det säger
jag er som en
komplimang.

360
00:37:09,000 --> 00:37:13,000
Vi, till exempel -
disciplinerade,
blinda soldater.

361
00:37:13,000 --> 00:37:16,000
Det säger jag
om tyskarna, om
mig själv.

362
00:37:16,000 --> 00:37:19,000
En stor nation!

363
00:37:19,000 --> 00:37:24,000
Nationen kan inte vara stor,
om den tvingar en att tro detta
med hjälp av koncentrationsläger.

364
00:37:24,000 --> 00:37:28,000
Det är ohederligt,
herr Traub, i förhållande
till de underkuvade.

365
00:37:28,000 --> 00:37:31,000
Er läxar de ju bara upp,
men oss hänger de!

366
00:37:31,000 --> 00:37:35,000
Men vad sade jag?
Jag sade, att vi är
en stor nation!

367
00:37:35,000 --> 00:37:40,000
Den allra godaste
och visaste Führerns
stora stat!

368
00:37:40,000 --> 00:37:46,000
- Intonationen är viktig.
- För den fängslas man inte än.

369
00:37:49,000 --> 00:37:55,000
Herr Traub,
jag behöver...

370
00:37:55,000 --> 00:38:00,000
...ett rent »Ausweis«...
...till en viss vän.

371
00:38:02,000 --> 00:38:07,000
Om jag skäller
på min stat och
mina ledare...

372
00:38:07,000 --> 00:38:13,000
...betyder det inte
alls, att jag är redo
att sälja mitt folk.

373
00:38:14,000 --> 00:38:17,000
Jag bemöter er
inte illa, Józef...

374
00:38:17,000 --> 00:38:22,000
...men jag kan
inte rädda någon
ifrån galgen.

375
00:38:23,000 --> 00:38:26,000
Överlev! Det blir
er plikt gentemot
Fosterlandet.

376
00:38:26,000 --> 00:38:30,000
För att tjäna det,
måste man förstå
att överleva.

377
00:38:30,000 --> 00:38:34,000
Den överlevande
skall segra!

378
00:38:34,000 --> 00:38:38,000
Stupade hjältar är
fördömda till glömska.

379
00:38:38,000 --> 00:38:42,000
En överlevande ynkrygg
kan uppträda som
levande hjälte.

380
00:38:42,000 --> 00:38:45,000
Ni talar mycket
vackert, herr Traub.

381
00:38:45,000 --> 00:38:48,000
Józef! Veden tar slut.

382
00:38:48,000 --> 00:38:51,000
Det 20:e århundradet
har förtrampat människan.

383
00:38:51,000 --> 00:38:57,000
Nu skall allt avgöras oss
förutan genom det stora okända,
som kallas för »tiden«.

384
00:39:00,000 --> 00:39:03,000
Herr Zajocki, behöver ni
pengar för det hembrända
nu med det samma?

385
00:39:03,000 --> 00:39:08,000
Oroa er inte, herr
Trompczinski. Vi räknar av
det - God afton! - med er son.

386
00:39:08,000 --> 00:39:12,000
- »Adjö, min herre.«
- »Adjö.«

387
00:39:17,000 --> 00:39:22,000
Józef, när såg
du senast Andrej?

388
00:39:22,000 --> 00:39:26,000
- I förrgår.
- Var?
- Vid herr Alois' affär.

389
00:39:26,000 --> 00:39:29,000
- Vid vilken tid?
- Klockan 3.

390
00:39:29,000 --> 00:39:32,000
- Var han full?
- Nej.

391
00:39:32,000 --> 00:39:35,000
- Hur mycket har du givit honom?
- Tusen zloty.

392
00:39:35,000 --> 00:39:38,000
- Var gick han hän sedan?
- Det vet jag inte.

393
00:39:38,000 --> 00:39:41,000
Jag såg efter, så att
ingen skuggade mig.

394
00:39:41,000 --> 00:39:47,000
- Hur var han klädd?
- Grå kavaj...
- Grå skjorta och röd slips?

395
00:39:47,000 --> 00:39:50,000
Det tror jag
nog... Ja! Ja!

396
00:39:52,000 --> 00:39:55,000
Det var just snyggt!

397
00:39:55,000 --> 00:39:58,000
Vad har hänt?

398
00:39:58,000 --> 00:40:04,000
Klockan 5 såg man honom
gå in hos Abwehr, och kl.
9 kom han ut därifrån.

399
00:40:05,000 --> 00:40:11,000
- Det kan inte stämma!
- Till kl. 12 söp han på kasinot.

400
00:40:19,000 --> 00:40:24,000
- Känner han till våra mötesplatser?
- Inte Waliks. Har varit hos Waclaw.

401
00:40:24,000 --> 00:40:30,000
Waclaws mötesplats
är förlorad tillsammans
med alla förbindelser.

402
00:40:47,000 --> 00:40:51,000
- Alltså tid för mig att dra till skogs.
- Varför?

403
00:40:51,000 --> 00:40:54,000
Han vet ju, att för
er familj är jag bara
hembrännare.

404
00:40:54,000 --> 00:40:58,000
Lämna då pengar
för hembränt...
till min man.

405
00:40:58,000 --> 00:41:01,000
Det är allmänt
övertygande.

406
00:41:01,000 --> 00:41:04,000
Då behöver jag
inte byta bostad.

407
00:41:04,000 --> 00:41:08,000
- Har du skickat de röde förfrågan?
- Radiobatterierna tog slut i förrgår.

408
00:41:08,000 --> 00:41:11,000
- Józef!
- Kommer nu.

409
00:41:11,000 --> 00:41:14,000
- Jaha, gott, gå då...

410
00:41:14,000 --> 00:41:18,000
Spela bort pengar till
din tysk. Jag kommer
i morgon kväll.

411
00:41:18,000 --> 00:41:21,000
Kanske någonting klarnar.

412
00:42:04,000 --> 00:42:09,000
Från och
med i morgon dag
övervakar ni kyrkan.

413
00:42:09,000 --> 00:42:13,000
Kanske någon av
dem kommer dit.

414
00:42:18,000 --> 00:42:22,000
Så det har inte lyckats
er att klara ut, var Sedojs
mötesplats är?

415
00:42:22,000 --> 00:42:25,000
Inte än. Han säger
det inte rakt ut.

416
00:42:25,000 --> 00:42:28,000
Han kanske känner
något på sig och inte
litar på er?

417
00:42:28,000 --> 00:42:31,000
Nej då, inget sådant.

418
00:42:36,000 --> 00:42:39,000
Sköljer ni
ner med öl?

419
00:42:39,000 --> 00:42:42,000
Ja, ni vet, det
är en vana.

420
00:42:42,000 --> 00:42:45,000
Han har två
gånger kommit
undan mina män.

421
00:42:45,000 --> 00:42:48,000
Ansträng er att ta
reda på, var deras
mötesplats är.

422
00:42:48,000 --> 00:42:54,000
Sedan ni överlämnade
mig hela gruppen, står
jag utan förbindelser...

423
00:42:54,000 --> 00:42:57,000
...till bolsjevikerna.

424
00:42:57,000 --> 00:43:00,000
Men det är ert fel.

425
00:43:00,000 --> 00:43:06,000
- Jag förstår.
- Jag väntar så på gäster därifrån.

426
00:43:06,000 --> 00:43:12,000
En radiotelegrafist. Jag
är i stort behov av en rysk
radiotelegrafist, min vän!

427
00:43:12,000 --> 00:43:15,000
Ja, ja. Jag förstår.

428
00:43:15,000 --> 00:43:19,000
- »Var är era medarbetare?«
- Var är era följeslagare?

429
00:43:19,000 --> 00:43:23,000
Jag blev nersläppt
för fullgörande av ett
specialuppdrag.

430
00:43:23,000 --> 00:43:29,000
Generalstabens spanare
släpper man ner till er i baklandet
som regel en och en.

431
00:43:29,000 --> 00:43:35,000
- »Redogör noga för ert uppdrag!«
- Berätta i detalj om ert uppdrag!

432
00:43:37,000 --> 00:43:42,000
Jag skulle leda
en grupp med uppgift
att samla material...

433
00:43:42,000 --> 00:43:47,000
...rörande
järnvägstransporter
via Krakow...

434
00:43:47,000 --> 00:43:50,000
...i såväl östlig
som västlig riktning.

435
00:43:51,000 --> 00:43:54,000
»Å, behåll er plats!«

436
00:43:55,000 --> 00:43:58,000
Gruppen är mig obekant.

437
00:43:58,000 --> 00:44:02,000
Den skulle skicka
mig en förbindelseman.

438
00:44:02,000 --> 00:44:05,000
Gruppen består av sju man:

439
00:44:05,000 --> 00:44:08,000
5 stamofficerare
ur Sovjetarmén...

440
00:44:08,000 --> 00:44:11,000
...och 2 polska
kommunister...

441
00:44:11,000 --> 00:44:14,000
...för kontroll.

442
00:44:14,000 --> 00:44:17,000
En av de våra heter Igor.

443
00:44:17,000 --> 00:44:21,000
Han saknar lillfinger
på vänster hand.

444
00:44:23,000 --> 00:44:26,000
Måndagar, torsdagar
och lördagar...

445
00:44:26,000 --> 00:44:30,000
...skall jag inställa mig
på salutorget i Krakow...

446
00:44:31,000 --> 00:44:35,000
...och promenera omkring
nära en lyktstolpe.

447
00:44:36,000 --> 00:44:39,000
- Jag skall gå fram till...
- »Stopp, stopp.«

448
00:44:39,000 --> 00:44:43,000
»Hämta fotografierna från torget.«

449
00:44:44,000 --> 00:44:49,000
- »Har ni inte glömt, var de ligger?«
- »Nej, inte alls.«

450
00:44:59,000 --> 00:45:02,000
»Det handlade om
våra kassaskåp.«

451
00:45:02,000 --> 00:45:05,000
»Sätt er, sätt er!«

452
00:45:13,000 --> 00:45:18,000
Här är fotografier av torget.
Visa oss, hur ni skall gå.

453
00:45:25,000 --> 00:45:28,000
- Detta är inte Krakow.
- »Det är inte Krakau.«

454
00:45:28,000 --> 00:45:32,000
- »Nej?«
- Men har ni då varit i Krakow?
- Nej.

455
00:45:32,000 --> 00:45:36,000
Hur vet ni,
att detta inte
är Krakow?

456
00:45:36,000 --> 00:45:41,000
Därför, att jag rätt
allvarligt har förberett
mig för denna operation.

457
00:45:41,000 --> 00:45:46,000
»Därför, att jag mycket
allvarligt har förberett mig
för detta företag.«

458
00:45:47,000 --> 00:45:50,000
Detta är antagligen
Sankt Pauls plats
i Bratislava.

459
00:45:50,000 --> 00:45:53,000
- Jag kommer strax med Krakow.
- Inte lönt!

460
00:45:53,000 --> 00:45:57,000
Det är bättre, jag ritar ett
schema, och sedan kan ni
jämföra det med originalet.

461
00:45:57,000 --> 00:46:02,000
Alltså, jag skall
var måndag, torsdag
och lördag morgon...

462
00:46:02,000 --> 00:46:06,000
...promenera
omkring på torget.

463
00:46:06,000 --> 00:46:09,000
Gå fram till en
man, som är klädd i
manchesterjacka...

464
00:46:09,000 --> 00:46:12,000
...gråa byxor, som är
nerstoppade i stövlarna,
och fråga:

465
00:46:12,000 --> 00:46:16,000
'Har ni ingen god, svart Gutalin?'
På det skall han svara:

466
00:46:16,000 --> 00:46:21,000
'Svart skosmörja
av god kvalitet är en
bristvara i vår tid.'

467
00:46:21,000 --> 00:46:26,000
Denne man skall ge mig
mötesplats, förbindelse
och radiotelegrafist.

468
00:46:26,000 --> 00:46:29,000
»Vad är
f-mannens
täcknamn?«

469
00:46:29,000 --> 00:46:32,000
- »Förbindelsens täcknamn?«
- F-mannen har inget täcknamn.

470
00:46:32,000 --> 00:46:35,000
Vi måste känna igen
varandra på lösen och svar.

471
00:46:35,000 --> 00:46:38,000
»Förbindelsemannen
har inget täcknamn.«

472
00:46:38,000 --> 00:46:41,000
»Ett ögonblick!«

473
00:46:45,000 --> 00:46:50,000
»Är det er då icke bekant, att
hans täcknamn lyder 'Mucha'?«

474
00:46:50,000 --> 00:46:56,000
Är det er verkligen okänt, att
hans täcknamn är 'Mucha'?

475
00:46:56,000 --> 00:46:59,000
- Vad?
- Skulle också kunna blekna...

476
00:46:59,000 --> 00:47:04,000
...om än somliga rodnar.
Färgen är inte så viktig -
det viktiga är reaktionen.

477
00:47:05,000 --> 00:47:09,000
- Jag känner ingen 'Mucha'.
- »Jag känner ingen 'Mucha'.«

478
00:47:09,000 --> 00:47:15,000
»Nå. Det är inte svårt
att kontrollera. Mucha
är nämligen här.«

479
00:47:17,000 --> 00:47:21,000
Detta är inte svårt att
kontrollera. Mucha är här.

480
00:47:26,000 --> 00:47:29,000
- »Känner ni agenten Mucha?«
- »Ja, Oberführer!«

481
00:47:29,000 --> 00:47:33,000
- »Här om en halvtimme!«
- »Ja, Oberführer!«

482
00:47:42,000 --> 00:47:47,000
- »Känner ni denne man?«
- Känner ni denna människa?

483
00:47:48,000 --> 00:47:51,000
Nej.

484
00:47:51,000 --> 00:47:55,000
- Denna människa känner jag inte.
- »Nej, han känner honom inte.«

485
00:47:56,000 --> 00:47:59,000
»Och ni?«

486
00:48:00,000 --> 00:48:03,000
Och ni?

487
00:48:03,000 --> 00:48:06,000
Vi har inte träffats.

488
00:48:07,000 --> 00:48:10,000
Nej, jag tror inte, jag
har sett honom där.

489
00:48:10,000 --> 00:48:14,000
- »Han känner heller inte honom.«
- »Var skulle mannen ifrån Borodin
upprätta förbindelse?«

490
00:48:14,000 --> 00:48:17,000
Var skulle ni möta
mannen ifrån Borodin?

491
00:48:17,000 --> 00:48:21,000
- I byn Rybny, vid sidan om kyrkan.
- »I byn Rybny, nära kyrkan.«

492
00:48:21,000 --> 00:48:24,000
- »Hur skulle personen vara klädd?«
- Hur skulle han vara klädd?

493
00:48:24,000 --> 00:48:27,000
- Jag vet inte.
- »Det vet han inte.«

494
00:48:27,000 --> 00:48:30,000
I vänstra handen skulle
han hålla en vit näsduk.

495
00:48:30,000 --> 00:48:33,000
»I vänstra handen skulle
han hålla en vit näsduk.«

496
00:48:33,000 --> 00:48:36,000
- »Och hur var lösen?«
- Hurdan lösen?

497
00:48:36,000 --> 00:48:39,000
'Har ni inte sett en gammal
gumma med två säckar?'

498
00:48:39,000 --> 00:48:45,000
Svar: 'Jag tror, hon åkte med en
bil, som skulle på samma håll.'

499
00:48:45,000 --> 00:48:49,000
- »Vilka detaljer vet ni vidare om?«
- Vad vet ni mer om honom?

500
00:48:49,000 --> 00:48:53,000
- Det är allt.
- »Och vad vet ni om den
agent, ni skulle ta emot?«

501
00:48:53,000 --> 00:48:56,000
»Och vad vet ni
om den agent, som
skulle möta er?«

502
00:48:56,000 --> 00:48:59,000
Jag vet, att den
människa, som skulle
upprätta förbindelse med mig...

503
00:48:59,000 --> 00:49:02,000
...skulle vara klädd
i manchesterjacka...

504
00:49:02,000 --> 00:49:05,000
...och gråa byxor,
nerstoppade i stövlarna.

505
00:49:09,000 --> 00:49:12,000
»Mycket bra.
Vänta där ute.«

506
00:49:12,000 --> 00:49:15,000
Vänta i mottagningsrummet.

507
00:49:16,000 --> 00:49:20,000
»Allt om er
från och med 1941
intresserar mig.«

508
00:49:20,000 --> 00:49:23,000
Vi är intresserade
av allt om er med
början ifrån år 1941.

509
00:49:23,000 --> 00:49:28,000
Var så goda. Jag kan
berätta...  ...eller hellre
skriva på papper?

510
00:49:28,000 --> 00:49:31,000
- »Muntligt eller skriftligt?«
- »Gör det skriftligt!«

511
00:49:31,000 --> 00:49:34,000
Ja, var god
skriv ner allt -
i rummet intill.

512
00:49:34,000 --> 00:49:37,000
»Var så god.«

513
00:49:38,000 --> 00:49:41,000
»Var så god,
var så god!«

514
00:49:41,000 --> 00:49:44,000
»Vad säger
ni, Günther?«

515
00:49:44,000 --> 00:49:47,000
I givet fall
intresserar mig
er mening.

516
00:49:47,000 --> 00:49:50,000
Är han uppriktig,
eller är detta ett spel?

517
00:49:50,000 --> 00:49:54,000
Om han skall arbeta för
oss, så kan vi gratulera oss
själva till ett anständigt fynd.

518
00:49:54,000 --> 00:49:58,000
Men det är inte svårt att
kontrollera honom; vi måste ta
honom med till torget. Men om...?

519
00:49:58,000 --> 00:50:01,000
Man måste utesluta vilken
som helst möjlighet till 'om'.

520
00:50:01,000 --> 00:50:07,000
I ytterlighetsfall kan
man undanröja honom.
Där - på stället.

521
00:51:34,000 --> 00:51:37,000
Har ni inte sett
en gammal gumma
här med två säckar?

522
00:51:37,000 --> 00:51:43,000
Vad menar ni!
Inte har jag sett någon
gammal gumma.

523
00:51:53,000 --> 00:51:56,000
»Damen!
Vänta, damen!«

524
00:51:59,000 --> 00:52:03,000
Där var en gammal
gumma, som åkte sin
väg... Förstår ni?

525
00:52:03,000 --> 00:52:08,000
Hon åkte med
en bil, som skulle
åt samma håll.

526
00:52:46,000 --> 00:52:49,000
God morgon, frun!

527
00:52:49,000 --> 00:52:52,000
Hon är ju döv, så
hon hör ingenting.

528
00:53:01,000 --> 00:53:05,000
Se där.
Här skall
du bo.

529
00:53:11,000 --> 00:53:14,000
Tycker du
om det?

530
00:53:14,000 --> 00:53:17,000
Aha.

531
00:53:24,000 --> 00:53:28,000
Ja... i 2 månader
bodde jag här.

532
00:53:28,000 --> 00:53:33,000
- Men var bor du nu?
- Nu bor jag i Krakow.

533
00:53:35,000 --> 00:53:38,000
Är du hungrig?

534
00:53:38,000 --> 00:53:41,000
Ja.

535
00:53:42,000 --> 00:53:45,000
Men var är
de övriga, då?

536
00:53:49,000 --> 00:53:52,000
Oj, tack!

537
00:53:52,000 --> 00:53:55,000
Vem vet, vem
som är var.

538
00:54:05,000 --> 00:54:08,000
- God dag!
- God dag, gumma!

539
00:54:08,000 --> 00:54:11,000
- Vad?
- God dag, säger jag!

540
00:54:14,000 --> 00:54:17,000
Som en stubbe.

541
00:54:24,000 --> 00:54:27,000
- Trött?
- Mm.

542
00:54:26,000 --> 00:54:32,000
I ordning.
Nu äter du litet,
sedan vilar du.

543
00:54:33,000 --> 00:54:37,000
- Sedan får vi talas vid.
- Mhm.

544
00:54:47,000 --> 00:54:51,000
Vi har beslutat
ta er med oss
på torget.

545
00:54:51,000 --> 00:54:55,000
Så blir ert
möte verkligt...

546
00:54:56,000 --> 00:55:00,000
...om det över
huvud äger rum.

547
00:55:00,000 --> 00:55:03,000
Med sådant
utseende?

548
00:55:03,000 --> 00:55:07,000
- Har ni en maskör?
- Hittar vi strax.

549
00:55:09,000 --> 00:55:12,000
Och en annan skjorta.

550
00:55:13,000 --> 00:55:16,000
Förstås.

551
00:55:39,000 --> 00:55:42,000
Kläd om er.

552
00:55:44,000 --> 00:55:47,000
Ge mig ett rakblad.

553
00:56:05,000 --> 00:56:09,000
Nu måste detta
sys med svart tråd
rätt över kanten.

554
00:56:08,000 --> 00:56:11,000
Varför?

555
00:56:10,000 --> 00:56:16,000
På en sådan krage känner
grabben i manchesterjackan
igen mig.

556
00:58:53,000 --> 00:58:57,000
Har ni ingen god,
svart Gutalin?

557
00:58:59,000 --> 00:59:05,000
Svart skosmörja
av god kvalitet är en
bristvara i vår tid.

558
00:59:08,000 --> 00:59:11,000
Får jag presentera -
detta är vår vän.

559
00:59:26,000 --> 00:59:30,000
Каждый день шагают ноги,
Var dag marscherar fötter,

560
00:59:30,000 --> 00:59:33,000
Каждый день гремят тревоги,
Var dag ljuder alarm,

561
00:59:33,000 --> 00:59:39,000
И снаряды рвутся каждый день.
Och granater exploderar var dag.

