»Var och en för sig själv! Se där djungelns lag! Var och en för sig själv.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Filmserien »Mowgli« («Маугли», 1967–1971)

Längre ner på denna sida följer svensk undertext till den tecknade och animerade filmserien »Mowgli« (1967–1971). ZIP-arkivet maugli_1967-1971_mowgli-sv.zip innehåller SRT-filer med svensk undertext till alla fem filmerna i serien »Маугли«, som bygger på Rudyard Kiplings berättelser om Mowgli i »Djungelboken«.

Vår svenska översättning är utförd utan stöd av Rysslands Kulturministerium. De på denna sida inlänkade undertexterna kan vara färskare än de av oss uppladdade till www.opensubtitles.org.

Svensk undertext

 1. Svensk text till den tecknade filmseriens alla fem delar i ZIP-arkivet maugli_1967-1971_mowgli-sv.zip
 2. Svensk text till första filmen Mowgli 1 Rakscha
 3. Svensk text till andra filmen Mowgli 2 Bortförandet
 4. Svensk text till tredje filmen Mowgli 3 Akela
 5. Svensk text till fjärde filmen Mowgli 4 Slaget
 6. Svensk text till femte filmen Mowgli 5 Återkomst till människorna

Länkar till filmerna

 1. Mowgli 1 Rakscha
 2. Mowgli 2 Bortförandet
 3. Mowgli 3 Akela
 4. Mowgli 4 Slaget
 5. Mowgli 5 Återkomsten

Se även:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Mowgli — första filmen: »Rakscha«

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Маугли 1/5 (1967) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 1/5 (1967)]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 10.1.2018]

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

4
00:01:31,000 --> 00:01:34,000
R. KIPLING:
MAUGLI

5
00:01:34,000 --> 00:01:37,000
kapitel 1
RAKSCHA

6
00:01:37,000 --> 00:01:40,000
scenario: L. BJELOKUROV
regissör: R. DAVYDOV

7
00:01:40,000 --> 00:01:43,000
scenografi: A. VINOKUROV, P. REPKIN
fotograf: Je. PETROVA

8
00:01:43,000 --> 00:01:47,000
kompositör: S. GUBAJDULINA
ljudtekniker: G. MARTYNJUK

9
00:01:47,000 --> 00:01:51,000
konstnärer: V. ZARUBIN,
V. LICHATJOV, V. ARSENTIEV,
A. DAVYDOV, V. UGAROV

10
00:01:50,000 --> 00:01:54,000
konstnärer: O. KOMAROV,
V. KRUMIN, S. ZJUTOVSKAJA,
B. BUTAKOV, P. KARABAJEV

11
00:01:54,000 --> 00:01:57,000
röster:
Vargmor - L. OVTJINNIKOVA
Vargfar - A. NAZAROV

12
00:01:57,000 --> 00:02:00,000
röster:
Scher-Chan - A. PAPANOV
Tabaki - S. MARTINSON

13
00:02:00,000 --> 00:02:03,000
röster: Balu - S. BUBNOV
Bagira - L. KASATKINA
Akela - L. LJUBETSKIJ

14
00:02:03,000 --> 00:02:06,000
regissörens assistent: N. ORLOVA
montage: L. GEORGIJEVA
redaktör: A. SNESAREV

15
00:02:06,000 --> 00:02:09,000
produktionsledning
A. ZORINA

16
00:03:25,000 --> 00:03:29,000
En människa?

17
00:03:30,000 --> 00:03:34,000
En människounge?

18
00:03:35,000 --> 00:03:38,000
En människa?

19
00:03:38,000 --> 00:03:42,000
Det har jag aldrig sett.

20
00:03:42,000 --> 00:03:46,000
Han är ju alldeles kal!

21
00:03:48,000 --> 00:03:52,000
Ge mig mitt byte!

22
00:03:54,000 --> 00:03:58,000
Människoungen är vår.

23
00:03:58,000 --> 00:04:01,000
Vad menar du?

24
00:04:01,000 --> 00:04:07,000
Förstår du inte, att
det är jag, som talar -
Scher-Chan!

25
00:04:09,000 --> 00:04:15,000
Men detta är jag - Rakscha
Satana - som talar till dig!
Ungen är min...

26
00:04:15,000 --> 00:04:18,000
...och bara min!

27
00:04:18,000 --> 00:04:22,000
Och gå nu väck,
mens du är hel!

28
00:04:22,000 --> 00:04:27,000
Det får vi se,
vad flocken säger...

29
00:04:27,000 --> 00:04:30,000
...på rådsklippan.

30
00:04:33,000 --> 00:04:36,000
Och vad djungeln
säger till det!

31
00:05:05,000 --> 00:05:10,000
Se, sådan är då
en människounge!

32
00:05:12,000 --> 00:05:18,000
Aldrig har väl en varg
kunnat skryta med att ha
en människa i familjen!

33
00:05:22,000 --> 00:05:26,000
Jag har hört talas
om något i den stilen.

34
00:05:28,000 --> 00:05:31,000
Men Scher-Chan har rätt.