562
00:59:41,000 --> 00:59:44,000
Очень просто может каждый
Mycket lätt kan var och en

563
00:59:44,000 --> 00:59:48,000
С пулей встретиться однажды,
Med en kula träffas en gång,

564
00:59:48,000 --> 00:59:52,000
Только где - никто не знает где.
Men bara var - ingen vet var.

565
00:59:55,000 --> 00:59:59,000
Очень просто может каждый
Mycket lätt kan var och en

566
00:59:59,000 --> 01:00:03,000
С пулей встретиться однажды,
Med en kula träffas en gång,

567
01:00:03,000 --> 01:00:09,000
А, ведь, жизнь у каждого одна.
Men var och en har bara ett liv.

568
01:00:11,000 --> 01:00:14,000
И шагать устали ноги,
Och där marscherar trötta fötter,

569
01:00:14,000 --> 01:00:18,000
И мешают спать тревоги,
Och alarmen stör sömnen,

570
01:00:18,000 --> 01:00:24,000
И никак не кончится война!
Och kriget tar inte slut!

571
01:00:26,000 --> 01:00:30,000
Неужели это будет:
Kan det verkligen bli av:

572
01:00:30,000 --> 01:00:33,000
Тишину услышат люди?
Att folk får höra tystnad?

573
01:00:33,000 --> 01:00:39,000
Ах, какая будет тишина!
Å, hur skall stillheten bli!

574
01:00:41,000 --> 01:00:45,000
Будет необыкновенной,
Blir den ovanlig,

575
01:00:45,000 --> 01:00:48,000
Будет тише довоенной,
Blir den tystare än före kriget,

576
01:00:48,000 --> 01:00:54,000
Где, когда окончится война?
Var, när skall kriget sluta?

577
01:00:56,000 --> 01:01:00,000
Непременно это будет:
Bestämt blir det:

578
01:01:00,000 --> 01:01:04,000
Тишину услышат люди,
Tystnad får folk höra,

579
01:01:04,000 --> 01:01:10,000
А пока с утра и до темна
Men till dess från morgon till mörker

580
01:01:11,000 --> 01:01:15,000
Каждый день шагают ноги,
Var dag marscherar fötter,

581
01:01:15,000 --> 01:01:19,000
Каждый день гремят тревоги,
Var dag ljuder alarm,

582
01:01:19,000 --> 01:01:25,000
Каждый день - война, война, война!
Var dag - krig, krig, krig!

583
01:01:39,000 --> 01:01:45,000
»Ursäkta! I vårt
arbete spelas emellanåt
även teater.«

584
01:01:46,000 --> 01:01:52,000
Ibland måste
vi i vårt arbete
kontrollera.

585
01:01:53,000 --> 01:01:57,000
- Misslyckat spektakel!
- »Misslyckat skådespel.«

586
01:01:58,000 --> 01:02:01,000
Jag förstod,
att detta var
en bulvan.

587
01:02:01,000 --> 01:02:05,000
Försökte ni
kontrollera, om
jag inte skulle fly?

588
01:02:05,000 --> 01:02:08,000
Jag har ingen
önskan att bli skjuten
som en hare.

589
01:02:08,000 --> 01:02:13,000
Var och en vill
leva till krigsslutet,
hur det än må sluta.

590
01:02:13,000 --> 01:02:19,000
Nu arbetar jag
för er och vill, att
ni skall lita på mig.

591
01:02:20,000 --> 01:02:23,000
För övrigt är det
förstås er rätt att
kontrollera mig.

592
01:02:23,000 --> 01:02:27,000
»Jag ber er tro mig.
Pröva är er rätt.«

593
01:02:33,000 --> 01:02:36,000
»Förtroende måste
man förtjäna.«

594
01:02:36,000 --> 01:02:39,000
Förtroende måste
man förtjäna.

595
01:02:39,000 --> 01:02:42,000
Jag förstår.

596
01:03:54,000 --> 01:03:57,000
Vems är detta?

597
01:05:47,000 --> 01:05:50,000
Jag ber!

598
01:05:59,000 --> 01:06:03,000
Det är mig,
de letar efter!

599
01:06:06,000 --> 01:06:10,000
FÖRSTA DELENS SLUT

600
01:06:12,000 --> 01:06:13,000
­[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

601
01:06:13,000 --> 01:06:14,000
[svensk text av Erik Jonsson 28.5.2016 översatt efter rysk undertext från 2013 från Elena, subtitry.ru]

602
01:06:14,000 --> 01:06:15,000
[перевод по-шведски: Эрик Юнссон (Erik Jonsson); texten översedd och rättad den 22:e oktober år 2017]

603
01:06:15,000 --> 01:06:16,000

Major Vichr 2

	       
1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Майор Вихрь ч. 2 1967 Major Virvelvind 2 шведские субтитры svensk undertext 2016]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[svensk undertext 10.6.2016 av Erik Jonsson (Эрик Юнссон) texten översedd och rättad den 21:e oktober år 2017]

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

4
00:00:06,000 --> 00:00:12,000
Mosfilm år 1967

5
00:00:13,000 --> 00:00:17,000
skaparlaget
»TELEFILM«

6
00:00:19,000 --> 00:00:22,000
Major »Virvelvind«

7
00:00:22,000 --> 00:00:24,000
andra delen

8
00:00:24,000 --> 00:00:28,000
scenario
Julian SEMJONOV

9
00:00:28,000 --> 00:00:32,000
iscensättning
Jevgenij TASJKOV

10
00:00:32,000 --> 00:00:36,000
chefsfotograf
Pjotr TERPSICHOROV

11
00:00:36,000 --> 00:00:42,000
scenografi: V. KISLYCH, L. SEMJONOV
regi: A. KUZNETSOV, B. TROFIMOV
fotografi: P. KUZNETSOV

12
00:00:42,000 --> 00:00:47,000
kompositör: A. ESJPAJ
ljudtekniker: A. RJABOV
dirigent: E. CHATJATURJAN

13
00:00:47,000 --> 00:00:52,000
kostym: M. FILIPPOVA
mask: A. MASLOVA
montage: L. KUZNETSOVA

14
00:00:52,000 --> 00:00:57,000
kombinerade tagningar
fotograf: G. ZAJTSEV
scenograf: M. SEMJONOV

15
00:00:57,000 --> 00:01:02,000
redaktör: N. USJAKOVA
konsulter: H. BRAUN,
I. VINOGRADOV

16
00:01:02,000 --> 00:01:07,000
assistenter
regi: F. CHALIKOVA
foto: A. VOROPAJEV,
N. FILINKOVSKAJA

17
00:01:07,000 --> 00:01:10,000
produktionsledning
G. ABRAMOV

18
00:01:10,000 --> 00:01:14,000
i filmen har använts material ur
Sovjetunionens Statsfilmfond.

19
00:01:14,000 --> 00:01:17,000
i rollerna:

20
00:01:17,000 --> 00:01:23,000
Major »Virvelvind«: Vadim BEROJEV
Anja: Anastasija VOZNESENSKAJA
Kolja: Viktor PAVLOV

21
00:01:24,000 --> 00:01:30,000
Sedoj: Je. TETERIN
Józef: A. SCHIRWINDT
Överste Borodin: Je. BURENKOV

22
00:01:31,000 --> 00:01:37,000
Berg: V. STRZJELTJIK
Traub: V. KÖNIGSON
SD-chefen: Je. KUZNETSOV

23
00:01:37,000 --> 00:01:43,000
»Mucha«: V. GUSEV
Krysia: L. SCHLACHTUR
Appel: I. JASULOVITJ

24
00:01:43,000 --> 00:01:48,000
Tolken: O. GOLUBITSKIJ
Stromberg: G. SJEVTSOV
Civilklädd man: K. ZJELDIN

25
00:01:48,000 --> 00:01:51,000
övriga uppträdande:
N. ABRASJIN, V. GOLUBENKO,
Z. ISAJEVA, E KARABAJEV, Je. KOROL

26
00:01:51,000 --> 00:01:54,000
övriga uppträdande:
V. PITSEK, A. RUMJANTSEVA,
V. SUSJKIEVITJ, V. SJARKINA

27
00:01:55,000 --> 00:01:59,000
Vid mitten av år
1944 har den hitleristiska
partiledningen antagit...

28
00:01:59,000 --> 00:02:04,000
...en plan för de större slaviska
städernas förintande - nationernas
kulturminnesmärken...

29
00:02:04,000 --> 00:02:07,000
...Warszawa, Bratislava,
Prag och Krakow.

30
00:02:07,000 --> 00:02:12,000
Hitleristernas hemliga
plan har blivit känd för
det sovjetiska befälet.

31
00:02:12,000 --> 00:02:16,000
En grupp militära kunskapare,
vilken består av deras ledare
major Vichr...

32
00:02:16,000 --> 00:02:19,000
...hans ställföreträdare
Kolja och radiotelegrafisten Anja...

33
00:02:19,000 --> 00:02:22,000
...har flugit till Krakowområdet
för att söka samband med
kunskaparen Mucha...

34
00:02:22,000 --> 00:02:25,000
...vilken, såsom polska
underjorden har klarlagt...

35
00:02:25,000 --> 00:02:28,000
...har visat sig vara en till
Abwehr omvärvad agent.

36
00:02:28,000 --> 00:02:32,000
Kolja kommer - såsom det
är tänkt - till ett läger för
omflyttade personer...

37
00:02:32,000 --> 00:02:36,000
...för att efter Gestapos
personkontroll bosätta
sig legalt i Krakow.

38
00:02:36,000 --> 00:02:39,000
Anja träder i förbindelse
med provokatören Mucha...

39
00:02:39,000 --> 00:02:42,000
...som för de polska
kamraterna är känd under
täcknamnet Andrej.

40
00:02:42,000 --> 00:02:46,000
De kan inte varna Anja för,
att Mucha är provokatör.

41
00:02:46,000 --> 00:02:50,000
Till följd av en tillfällighet
hamnar Vichr hos Gestapo.

42
00:02:50,000 --> 00:02:56,000
Vid förhöret erkänner Vichr under
trycket av ovederläggliga bevis, att
han är sovjetisk kunskapare.

43
00:02:57,000 --> 00:03:03,000
Dock leder han fascisterna
på villospår, begagnar första
möjlighet och flyr ifrån Gestapo.

44
00:03:03,000 --> 00:03:07,000
Han störtar in i en liten
frisörsalong och säger till
den förskräckte frisören...

45
00:03:07,000 --> 00:03:11,000
...'Jag har flytt ifrån Gestapo.
Det är mig, de letar efter.'

46
00:03:40,000 --> 00:03:44,000
Kom med!

47
00:04:02,000 --> 00:04:06,000
LIVSFARLIGT!
HÖGSPÄNNING

48
00:04:07,000 --> 00:04:10,000
Här hittar
de er inte.

49
00:04:16,000 --> 00:04:19,000
Se här.

50
00:04:19,000 --> 00:04:22,000
Försiktigt!

51
00:04:22,000 --> 00:04:25,000
- Var måste ni hän?
- Jag måste komma ut ur staden.

52
00:04:25,000 --> 00:04:28,000
När razzian är
över, följer jag er.
In med foten!

53
00:04:28,000 --> 00:04:31,000
Mer! Litet till!

54
00:05:11,000 --> 00:05:14,000
Aj, fan!

55
00:05:18,000 --> 00:05:21,000
Har du vilat ut?

56
00:05:19,000 --> 00:05:22,000
Jag har sovit gott.

57
00:05:22,000 --> 00:05:26,000
Jag tittade på dig.
Du är vacker!

58
00:05:26,000 --> 00:05:29,000
Varför skickar de
bara sådana? Det kunde
vara någon sämre.

59
00:05:29,000 --> 00:05:32,000
Varför det, då?

60
00:05:32,000 --> 00:05:35,000
Ifall där händer något,
så är det inte lika synd.

61
00:05:35,000 --> 00:05:38,000
Varför? Alla
människor
är folk.

62
00:05:38,000 --> 00:05:41,000
- Varenda människa är människa.
- Ja.

63
00:05:41,000 --> 00:05:44,000
Det har vi gått
igenom i skolan.

64
00:05:44,000 --> 00:05:47,000
Var är radion?

65
00:05:47,000 --> 00:05:52,000
- Jag har grävt ner den. Långt väck.
- Då blir den inte lätt att hitta nu!

66
00:05:52,000 --> 00:05:56,000
Hur så? Redan i
morgon hittar
jag den.

67
00:06:04,000 --> 00:06:08,000
De har inte klätt dig
illa. Det är välliknande.

68
00:06:08,000 --> 00:06:12,000
Och de övriga? Krigsbyte
eller uppsydda på beställning?

69
00:06:12,000 --> 00:06:16,000
- Vem i vad?
- Hoppade residenten i blå kostym?

70
00:06:16,000 --> 00:06:19,000
- Ja, i blå.

71
00:06:19,000 --> 00:06:22,000
- Och hurdan skjorta?
- Ljus.

72
00:06:22,000 --> 00:06:25,000
- Man känner varandra på lösen.
- Vad är det; litar du inte på mig?

73
00:06:25,000 --> 00:06:28,000
Jag har varit här
ensam, förstår du,
i tre månader.

74
00:06:28,000 --> 00:06:33,000
Jag har satt ihop en grupp, överför
underrättelser, förberett en bas. Jag
varken sover, förstår du, eller äter!

75
00:06:33,000 --> 00:06:36,000
Vad är det med
dig, Andrjusja?

76
00:06:36,000 --> 00:06:40,000
Om du oroar dig, kan jag
gå och möta dem. Jag känner
dem ju till utseendet.

77
00:06:41,000 --> 00:06:44,000
Gott, vi avgör
det sedan.

78
00:06:48,000 --> 00:06:51,000
Varför kommer de inte?

79
00:06:51,000 --> 00:06:54,000
Det vet jag inte.

80
00:07:01,000 --> 00:07:04,000
Nå, vad gör vi? Skall vi
gå och hämta kartan?

81
00:07:04,000 --> 00:07:07,000
Ja.

82
00:07:12,000 --> 00:07:15,000
Anja, vad för
uppgift har vi nu,
vet du inte det?

83
00:07:15,000 --> 00:07:18,000
Uppgift?

84
00:07:18,000 --> 00:07:21,000
Uppgiften...

85
00:07:21,000 --> 00:07:24,000
Du vet, Vichr
kommer. Han skall
berätta allt för dig.

86
00:07:24,000 --> 00:07:29,000
- Vichr, är han så där lång, vad?
- Ja...

87
00:07:58,000 --> 00:08:01,000
Här är det.

88
00:08:08,000 --> 00:08:14,000
- Vad, kom du obeväpnad till mig?
- Jag har en limonka [handgranat].

89
00:08:15,000 --> 00:08:19,000
Ge mig limonkan också,
så du inte bränner av
den av misstag.

90
00:08:19,000 --> 00:08:23,000
- Den är ju liten!
- Ge mig den, ge mig den.

91
00:08:28,000 --> 00:08:34,000
Visa nu, var
du har grävt
ner radion.

92
00:08:37,000 --> 00:08:40,000
Där, vid Wischnitz.

93
00:08:40,000 --> 00:08:43,000
Har du gått
över gränsen?

94
00:08:43,000 --> 00:08:46,000
Vad då
för gräns?

95
00:08:46,000 --> 00:08:51,000
Emellan Tyska Riket och
Generalguvernementet.

96
00:08:51,000 --> 00:08:56,000
Jag kröp under en metalltråd;
men jag trodde inte,
det var en gräns!

97
00:08:56,000 --> 00:08:59,000
Duktigt!

98
00:09:00,000 --> 00:09:04,000
- Var har du chiffren?
- Allt är där.

99
00:09:04,000 --> 00:09:08,000
Beskriv stället för mig.

100
00:09:09,000 --> 00:09:12,000
Där är torr vass...

101
00:09:13,000 --> 00:09:17,000
Nej, Andrusja, dit
kan bara jag hitta.

102
00:09:17,000 --> 00:09:20,000
Nå väl...

103
00:09:20,000 --> 00:09:24,000
Nu måste vi
tänka ut, var vi
skall skaffa hästar.

104
00:09:24,000 --> 00:09:30,000
Över huvud bleve det
bättre med bil. Då kan man
nå gränsen på 3 timmar.

105
00:09:30,000 --> 00:09:36,000
- Hur skall vi transportera den?
- I mina spår. Jag visar vägen.

106
00:09:50,000 --> 00:09:53,000
Vi går fortare!

107
00:09:59,000 --> 00:10:02,000
- Har du inte märkt något?
- Nej, vad då?

108
00:10:05,000 --> 00:10:11,000
- Den grabben... ... på cykel.
- Nå?

109
00:10:11,000 --> 00:10:14,000
Han tittade på
oss så konstigt.

110
00:10:21,000 --> 00:10:25,000
A du, prat!

111
00:10:27,000 --> 00:10:30,000
Detta är ett
lugnt ställe.

112
00:10:30,000 --> 00:10:33,000
Dumheter!

113
00:10:36,000 --> 00:10:39,000
Du vet, vi har
gått litet, och jag
är trött igen!

114
00:10:39,000 --> 00:10:42,000
Men vila du, då.

115
00:10:43,000 --> 00:10:46,000
Varför jäkta?

116
00:10:56,000 --> 00:11:00,000
Jag går och
förhör mig om
transporten.

117
00:11:00,000 --> 00:11:03,000
Jag låser
om dig.

118
00:11:04,000 --> 00:11:07,000
Och stänger
fönsterluckorna.

119
00:11:07,000 --> 00:11:10,000
Tomma hus
gör de sig inte
besvär med.

120
00:11:10,000 --> 00:11:13,000
- Vila, mm?
- Mhm.

121
00:12:28,000 --> 00:12:31,000
Ni tycker bara
om Chopin!

122
00:12:31,000 --> 00:12:35,000
Spelar ni inte något
annat längre, Józef?

123
00:12:35,000 --> 00:12:38,000
Chopin - det
är friheten!

124
00:12:38,000 --> 00:12:41,000
Chopin - det är
revolutionen!

125
00:12:41,000 --> 00:12:44,000
Hör ni, Józef -
varför talar ni
så med mig?

126
00:12:44,000 --> 00:12:48,000
- Men ni är ju en intelligent man.
- Ja, men jag är tysk!

127
00:12:48,000 --> 00:12:52,000
Nämligen! En
intelligent tysk.

128
00:12:52,000 --> 00:12:55,000
Intelligenta tyskar
anger knappast inte
för Gestapo?

129
00:12:55,000 --> 00:12:58,000
Inte intelligenta.
En intelligent är inte
förmögen till angiveri!

130
00:12:58,000 --> 00:13:01,000
Ni har en gammalmodig
föreställning om intelligentia.

131
00:13:01,000 --> 00:13:04,000
Om en intelligent
anger - då är han redan
ingen intelligent.

132
00:13:04,000 --> 00:13:07,000
Ni är ett fängslande
exemplar, Józef!

133
00:13:07,000 --> 00:13:11,000
Ni kan aldrig bli en
skapande människa - ni
behärskas av logiken.

134
00:13:11,000 --> 00:13:17,000
Skapandets argaste fiende är
logiken. Och det statliga tyranniet.
Över huvud är det ett och samma.

135
00:13:17,000 --> 00:13:21,000
Nej, logiken är
tyranniets motkraft.

136
00:13:21,000 --> 00:13:24,000
Stopp, stopp. Logiken
är i sig själv tyrannisk...

137
00:13:24,000 --> 00:13:27,000
...ty, när den stannar för
det ena, förkastar den
samtidigt allt övrigt.

138
00:13:27,000 --> 00:13:30,000
Men den förintar
inte. Det är viktigt!

139
00:13:30,000 --> 00:13:33,000
Förkasta - det
innebär också att
fördöma till förintelse!

140
00:13:33,000 --> 00:13:36,000
Men det är redan
inte logik utan sofism.

141
00:13:36,000 --> 00:13:39,000
Men vad är det?

142
00:13:40,000 --> 00:13:44,000
Varför så uppskruvad,
herr fiendejournalist?

143
00:13:44,000 --> 00:13:48,000
Ibland känns det,
som om jag börjar storkna
av hat till det pågående.

144
00:13:48,000 --> 00:13:51,000
Men sedan förslöas jag
av min egen feghet.

145
00:13:51,000 --> 00:13:54,000
Man har gjort oss
alla till ynkryggar.

146
00:13:54,000 --> 00:13:57,000
- Föraktliga pultroner!
- Nog, Traub!

147
00:13:57,000 --> 00:14:00,000
Man kan inte göra
en människa till pultron,
om hon inte redan är det.

148
00:14:00,000 --> 00:14:04,000
Sluta! Det
går. Allt går!

149
00:14:04,000 --> 00:14:09,000
Människan tillåter,
att man gör av henne
vad som helst.

150
00:14:09,000 --> 00:14:14,000
Hon underkastar sig
dressyr... ...bättre än apan.

151
00:14:14,000 --> 00:14:17,000
Vad har hänt, Traub?

152
00:14:17,000 --> 00:14:22,000
Ni har någon gång
bett mig... ...skaffa en
ID-handling till er vän?

153
00:14:22,000 --> 00:14:25,000
Nå?

154
00:14:25,000 --> 00:14:28,000
Nej, jag lovar ingenting!
Jag avskyr att lova!

155
00:14:28,000 --> 00:14:31,000
Över huvud, om
någonting lyckas mig,
skall jag hjälpa er.

156
00:14:31,000 --> 00:14:34,000
Läs igenom.

157
00:14:34,000 --> 00:14:37,000
Läs!

158
00:14:37,000 --> 00:14:40,000
Tryckt i Berlin.

159
00:14:40,000 --> 00:14:44,000
»Förinta de polska
hundarna, ty detta folk
av slaviskt barbarsläkte«...

160
00:14:44,000 --> 00:14:47,000
...»är inte värdigt
att leva - inte bara intill
Tyska Rikets gränser,«...

161
00:14:47,000 --> 00:14:50,000
...»utan över huvud
taget på jorden!«

162
00:14:50,000 --> 00:14:53,000
SS-direktiv.

163
00:14:56,000 --> 00:15:00,000
Och stilen!
Vilken stil!

164
00:15:08,000 --> 00:15:12,000
- Vad? Rädd?
- Nej.

165
00:15:12,000 --> 00:15:15,000
Helt enkelt mycket...

166
00:15:15,000 --> 00:15:19,000
- Motbjudande?
- Nej, förolämpande. För tyskarna.

167
00:15:19,000 --> 00:15:23,000
Nå, vad skall jag...
...spela för er?

168
00:16:32,000 --> 00:16:35,000
Se där, vidare blir
där inga patruller.
Var skall ni hän?

169
00:16:35,000 --> 00:16:39,000
Jag skall...
...inte långt härifrån.

170
00:16:39,000 --> 00:16:42,000
Litar ni inte på mig?

171
00:16:42,000 --> 00:16:47,000
Varför skulle jag
inte lita på er? Ni har
räddat mitt liv!

172
00:16:47,000 --> 00:16:51,000
Enkelt, ifall
jag hade varit
ensam, men...

173
00:16:52,000 --> 00:16:55,000
Förstår ni?

174
00:16:57,000 --> 00:17:00,000
Åt öster - de röde,
åt väster - slovakerna.

175
00:17:00,000 --> 00:17:06,000
Tack, jag har förstått.
Tack, kamrat!

176
00:17:06,000 --> 00:17:09,000
»Nej! Nej!«

177
00:17:21,000 --> 00:17:24,000
Drick inte så mycket!
Det går inte an för
en kunskapare.

178
00:17:24,000 --> 00:17:28,000
Jag är inte
kunskapare
utan agent.

179
00:17:31,000 --> 00:17:34,000
Er agent.

180
00:17:34,000 --> 00:17:37,000
Det är dock ingen
dålig tjänst, min bäste.

181
00:17:37,000 --> 00:17:42,000
Den allra berömdaste
agenten var den store franske
författaren Beaumarchais.

182
00:17:42,000 --> 00:17:45,000
Än idag kan ingen
tjänstgörande agent...

183
00:17:45,000 --> 00:17:50,000
...mäta sig med
denne agent till kallet!

184
00:17:53,000 --> 00:17:56,000
Nå, så, ö...

185
00:17:57,000 --> 00:18:01,000
Vad säger ni?
Är flickan nätt?

186
00:18:01,000 --> 00:18:04,000
Ja.

187
00:18:04,000 --> 00:18:08,000
- Få inte för er att skrämma henne!
- Nej, vet ni vad?!

188
00:18:08,000 --> 00:18:13,000
Hör på... Efter det, att jag
tog er då vid mötesplatsen...

189
00:18:13,000 --> 00:18:19,000
...förklara för mig, varför
ni så snabbt gick med på
att arbeta för oss?

190
00:18:19,000 --> 00:18:23,000
Jag vill leva.
Och inte i Ryssland.

191
00:18:23,000 --> 00:18:27,000
- Trivs ni inte där?
- Nej, varför skulle jag det, då?

192
00:18:27,000 --> 00:18:32,000
Jag tycker om maskiner
och har alltid velat
ha eget företag.

193
00:18:32,000 --> 00:18:36,000
Till exempel bilverkstad.

194
00:18:36,000 --> 00:18:39,000
- Men i Ryssland...
- Jag förstår, jag förstår.

195
00:18:39,000 --> 00:18:42,000
Men denna flicka...

196
00:18:42,000 --> 00:18:47,000
Hos oss skall
man antagligen
ö... förhöra henne.

197
00:18:47,000 --> 00:18:50,000
Tycker ni inte
synd om henne?

198
00:18:50,000 --> 00:18:54,000
Jo. Men vad göra?

199
00:18:54,000 --> 00:18:57,000
Nå, hon hamnar
inte hos oss.

200
00:18:56,000 --> 00:19:00,000
Vi skall underhålla
bekantskap med henne...
...genom er.

201
00:19:00,000 --> 00:19:03,000
Bra.

202
00:19:03,000 --> 00:19:06,000
Alltså, med bilen blir
det så, som vi har kommit
överens. Ni åker på kvällen.

203
00:19:06,000 --> 00:19:12,000
Och drick inte så
mycket! Det leder
inte till något gott.

204
00:19:41,000 --> 00:19:44,000
Öppna!
Öppna!

205
00:19:44,000 --> 00:19:47,000
Var inte rädd!
Öppna!

206
00:19:50,000 --> 00:19:54,000
Om jag hade varit
tysk, hade jag kommit
in igenom dörren.

207
00:19:54,000 --> 00:19:57,000
Hör på, min lilla
tös: det är Andrej,
som har sänt mig.

208
00:19:57,000 --> 00:20:01,000
- Vilken Andrej?
- Andrej, som du var i skogen med.

209
00:20:01,000 --> 00:20:05,000
Han har sagt till om att
byta inkvartering. Här har
det blivit farligt, förstår du.

210
00:20:05,000 --> 00:20:08,000
Klä dig.
Klä dig fort
och kom med!

211
00:20:08,000 --> 00:20:12,000
Fort!
Jag väntar.
Kom, vi går!

212
00:20:13,000 --> 00:20:16,000
Ja.

213
00:20:48,000 --> 00:20:53,000
Denne herre från
avdelningen för omflyttade
utländska arbetskrafter...

214
00:20:53,000 --> 00:20:57,000
...skall tala med er.

215
00:20:57,000 --> 00:21:00,000
Angenämt!

216
00:21:00,000 --> 00:21:03,000
Var så god!

217
00:21:03,000 --> 00:21:08,000
Här sitter jag och
väntar, så att jag nästan
börjar oroa mig.

218
00:21:08,000 --> 00:21:13,000
Det är skadligt att oroa sig.
Särskilt för en så ung och
frisk människa, som ni.

219
00:21:13,000 --> 00:21:16,000
Jo, men jag oroar mig
inte för min egen skull.

220
00:21:16,000 --> 00:21:19,000
För vår?

221
00:21:19,000 --> 00:21:22,000
Ja då...
...inte för min!

222
00:21:22,000 --> 00:21:26,000
Jaha, då lämnar vi det.

223
00:21:26,000 --> 00:21:29,000
Säg, var skulle
ni vilja arbeta?

224
00:21:29,000 --> 00:21:33,000
Inom vilken gren av
vår folkstats hushållning
vill ni arbeta?

225
00:21:33,000 --> 00:21:38,000
Jag... ...har fått
många yrken under
de senaste tre åren.

226
00:21:38,000 --> 00:21:41,000
- Jag har redan räknat opp dem.
- Det vet jag.

227
00:21:41,000 --> 00:21:44,000
Säg, avbröt ni studierna
vid fysiska fakulteten...

228
00:21:44,000 --> 00:21:49,000
- ...närmare slutet än mitten?
- Mitten.

229
00:21:49,000 --> 00:21:54,000
- Ja, det var nog precis mitt i.
- Hur har ni det med språket?

230
00:21:55,000 --> 00:21:58,000
Snarare dåligt än bra.

231
00:21:58,000 --> 00:22:02,000
I skolan fick jag medelhöga
betyg... ...i tyska.

232
00:22:02,000 --> 00:22:05,000
- Jaså?
- Nu beklagar jag det! Hos oss...

233
00:22:05,000 --> 00:22:08,000
- ...är tyskundervisningen usel.
- Ja, alldeles riktigt!

234
00:22:08,000 --> 00:22:12,000
Man har berättat för mig,
att man hos er inte alls
går igenom uttalet.

235
00:22:12,000 --> 00:22:17,000
Men hos oss har vi
berlinskt, bayerskt, schwabiskt
och sachsiskt uttal.

236
00:22:17,000 --> 00:22:20,000
Där ser ni! Det
är just saken.

237
00:22:20,000 --> 00:22:24,000
Men lära det själv
på egen hand var
mycket svårt.

238
00:22:24,000 --> 00:22:27,000
Tiden räckte
heller inte - man
ville ju äta också!

239
00:22:27,000 --> 00:22:33,000
Ni vet, hur man säger:
»Den som inte extraknäckar,
han skall heller inte äta!«

240
00:22:33,000 --> 00:22:36,000
En munter ung
man! Vad heter ni?

241
00:22:36,000 --> 00:22:39,000
- Andrej Jakovlevitj.
- Jakovlevitj, Jakovlevitj...

242
00:22:39,000 --> 00:22:42,000
Det är väl i allmänhet ett
judiskt fadersnamn, vad?

243
00:22:43,000 --> 00:22:49,000
- Inte?
- Jakov? Vad menar ni!

244
00:22:49,000 --> 00:22:52,000
Ni själva har
många Jakob.

245
00:22:51,000 --> 00:22:55,000
Jag hade en kompis,
som hette Jakob Reuen,
en fältväbel.

246
00:22:55,000 --> 00:22:59,000
- Var kom denne Reuen ifrån?
- Berlin. Jag minns inte närmare.

247
00:22:59,000 --> 00:23:03,000
- Och er fars fadersnamn?
- Ivanovitj. Jakov Ivanovitj.

248
00:23:03,000 --> 00:23:06,000
- Var var han född?
- Härstammade från Moskva.

249
00:23:06,000 --> 00:23:09,000
- Var bodde han?
- Vem?
- Er far.

250
00:23:09,000 --> 00:23:12,000
- Tja, hos oss...
- Det har ni redan skrivit.

251
00:23:12,000 --> 00:23:17,000
Det intresserar mig,
var han bodde innan, ni
flyttade till en ny lägenhet.

252
00:23:17,000 --> 00:23:23,000
I Palich, tror jag. Jag
kommer inte så noga ihåg;
det intresserade mig inte.

253
00:23:23,000 --> 00:23:27,000
Var snäll och
tala om, var ni
arbetade i Minsk.

254
00:23:27,000 --> 00:23:30,000
På Jerjominskijs
frisörsalong.

255
00:23:30,000 --> 00:23:36,000
Var god beskriv för
mig, hur det såg ut inuti
denna frisörsalong.

256
00:23:36,000 --> 00:23:39,000
Ett stort rum...

257
00:23:40,000 --> 00:23:43,000
...stolarna...

258
00:23:43,000 --> 00:23:46,000
- ...och allt.
- Hur många stolar hade ni?

259
00:23:45,000 --> 00:23:48,000
Vi hade
tre stolar.

260
00:23:48,000 --> 00:23:51,000
Tre stolar...

261
00:23:51,000 --> 00:23:55,000
Mycket bra, att ni
hade just tre stolar!

262
00:23:55,000 --> 00:23:58,000
Men vid vilken
stol arbetade ni?

263
00:23:58,000 --> 00:24:01,000
Det var olika.

264
00:24:02,000 --> 00:24:06,000
Ni hade alltså inte
egna, bestämda stolar?

265
00:24:06,000 --> 00:24:09,000
Oftast arbetade
jag vid fönstret.

266
00:24:09,000 --> 00:24:13,000
Ni vet, man
kunde se gatan...
...det var intressant.

267
00:24:13,000 --> 00:24:17,000
- Flickor, ben och kjolar? Jag förstår.
- Ja, så var det.

268
00:24:17,000 --> 00:24:20,000
Hur mycket betalade
man er i månaden?

269
00:24:20,000 --> 00:24:25,000
Vi hade veckolön. Det
var borgmästarens order
att betala veckovis.

270
00:24:25,000 --> 00:24:28,000
Har ni verkligen
inte hört det?

271
00:24:28,000 --> 00:24:32,000
Var snäll och tala
om: var där inte någon
teckning i fönstret?

272
00:24:32,000 --> 00:24:38,000
Ja, som vanligt.
Där var två teckningar.

273
00:24:38,000 --> 00:24:42,000
Men...
...men litar ni inte
på mina handlingar?

274
00:24:42,000 --> 00:24:45,000
Hurdana
teckningar
var där?

275
00:24:45,000 --> 00:24:48,000
Ett manshuvud och
ett kvinnligt, med
modefrisyrer.

276
00:24:48,000 --> 00:24:52,000
Med vad för slags
frisörsax arbetade
ni - rysk eller tysk?

277
00:24:52,000 --> 00:24:58,000
Först hade jag en rysk.
Sedan skaffade jag en
tysk ifrån Solingen.

278
00:24:58,000 --> 00:25:02,000
Nu skall ni snart
få visa oss er konst.

279
00:25:02,000 --> 00:25:07,000
- Jag har inga verktyg och...
- Det har vi.

280
00:25:08,000 --> 00:25:11,000
Här, var så god.

281
00:25:12,000 --> 00:25:15,000
Överens?

282
00:25:15,000 --> 00:25:18,000
Med nöje!

283
00:25:22,000 --> 00:25:25,000
Men...

284
00:25:26,000 --> 00:25:29,000
Var är radiotelegrafisten?

285
00:25:29,000 --> 00:25:32,000
Det var razzia igår.
Vi tog med henne till
oss - här i närheten.

286
00:25:32,000 --> 00:25:35,000
Jag har väntat på dig.

287
00:25:35,000 --> 00:25:38,000
Vi går.

288
00:25:58,000 --> 00:26:04,000
- Tänd lyset; här ser man inget!
- Strax.

289
00:26:45,000 --> 00:26:51,000
Jaså, du säger, den gamla
gumman åkte sin väg med en
bil, som skulle åt samma håll?

290
00:26:56,000 --> 00:26:59,000
Gå ut, alla!

291
00:27:01,000 --> 00:27:05,000
Våra SD-vänner har efter
denne ryske residents flykt...

292
00:27:05,000 --> 00:27:08,000
...satt igång med razzior
och massarresteringar.

293
00:27:08,000 --> 00:27:11,000
Det har de gjort av
ungdom och för att få
utlopp för sitt temperament.

294
00:27:11,000 --> 00:27:15,000
Min store lärare
amiral Canaris lär:

295
00:27:15,000 --> 00:27:21,000
Om residenten har
rymt - vänta. Han har
rymt för att börja arbeta.

296
00:27:21,000 --> 00:27:26,000
När han börjar arbeta -
då pejlar vi honom. Inte så?

297
00:27:26,000 --> 00:27:29,000
Ni har fullkomligt
rätt, herr överste!

298
00:27:29,000 --> 00:27:32,000
Var bara uppmärksam.
Mer kräver jag inte av er.

299
00:27:32,000 --> 00:27:35,000
Ja, herr överste!

300
00:27:49,000 --> 00:27:52,000
Alla måste
gå härifrån.

301
00:27:52,000 --> 00:27:55,000
Han har förrått
dig och den plats,
du har visat honom.

302
00:27:55,000 --> 00:27:58,000
- Vilken?
- Densamma, där du har radion.

303
00:27:58,000 --> 00:28:02,000
Det behövs en bil och
så snart som möjligt - till
kvällen blir det för sent.

304
00:28:02,000 --> 00:28:05,000
Trompczinski har bil.

305
00:28:06,000 --> 00:28:09,000
Har han förrått
honom också?

306
00:28:09,000 --> 00:28:12,000
Han visste inte
hans namn.

307
00:28:10,000 --> 00:28:14,000
Han har förrått dig,
Waclaws mötesplats och Anja.

308
00:28:31,000 --> 00:28:35,000
Vichr, jag har
varit så orolig för dig!

309
00:29:01,000 --> 00:29:04,000
Se, vem där kommer!

310
00:29:05,000 --> 00:29:08,000
Kolja!

311
00:29:27,000 --> 00:29:31,000
- Var skall vi inkvartera Kolja?
- I lägenheten hos Krysia.

312
00:29:31,000 --> 00:29:34,000
Han håller för resten ett öga
på hennes uppvaktning, Appel.

313
00:29:34,000 --> 00:29:37,000
Appel - vem är det?

314
00:29:37,000 --> 00:29:41,000
Tysk chaufför. Allmänt
litar vi på honom, men...

315
00:30:08,000 --> 00:30:11,000
»Gruppen har börjat
ta itu med uppgiften.«...

316
00:30:11,000 --> 00:30:14,000
...»Samband är upprättat
med polska underjorden.«...

317
00:30:16,000 --> 00:30:19,000
...»Nästa sändning
om en vecka.«

318
00:30:20,000 --> 00:30:24,000
Min Gud!
Stromberg!

319
00:30:24,000 --> 00:30:27,000
Varifrån?
Genom vilka öden?

320
00:30:27,000 --> 00:30:30,000
Jag är här i en
viktig angelägenhet
med min chef.

321
00:30:30,000 --> 00:30:34,000
Jag ber! Vilken dumbom
har tagit dig till tjänare?!

322
00:30:34,000 --> 00:30:37,000
Det bara verkar, som
om någon väljer oss.
Det är vi, som väljer!

323
00:30:37,000 --> 00:30:41,000
Nu har jag valt
generalöverste Neubut
till min husbonde.

324
00:30:41,000 --> 00:30:44,000
- Å!
- Vi är komna för att inspektera er.

325
00:30:44,000 --> 00:30:47,000
von Gassen inspekterade
vinfabrikerna vid Rhen.

326
00:30:47,000 --> 00:30:52,000
Din chef är tydligen
beundrare av Krakows
medeltida egenart.

327
00:30:52,000 --> 00:30:56,000
Det påstås, att sår
ärras både i fängelser
och vid fronten.

328
00:30:56,000 --> 00:31:01,000
Men du är som vanligt
ett undantag. Icke desto
mindre träffade du tian!

329
00:31:01,000 --> 00:31:05,000
Ni har kommit för att
nosa på Krakows rosor...

330
00:31:05,000 --> 00:31:08,000
...vid en tidpunkt,
när vi alla står med
blod till halsen.

331
00:31:08,000 --> 00:31:13,000
Det finns ingen grund
för pessimism nu. Läget
har stabiliserats.

332
00:31:13,000 --> 00:31:16,000
Jag ser framtiden
an utan förtvivlan.

333
00:31:16,000 --> 00:31:19,000
Lysande! Jag avundas dig -
du lyckliga människa!

334
00:31:19,000 --> 00:31:23,000
Du förlorar inget -
utom livet. Jag fruktar
att förlora...

335
00:31:23,000 --> 00:31:27,000
...mig själv - det
är hemskare.

336
00:31:27,000 --> 00:31:32,000
- Jag kan inte tvista med dig nykter.
- Var så god, Heinrich, var så god!

337
00:31:36,000 --> 00:31:40,000
- Det är jag, som försöker skriva.
- Hur går det?

338
00:31:40,000 --> 00:31:43,000
- Blir där något?
- А!

339
00:31:43,000 --> 00:31:46,000
Ibland blir det
något, ibland inte.

340
00:31:46,000 --> 00:31:51,000
Heinrich, beordra din
generalöverste, att han
tystar ner sappörerna litet.

341
00:31:51,000 --> 00:31:53,000
Vad?

342
00:31:53,000 --> 00:31:56,000
De har grävt opp hela
Krakow - huset skakar;
det går inte att sova!

343
00:31:56,000 --> 00:31:59,000
Författare, man
måste ha tålamod!

344
00:32:01,000 --> 00:32:04,000
Vi är hitkomna,
för att de skall
gräva aktivt.

345
00:32:04,000 --> 00:32:07,000
Det förstår jag inte.
Söker ni en skatt?

346
00:32:07,000 --> 00:32:10,000
Nej, det är bara det,
att Krakow måste...
...de minerar det.

347
00:32:32,000 --> 00:32:35,000
Ni är från vettet!

348
00:32:35,000 --> 00:32:38,000
Detta är målet för vår
resa - Himmlers befallning.

349
00:32:38,000 --> 00:32:41,000
[Goebbels i radio]: »Jag frågar er...«

350
00:32:41,000 --> 00:32:47,000
- Vem är det?
[radio]: »...vill ni det totala kriget?«
- En pianist utan framgång.

351
00:32:47,000 --> 00:32:51,000
Hör på,
vi har hela
natten på oss.

352
00:32:52,000 --> 00:32:56,000
- Var skall vi tillbringa den?
- Heinrich...

353
00:32:57,000 --> 00:33:01,000
...har du...
...aldrig varit rädd...

354
00:33:01,000 --> 00:33:05,000
...när du hör
vår radio?

355
00:33:05,000 --> 00:33:08,000
Vad, vad?

356
00:33:19,000 --> 00:33:21,000
En...

357
00:33:21,000 --> 00:33:23,000
..tio...

358
00:33:23,000 --> 00:33:26,000
...hundra människor...

359
00:33:26,000 --> 00:33:31,000
...påtvingar millioner
nationalsocialismens »sanning«.

360
00:33:31,000 --> 00:33:36,000
Men vem kan fastställa,
vad våra millioner talar om?

361
00:33:36,000 --> 00:33:40,000
Om natten i sängen,
innan de somnar...

362
00:33:40,000 --> 00:33:44,000
...övertygade om, att
Gestapos diktafoner inte
spelar in dem.

363
00:33:44,000 --> 00:33:47,000
Vad är det med
dig, Siegfried?

364
00:33:47,000 --> 00:33:50,000
Var får du så mycket
gallsprängd förtvivlan ifrån?