35
00:05:31,000 --> 00:05:35,000
Man måste visa
opp honom för rådet.

36
00:05:38,000 --> 00:05:41,000
Håll dig stilla, din lilla groda!

37
00:05:41,000 --> 00:05:46,000
Oj, »Lilla groda« - Maugli!

38
00:05:46,000 --> 00:05:51,000
Jag skall kalla dig »Maugli«!

39
00:05:53,000 --> 00:05:58,000
»Maugli«... ...Maugli.

40
00:05:58,000 --> 00:06:03,000
Ja... ...men vad
skall flocken säga?

41
00:06:20,000 --> 00:06:26,000
Ibland vargarna bor
där en människounge.

42
00:06:27,000 --> 00:06:30,000
- Det gör oss det samma.
- Det samma!
- Det samma!

43
00:06:34,000 --> 00:06:39,000
En groda!
En människounge!
Maugli! Maugli!

44
00:06:39,000 --> 00:06:42,000
Bananer! Bananer!

45
00:07:00,000 --> 00:07:03,000
Sahi! Sahi!

46
00:07:04,000 --> 00:07:07,000
Sahi! Sahi! Sahi!

47
00:07:39,000 --> 00:07:44,000
Till vargflocken har där
kommit en människounge!

48
00:07:44,000 --> 00:07:47,000
Maugli har kommit dit!

49
00:07:47,000 --> 00:07:50,000
- En människa!
- Nå, och vad då?

50
00:07:50,000 --> 00:07:53,000
Vad då?! En skam för djungeln!

51
00:07:53,000 --> 00:07:56,000
A, prat!

52
00:08:38,000 --> 00:08:41,000
Å, härliga Bagira!

53
00:08:41,000 --> 00:08:44,000
Jag har letat efter er överallt.
Kan ni tänka er?!

54
00:08:44,000 --> 00:08:47,000
I en vargfamilj bor
där en människa!

55
00:08:47,000 --> 00:08:50,000
En människa?

56
00:08:50,000 --> 00:08:53,000
Det var intressant.

57
00:08:53,000 --> 00:08:56,000
Men... ...var är
han kommen ifrån?

58
00:08:56,000 --> 00:08:59,000
Det var Scher-Chans byte.

59
00:08:59,000 --> 00:09:03,000
Jaså... Den mördaren igen!

60
00:09:03,000 --> 00:09:07,000
Jagar han efter
en människa?

61
00:10:35,000 --> 00:10:40,000
Just här kom Sahi
Piggsvin gående förbi.

62
00:10:40,000 --> 00:10:46,000
Den, som rätt
får opp spåret...

63
00:10:46,000 --> 00:10:52,000
...och först hittar
Sahi... (Brum!)

64
00:10:56,000 --> 00:11:00,000
Vargarna har upptagit
en människa i sin familj!

65
00:11:00,000 --> 00:11:04,000
De har adopterat en människa!

66
00:11:12,000 --> 00:11:16,000
Jag sade »hitta Sahi« -
inte gripa honom!

67
00:11:16,000 --> 00:11:20,000
Ni hör aldrig på, tills
jag har talat färdigt.

68
00:11:20,000 --> 00:11:23,000
Hur många gånger
skall jag behöva tala om...

69
00:11:24,000 --> 00:11:27,000
Hos vargarna är
där en människa!

70
00:11:28,000 --> 00:11:32,000
Vargar! Ni är ett fritt folk.

71
00:11:32,000 --> 00:11:37,000
Men en av era familjer
har upptagit en människa!

72
00:11:39,000 --> 00:11:43,000
- Skandal!
- En skam för djungeln!
- En människa i flocken!

73
00:11:47,000 --> 00:11:51,000
- Tyst! Tyst!
- Jag säger också, det är skandal!

74
00:11:51,000 --> 00:11:55,000
- Är det verkligen möjligt?
- Vad skall det nu bli?
- En människa ibland oss!

75
00:11:55,000 --> 00:12:00,000
Det räcker! Lugna er!
Det, flockens råd säger - det blir.

76
00:12:14,000 --> 00:12:17,000
De kommer, de kommer!

77
00:12:52,000 --> 00:12:55,000
Jag tror...

78
00:12:57,000 --> 00:13:00,000
Titta noga, vargar.

79
00:13:16,000 --> 00:13:19,000
Vad? Goda jägare.

80
00:13:27,000 --> 00:13:33,000
Hm...
Men här är ju en människa.
Jag är emot människan.

81
00:13:36,000 --> 00:13:39,000
Ja... De blir goda jägare.

82
00:13:39,000 --> 00:13:45,000
Men människan måste
gå till sin egen flock.

83
00:13:49,000 --> 00:13:55,000
Vem uttalar sig till
försvar för människan?

84
00:14:05,000 --> 00:14:11,000
Vem har mer att
säga beträffande
människoungen?

85
00:14:17,000 --> 00:14:21,000
Det är mitt byte.

86
00:14:22,000 --> 00:14:28,000
- Lämna det ifrån er!
- Vem röstar för människoungen?

87
00:14:43,000 --> 00:14:49,000
Han skall inte dödas!
Han skall förbli vid liv!
Låt det bli min sista strid...