365
00:33:50,000 --> 00:33:53,000
»Gallsprängda skeptiker«...

366
00:33:53,000 --> 00:33:57,000
...så kallar man dem,
som förmådde begripa
det pågåendes väsen...

367
00:33:57,000 --> 00:34:00,000
...katastrofens
oundviklighet!

368
00:34:00,000 --> 00:34:03,000
Alla, som
har förmått
förstå detta...

369
00:34:03,000 --> 00:34:09,000
...vågat sig förstå,
underkastas... ...bot i
koncentrationsläger.

370
00:34:09,000 --> 00:34:12,000
Siegfried...

371
00:34:12,000 --> 00:34:15,000
Du och jag är vänner...

372
00:34:15,000 --> 00:34:18,000
...men varför
försätter du mig i en
idiotisk belägenhet?

373
00:34:18,000 --> 00:34:21,000
Jag är soldat -
du är författare.

374
00:34:25,000 --> 00:34:31,000
Jag skall ge dig ett
råd: göm dig under
uniform och epåletter.

375
00:34:31,000 --> 00:34:35,000
Axelklaffarna är
plikten emot nationen.

376
00:34:35,000 --> 00:34:39,000
Då har du har gjort
din plikt, förstår du?

377
00:34:39,000 --> 00:34:42,000
Det var allt!

378
00:34:49,000 --> 00:34:53,000
Nu är jag redo
till att följa dig.

379
00:35:00,000 --> 00:35:03,000
Inget nytt om
radiotelegrafisten?

380
00:35:03,000 --> 00:35:06,000
Än så länge rätt
ungefärliga uppgifter,
herr överste.

381
00:35:06,000 --> 00:35:09,000
Om något nytt dyker
upp - underrätta mig
omedelbart.

382
00:35:09,000 --> 00:35:12,000
Skall ske!

383
00:35:36,000 --> 00:35:39,000
Hörde ni?

384
00:35:41,000 --> 00:35:44,000
Men vad skulle...
...ni vilja?

385
00:35:47,000 --> 00:35:50,000
Alltså hörde ni.

386
00:35:59,000 --> 00:36:02,000
Lyssna vidare!

387
00:36:05,000 --> 00:36:08,000
För Krakows
förintande...

388
00:36:08,000 --> 00:36:12,000
...ansvarar
överste Krauch.

389
00:36:20,000 --> 00:36:23,000
Varför har jag
sagt er detta?

390
00:36:23,000 --> 00:36:26,000
Därför att jag är en
mjukryggad intellektuell...

391
00:36:26,000 --> 00:36:31,000
...som förråder
Führerns intressen.

392
00:36:37,000 --> 00:36:40,000
Men jag vill
väldigt ogärna...

393
00:36:40,000 --> 00:36:44,000
...att våra
obarmhärtiga
efterkommande...

394
00:36:44,000 --> 00:36:48,000
...skall spotta
på min grav.

395
00:37:25,000 --> 00:37:29,000
- Får man?
- Var så god.

396
00:37:29,000 --> 00:37:32,000
- God afton.
- God afton.

397
00:37:32,000 --> 00:37:35,000
- Tag för er!
- Tack!

398
00:37:35,000 --> 00:37:38,000
Sätt er och drick
kaffe med oss!

399
00:37:38,000 --> 00:37:41,000
Tack.

400
00:37:41,000 --> 00:37:46,000
Herr Grisjantjikov, ni har
bett mig skaffa en väckare.
Den står på ert rum.

401
00:37:46,000 --> 00:37:51,000
- Å, tack skall ni ha!
- Inget annat, ni behöver?

402
00:37:51,000 --> 00:37:54,000
Nej.

403
00:37:56,000 --> 00:38:00,000
Appel, får jag tala
med dig ett tag?

404
00:38:04,000 --> 00:38:08,000
- Sätt dig.
- Behövs inte.

405
00:38:09,000 --> 00:38:12,000
Kör du ofta
omkring i staden?

406
00:38:12,000 --> 00:38:18,000
Ja, men nu har det
blivit svårt att köra där -
soldaterna gräver överallt.

407
00:38:19,000 --> 00:38:22,000
- Vad gräver de?
- Löpgravar.

408
00:38:22,000 --> 00:38:25,000
För vad?

409
00:38:25,000 --> 00:38:28,000
Telefon, säger de.

410
00:38:28,000 --> 00:38:31,000
Varför är det inte
fångar, som gräver?

411
00:38:31,000 --> 00:38:34,000
Det vet
jag inte.

412
00:38:39,000 --> 00:38:43,000
- Hur är det med dig... och Krysia?
- Kolja!

413
00:38:43,000 --> 00:38:46,000
- Men jag skall inte säga mer!
- Det rör bara henne och mig!

414
00:38:46,000 --> 00:38:49,000
Ursäkta!

415
00:38:49,000 --> 00:38:55,000
Men varför har du inte
sagt henne... ...att din far
arbetar hos Gestapo?

416
00:38:56,000 --> 00:38:59,000
Vad?

417
00:38:59,000 --> 00:39:03,000
- Hur kan ni ha fått reda på det?
- Det rör ju inte bara er!

418
00:39:04,000 --> 00:39:07,000
Det måste
man säga.

419
00:39:10,000 --> 00:39:13,000
Jag fruktade,
att hon...

420
00:39:13,000 --> 00:39:16,000
А...

421
00:39:19,000 --> 00:39:22,000
Jag har förstått.

422
00:39:26,000 --> 00:39:31,000
Körde du igår natt
omkring en överste för
att titta på löpgravarna?

423
00:39:31,000 --> 00:39:34,000
Ja.

424
00:39:34,000 --> 00:39:37,000
- Är han signalist?
- Nej, ingenjör.

425
00:39:38,000 --> 00:39:42,000
- Vad heter han; inte Krauch?
- Det vet jag inte.

426
00:39:42,000 --> 00:39:45,000
Hur ser han ut?

427
00:39:45,000 --> 00:39:48,000
I 50-årsåldern,
tunnhårig.

428
00:39:51,000 --> 00:39:57,000
Du säger alltså...
...att de lägger ner
telefonkabel...

429
00:39:58,000 --> 00:40:01,000
...om nätterna.

430
00:40:01,000 --> 00:40:04,000
Du måste ta reda
på, hur Krauch ser ut.

431
00:40:04,000 --> 00:40:07,000
Kanske det är
honom, du har kört?

432
00:40:07,000 --> 00:40:11,000
Detta är nödvändigt
att få reda på för mig
och mina vänner.

433
00:40:13,000 --> 00:40:16,000
Sitt du här ett tag.

434
00:40:21,000 --> 00:40:24,000
Krysia, vet du vad...

435
00:40:24,000 --> 00:40:28,000
...om 10 minuter är
det utegångsförbud
och redan för sent...

436
00:40:28,000 --> 00:40:31,000
...men i morgon
arbetar jag hela dagen.

437
00:40:32,000 --> 00:40:36,000
Meddela Józef, att
han skall köra ut vår
flicka i skogen.

438
00:40:36,000 --> 00:40:39,000
Han vet, hur
det skall gå till.

439
00:40:39,000 --> 00:40:42,000
I morgon kl. 2 på dagen.

440
00:40:43,000 --> 00:40:46,000
Ja, det var allt.

441
00:40:46,000 --> 00:40:49,000
- Går det bra?
- Ja.

442
00:40:53,000 --> 00:40:56,000
Appel är en
bra grabb.

443
00:41:06,000 --> 00:41:09,000
Måste söka
samband. Är
allt färdigt?

444
00:41:09,000 --> 00:41:12,000
- Snart.
- Där är 3 minuter kvar.

445
00:41:12,000 --> 00:41:15,000
- Jag går ut på vägen och vaktar.
- Bra.

446
00:41:44,000 --> 00:41:48,000
»Vårt nät har erhållit
precisa uppgifter om«...

447
00:41:48,000 --> 00:41:51,000
...»att planen för
Krakows sprängning
och ritningarna«...

448
00:41:51,000 --> 00:41:55,000
...»finns hos
ingenjörsöversten
Krauch.«

449
00:41:59,000 --> 00:42:05,000
»Herr överste!« Vi har
markerat en rysk sändare
i kvadraten 23-75.

450
00:42:06,000 --> 00:42:10,000
Bra, men vad
ropar ni för? Låt
bli att ropa.

451
00:42:10,000 --> 00:42:15,000
23 och 75 säger ni?
Var är det på kartan?

452
00:42:16,000 --> 00:42:19,000
A, skogen. Mycket bra...

453
00:42:19,000 --> 00:42:22,000
- Larma andra pluton.
- Skall ske!

454
00:42:56,000 --> 00:43:00,000
»Avsittning!
...riktning -
skogen!«

455
00:44:02,000 --> 00:44:05,000
»Upphör! Har
ni blivit vansinnig?«

456
00:44:05,000 --> 00:44:08,000
»Hur kan ni
slå en kvinna?«

457
00:44:11,000 --> 00:44:15,000
»Jag ber er ursäkta
detta oerhörda beteende.«

458
00:44:15,000 --> 00:44:18,000
»Var så god att
ta plats i bilen.«

459
00:44:18,000 --> 00:44:21,000
Herr översten ber om
ursäkt och inbjuder er
att ta plats i bilen.

460
00:44:21,000 --> 00:44:27,000
»Jag skäms för er, överlöjtnant!
Det är en slaktares stil, men
inte en officerares!«

461
00:44:27,000 --> 00:44:31,000
- »Vid fronten föll min bror...­«
- »Vid fronten faller man, men
i baklandet slår man inte.«

462
00:44:38,000 --> 00:44:41,000
Nu har vi varken radio
eller radiotelegrafist.

463
00:44:41,000 --> 00:44:44,000
Det är ett bakslag.

464
00:44:44,000 --> 00:44:47,000
- Måste vi fråga Sedoj?
- Ja.

465
00:44:47,000 --> 00:44:50,000
I vilket fängelse hon sitter?
Kanske hos Gestapo eller
hos Ab... ...hos Abwehr?

466
00:44:50,000 --> 00:44:53,000
Du är från vettet!

467
00:44:53,000 --> 00:44:57,000
Vi måste sätta oss i
förbindelse med Sedoj -
partisanerna har sannolikt radio.

468
00:44:59,000 --> 00:45:04,000
Hon har nyligen
fyllt 19 år...

469
00:45:11,000 --> 00:45:14,000
Vilken brutalitet!

470
00:45:14,000 --> 00:45:17,000
Folk lever...

471
00:45:17,000 --> 00:45:20,000
...de älskar varandra,
gläder sig åt solen...

472
00:45:20,000 --> 00:45:24,000
...alla lever på en
enda jord och de lever i
allmänhet inte länge.

473
00:45:24,000 --> 00:45:30,000
Man bygger fängelser,
plågar... ...dödar.

474
00:45:30,000 --> 00:45:33,000
19 år!

475
00:45:33,000 --> 00:45:36,000
19 år...

476
00:45:36,000 --> 00:45:39,000
Älskar du henne?

477
00:45:42,000 --> 00:45:45,000
Du älskar henne.

478
00:45:45,000 --> 00:45:51,000
Vartenda oöverlagt steg
kan omintetgöra den
sak, vi är här för.

479
00:45:56,000 --> 00:45:59,000
Har du förstått mig?

480
00:46:04,000 --> 00:46:07,000
Du och jag
skall inte träffas
på ett tag.

481
00:46:07,000 --> 00:46:11,000
Bara jag skall
träffa Sedoj.

482
00:46:11,000 --> 00:46:14,000
Så är det.

483
00:46:14,000 --> 00:46:17,000
Det förstår jag.

484
00:46:45,000 --> 00:46:51,000
Radio kan man
skaffa i skogen, hos
Pszemanski i avdelningen.

485
00:46:52,000 --> 00:46:55,000
- Men radiotelegrafist?
- Det har inte de heller...

486
00:46:55,000 --> 00:46:58,000
...stupade för 5
dagar sedan.

487
00:46:59,000 --> 00:47:02,000
Anja är hos Abwehr.

488
00:47:02,000 --> 00:47:06,000
Jag fick veta det av
fångvaktaren. Fångvaktaren
är ett as - men girig.

489
00:47:06,000 --> 00:47:09,000
Vi behöver pengar,
så arbetar han inte.

490
00:47:09,000 --> 00:47:12,000
Hur mycket
pengar behövs?

491
00:47:12,000 --> 00:47:15,000
20.000-25.000 zloty.

492
00:47:16,000 --> 00:47:20,000
Tänker du, vi skall
försöka med honom?

493
00:47:20,000 --> 00:47:25,000
- Är det mycket riskabelt?
- Förstås.

494
00:47:26,000 --> 00:47:29,000
Vad föreslår du?

495
00:47:29,000 --> 00:47:33,000
Gå över frontlinjen och
be om radiotelegrafist.

496
00:47:33,000 --> 00:47:39,000
- Hur mycket tid går åt till det?
- Omkring en månad.

497
00:47:42,000 --> 00:47:45,000
Men vad händer
med staden?

498
00:47:45,000 --> 00:47:49,000
Var tar vi
pengar ifrån?

499
00:48:19,000 --> 00:48:22,000
»Tack så mycket!«

500
00:48:25,000 --> 00:48:28,000
»Var så god!«

501
00:48:41,000 --> 00:48:44,000
Se, sådana
piroger, mitt
lilla guld!

502
00:48:44,000 --> 00:48:47,000
Var bara tyst!

503
00:48:55,000 --> 00:48:58,000
Här har till och
med väggarna öron.

504
00:48:58,000 --> 00:49:01,000
Hör uppmärksamt på mig.

505
00:49:01,000 --> 00:49:05,000
Jag vill varken veta ert
riktiga namn eller vem,
ni har förbindelser mer.

506
00:49:09,000 --> 00:49:12,000
Jag skall försöka hjälpa er...

507
00:49:12,000 --> 00:49:18,000
...men inte till
priset av förräderi
utan ett annat pris.

508
00:49:19,000 --> 00:49:23,000
- Förstår ni inte?
- Nej.

509
00:49:29,000 --> 00:49:33,000
Svara mig bara
på en fråga.

510
00:49:38,000 --> 00:49:43,000
Vad anser ni -
kan en tysk överste...

511
00:49:43,000 --> 00:49:47,000
...underlåta
att sympatisera
med fascismen?

512
00:49:48,000 --> 00:49:51,000
Sådana människor
ger sig till fånga.

513
00:49:51,000 --> 00:49:54,000
Sant.

514
00:49:56,000 --> 00:50:01,000
Men vad skall en människa
göra, vilken inte har möjlighet
att ge sig till fånga?

515
00:50:05,000 --> 00:50:09,000
- Vad vill ni av mig?
- Ingenting.

516
00:50:09,000 --> 00:50:12,000
Nu skall vi dricka té.

517
00:50:14,000 --> 00:50:17,000
Vilket tycker ni bäst om:
litet starkare eller svagt?

518
00:50:17,000 --> 00:50:20,000
Starkt.

519
00:50:20,000 --> 00:50:26,000
Skada. Av starkt té
fördärvas ansiktfärgen.

520
00:50:29,000 --> 00:50:33,000
- Vet ni, var ni har hamnat?
- Hos Gestapo.

521
00:50:33,000 --> 00:50:36,000
Nej, jag är
inte Gestapo.

522
00:50:37,000 --> 00:50:42,000
Jag är arméns
underrättelsetjänst.

523
00:50:43,000 --> 00:50:48,000
- Abwehr. Har ni hört talas om det?
- Nej.

524
00:50:49,000 --> 00:50:52,000
Det är inte
så viktigt.

525
00:50:52,000 --> 00:50:57,000
I Gestapo slår
man... plågar...

526
00:50:57,000 --> 00:51:02,000
- Men vad gör man hos er?
- Hos oss bara arkebuserar man.

527
00:51:02,000 --> 00:51:06,000
Hur många
sockerbitar?
Två... tre...?

528
00:51:06,000 --> 00:51:09,000
Vi lägger i fyra.

529
00:51:09,000 --> 00:51:13,000
Själv dricker
jag på bit.

530
00:51:14,000 --> 00:51:18,000
Varifrån kan ni
så bra ryska?

531
00:51:18,000 --> 00:51:22,000
Än så länge är det
en militär hemlighet.

532
00:51:23,000 --> 00:51:27,000
Jag har givit order om
att ge er ett täcke i cellen.
Har man givit er det?

533
00:51:27,000 --> 00:51:31,000
- Tack, det har man.
- Herre Gud, ingen orsak!

534
00:51:32,000 --> 00:51:36,000
Jag vill fantisera litet.

535
00:51:46,000 --> 00:51:50,000
Föreställ er...

536
00:51:50,000 --> 00:51:54,000
...att man ger en
rysk kunskaperska
möjlighet att fly.

537
00:51:55,000 --> 00:51:59,000
T.o.m. hjälper henne
gå över frontlinjen.

538
00:51:59,000 --> 00:52:02,000
Men på ett villkor:

539
00:52:02,000 --> 00:52:07,000
För att berätta på sin
underrättelseavdelning eller
generalstaben - vilket nu är bäst...

540
00:52:07,000 --> 00:52:11,000
...att vid en viss tysk
armégruppering...

541
00:52:11,000 --> 00:52:14,000
...finns en man...

542
00:52:14,000 --> 00:52:19,000
...som skulle vilja
komma i kontakt med
ryska underrättelsetjänsten.

543
00:52:19,000 --> 00:52:23,000
Vad tror ni -
skulle bolsjevikerna
gå in på det?

544
00:52:23,000 --> 00:52:26,000
Det vet
jag inte.

545
00:52:30,000 --> 00:52:34,000
Ni vet inte...

546
00:52:35,000 --> 00:52:40,000
Men om jag flyr,
och man skjuter
ihjäl mig?

547
00:52:42,000 --> 00:52:45,000
Vi har möjlighet...

548
00:52:46,000 --> 00:52:49,000
...att ge er
en kula i pannan
och inte i ryggen...

549
00:52:49,000 --> 00:52:53,000
...här - som
rysk spion.

550
00:52:53,000 --> 00:52:56,000
Bra.

551
00:52:56,000 --> 00:52:59,000
- Jag går med på att försöka.
- Jaså?

552
00:52:59,000 --> 00:53:05,000
Men härifrån går det
inte an att fly - det är
alltför uppenbart.

553
00:53:05,000 --> 00:53:10,000
Enda möjligheten till
flykt är radiocentralen.

554
00:53:10,000 --> 00:53:13,000
Radiocentralen är
inte Gestapo eller
ens ett fängelse...

555
00:53:13,000 --> 00:53:17,000
...men under vilken
förevändning skall
man föra er dit?

556
00:53:17,000 --> 00:53:20,000
Ni måste
sända till
er stab...

557
00:53:20,000 --> 00:53:23,000
- ...någon desinformation.
- Desinformation?

558
00:53:23,000 --> 00:53:26,000
Vänta, avbryt
mig inte!

559
00:53:26,000 --> 00:53:29,000
Ni sänder 2-3
falska informationer...

560
00:53:29,000 --> 00:53:32,000
...sedan ordnar
jag er flykt därifrån...

561
00:53:32,000 --> 00:53:35,000
...ni tar kontakt
med ert folk...

562
00:53:35,000 --> 00:53:38,000
...och sänder till Moskva,
att dessa telegram var
desinformation.

563
00:53:38,000 --> 00:53:41,000
Efteråt kan ert folk
börja ett spel emot oss...

564
00:53:41,000 --> 00:53:46,000
...då de 'litar' på oss
(i anföringstecken) men i
själva verket vet hela sanningen.

565
00:53:46,000 --> 00:53:49,000
Det är fördelaktigare
för Moskva än för Berlin.

566
00:53:49,000 --> 00:53:52,000
Tro mig, mitt lilla guld!

567
00:53:52,000 --> 00:53:57,000
Jag är inte på första året
inom underrättelsetjänsten.

568
00:53:57,000 --> 00:54:00,000
Jag behöver
tänka över det.

569
00:54:00,000 --> 00:54:03,000
Vill ni återvända till cellen?

570
00:54:02,000 --> 00:54:05,000
- Ja.
- Gott.

571
00:54:09,000 --> 00:54:12,000
Men varför flyr ni inte
tillsammans med mig?

572
00:54:13,000 --> 00:54:16,000
För att arkebuseras hos er?

573
00:54:16,000 --> 00:54:19,000
- Jag vill inte bli arkebuserad.
- Jag ger er garantier.

574
00:54:19,000 --> 00:54:22,000
Mitt lilla liv...

575
00:54:22,000 --> 00:54:27,000
...garantier kan
bara jag ensam ge
för min egen del.

576
00:54:28,000 --> 00:54:32,000
Men för det behöver
jag först sända sådana
underrättelser...

577
00:54:32,000 --> 00:54:37,000
...som övertygar er
ledning om, att jag
är till nytta för er.

578
00:54:43,000 --> 00:54:46,000
Jag måste
tänka över det.

579
00:54:58,000 --> 00:55:01,000
För ut henne.

580
00:55:29,000 --> 00:55:32,000
Koppla mig till
Oberführern.

581
00:55:36,000 --> 00:55:40,000
Min Oberführer?
God afton.

582
00:55:40,000 --> 00:55:43,000
Arbetar ni också?

583
00:55:43,000 --> 00:55:47,000
Jag skulle
vilja träffa er -
ofördröjligen.

584
00:55:47,000 --> 00:55:50,000
Tackar.

585
00:55:51,000 --> 00:55:57,000
Således, nu behöver
jag ert bifall för att värva
denna ryska tösabit.

586
00:55:59,000 --> 00:56:05,000
Men är det inte en alltför
välfödd figur för bolsjevikerna,
överste Berg?

587
00:56:05,000 --> 00:56:09,000
Angenämt att höra,
att man håller mig för
en välfödd figur.

588
00:56:09,000 --> 00:56:13,000
- Förstå mig rätt...
- Jag förstod er rätt.

589
00:56:13,000 --> 00:56:16,000
Ack, humor är en
sällsynt egenskap.

590
00:56:16,000 --> 00:56:20,000
Jag tänker, att ifall
jag själv erbjuder dem
mina tjänster...

591
00:56:20,000 --> 00:56:24,000
...kommer vi i
kontakt med högre
bolsjevistiska chefer...

592
00:56:24,000 --> 00:56:27,000
...än om det vore tal
om en enkel furir.

593
00:56:27,000 --> 00:56:32,000
Men det viktiga är,
att den desinformation,
Keitel har skickat oss...

594
00:56:32,000 --> 00:56:36,000
...sändes till Moskva av
den ryska kunskaperskan.

595
00:56:36,000 --> 00:56:39,000
Denna desinformation kan
de inte annat än tro på.

596
00:56:39,000 --> 00:56:43,000
Det är deras egna,
som har sänt den.

597
00:56:52,000 --> 00:56:56,000
Ifall vår...
...operation
lyckas...

598
00:56:56,000 --> 00:57:00,000
...tror jag,
Kaltenbrunner
blir nöjd.

599
00:57:09,000 --> 00:57:14,000
Otto... ...var god
kom upp till mig.

600
00:57:14,000 --> 00:57:17,000
Jag och Berg har tänkt
ut ett intressant arbete.

601
00:57:17,000 --> 00:57:20,000
Vi behöver
precisera detaljerna.

602
00:57:24,000 --> 00:57:28,000
STÖR EJ

603
00:57:36,000 --> 00:57:39,000
Man skall inte koka
opp brygden igen.

604
00:57:39,000 --> 00:57:42,000
Man skall bara brygga
en gång och sedan lägga
en handduk över.

605
00:57:42,000 --> 00:57:45,000
Varför tror
ni det?

606
00:57:46,000 --> 00:57:49,000
Så gjorde
min mor.

607
00:57:49,000 --> 00:57:55,000
Bra, jag skall
göra allt så...
...som er mor.

608
00:58:02,000 --> 00:58:06,000
- Men tycker ni om kaffe?
- Nej, det är beskt.

609
00:58:06,000 --> 00:58:09,000
Man måste ge er en
tvåa i muntlig ryska.
[en 2:a är ett lågt betyg]

610
00:58:09,000 --> 00:58:15,000
Man skall säga 'han'
och inte 'det'. Кофе
[kaffe] är maskulinum.

611
00:58:15,000 --> 00:58:20,000
Varför? Чай [té] är 'han',
Вода [vatten] är 'hon',
men Кофе är 'det'.

612
00:58:20,000 --> 00:58:23,000
- En tvåa i betyg, en tvåa!
- Konstigt...

613
00:58:27,000 --> 00:58:31,000
- Jag har begrundat våra samtal.
- Nå, och?

614
00:58:31,000 --> 00:58:34,000
Jag kan inte
lita på er.

615
00:58:34,000 --> 00:58:40,000
Jag ordnar flykten för er.
Är det verkligen inte
tillräcklig garanti?

616
00:58:40,000 --> 00:58:43,000
Dessutom är jag
beredd att träffa
er man här...

617
00:58:43,000 --> 00:58:46,000
...och överlämna
honom - såsom
förskott...

618
00:58:46,000 --> 00:58:50,000
...några underrättelser,
som skall intressera
er ledning.

619
00:58:53,000 --> 00:58:58,000
- Ni kan skicka ett brev
ifrån mig till vårt befäl.
- Mening?

620
00:58:58,000 --> 00:59:03,000
- Om det innehåller värdefulla
underrättelser, så skall man tro er.
- Tvärtemot! Er tror man inte.

621
00:59:03,000 --> 00:59:07,000
- Varför?
- Det är otänkbart.

622
00:59:10,000 --> 00:59:15,000
Överste i tysk underrättelsetjänst
skickar ett brev igenom frontlinjen
med en rysk kunskaperska!

623
00:59:15,000 --> 00:59:20,000
Dessutom - om ni
misslyckas, överlämnar
man er till Gestapo.

624
00:59:20,000 --> 00:59:25,000
Där sliter man ut inälvorna.
Gestapo är inte som arméns
underrättelsetjänst.

625
00:59:25,000 --> 00:59:28,000
Nå.

626
00:59:28,000 --> 00:59:32,000
Är här några underrättelser,
ni kan sända till de våra?

627
00:59:32,000 --> 00:59:36,000
Dislokation av
garnisonens enheter...

628
00:59:36,000 --> 00:59:41,000
...planer för omgruppering
av garnisonens trupper.

629
00:59:41,000 --> 00:59:44,000
Men allt detta
kan vara falskt.

630
00:59:46,000 --> 00:59:49,000
Naturligtvis...

631
00:59:49,000 --> 00:59:52,000
Det kan
det vara...

632
00:59:53,000 --> 00:59:58,000
Det kan allt
vara, om man
inte litar på någon.

633
00:59:59,000 --> 01:00:05,000
Med ett ord - vårt samtal
får man tydligen anse
för... ...ofullbordat.

634
01:00:06,000 --> 01:00:10,000
Jag räddar ert liv -
skickar er till ett läger.

635
01:00:11,000 --> 01:00:14,000
Och kom aldrig mer
tillbaka till denna fråga.

636
01:00:14,000 --> 01:00:17,000
Varför inte det, då?

637
01:00:20,000 --> 01:00:26,000
Ifall jag berättar
om era förslag...
...för era chefer?

638
01:00:30,000 --> 01:00:33,000
Det är dumt av
tre anledningar:

639
01:00:33,000 --> 01:00:36,000
För det första skall
man inte tro er.

640
01:00:36,000 --> 01:00:39,000
För det andra skall
det kosta er livet.

641
01:00:39,000 --> 01:00:45,000
För det tredje kan
jag redan aldrig försöka
hjälpa er i er kamp.

642
01:00:47,000 --> 01:00:50,000
Å, Herre...

643
01:00:51,000 --> 01:00:54,000
Men ni kan inte
träffa vårt folk.

644
01:00:54,000 --> 01:00:59,000
De har lämnat sina
mötesplatser, och jag
vet inte var, de är nu.

645
01:01:05,000 --> 01:01:08,000
Lägg märke till...

646
01:01:08,000 --> 01:01:13,000
...att jag inte frågar
er var, de var - dessa
mötesplatser...

647
01:01:13,000 --> 01:01:16,000
...adresserna, ert
folks kännetecken.

648
01:01:16,000 --> 01:01:21,000
Och det skall
jag inte fråga.

649
01:01:22,000 --> 01:01:25,000
Efter det,
att jag har sänt
desinformationen...

650
01:01:25,000 --> 01:01:28,000
...när ordnar ni då
flykten för mig?

651
01:01:28,000 --> 01:01:33,000
Efter 5-7 dagar. Men ger
ni principiellt samtycke?

652
01:01:33,000 --> 01:01:36,000
- Jag måste titta på materialet.
- Bra.

653
01:01:36,000 --> 01:01:41,000
I morgon bitti kallar
jag er till nästa förhör.

654
01:01:45,000 --> 01:01:51,000
CAFÉ »KOM TILLBAKA«

655
01:02:01,000 --> 01:02:04,000
Slå ifrån motorn.

656
01:02:04,000 --> 01:02:07,000
Vi skall vara
här länge.

657
01:02:07,000 --> 01:02:10,000
- Jag kanske skall köra så länge?
- Gör inte det.

658
01:02:10,000 --> 01:02:14,000
Allt möjligt
kan inträffa.

659
01:02:50,000 --> 01:02:54,000
- När Krysia kommer - starta strax!
- Mhm.

660
01:02:54,000 --> 01:02:58,000
Efter ett par
minuter kommer vi.

661
01:03:28,000 --> 01:03:32,000
- Vad önskas?
- Här är alltför bullersamt.

662
01:03:32,000 --> 01:03:35,000
- Kanske Frau tycker om jazz?
- Det är ingen Frau utan en pani.

663
01:03:35,000 --> 01:03:38,000
Ursäkta. Får jag
be er, häråt.

664
01:03:47,000 --> 01:03:51,000
- Vad beställer ni?
- Moselvin.

665
01:04:01,000 --> 01:04:04,000
Kom, så
dansar vi!

666
01:05:23,000 --> 01:05:26,000
Oroar sig pani?

667
01:05:27,000 --> 01:05:30,000
Var inte nervös!

668
01:05:30,000 --> 01:05:36,000
Vi dricker i stället för
dem, som väntar på oss.

669
01:06:03,000 --> 01:06:06,000
Får jag be Fräulein
dansa med en soldat?

670
01:06:06,000 --> 01:06:11,000
Hör på, min vän: pani
dansar redan med en soldat.

671
01:06:14,000 --> 01:06:17,000
Och jag tror, ni
har fått tillräckligt.

672
01:08:46,000 --> 01:08:48,000
Gå, Krysia.

673
01:08:48,000 --> 01:08:51,000
Gå!

674
01:09:11,000 --> 01:09:15,000
Alla skall sitta
tyst och stilla!

675
01:10:16,000 --> 01:10:19,000


676
01:10:19,000 --> 01:10:22,000
ANDRA DELENS SLUT

677
01:10:24,000 --> 01:10:25,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

678
01:10:25,000 --> 01:10:26,000
[svensk text Erik Jonsson 10.5.2016 översatt efter rysk undertext från 2013, Elena, subtitry.ru]

679
01:10:26,000 --> 01:10:27,000
[перевод по-шведски: Эрик Юнссон (Erik Jonsson) 2016; texten översedd och rättad den 21:e oktober år 2017]

680
01:10:27,000 --> 01:10:28,000

Major Vichr 3

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Майор Вихрь ч. 3 1967 Major Virvelvind 3 шведские субтитры svensk undertext 2016]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[Svensk undertext 26.6.2016 av Erik Jonsson (Эрик Юнссон) texten översedd och rättad den 21:e oktober år 2017]

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

4
00:00:09,000 --> 00:00:12,000
Mosfilm 1967

5
00:00:13,000 --> 00:00:16,000
skaparlaget
»TELEFILM«

6
00:00:17,000 --> 00:00:22,000
Major »Virvelvind«

7
00:00:22,000 --> 00:00:25,000
tredje delen

8
00:00:25,000 --> 00:00:29,000
scenario
Julian SEMJONOV

9
00:00:30,000 --> 00:00:34,000
iscensättning
Jevgenij TASJKOV

10
00:00:35,000 --> 00:00:39,000
chefsfotograf
Pjotr TERPSICHOROV

11
00:00:39,000 --> 00:00:45,000
scenografi: V KISLYCH, L. SEMJONOV
regissörer: A. KUZNETSOV, B. TROFIMOV
kamera: P. KUZNETSOV

12
00:00:47,000 --> 00:00:52,000
kompositör: A. ESJPAJ
ljudtekniker: A. RJABOV
dirigent: E. CHATJATURJAN

13
00:00:52,000 --> 00:00:57,000
kostym: M. FILIPPOVA
mask: A. MASLOVA
montage: L. KUZNETSOVA

14
00:00:57,000 --> 00:01:02,000
kombinerade tagningar
kamera: G. ZAJTSEV
scenografi: M. SEMJONOV

15
00:01:02,000 --> 00:01:07,000
redaktör: N. USJAKOVA
konsulter: I. VINOGRADOV, H. BRAUN

16
00:01:07,000 --> 00:01:11,000
assistenter
regi: F. CHALIKOVA
foto: A. VOROPAJEV, N. FILINKOVSKAJA

17
00:01:11,000 --> 00:01:14,000
produktionsledning
G. ABRAMOV

18
00:01:14,000 --> 00:01:19,000
i filmen har använts material ur
Sovjetunionens Statsfilmfond.

19
00:01:19,000 --> 00:01:22,000
i rollerna:

20
00:01:22,000 --> 00:01:27,000
major »Vichr«: Vadim BEROJEV
Anja: Anastasija VOZNESENSKAJA
Kolja: Viktor PAVLOV

21
00:01:27,000 --> 00:01:33,000
Sedoj: Je. TETERIN
Józef: A. SCHIRWINDT
överste Borodin: Je. BURENKOV

22
00:01:33,000 --> 00:01:39,000
Berg: V. STRZJELTJIK
Traub: V. KÖNIGSON
SD-chefen: Je. KUZNETSOV

23
00:01:39,000 --> 00:01:44,000
Schwalb: Ju. VOLYNTSEV
tolken: O. GOLUBITSKIJ
Krysia: L. SCHLACHTUR

24
00:01:44,000 --> 00:01:49,000
Appel: I. JASULOVITJ
Neubut: B. BIBIKOV
Krauch: V. OSENJEV

25
00:01:49,000 --> 00:01:54,000
Libow: P. KARD
Stromberg: G. SJEVTSOV

26
00:01:54,000 --> 00:01:59,000
övriga:
V. GOLUBENKO, E. KARAVAJEV,
V. KULIK, V. FILIPPOV

27
00:01:59,000 --> 00:02:03,000
Sedan de hade förstått, att
de var fördömda, fattade den
hitleristiska partiledningen...

28
00:02:03,000 --> 00:02:08,000
...vid mitten av år 1944
beslutet att förinta några av
de större slaviska städerna:

29
00:02:08,000 --> 00:02:11,000
...Warszawa, Krakow,
Bratislava och Prag.

30
00:02:11,000 --> 00:02:15,000
Till Krakow hade
en grupp sovjetiska
kunskapare släppts ner:

31
00:02:15,000 --> 00:02:19,000
...major »Vichr«, hans
ställföreträdare Kolja och
radiotelegrafisten Anja.

32
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
Efter Vichrs flykt ifrån
Gestapo, där han hade hamnat
av en olycklig tillfällighet...

33
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
...likviderade gruppen
provokatören Mucha och
började arbeta i fiendens bakland.

34
00:02:27,000 --> 00:02:31,000
För var dag närmade
sig faran för stadens
undergång.

35
00:02:31,000 --> 00:02:37,000
En tysk krigskorrespondent
berättade, att ansvarig för Krakows
förstörande var en överste Krauch.

36
00:02:37,000 --> 00:02:43,000
Men telegrafisten Anjas gripande
försatte operationen för stadens
räddande nära misslyckande...

37
00:02:43,000 --> 00:02:48,000
...i synnerhet som Berg - en
erfaren lärjunge till amiral Canaris,
chefen för Abwehr...

38
00:02:48,000 --> 00:02:51,000
...tänkte ut
en kombination.

39
00:02:51,000 --> 00:02:55,000
Han beslöt spela rollen
som antifascist, vinna
Anjas förtroende...

40
00:02:55,000 --> 00:02:58,000
...och på så sätt
likvidera hela major
Vichrs grupp.

41
00:02:58,000 --> 00:03:04,000
De underjordiska försöker själva
under Vichrs ledning befria Anja
genom att muta en fångvaktare.

42
00:03:04,000 --> 00:03:08,000
För att få pengar
till detta rånar de
en restaurang...

43
00:03:08,000 --> 00:03:11,000
...och de underjordiska
försöker komma undan...

44
00:03:11,000 --> 00:03:14,000
Men i samma ögonblick,
som de har genomfört denna
riskabla operation...

45
00:03:14,000 --> 00:03:17,000
...får de vid sin bil
se en tysk patrull...

46
00:03:17,000 --> 00:03:20,000
...som kontrollerar
chaufförens ID-handlingar.

47
00:03:20,000 --> 00:03:23,000
»Vad är det,
Oberführer?«

48
00:03:24,000 --> 00:03:27,000
Lämningarna
av byggnaden
i Rastenburg...

49
00:03:27,000 --> 00:03:31,000
...efter det misslyckade
anslaget emot vår Führer.

50
00:03:59,000 --> 00:04:04,000
Nu, överste -
betrakta duken
uppmärksamt.

51
00:04:19,000 --> 00:04:23,000
»Ja eller nej?
Ja eller nej?«

52
00:04:23,000 --> 00:04:26,000
»Lögn!«

53
00:04:27,000 --> 00:04:31,000
Känner ni inte bland
de sammansvurna igen
era vänner, överste?

54
00:04:31,000 --> 00:04:34,000
Vad vill ni ha
sagt med det?

55
00:04:34,000 --> 00:04:40,000
I natt har er store
lärare - amiral Canaris -
blivit arresterad.

56
00:04:46,000 --> 00:04:49,000
Vem hade kunnat
tänka sig det.

57
00:04:51,000 --> 00:04:57,000
Ni måste skriva allt om
ert samarbete med detta
smutsiga svin.

58
00:05:00,000 --> 00:05:06,000
Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit
Ty dess hjärta är fullt med sötma

59
00:05:06,000 --> 00:05:12,000
Zarter Duft entströmt dem Blütenkleid
Mild doft strömmar ur blomsterskruden

60
00:05:12,000 --> 00:05:18,000
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein
På heden blomstrar en liten blomma

61
00:05:20,000 --> 00:05:26,000
Und das heißt Erika
Och den heter Erika

62
00:06:01,000 --> 00:06:07,000
Jag skulle vilja tala med er om
radiotelegrafisten och tänka ut
det fortsatta arbetet med henne.

63
00:06:06,000 --> 00:06:09,000
- Hon har redan gått med på...
- Jag vet inte, jag vet inte.

64
00:06:09,000 --> 00:06:12,000
Jag skall själv tänka
ut denna operation.

65
00:06:12,000 --> 00:06:15,000
Men Abwehr vill också
tänka ut denna operation.

66
00:06:15,000 --> 00:06:18,000
Abwehr finns inte till
från och med idag.

67
00:06:18,000 --> 00:06:21,000
Abwehr övergår till
att underordnas SD.

68
00:06:23,000 --> 00:06:29,000
Således ber jag:
i rummet intill väntar
er penna och papper.

69
00:06:34,000 --> 00:06:37,000
»Halt! ID-kontroll!«

70
00:06:40,000 --> 00:06:43,000
»Får jag be om
era papper!«

71
00:06:43,000 --> 00:06:46,000
»Var så god.«

72
00:06:52,000 --> 00:06:56,000
»Papperen
är i ordning.
Ni kan gå.«

73
00:06:59,000 --> 00:07:02,000
»Får jag be om
era papper!«

74
00:07:02,000 --> 00:07:05,000
- Jag har inte några papper med.
- Vad?

75
00:07:05,000 --> 00:07:11,000
Damen är i
mitt sällskap.
Vad mer?

76
00:07:12,000 --> 00:07:15,000
Jag sade ju,
att ni kan gå.

77
00:07:15,000 --> 00:07:21,000
Tack, men jag skall
bara ta ett bloss, så
går jag strax!

78
00:07:22,000 --> 00:07:25,000
- Har ni bjudit damen till kabarén?
- Ja.

79
00:07:25,000 --> 00:07:28,000
- Känner ni henne?
- Naturligtvis!

80
00:07:28,000 --> 00:07:31,000
- Ursäkta?

81
00:07:31,000 --> 00:07:36,000
Jag vet tyvärr inte vem,
jag ställer frågor till?

82
00:07:37,000 --> 00:07:41,000
Ni kanske vill
se mitt ID-kort?

83
00:07:41,000 --> 00:07:44,000
Ja, tack.

84
00:08:34,000 --> 00:08:38,000
Nu kör vi!

85
00:08:43,000 --> 00:08:46,000
Stäng av choken!

86
00:08:46,000 --> 00:08:49,000
Det har jag gjort.

87
00:08:49,000 --> 00:08:52,000
Så går det inte.

88
00:08:52,000 --> 00:08:55,000
Kuf.

89
00:08:56,000 --> 00:09:01,000
Vänta! Ha inte
brått om, vänta!

90
00:09:07,000 --> 00:09:10,000
- Er egen?
- Ja.

91
00:09:10,000 --> 00:09:13,000
- Färsk?
- Från i fjor.

92
00:09:13,000 --> 00:09:17,000
- Får jag ta ett bloss?
- Nåja.

93
00:09:23,000 --> 00:09:26,000
Sätt igång nu, min vän!

94
00:09:26,000 --> 00:09:29,000
Jag är rädd!

95
00:09:30,000 --> 00:09:36,000
A, prat! All bensinen har
redan avdunstat. Mod!

96
00:09:53,000 --> 00:09:56,000
Det finns ändå en gud!

97
00:09:56,000 --> 00:10:00,000
- Vasa?
- Nej, ingenting.

98
00:10:27,000 --> 00:10:30,000
Koppla mig till
general Neubut.

99
00:10:31,000 --> 00:10:35,000
Ni måste avlyssna,
vad han skall tala med
generalen om.

100
00:10:35,000 --> 00:10:38,000
Detta är mycket viktigt.

101
00:10:49,000 --> 00:10:52,000
Herr överste, var så god.

102
00:10:53,000 --> 00:10:56,000
Generalöversten väntar er.

103
00:11:07,000 --> 00:11:11,000
Jag ber om ursäkt.
Jag var upptagen.

104
00:11:11,000 --> 00:11:14,000
Herr general,
jag kom nyss.

105
00:11:14,000 --> 00:11:17,000
Nå, vad har
fört er till mig?

106
00:11:17,000 --> 00:11:22,000
Ni är en stor skälm,
Berg. Ni undviker alltid
möten med chefer.