88
00:14:49,000 --> 00:14:53,000
...men han skall leva!

89
00:14:59,000 --> 00:15:04,000
Människan...
människoungen... 
Maugli...

90
00:15:04,000 --> 00:15:08,000
Jag ställer mig på
människoungens sida.

91
00:15:08,000 --> 00:15:13,000
Han bringar flocken nytta.

92
00:15:13,000 --> 00:15:18,000
Jag skall själv ägna
mig åt hans uppfostran.

93
00:15:18,000 --> 00:15:21,000
Detta är mitt byte.

94
00:15:24,000 --> 00:15:27,000
Vem förutom Balu?

95
00:15:27,000 --> 00:15:30,000
Lämna honom ifrån er!

96
00:15:41,000 --> 00:15:45,000
Akela...

97
00:15:45,000 --> 00:15:51,000
...och du, fria stam...

98
00:15:51,000 --> 00:15:56,000
...djungelns lag förkunnar...

99
00:15:56,000 --> 00:16:00,000
Var och en för sig själv!
Se där djungelns lag! Var
och en för sig själv.

100
00:16:00,000 --> 00:16:03,000
Rätt! Sant! Rätt!

101
00:16:03,000 --> 00:16:07,000
Tyst! Tyst! Sådana
människoätare!

102
00:16:07,000 --> 00:16:13,000
Bara Scher-Chan och
hans schakal till svans är
förmögna till sådant.

103
00:16:13,000 --> 00:16:16,000
Rätt. Sant. Rätt, rätt.

104
00:16:18,000 --> 00:16:24,000
Djungelns lag förkunnar...

105
00:16:24,000 --> 00:16:30,000
...att människoungens liv...

106
00:16:30,000 --> 00:16:36,000
- ...kan köpas ut...
- Tala, tala!

107
00:16:36,000 --> 00:16:39,000
- Tala, tala!
- Tala, Bagira!

108
00:16:40,000 --> 00:16:46,000
Till mina ord
lägger jag en tjur...

109
00:16:47,000 --> 00:16:51,000
- Sant!
- Det är enligt lagen.
- Rätt!

110
00:16:51,000 --> 00:16:57,000
...som nyss är dödad av mig.

111
00:16:57,000 --> 00:17:00,000
Vad säger ni, vargar?

112
00:17:00,000 --> 00:17:03,000
Vad kan det skada?
Låt honom löpa med.

113
00:17:03,000 --> 00:17:06,000
Det gör det samma.
Solen skall bränna honom.

114
00:17:06,000 --> 00:17:09,000
Han skall dö av vinterregnen.

115
00:17:09,000 --> 00:17:13,000
- Var är den där tjuren, Bagira?
- Där, vid flodkröken.

116
00:17:34,000 --> 00:17:40,000
Jag kommer igen om
en liten stund. Jag skall
bara se efter, var de blev av.

117
00:17:42,000 --> 00:17:46,000
Må Maugli löpa med flocken.

118
00:17:46,000 --> 00:17:50,000
Uppfostra honom, Vargfar.

119
00:17:51,000 --> 00:17:57,000
Jaha då... Det kvittar - mig
kommer man inte undan!

120
00:18:00,000 --> 00:18:03,000
Ryt du för dig själv, ryt!

121
00:18:04,000 --> 00:18:10,000
Den tid kommer, när han
skall dra dig vid morrhåren.

122
00:18:13,000 --> 00:18:19,000
Om jag känner människorna rätt.

123
00:18:51,000 --> 00:18:54,000
Detta var den första av
berättelserna om Maugli.

124
00:18:56,000 --> 00:18:57,000
[Маугли 1/5 (1967) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 1/5 (1967)]

125
00:18:57,000 --> 00:18:58,000
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 10.1.2018]

126
00:18:59,000 --> 00:19:00,000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Mowgli — andra filmen: »Bortförandet«

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Маугли 2/5 (1968) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 2/5 (1968)]
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 10.1.2018]
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

2
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
R. KIPLING:
MAUGLI

3
00:00:04,000 --> 00:00:07,000
kapitel 2
BORTFÖRANDET

4
00:00:07,000 --> 00:00:10,000
scenario: L. BJELOKUROV
regissör: R. DAVYDOV

5
00:00:10,000 --> 00:00:14,000
scenografi: A. VINOKUROV, P. REPKIN
fotograf: Je. PETROVA

6
00:00:14,000 --> 00:00:18,000
kompositör: S. GUBAJDULINA
ljudtekniker: G. MARTYNJUK

7
00:00:18,000 --> 00:00:21,000
konstnärer:
V. ZARUBIN, V. ARSENTIEV,
P. DAVYDOV, V. LICHATJOV, 

8
00:00:21,000 --> 00:00:25,000
konstnärer:
V. KRUMIN, V. KOTIONOTJKIN,
O. KOMAROV, P. KARABAJEV

9
00:00:25,000 --> 00:00:29,000
röster: Kaa - V. USJAKOV
Maugli - M. VINOGRADOVA
Tabaki - S. MARTINSON

10
00:00:29