107
00:11:22,000 --> 00:11:28,000
Om ni har kommit till
mig, har det inträffat...
...något ovanligt.

108
00:11:29,000 --> 00:11:33,000
Herr general, jag ber
er lägga er ut för mig
inför befälet...

109
00:11:33,000 --> 00:11:37,000
...om överföring till fronten
i vilken enhet som helst och
vilken tjänst som helst.

110
00:11:39,000 --> 00:11:43,000
Hur skall
detta förstås?

111
00:11:45,000 --> 00:11:49,000
Efter det, som
har inträffat vid
Führerns stab...

112
00:11:49,000 --> 00:11:52,000
...känner jag mig moraliskt
ansvarig för det, att jag har
arbetat hos Canaris...

113
00:11:52,000 --> 00:11:56,000
- ...och inte upptäckt fienden.
- Ni är från vettet!

114
00:11:57,000 --> 00:12:03,000
Jag arbetade i tre år
tillsammans med Witzleben
och med Paulus i ett år.

115
00:12:04,000 --> 00:12:08,000
Skulle jag verkligen
ansvara för dessa förrädares
synder? Dumheter!

116
00:12:09,000 --> 00:12:12,000
Allt går utmärkt.

117
00:12:12,000 --> 00:12:15,000
Vår sista misslyckanden vid
fronten är en direkt följd av
dessa skurkars förräderi.

118
00:12:15,000 --> 00:12:18,000
Nu ändrar sig
allt till det bättre.

119
00:12:18,000 --> 00:12:21,000
Se, hur baklandet
har satt sig i rörelse!

120
00:12:21,000 --> 00:12:24,000
Där pågår patriotiska
demonstrationer.

121
00:12:24,000 --> 00:12:27,000
Ett enormt inflöde
av penningmedel
till segerfonden.

122
00:12:27,000 --> 00:12:31,000
Och pojkarna från
Hitlerjugend rentav
rusar till fronten.

123
00:12:32,000 --> 00:12:37,000
Sanna krigare.
Vårt hopp. Det stora
Tysklands framtid.

124
00:12:39,000 --> 00:12:42,000
Nerver, min vän!

125
00:12:42,000 --> 00:12:48,000
Uppenbarligen har även en
förstklassig kunskapare sina
stunder av betryck.

126
00:12:48,000 --> 00:12:51,000
Herr general,
denna kris tillstötte
i förrgår.

127
00:12:51,000 --> 00:12:55,000
- Varför?
- Jag kände misstroende.
- Inte sant!

128
00:12:55,000 --> 00:12:58,000
Jag vet mycket väl, hur
befälet förhåller sig till er.

129
00:12:58,000 --> 00:13:04,000
Jag bemöttes med misstroende
ifrån den organisation, som hålles
för vår stats samvete.

130
00:13:04,000 --> 00:13:08,000
Jag avser SD.

131
00:13:11,000 --> 00:13:15,000
Vem personligen
bemötte er med
misstroende?

132
00:13:15,000 --> 00:13:18,000
Chefen för Krakows
östra förvaltning.

133
00:13:18,000 --> 00:13:21,000
Nå det... ...det är inte
centralapparaten.

134
00:13:22,000 --> 00:13:26,000
Herr general, för mig
gör det ingen skillnad -
periferi eller centrum.

135
00:13:27,000 --> 00:13:32,000
Var nu uppriktig! Ni känner
ingen skuld för egen del?
Fort!

136
00:13:32,000 --> 00:13:35,000
Jag är beredd att
redan i morgon ställa
mig inför rätta!

137
00:13:35,000 --> 00:13:38,000
Jag är ren inför
Fosterlandet
och Führern.

138
00:13:38,000 --> 00:13:42,000
Därför ber jag
er sända mig
till frontlinjen.

139
00:13:43,000 --> 00:13:47,000
Vet ni vad, Berg...

140
00:13:47,000 --> 00:13:53,000
Jag skall tala med armégruppens
ledning och sätta mig i samband
med Kaltenbrunner inofficellt.

141
00:13:55,000 --> 00:14:01,000
Jag skall slåss för er.
Jag värderar er.

142
00:14:01,000 --> 00:14:07,000
Men jag varnar er:
ifall man meddelar
mig några uppgifter...

143
00:14:07,000 --> 00:14:13,000
...om aldrig så obetydliga -
beträffande era kontakter
med de sammansvurne...

144
00:14:13,000 --> 00:14:18,000
...då går det er illa,
Berg. Mycket illa.

145
00:14:18,000 --> 00:14:22,000
Herr general, ni kan
inte uppskatta hela graden
av min tacksamhet.

146
00:14:22,000 --> 00:14:25,000
Tacka får ni
göra sedan.

147
00:14:25,000 --> 00:14:31,000
Gå strax till arbetet.
Omedelbart! Det är inget
önskemål. Det är en order.

148
00:14:31,000 --> 00:14:34,000
Ja, herr general!
Dock är detta förknippat
med vissa svårigheter.

149
00:14:34,000 --> 00:14:38,000
Operationen, tro mitt ord,
har ovanligt goda utsikter.

150
00:14:38,000 --> 00:14:41,000
Det handlar om att värva
över en rysk kunskaperska...

151
00:14:41,000 --> 00:14:44,000
...och om min
kontakt med företrädare för
sovjetiska generalstaben.

152
00:14:44,000 --> 00:14:47,000
Denna operation kan inte
utveckla sig framgångsrikt
så länge...

153
00:14:47,000 --> 00:14:51,000
...som SD i Krakow - det
är i förbigående sagt vår
gemensamma operation...

154
00:14:51,000 --> 00:14:54,000
...inte avdelar dem
av sitt folk, som behövs
i denna avgörande fas.

155
00:14:54,000 --> 00:14:58,000
Skrid till verket omedelbart!
Ryck upp er, nå!

156
00:14:58,000 --> 00:15:03,000
Herr general, jag är mycket...
...er mycket erkännsam!

157
00:15:03,000 --> 00:15:09,000
Nu räcker det, nu räcker det.
Jag fullgör min krigarplikt,
enbart och helt.

158
00:15:12,000 --> 00:15:18,000
Jaha, Schwalb.
Koppla in er på Berg.

159
00:15:18,000 --> 00:15:23,000
Neubut är i släkt
med Kaltenbrunner.

160
00:15:23,000 --> 00:15:28,000
Tydligen är Berg ren i
hela denna historia.

161
00:15:29,000 --> 00:15:33,000
Gå till honom med
en order och bege er
till radiostationen.

162
00:15:33,000 --> 00:15:37,000
Tid att börja spelet
med bolsjevikerna.

163
00:15:47,000 --> 00:15:51,000
För sent. De har hämtat
henne ur fängelset.

164
00:15:51,000 --> 00:15:54,000
- Var då hän?
- Okänt.

165
00:15:54,000 --> 00:15:59,000
Men fångvaktaren
visade sig hederlig.
Han tog inte pengarna.

166
00:16:00,000 --> 00:16:03,000
Han lovade ta reda på,
var de har fört henne hän.

167
00:16:05,000 --> 00:16:08,000
Jag tycker, det
räcker nu, Schwalb.

168
00:16:08,000 --> 00:16:12,000
Det är bättre, vi fortsätter
detta efter vårt experiment -
oberoende av resultaten.

169
00:16:12,000 --> 00:16:15,000
Mig skadar det inte.

170
00:16:15,000 --> 00:16:18,000
Om en halvtimme
går hennes Centrum
ut för samband.

171
00:16:18,000 --> 00:16:22,000
Jag går efter henne, och ni tar hand
om radiotelegrafisterna. Låt dem
lägga allt det ordinarie åt sidan.

172
00:16:22,000 --> 00:16:26,000
De är färdiga; jag är
överens om fortsättningen. Säg till
vakthavande; han ordnar allt.

173
00:16:26,000 --> 00:16:30,000
Nej, han är er man;
jag känner honom inte. 

174
00:16:30,000 --> 00:16:34,000
Jaha, ja. Hej, Hugo!
Jag ty...

175
00:16:34,000 --> 00:16:38,000
Jag tycker, vi redan har fått
igång ett gott samarbete.
Inte sant, Berg?

176
00:16:38,000 --> 00:16:42,000
Ja då.
Var har ni
gjort av henne?

177
00:16:42,000 --> 00:16:47,000
Å, Hugo! Vi behöver
fortsättning. Tänk...

178
00:16:47,000 --> 00:16:52,000
Men visa strax herr
översten till ryskan.

179
00:17:03,000 --> 00:17:06,000
Ni kan gå.

180
00:17:17,000 --> 00:17:23,000
I natt ber ni om att få gå ut.
En soldat skall ledsaga er.

181
00:17:23,000 --> 00:17:27,000
På toalettens bakre vägg
är där två stora brädor.

182
00:17:27,000 --> 00:17:33,000
Ur dem skall spiken vara
utdragna. Vrid loss brädorna
och fly opp i bergen.

183
00:17:34,000 --> 00:17:40,000
Till Krakow är där 12 km,
till Medowy Pryszlicy 9 km.

184
00:17:41,000 --> 00:17:47,000
Jag inväntar underrättelser ifrån er
lördag och söndag ifrån 9 till 10 på
morgonen vid gamla stans port.

185
00:17:49,000 --> 00:17:55,000
Er man skall komma
fram och säga: »Hälsning
från vår bekanta«.

186
00:17:58,000 --> 00:18:01,000
Har ni lagt det
på minnet?

187
00:18:03,000 --> 00:18:06,000
Kom med till
radiotelegrafisterna.

188
00:18:11,000 --> 00:18:15,000
Jag tror på
vår seger som
aldrig förr.

189
00:18:16,000 --> 00:18:19,000
Japan - så?

190
00:18:19,000 --> 00:18:22,000
Sydamerika - så?

191
00:18:23,000 --> 00:18:27,000
Spanien och
Portugal - så?

192
00:18:27,000 --> 00:18:33,000
Hela Europa är trångt med
våra bundsförvanter, som när
som helst skall gå i kamp!

193
00:18:36,000 --> 00:18:41,000
Varför tiger Irland?

194
00:18:41,000 --> 00:18:44,000
Men det är för tidigt.

195
00:18:44,000 --> 00:18:50,000
De... de förstår inte, att
hos dem i baklandet är det
inte monolitiskt, som...

196
00:18:50,000 --> 00:18:56,000
Där är ingen monolit,
som hos oss, utan vårens is,
som frätes opp av vattnet.

197
00:18:57,000 --> 00:19:03,000
När där i Rikets underjord
arbetet på det nya hemliga
vapnet blir färdigt...

198
00:19:04,000 --> 00:19:09,000
...då skall
alla resa sig!

199
00:19:09,000 --> 00:19:13,000
Jag förstår Führern.

200
00:19:15,000 --> 00:19:20,000
Er storartade
optimism hänför mig!

201
00:19:21,000 --> 00:19:25,000
Jag gläder mig, när
jag ser er; och ifall jag inte
skulle åka till chefen nu...

202
00:19:25,000 --> 00:19:29,000
- ...så skulle jag dricka mer med er.
- Så åk i morgon, då!

203
00:19:29,000 --> 00:19:32,000
Ni får i alla fall
något att glädja
chefen med.

204
00:19:32,000 --> 00:19:37,000
 - Hon har sänt texten; en seger!
- För det första inte er utan vår.

205
00:19:38,000 --> 00:19:44,000
Jag avskiljer mig aldrig ifrån
de kollegor, jag genomför
en operation med.

206
00:19:46,000 --> 00:19:49,000
Ni har alltså inte
avskiljt er ifrån er
vän Canaris?

207
00:19:49,000 --> 00:19:54,000
Ni har supit er full,
Schwalb. Ni behöver
sova ruset av er.

208
00:19:54,000 --> 00:19:58,000
- Jag skojade litet, överste.
- Så skämtar träskallar.

209
00:19:58,000 --> 00:20:01,000
Vad?

210
00:20:01,000 --> 00:20:04,000
Vad?!

211
00:20:04,000 --> 00:20:08,000
Jag ber att få
rekommendera mig.

212
00:20:19,000 --> 00:20:22,000
- Var är chiffertelegrammet?
- Här, herr överste.

213
00:20:24,000 --> 00:20:27,000
- Tack.
- Var så god.

214
00:20:49,000 --> 00:20:52,000
Hugo!

215
00:20:56,000 --> 00:20:59,000
Jag åker, man
väntar mig.

216
00:21:00,000 --> 00:21:03,000
Där.

217
00:21:03,000 --> 00:21:06,000
En väninna.

218
00:21:10,000 --> 00:21:14,000
Jag kommer
tillbaka om
två timmar.

219
00:21:20,000 --> 00:21:23,000
Ren!

220
00:21:28,000 --> 00:21:32,000
Bry er inte om
honom, herr Berg.

221
00:21:32,000 --> 00:21:36,000
Jag tvingar honom
att offentligt be
er om ursäkt.

222
00:21:37,000 --> 00:21:43,000
Allt detta är strunt
i jämförelse med den
seger, vi har hemfört.

223
00:21:43,000 --> 00:21:46,000
Jag skall omedelbart
skicka en rapport
till Berlin.

224
00:21:46,000 --> 00:21:50,000
Jag hoppas, ni förstår,
varför jag är så kinkig med
detta fylleskämt?

225
00:21:50,000 --> 00:21:55,000
- Varför »fylle«?
- Han var full. Asfull.

226
00:21:55,000 --> 00:21:59,000
Inte utan anledning
säger man »barn och
druckna är uppriktiga«.

227
00:21:59,000 --> 00:22:02,000
Han blir straffad.

228
00:22:02,000 --> 00:22:08,000
Inte lönt att förstöra humöret
för en fyllerists dumheter, vilken
inte förstår att föra sig.

229
00:22:09,000 --> 00:22:12,000
Ursäkta, överste.

230
00:22:17,000 --> 00:22:20,000
Ja?

231
00:22:20,000 --> 00:22:25,000
Var är Schwalb?!
Vad?! Sök omedelbart
upp Schwalb!

232
00:22:25,000 --> 00:22:28,000
Få hela
vaktstyrkan
på benen!

233
00:22:28,000 --> 00:22:32,000
De har supit sig fulla,
de skorviga svinen.

234
00:22:35,000 --> 00:22:39,000
- Förstod ni allt?
- Ja. Schwalb är försvunnen.

235
00:22:39,000 --> 00:22:42,000
Jag skiter i Schwalb!

236
00:22:43,000 --> 00:22:46,000
Er jänta har smitit!

237
00:22:48,000 --> 00:22:51,000
Det är omöjligt.

238
00:22:51,000 --> 00:22:54,000
- Något misstag.
- Sluta svamla om misstag.

239
00:22:54,000 --> 00:22:59,000
- Hon smet. Ur toaletten. Klart?
- Nej, det tror jag inte på.

240
00:22:59,000 --> 00:23:04,000
Schwalb kontrollerade
själv denna toalett, innan
man körde henne dit.

241
00:23:07,000 --> 00:23:11,000
Ge order om att kontrollera
allt! Tösen kan försöka
begå självmord.

242
00:23:11,000 --> 00:23:14,000
- Vad?
- Beordra kontroll av toaletten.

243
00:23:14,000 --> 00:23:20,000
Vad menar ni - driver
ni med mig? Där visade sig
vara brädor utan spik.

244
00:23:20,000 --> 00:23:24,000
Skicka strax
hundförare med hundar
till radiostationen.

245
00:23:24,000 --> 00:23:27,000
Kom sedan omedelbart
med jäntan till mig.

246
00:23:26,000 --> 00:23:29,000
Schwalb...

247
00:23:29,000 --> 00:23:33,000
- Historien blir fängslande, vad?
- Mer än fängslande.

248
00:23:33,000 --> 00:23:39,000
Jag tänkte gå och vila mig, men
nu står det mig klart, att jag måste
bli med er till sökandets utgång.

249
00:23:40,000 --> 00:23:46,000
Tack, överste. Ni är
mycket älskvärd. Jag beordrar,
att man serverar oss kaffe.

250
00:24:24,000 --> 00:24:27,000
»Papper!«

251
00:24:31,000 --> 00:24:34,000
»Kör vidare!«

252
00:24:38,000 --> 00:24:41,000
»Halt!«

253
00:24:41,000 --> 00:24:44,000
»Era papper?«

254
00:24:44,000 --> 00:24:47,000
»Halt! Körorder?«

255
00:24:47,000 --> 00:24:52,000
»Bom upp!
Kan passera.«

256
00:24:54,000 --> 00:24:57,000
Oberführer, två
gripna hämtade.

257
00:24:57,000 --> 00:25:01,000
- Ta in dem hit.
- Skall ske.

258
00:25:01,000 --> 00:25:04,000
Gå in!

259
00:25:43,000 --> 00:25:46,000
Vad är det, Vichr?

260
00:25:45,000 --> 00:25:49,000
Vad är det?
Vad är det?

261
00:25:50,000 --> 00:25:53,000
Vad är det?

262
00:26:24,000 --> 00:26:27,000
- Skall du äta?
- Nej.

263
00:26:27,000 --> 00:26:32,000
Det är jag, som har
hämtat allt detta till er -
och så bjuder du mig!

264
00:26:53,000 --> 00:26:58,000
Där är djävligt mycket
patruller i stan, razzior. De
kontrollerar alla flickor.

265
00:26:59,000 --> 00:27:03,000
Jag såg ditt fotografi
hos en gestapist.

266
00:27:03,000 --> 00:27:07,000
Du kanske hellre
skulle vänta ut det
hos partisanerna?

267
00:27:10,000 --> 00:27:15,000
Därifrån kan du
upprätta samband
med Borodin... Vad?

268
00:27:15,000 --> 00:27:18,000
Nej.

269
00:27:18,000 --> 00:27:22,000
Det är dum
envishet, Anja.

270
00:27:22,000 --> 00:27:27,000
Nej, det är inte
dum envishet.

271
00:27:32,000 --> 00:27:36,000
Anja, vad...
...Vichr...

272
00:27:38,000 --> 00:27:42,000
Vad är där
med Vichr?

273
00:27:47,000 --> 00:27:51,000
Känner du
någon av dessa?

274
00:27:53,000 --> 00:27:57,000
Det är Berg.

275
00:28:06,000 --> 00:28:09,000
Vichr!

276
00:28:09,000 --> 00:28:13,000
Det är Vichr!

277
00:28:25,000 --> 00:28:29,000
- Hej!
- Hej!

278
00:28:50,000 --> 00:28:53,000
Se här, detta är Berg.

279
00:28:55,000 --> 00:28:58,000
Jaha...
Gå.

280
00:29:02,000 --> 00:29:07,000
»Adjö...
...mitt herrskap!«

281
00:29:08,000 --> 00:29:11,000
Men har
du rådgjort
med Centrum?

282
00:29:11,000 --> 00:29:14,000
- Om vad?
- Om mötet med Berg.

283
00:29:14,000 --> 00:29:18,000
Nå, ser du...
Om de kräver, att
jag återvänder...

284
00:29:18,000 --> 00:29:23,000
...tillbaka till stora landet -
betyder det, att de inte litar
mycket på mig efter Gestapo.

285
00:29:23,000 --> 00:29:26,000
Alltså inte
mig iheller?

286
00:29:26,000 --> 00:29:30,000
Nåja, de har
allmänt rätt
på sitt sätt.

287
00:29:30,000 --> 00:29:33,000
Nu måste
vi arbeta.

288
00:29:33,000 --> 00:29:39,000
När vi återvänder till
de våra, blir där tid...
...till att tala litet.

289
00:30:24,000 --> 00:30:28,000
Hälsning ifrån
vår bekanta.

290
00:30:31,000 --> 00:30:35,000
Hur har flickan
klarat sig?

291
00:30:37,000 --> 00:30:40,000
Tack, bra.

292
00:30:40,000 --> 00:30:43,000
Gud ske lov!

293
00:30:47,000 --> 00:30:50,000
Här kan man inte
tala om mycket.

294
00:30:51,000 --> 00:30:57,000
Nästa möte anger vi för er
senare. Vi måste komma fram till
uppgifter, som är inlagda häri.

295
00:31:44,000 --> 00:31:47,000
Är det inte han?

296
00:31:49,000 --> 00:31:52,000
Jo.

297
00:32:34,000 --> 00:32:40,000
Ni bad om, att jag skulle
komma hit till er ensam.
Jag är kommen. God dag.

298
00:32:40,000 --> 00:32:43,000
- God dag.
- God dag.

299
00:32:43,000 --> 00:32:49,000
- Vad? Skall jag avlämna vapnet?
- Vi går in i skogen ett tag.

300
00:33:32,000 --> 00:33:35,000
Jag har flera gånger
jagat hare i Ryssland.

301
00:33:35,000 --> 00:33:40,000
- Hos oss ger jakten rikare byte.
- Ni talar utmärkt ryska!

302
00:33:40,000 --> 00:33:45,000
Jag har avlagt examen
vid Moskvas universitet; så
det är inte så konstigt.

303
00:33:46,000 --> 00:33:52,000
Från 1933 till 1935 arbetade jag hos
militärattachén i Moskva under
namnet Schmalschläger.

304
00:33:52,000 --> 00:33:57,000
Det kan ni sända till
Centrum. Anteckna det.
Det är ett svårt namn.

305
00:33:57,000 --> 00:34:02,000
Ingen fara, jag
kommer ihåg det -
Schmalschläger.

306
00:34:09,000 --> 00:34:12,000
Har ni sett efter,
så jag inte har någon
svans med?

307
00:34:12,000 --> 00:34:16,000
- Nej, jag var bara nödig.
- Ni behöver inte försöka luras!

308
00:34:16,000 --> 00:34:19,000
Hoppas, de hos
er inte värvar några
dumma agenter...

309
00:34:19,000 --> 00:34:22,000
...men en klok
fångas strax in och de blir
misstänksamma emot honom.

310
00:34:22,000 --> 00:34:26,000
I underrättelsetjänsten
kan en f.d. fiende visa
sig bli bäste vän.

311
00:34:26,000 --> 00:34:31,000
- Kanske vi skall gå direkt till saken?
- Ja, skall vi ta tjuren vid hornen?

312
00:34:33,000 --> 00:34:38,000
Först skall vi bara komma
överens om tjurens villkor.

313
00:34:39,000 --> 00:34:43,000
Gott. Vilka är
dessa villkor?

314
00:34:47,000 --> 00:34:52,000
Jag behöver
tungt vägande
garanti för, att jag...

315
00:34:52,000 --> 00:34:57,000
...efter kriget kan
fortsätta bo i mitt
hem med min familj.

316
00:34:57,000 --> 00:35:00,000
För övrigt behöver
jag ingenting.

317
00:35:01,000 --> 00:35:06,000
Det betyder, att
endast ett intresserar er:
bevarandet av ert liv?

318
00:35:06,000 --> 00:35:11,000
Hm. Kan man tänka
sig, att ert liv inte
intresserar er?

319
00:35:12,000 --> 00:35:15,000
Det är en
invecklad fråga.

320
00:35:15,000 --> 00:35:18,000
Hur invecklad denna
fråga än må vara, skall
man likväl inte lura sig själv.

321
00:35:18,000 --> 00:35:21,000
Över huvud, förstås...

322
00:35:22,000 --> 00:35:25,000
...är detta
inget tema för
diskussionen.

323
00:35:25,000 --> 00:35:28,000
Vi garanterar ert
liv och er frihet.

324
00:35:29,000 --> 00:35:33,000
Det är inte det,
samtalet gäller.

325
00:35:33,000 --> 00:35:38,000
Jag känner inte
till era fullmakter.

326
00:35:53,000 --> 00:35:59,000
Jag vet inte, vem jag skall
vädja till, när bolsjevikerna
tar emot vår kapitulation.

327
00:36:07,000 --> 00:36:13,000
Vi behöver, att ni skaffar oss en
plan över försvarsanläggningarna
i slagfältsområdet Oder-Weichsel.

328
00:36:13,000 --> 00:36:19,000
Kan ni inte skaffa planen, hjälp oss
få en av de höga officerare, som
ägnar sig åt ingenjörsarbetena.

329
00:36:19,000 --> 00:36:22,000
Krauch till exempel.

330
00:36:22,000 --> 00:36:26,000
- Krauch ägnar sig åt andra frågor.
- Då struntar vi i Krauch.

331
00:36:26,000 --> 00:36:29,000
Vi är intresserade
av... ...försvarsvallen.

332
00:36:29,000 --> 00:36:34,000
Försvarsvallar är - som
regel - intressanta för det taktiska
underrättelseväsendet, eller hur?

333
00:36:34,000 --> 00:36:37,000
- Så att säga...
- Klart.

334
00:36:37,000 --> 00:36:41,000
Ni är inte
underrättelsemän
av facket.

335
00:36:41,000 --> 00:36:44,000
Ni blev väl kunskapare
först under kriget?

336
00:36:44,000 --> 00:36:47,000
- Sant.
- Ja.
- Mhm...

337
00:36:47,000 --> 00:36:53,000
Ni behöver m.a.o.
ytterligare ett bevis
på min hängivenhet.

338
00:36:54,000 --> 00:36:59,000
- Och som detta bevis...
- Nej, tack.

339
00:36:59,000 --> 00:37:03,000
- ...kan planen...
- Tack.
- ...över försvarsvallen tjäna?

340
00:37:03,000 --> 00:37:07,000
Vi gör så här...

341
00:37:07,000 --> 00:37:11,000
Jag för in er
man hos mig.

342
00:37:11,000 --> 00:37:16,000
Sedan tar jag
honom med i bilen...

343
00:37:16,000 --> 00:37:19,000
...och kör
honom längs
hela försvarslinjen.

344
00:37:19,000 --> 00:37:25,000
Ändamålet för resan tänker
jag ut i detalj för att inte väcka
Gestapos intresse i onödan.

345
00:37:32,000 --> 00:37:35,000
Intressant förslag.

346
00:37:35,000 --> 00:37:38,000
Ett förslag
med utsikter.

347
00:37:39,000 --> 00:37:42,000
Har ni inte på er
något fotografi av
frun eller barnen?

348
00:37:42,000 --> 00:37:45,000
Vi är ju en
sentimental nation -
visst har jag det!

349
00:37:45,000 --> 00:37:48,000
Visa.

350
00:38:00,000 --> 00:38:03,000
Får jag ta detta?

351
00:38:03,000 --> 00:38:06,000
Ta kuvertet - där
är returadress på.

352
00:38:06,000 --> 00:38:09,000
- Och detta fotografiet.
- Det är min fru och dotter.

353
00:38:09,000 --> 00:38:12,000
Ge mig de
övriga tillbaka.

354
00:38:13,000 --> 00:38:18,000
Till införande
hos er kommer
grabben här.

355
00:38:18,000 --> 00:38:22,000
Om så bara
ett hår faller ifrån
hans huvud...

356
00:38:22,000 --> 00:38:25,000
...lovar jag er många
obehagligheter.

357
00:38:25,000 --> 00:38:28,000
Ja ja, det är inte
lönt att vi försöker
skrämma varandra...

358
00:38:28,000 --> 00:38:31,000
...det är ändå
tillräckligt hemskt att
leva i denna värld.

359
00:38:31,000 --> 00:38:34,000
- Arbetar ni på frisersalong?
- Mhm.

360
00:38:34,000 --> 00:38:40,000
Jag ordnar formaliteterna, så ni blir
tolk vid arméns underrättelsetjänst.
Jag väntar er i morgon bitti.

361
00:38:40,000 --> 00:38:43,000
- Jag behöver inte ange adress?
- Gör inte det.

362
00:38:43,000 --> 00:38:48,000
Alltså har ni aldrig
tidigare arbetat med
utländska kunskapare...

363
00:38:51,000 --> 00:38:57,000
Här är det, ni bad om -
uppgifter om våra arméstaber, 
truppernas dislokation för igår.

364
00:38:57,000 --> 00:39:01,000
- Tack.
- Nu...

365
00:39:07,000 --> 00:39:13,000
Att döma av det, hur försiktigt
ni berörde Krauch, så intresserar
hans verkningskrets er.

366
00:39:15,000 --> 00:39:18,000
Så här är det...

367
00:39:18,000 --> 00:39:22,000
Den omedelbare
utföraren av den aktion,
Krauch har förberett...

368
00:39:22,000 --> 00:39:25,000
...just Krauch - ni har rätt...

369
00:39:25,000 --> 00:39:30,000
...är en SS-officerare...
...med efternamnet...

370
00:39:30,000 --> 00:39:33,000
- ...Libow.
- Libow?
- Ja.

371
00:39:33,000 --> 00:39:37,000
Hans far var
 en av ledarna för
Hamburgupproret år 1922.

372
00:39:37,000 --> 00:39:40,000
Kommunist. De
dödade honom.

373
00:39:40,000 --> 00:39:43,000
Libow själv
är uppfostrad i
Hitlerjugend.

374
00:39:43,000 --> 00:39:46,000
Senare tjänstgjorde han
i ett koncentrationsläger.

375
00:39:46,000 --> 00:39:51,000
För resten var det i
samma läger, de brände
hans mor - också kommunist.

376
00:39:51,000 --> 00:39:54,000
Om detta vet
han inte.

377
00:39:54,000 --> 00:39:57,000
Om detta vet
endast SD-chefen
och Krauch.

378
00:39:57,000 --> 00:40:00,000
Det är Libow,
som skall trycka
på knappen.

379
00:40:00,000 --> 00:40:03,000
På honom hänger
det - trycka eller ej.

380
00:40:09,000 --> 00:40:12,000
Om ert folk blir fast...

381
00:40:12,000 --> 00:40:15,000
...måste de tiga.

382
00:40:14,000 --> 00:40:17,000
Annars är det jag,
som får ta smällen.

383
00:40:18,000 --> 00:40:21,000
Men jag är er
ännu till nytta.

384
00:40:22,000 --> 00:40:25,000
- Herr överste!
- Ja?

385
00:40:26,000 --> 00:40:32,000
Säg - beslöt ni från
första början hjälpa
vår flicka och oss?

386
00:40:38,000 --> 00:40:42,000
Att ljuga om min
opposition emot regimen
från första början...

387
00:40:42,000 --> 00:40:45,000
...är dumt och
ovärdigt mig.

388
00:40:45,000 --> 00:40:51,000
Efter anslaget
emot Hitler, när
jag upphörde tro...

389
00:40:51,000 --> 00:40:56,000
...förstod jag: slutet
är oundvikligt!

390
00:40:56,000 --> 00:41:02,000
När man förlorar
förtroendet för alla, då är
det också... ...fördömelse.

391
00:41:13,000 --> 00:41:19,000
Jag tror inte, det
blir något av detta
ert infall, Józef.

392
00:41:20,000 --> 00:41:26,000
Dock... ...är det,
ni har berättat för mig,
ganska fängslande.

393
00:41:26,000 --> 00:41:31,000
Men det finns
en svag punkt i
ert program.

394
00:41:31,000 --> 00:41:37,000
- Jag har aldrig sett själve...
- Libow?

395
00:41:37,000 --> 00:41:40,000
Libow, Libow...

396
00:41:40,000 --> 00:41:43,000
Hur är han?
Har ni hans fotografi?

397
00:41:43,000 --> 00:41:46,000
Ja.

398
00:41:47,000 --> 00:41:51,000
Han bor på
ett militärhotell.

399
00:41:57,000 --> 00:42:02,000
Han är en mycket
noggrann människa -
denne Libow.

400
00:42:02,000 --> 00:42:07,000
Han återvänder
ifrån kasernen till hotellet
punktligt 19:15 var kväll.

401
00:42:07,000 --> 00:42:11,000
Har ni aldrig sett
sådana passare,
som våra idioter...

402
00:42:11,000 --> 00:42:15,000
...mäter upp
skallar med på icke
fullvärdiga folk?

403
00:42:15,000 --> 00:42:18,000
- Jo.
- Var?

404
00:42:18,000 --> 00:42:22,000
- De har mätt upp mig.
- Förlåt.

405
00:42:24,000 --> 00:42:28,000
Józef, vad kan hota
mig genom detta?

406
00:42:28,000 --> 00:42:33,000
Jag frågar inte
av rädsla, utan av
förnuftig försiktighet.

407
00:42:33,000 --> 00:42:36,000
Någonstans är det
ju nödvändigt att gömma
mina dagböcker...

408
00:42:36,000 --> 00:42:40,000
- Det är för tidigt att tala om det!
- Vet inte, vad som är »för tidigt«...

409
00:42:40,000 --> 00:42:43,000
...jag vet bara, vad
som är »för sent«.

410
00:42:43,000 --> 00:42:46,000
Förträffligt!

411
00:42:46,000 --> 00:42:51,000
Jag skall anstränga
mig att bli bekant...
...med er Libow.

412
00:42:53,000 --> 00:42:59,000
Jag förvarnar,
att jag inte gör
det för er, Józef.

413
00:42:59,000 --> 00:43:02,000
Till detta har lett mig...

414
00:43:03,000 --> 00:43:07,000
...min Führer, min fantasi...

415
00:43:07,000 --> 00:43:11,000
...och passare av trä.

416
00:43:15,000 --> 00:43:18,000
Var så god,
herr major.

417
00:43:28,000 --> 00:43:31,000
Vad har fört
er till mig?

418
00:43:31,000 --> 00:43:34,000
- Nyfikenhet!
- Å!

419
00:43:34,000 --> 00:43:37,000
Jag skall
strax förklara
allt för er.

420
00:43:43,000 --> 00:43:46,000
Var så god!

421
00:43:46,000 --> 00:43:52,000
Det smickrar mig, att ni - en  känd
frontjournalist - har fattat intresse
för min blygsamma person.

422
00:43:54,000 --> 00:43:57,000
En gång i
tiden läste jag
era böcker.

423
00:43:57,000 --> 00:44:00,000
- Konjak eller kaffe?
- Konjak, om det går.

424
00:44:00,000 --> 00:44:03,000
Jag har högaktat
den mästerlighet,
de är skrivna med.

425
00:44:03,000 --> 00:44:06,000
Men det har slagit
mig: var har ni
funnit sådana...

426
00:44:06,000 --> 00:44:10,000
...svaga, överspända,
irrande människor?

427
00:44:11,000 --> 00:44:15,000
Ursäkta, förstås,
ett så uppriktigt
erkännande...

428
00:44:15,000 --> 00:44:19,000
...men jag tycker
vida bättre om era
frontkorrespondenser.

429
00:44:19,000 --> 00:44:22,000
- Tackar.
- En försiktig fråga:

430
00:44:22,000 --> 00:44:25,000
 Hur vet ni
mitt namn?

431
00:44:25,000 --> 00:44:30,000
Vad beträffar ert
efternamn, så tro mig -
jag visste det inte.

432
00:44:31,000 --> 00:44:37,000
Rättare sagt...
...jag var inte säker på,
att ni - är denne Libow.

433
00:44:37,000 --> 00:44:40,000
Är ni mystiker?

434
00:44:42,000 --> 00:44:45,000
På sätt och vis.

435
00:44:45,000 --> 00:44:49,000
Det var er likhet
med en annan Libow,
som slog mig.

436
00:44:49,000 --> 00:44:55,000
Det var en av ledarna
för det kommunistiska
upproret i Hamburg...

437
00:44:57,000 --> 00:45:00,000
...år 1922.

438
00:45:02,000 --> 00:45:05,000
Er far?

439
00:45:06,000 --> 00:45:10,000
Jag tror, ni
blandar ihop
något, herr major.

440
00:45:12,000 --> 00:45:15,000
Jag är säker
på, att jag inte
blandar ihop.

441
00:45:15,000 --> 00:45:18,000
Jag kommer
ihåg er far.

442
00:45:18,000 --> 00:45:21,000
Jag intervjuade honom.

443
00:45:21,000 --> 00:45:24,000
- Är vi lika?
- På något sätt slående!

444
00:45:24,000 --> 00:45:27,000
- Nämligen hur?
- Det är omöjligt att fånga.

445
00:45:29,000 --> 00:45:32,000
På vad sätt är
jag - konkret -
lik min far?

446
00:45:32,000 --> 00:45:37,000
I den mängd
detaljer, som tillåter
en att minnas likhet.

447
00:45:37,000 --> 00:45:40,000
Han gjorde på
sin tid ett slående
intryck på mig.

448
00:45:40,000 --> 00:45:43,000
Det var en
personlighet!
En fiende!

449
00:45:43,000 --> 00:45:46,000
Fiende!

450
00:45:46,000 --> 00:45:49,000
En allvarlig fiende!

451
00:45:49,000 --> 00:45:53,000
Men...
...en människa
av enorm viljekraft.

452
00:45:54,000 --> 00:45:57,000
- Var han blond?
- Antingen så, att han var blond...

453
00:45:57,000 --> 00:46:00,000
...eller också
så, att han gav ett
utpräglat blont intryck...

454
00:46:00,000 --> 00:46:03,000
...men i vilket fall
som helst, så var han
lika så ljus, som ni.

455
00:46:03,000 --> 00:46:06,000
Det viktigaste
då, att jag mindes
hans ögon.

456
00:46:06,000 --> 00:46:09,000
Ögonens snitt, munnen...

457
00:46:09,000 --> 00:46:12,000
...hållningen,
sättet att föra sig.

458
00:46:13,000 --> 00:46:16,000
Det är slående!

459
00:46:16,000 --> 00:46:20,000
Men det är inte er far,
som intresserar mig.

460
00:46:20,000 --> 00:46:23,000
Han var en
nationens fiende.

461
00:46:23,000 --> 00:46:26,000
Herr major, jag
ber er finna mer
precisa uttryck!

462
00:46:26,000 --> 00:46:31,000
Anser ni verkligen
inte, att en av anförarna
för ett kommunistiskt uppror...

463
00:46:31,000 --> 00:46:36,000
...kan definieras som
nationens fiende?

464
00:46:36,000 --> 00:46:42,000
Först är ni skyldig att
påvisa för mig, att jag är
son till denne Libow...

465
00:46:43,000 --> 00:46:49,000
...och sedan...
...skall vi dryfta värderingen
av hans verksamhet.

466
00:46:50,000 --> 00:46:54,000
Herr Libow, det är ni,
som intresserar mig!

467
00:46:54,000 --> 00:46:57,000
Det är er härkomst,
som intresserar mig.

468
00:46:57,000 --> 00:47:03,000
Ni - en av SS
ryktbara krigare -
son till denne Libow!

469
00:47:03,000 --> 00:47:06,000
Jag skall skriva om er.

470
00:47:06,000 --> 00:47:09,000
Jag skall prisa soldaten.

471
00:47:09,000 --> 00:47:12,000
De enda rättskaffens
människorna på jorden -
det är soldaterna.

472
00:47:12,000 --> 00:47:15,000
Det är mig angenämt att höra
detta av en officer och journalist.

473
00:47:15,000 --> 00:47:18,000
Således, vilket
år föddes ni?

474
00:47:18,000 --> 00:47:22,000
- År 1919.
- Födelseort?
- Hamburg.

475
00:47:22,000 --> 00:47:25,000
Hamburg...

476
00:47:28,000 --> 00:47:31,000
Var är min mor?

477
00:47:31,000 --> 00:47:34,000
Det vet jag inte.

478
00:47:34,000 --> 00:47:38,000
Så många år tillbaka,
jag minns, har jag
varit föräldralös.

479
00:47:38,000 --> 00:47:41,000
Vad visste ni om
era föräldrar?

480
00:47:41,000 --> 00:47:45,000
- Ingenting
- Har man inte talat om det?

481
00:47:45,000 --> 00:47:49,000
- Vem?
- Befälet.

482
00:47:49,000 --> 00:47:53,000
- Nej.
- Är ni partimedlem?

483
00:47:53,000 --> 00:47:56,000
Ni då?

484
00:47:56,000 --> 00:48:00,000
Jag har alltid...
...sympatiserat
med rörelsen.

485
00:48:00,000 --> 00:48:04,000
- Men jag har alltid kämpat för den!
- Bravo! Det var ett vackert svar.

486
00:48:04,000 --> 00:48:07,000
Det är inget svar.
Det är sanningen!

487
00:48:07,000 --> 00:48:11,000
Än en gång bravo!
Berätta om er kamp.
Fronten.

488
00:48:11,000 --> 00:48:15,000
Var och för
vad mottog ni era
stridsutmärkelser?

489
00:48:15,000 --> 00:48:19,000
Vänner, episoder
ifrån slagen?

490
00:48:20,000 --> 00:48:24,000
Efter SS-officersskolan...

491
00:48:24,000 --> 00:48:28,000
...blev jag skickad
till Östfronten...

492
00:48:28,000 --> 00:48:34,000
...för fullgörande
av särskilda uppdrag
ifrån SS-truppernas befäl.

493
00:48:34,000 --> 00:48:37,000
Och för fullgörandet
av dessa uppdrag...

494
00:48:37,000 --> 00:48:41,000
...blev de soldater,
som stod under mitt befäl,
samt även jag...

495
00:48:41,000 --> 00:48:46,000
...dekorerade
enligt Fosterlandets
och Führerns vilja.

496
00:48:46,000 --> 00:48:50,000
- En konjak till?
- Nej.

497
00:48:50,000 --> 00:48:54,000
Nej tack, jag
skall inte ha mer.

498
00:48:54,000 --> 00:49:00,000
- Är detta allt?
- Detta är allt!

499
00:49:02,000 --> 00:49:06,000
Varmed kan jag
mer stå till tjänst?

500
00:49:06,000 --> 00:49:10,000
Hur skall jag säga er...

501
00:49:15,000 --> 00:49:19,000
Ursäkta mig för
påflugenheten!

502
00:49:21,000 --> 00:49:24,000
Jag önskar er lycka.

503
00:49:29,000 --> 00:49:32,000
Herr major...

504
00:49:32,000 --> 00:49:35,000
...i kraft därav, att jag står
mitt uppe i verkställandet
av ett särskilt uppdrag...

505
00:49:35,000 --> 00:49:38,000
...förpliktar mig läget
att eftertryckligen be er...

506
00:49:38,000 --> 00:49:41,000
...att nu strax följa
med till mitt befäl!

507
00:49:41,000 --> 00:49:44,000
Det förstod jag inte...

508
00:49:44,000 --> 00:49:47,000
Var och en, som
träder i förbindelse
med mig...

509
00:49:47,000 --> 00:49:50,000
...är skyldig
att föreställas
för min ledning.

510
00:49:50,000 --> 00:49:54,000
Det är en order ifrån
SS-Reichsführerns fältstab.

511
00:49:54,000 --> 00:49:57,000
Ö... herr Libow...

512
00:49:57,000 --> 00:50:02,000
...anmäl för ert befäl,
att krigsförfattaren
Traub kom till er.

513
00:50:03,000 --> 00:50:08,000
Om det blir nödvändigt,
skall de bjuda in mig
till förklaringar.

514
00:50:08,000 --> 00:50:11,000
Jag förstår allt,
herr major...

515
00:50:14,000 --> 00:50:18,000
...icke desto
mindre är jag tvungen
att underkasta mig ordern.

516
00:50:18,000 --> 00:50:21,000
Jag uppskattar
skämt, herr Libow,
men så länge...

517
00:50:21,000 --> 00:50:25,000
...som de inte
överskrider gränserna
för ömsesidig hövlighet.

518
00:50:25,000 --> 00:50:29,000
Herr major,
tvinga mig inte
att bruka våld!

519
00:50:29,000 --> 00:50:32,000
Vad?

520
00:50:33,000 --> 00:50:36,000
Ni glömmer er!

521
00:50:36,000 --> 00:50:40,000
Herr major, jag
skall inte upprepa
det fler gånger!

522
00:50:54,000 --> 00:50:57,000
Jaha...

523
00:50:57,000 --> 00:51:01,000
För all del, om
ni insisterar.

524
00:51:04,000 --> 00:51:07,000
Jag skall inte
slåss med er.

525
00:51:07,000 --> 00:51:10,000
Tackar, herr major.

526
00:51:11,000 --> 00:51:16,000
Jag är djupt erkännsam
för det, att ni rätt har
förstått min plikt.

527
00:51:31,000 --> 00:51:35,000
Detta är djävulskt
intressant, major.

528
00:51:35,000 --> 00:51:38,000
Å, författare,
författare!

529
00:51:38,000 --> 00:51:42,000
Jag upphör aldrig
att hänföras inför er.

530
00:51:42,000 --> 00:51:46,000
Tänk om vi kunskapare
hade haft ert minne.

531
00:51:46,000 --> 00:51:49,000
Vad?

532
00:51:52,000 --> 00:51:55,000
Så...

533
00:51:55,000 --> 00:51:58,000
Fortsätter ni påstå,
att ni intervjuade denne
gamle Libow...

534
00:51:58,000 --> 00:52:01,000
...i Hamburg på
barrikaderna?

535
00:52:01,000 --> 00:52:04,000
Just han.

536
00:52:05,000 --> 00:52:09,000
Vad hette
han, kommer
ni inte ihåg?

537
00:52:11,000 --> 00:52:14,000
Bara Libow.

538
00:52:14,000 --> 00:52:17,000
Det kallade
alla honom.

539
00:52:17,000 --> 00:52:20,000
- Är det säkert?
- Ja.

540
00:52:20,000 --> 00:52:23,000
Ditt bestickliga as!
Ditt as!

541
00:52:23,000 --> 00:52:26,000
Stå upp!

542
00:52:26,000 --> 00:52:30,000
Där var ingen
Libow! Där var Bohl!
Förstått? Bohl!

543
00:52:30,000 --> 00:52:33,000
Det finns bara en
Libow. Detta namn fick
han på internatet.

544
00:52:33,000 --> 00:52:36,000
Var fick du denna
historia om Libow från?

545
00:53:08,000 --> 00:53:11,000
Oberführer...

546
00:53:11,000 --> 00:53:14,000
...är där ens
en droppe sanning
i Traubs ord?

547
00:53:14,000 --> 00:53:18,000
Det är där, min gosse.
I hans ord finns en sanning.

548
00:53:18,000 --> 00:53:21,000
Men det skall inte kasta
någon skugga över dig.

549
00:53:21,000 --> 00:53:26,000
Du är inte en fiendes
son - du är en folkets son!

550
00:53:32,000 --> 00:53:35,000
Drag dig till minnes...

551
00:53:35,000 --> 00:53:38,000
...har du talat med
någon som helst om
ditt uppdrag?

552
00:53:38,000 --> 00:53:41,000
- Inte med någon, Oberführer!
- Jag tror dig, min gosse.

553
00:53:41,000 --> 00:53:44,000
Du har hjälpt
oss mycket. Tack!

554
00:53:44,000 --> 00:53:47,000
Oberführer...

555
00:53:47,000 --> 00:53:50,000
...min mor...

556
00:53:50,000 --> 00:53:53,000
...var hon också
en nationens fiende?

557
00:53:56,000 --> 00:53:59,000
Du vet...

558
00:53:59,000 --> 00:54:03,000
...jag kan inte ljuga för dig -
min broder och partikamrat.

559
00:54:04,000 --> 00:54:08,000
Hon var en likadan
fiende som din far.

560
00:54:08,000 --> 00:54:11,000
- Lever hon?
- Nej.

561
00:54:14,000 --> 00:54:17,000
Nej.

562
00:54:18,000 --> 00:54:21,000
Hon var internerad i
ett koncentrationsläger.

563
00:54:21,000 --> 00:54:24,000
Vet du, vad som
står skrivet där?

564
00:54:24,000 --> 00:54:28,000
»Arbete gör
människan fri«.

565
00:54:28,000 --> 00:54:31,000
Hon hade kunnat
bli mor till en tysk.

566
00:54:34,000 --> 00:54:37,000
Men hon föredrog
en annan väg.

567
00:54:37,000 --> 00:54:41,000
Hon kastade bort
dig och gick över
till fienderna.

568
00:54:41,000 --> 00:54:45,000
Du berövades
den moderliga
ömheten.

569
00:54:45,000 --> 00:54:49,000
De moderliga
händerna och
armarna!

570
00:54:50,000 --> 00:54:55,000
Hon blev...
...dödad vid
flyktförsök.

571
00:54:56,000 --> 00:55:00,000
Det var Führerns
händer och armar,
som tog emot dig.

572
00:55:00,000 --> 00:55:04,000
- Är det inte så?
- Ja, Oberführer.

573
00:55:04,000 --> 00:55:10,000
Reichsführern känner
din historia, värderar dig
och är stolt över dig.

574
00:55:10,000 --> 00:55:14,000
Vi kan inte ljuga
för varandra.

575
00:55:14,000 --> 00:55:17,000
Förlåt mig för
denna sanning.

576
00:55:17,000 --> 00:55:20,000
Förstår du mig?

577
00:55:20,000 --> 00:55:23,000
Jag förstår, Oberführer.

578
00:55:23,000 --> 00:55:26,000
Rör sig medlidande
i ditt hjärta?

579
00:55:26,000 --> 00:55:29,000
Medlidande?

580
00:55:29,000 --> 00:55:32,000
Med vem?

581
00:55:32,000 --> 00:55:36,000
Bra sagt, min
son! Mycket bra!

582
00:55:37,000 --> 00:55:41,000
Om du vill tala
mer med mig...

583
00:55:41,000 --> 00:55:44,000
...så kom
när som helst -
dag eller natt.

584
00:55:46,000 --> 00:55:49,000
Men gå nu.

585
00:55:49,000 --> 00:55:53,000
- Jag har mycket att göra.
- Hell Hitler!

586
00:55:54,000 --> 00:55:57,000
- Hell Hitler!

587
00:57:57,000 --> 00:58:00,000
- »Ja, Peltzer...«
- »Herr överste?«

588
00:58:00,000 --> 00:58:06,000
- »General Müller flög till Breslau.«
- »Breslau? Mycket intressant.«

589
00:58:06,000 --> 00:58:09,000
- »Månne ensam?«
- »Naturligtvis inte ensam.«

590
00:58:09,000 --> 00:58:12,000
»Med sin
evige ledsagare,
överste Dorn.«

591
00:58:12,000 --> 00:58:15,000
»Aha, aha.
Som vanligt.«

592
00:58:40,000 --> 00:58:44,000
Å, jag ser, det
inte är dåliga pengar,
du har börjat tjäna!

593
00:58:45,000 --> 00:58:48,000
I morgon är
det utrymning.

594
00:58:50,000 --> 00:58:54,000
Och idag på kvällen
flyger general Müller
till Breslau.

595
00:58:55,000 --> 00:58:58,000
Nå?

596
00:58:58,000 --> 00:59:04,000
Till Krauchs närmaste
chef är överste Dorn
utnämnd.

597
00:59:05,000 --> 00:59:08,000
I stället för Libow...

598
00:59:08,000 --> 00:59:12,000
...har de skaffat
dit någon annan.

599
00:59:20,000 --> 00:59:23,000
Det är ändå
inte så viktigt.

600
00:59:23,000 --> 00:59:26,000
Hur har du det?

601
00:59:26,000 --> 00:59:29,000
- Det är bittert.
- Varför?

602
00:59:29,000 --> 00:59:33,000
Övertolken har
visat sig alltför
vetgirig.

603
00:59:33,000 --> 00:59:37,000
Jag tror, han
bevakar mig.
Det är säkert.

604
00:59:39,000 --> 00:59:42,000
Har Berg fått tillstånd
att avresa till Prag?

605
00:59:42,000 --> 00:59:45,000
Ja.

606
00:59:45,000 --> 00:59:48,000
Du åker
tillsammans
med honom.

607
00:59:49,000 --> 00:59:53,000
- Vad heter tolken?
- Fischer.

608
00:59:53,000 --> 00:59:56,000
- Det är en sådan...
- Ja, ja. Det ordnar vi.

609
00:59:56,000 --> 00:59:59,000
- Helst snarast...
- Kanske genom Sedoj?

610
01:00:02,000 --> 01:00:05,000
Adress?

611
01:00:10,000 --> 01:00:13,000
Nå...

612
01:00:13,000 --> 01:00:16,000
...skål för oss!

613
01:00:21,000 --> 01:00:24,000
När man
ser på er, är det
rentav rusande.

614
01:00:32,000 --> 01:00:37,000
Du vet inte, om
där alltid går vakt
vid Krauchs hus?

615
01:00:37,000 --> 01:00:40,000
Nej, det
vet jag inte.

616
01:00:40,000 --> 01:00:43,000
Vichr...

617
01:00:46,000 --> 01:00:49,000
Vichr...

618
01:00:49,000 --> 01:00:52,000
Hm?

619
01:00:52,000 --> 01:00:55,000
Har du märkt det?

620
01:00:55,000 --> 01:00:58,000
Kolja har hela tiden
sagt: »I morgon blir
det utrymning«.

621
01:00:58,000 --> 01:01:01,000
Alltså skall de
våra vara här i
övermorgon.

622
01:01:03,000 --> 01:01:06,000
Då tar
allt slut!

623
01:01:07,000 --> 01:01:10,000
Du flyger
till Moskva...

624
01:01:10,000 --> 01:01:13,000
...och mig
skickar de till
vår radiocentral.

625
01:01:15,000 --> 01:01:18,000
Vi ses aldrig mer...

626
01:01:20,000 --> 01:01:23,000
Vi skall ses!

627
01:01:23,000 --> 01:01:26,000
Nej, det vet jag ju!

628
01:01:26,000 --> 01:01:29,000
Hur vet du det?

629
01:01:30,000 --> 01:01:33,000
Jag vet...

630
01:01:39,000 --> 01:01:42,000
Vichr...

631
01:01:47,000 --> 01:01:50,000
Vichr!

632
01:01:54,000 --> 01:01:57,000
Varför Vichr?

633
01:02:01,000 --> 01:02:04,000
Jag heter Aleksej.

634
01:02:11,000 --> 01:02:14,000
Och jag Zjenja.

635
01:02:27,000 --> 01:02:30,000
»Blockera
inte gatan,
din svinpäls!«

636
01:03:04,000 --> 01:03:07,000
Lägg den
där, då! Ja?

637
01:03:07,000 --> 01:03:10,000
- Överste Krauch?
- Ja. Vad gäller saken?

638
01:03:10,000 --> 01:03:13,000
Överste Dorn har
begivit sig direkt till
flygfältet i Pasternik...

639
01:03:13,000 --> 01:03:16,000
...och bett mig åka och
hämta er. Vi kommer
nyss ifrån Breslau.

640
01:03:16,000 --> 01:03:19,000
- Men vad har hänt?
- Jag tvekar att svara er precis.

641
01:03:19,000 --> 01:03:22,000
I vart fall, så bad
general Müller igår
överste Dorn...

642
01:03:22,000 --> 01:03:25,000
...omedelbart flyga
hit till möte med er.
Bilen står vid ingången.

643
01:03:25,000 --> 01:03:28,000
- Gott, jag skall snart vara färdig.
- Skall jag vänta på er här?

644
01:03:28,000 --> 01:03:31,000
Kom in, var så god!

645
01:03:32,000 --> 01:03:35,000
Där är upptaget,
var så god och tag plats
här, herr överste!

646
01:03:42,000 --> 01:03:46,000
- Till Fort Pasternik.
- Skall ske, herr överste!

647
01:03:46,000 --> 01:03:49,000
- Vad är det för säckar där bak?
- Det är inte säckar, herr överste.

648
01:03:49,000 --> 01:03:52,000
- Vad är det då?
- Där är bensindunkar.

649
01:03:52,000 --> 01:03:55,000
Jag har täckt över
dem med säckväv.

650
01:03:55,000 --> 01:03:59,000
Jag vill ha förråd av
allt för framtida behov -
särskilt i sådana tider.

651
01:03:59,000 --> 01:04:02,000
Det är ett gott drag;
men det är viktigt, att här
inte luktar bensin i bilen.

652
01:04:02,000 --> 01:04:05,000
Å, nej då, herr överste.

653
01:04:05,000 --> 01:04:09,000
- Låter ni mig tanka?
- Kunde ni inte ha gjort det tidigare?

654
01:04:09,000 --> 01:04:12,000
Ber om ursäkt,
herr överste; det
kunde jag inte.

655
01:04:12,000 --> 01:04:15,000
- Är det långt?
- Nej, fem minuter, herr överste.

656
01:04:15,000 --> 01:04:18,000
Ja, ja, kör dit, då.

657
01:04:18,000 --> 01:04:21,000
- Men var är min chaufför?
- Han förbereder er bil till avfärden.

658
01:04:21,000 --> 01:04:25,000
- Han kommer till Fort Pasternik.
- Gott.

659
01:05:01,000 --> 01:05:05,000
Vi är
snart framme,
herr överste!

660
01:05:09,000 --> 01:05:12,000
- Vad är detta för konster?
- Det är inga konster.

661
01:05:12,000 --> 01:05:15,000
Tacka Gud - för
er är kriget slut.

662
01:05:15,000 --> 01:05:18,000
- Vad?
- Herr överste, nå?

663
01:05:18,000 --> 01:05:21,000
Jag är ingenjör och inte militär.
Ni har förväxlat mig med någon.
Detta är ett misstag!

664
01:05:21,000 --> 01:05:25,000
Detta är ett miss... misstag!
Jag är ingenjör. Ni vet, min
bror är också ingenjör.

665
01:05:25,000 --> 01:05:31,000
Han har byggt sta... stationen
i Breslau. Jag har också byggt.
Våga inte döda mig!

666
01:05:32,000 --> 01:05:36,000
Ingen tänker döda
er, herr överste.

667
01:05:37,000 --> 01:05:40,000
Är ni tysk?
Det hör jag ju!

668
01:05:40,000 --> 01:05:45,000
Han är tysk, vad? Är han tysk?
Ni är ju tysk! Säg då, vad är
allt detta bra för?

669
01:05:45,000 --> 01:05:48,000
Jag är ryss.

670
01:05:48,000 --> 01:05:51,000
Ni skall leva, om
ni ger mig ett schema
över Krakows minering...

671
01:05:51,000 --> 01:05:55,000
...tidpunkt för sprängningen
och möjlighet att förhindra
den, förstår ni mig?

672
01:05:55,000 --> 01:06:00,000
Bra, bra, jag skall göra allt. Jag
skall strax hämta schemana.
Strax...

673
01:06:00,000 --> 01:06:03,000
Dit behöver
ni ju inte gå.

674
01:06:03,000 --> 01:06:06,000
Här!

675
01:06:06,000 --> 01:06:09,000
Ni ritar alla
scheman här.

676
01:06:09,000 --> 01:06:12,000
Här? Men...

677
01:06:12,000 --> 01:06:15,000
Men ni dödar
mig inte sedan?

678
01:06:15,000 --> 01:06:18,000
Tänk på, att jag kan
schemat för Prags
förstörelse.

679
01:06:18,000 --> 01:06:23,000
Jag har ritat det. Ni
vet, jag ensam vet detta.
Ingen mer vet detta.

680
01:06:23,000 --> 01:06:26,000
Jag... ...de beordrade
mig, jag är ingenjör.

681
01:06:26,000 --> 01:06:29,000
Jag förstår,
ni är fackman.

682
01:06:29,000 --> 01:06:32,000
Ja! Ja, ni
har rätt, jag
är fackman.

683
01:06:32,000 --> 01:06:36,000
Jag kan bygga,
men... ...de tvang
mig riva ner.

684
01:06:36,000 --> 01:06:40,000
- Förbannade krig!
- Herr Krauch!

685
01:06:42,000 --> 01:06:47,000
Ni är
ju officerare.
Tag er samman.

686
01:06:47,000 --> 01:06:52,000
Så där.
Mycket bra.

687
01:06:52,000 --> 01:06:57,000
Sätt er och rita
planen över Krakows
förstörande. Och Prags.

688
01:06:58,000 --> 01:07:01,000
Jag är redo.

689
01:07:01,000 --> 01:07:05,000
- Jag är redan lugn.
- Det är mycket bra.

690
01:07:06,000 --> 01:07:09,000
Var god rita.

691
01:07:09,000 --> 01:07:12,000
Ack, ursäkta, jag...
...se där...

692
01:07:23,000 --> 01:07:26,000
- Men när?
- Vad?

693
01:07:26,000 --> 01:07:30,000
- När skall det sprängas?
- Strax efter utrymningen.

694
01:07:30,000 --> 01:07:34,000
- Om fyra timmar.
- Vad?

695
01:07:34,000 --> 01:07:38,000
Borodin meddelar: om sju
timmar rycker våra stridsvagnar
in i Krakow förbi Pasternik.

696
01:07:38,000 --> 01:07:43,000
Vichr!
Krakow spränges
om fyra timmar!

697
01:07:48,000 --> 01:07:51,000
I övermorgon får
ni se de våra - de
känner er också.

698
01:07:51,000 --> 01:07:55,000
Stick inte näsan i mötesplatserna,
innan ni är säkra på, att alla tyskar
har begivit sig åstad.

699
01:07:55,000 --> 01:07:58,000
Klart?

700
01:08:00,000 --> 01:08:03,000
- Herr Berg, har ni bilen med?
- Ja.

701
01:08:03,000 --> 01:08:06,000
Kolja!

702
01:08:06,000 --> 01:08:09,000
De våra finner dig i Prag.

703
01:08:15,000 --> 01:08:19,000
- Var är schemana?
- Krauch håller på
och ritar dem, där nere.

704
01:09:32,000 --> 01:09:36,000
Men om Krauch
har lurat oss?

705
01:09:44,000 --> 01:09:47,000
Oberführer!
Om 20 minuter är
utrymningen avslutad.

706
01:09:47,000 --> 01:09:50,000
Mycket bra.

707
01:09:53,000 --> 01:09:57,000
- Ja?
- Arkenbach, om 20 minuter
spränger ni staden.

708
01:09:57,000 --> 01:10:00,000
Skall ske, Oberführer.

709
01:10:07,000 --> 01:10:10,000
Stiegler! Starta bilen -
om 20 minuter kör vi!

710
01:10:10,000 --> 01:10:13,000
Skall ske!

711
01:10:26,000 --> 01:10:29,000
Men om Krauch
har lurat oss?

712
01:11:19,000 --> 01:11:22,000
Här är den!

713
01:11:28,000 --> 01:11:31,000
Ge mig sprängkuben!

714
01:11:46,000 --> 01:11:49,000
Alla drar sig
tillbaka till skogen!

715
01:12:00,000 --> 01:12:03,000
Våta, fan!

716
01:12:03,000 --> 01:12:06,000
Sedoj, tändstickor!

717
01:12:24,000 --> 01:12:27,000
Stanna!

718
01:12:27,000 --> 01:12:32,000
- Józef, tändstickor!
- Här, tändaren!

719
01:13:23,000 --> 01:13:27,000
- Vad sölar ni för?
- Jag har slagit till,
men det sprängs inte.

720
01:13:27,000 --> 01:13:30,000
Vad? Tag med vaktstyrkan,
gå längs hela kabeln.

721
01:13:30,000 --> 01:13:33,000
Längs hela kabeln.
Har ni det klart för er?

722
01:14:21,000 --> 01:14:26,000
Sedoj! Józef!
Tillbaka till
löpgraven!

723
01:14:28,000 --> 01:14:31,000
Walik!

724
01:14:31,600 --> 01:14:34,600
Stanna här!

725
01:15:15,000 --> 01:15:18,000
Jag har meddelat
Borodin, att vi är här.

726
01:17:25,000 --> 01:17:28,000
Åren har inte rått på
storheten i den bedrift...

727
01:17:28,000 --> 01:17:31,000
...som hopfogades
i vapenbrödraskap.

728
01:17:31,000 --> 01:17:37,000
Namnen på de
soldater, som försvarade
morgondagen, är eviga.

729
01:17:49,000 --> 01:17:52,000
filmens
SLUT

730
01:17:53,000 --> 01:17:54,000
[svensk text av Erik Jonsson 26.6.2016 efter rysk text 2013 av Elena, subtitry.ru]

731
01:17:54,000 --> 01:17:55,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

732
01:17:55,000 --> 01:17:56,000
[перевод по-шведски: Эрик Юнссон (Erik Jonsson)]

733
01:17:58,000 --> 01:17:59,000
[texten översedd och rättad den 21:e oktober år 2017 ; text inom klammer är översättarens kommentarer]

734
01:17:59,000 --> 01:18:02,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: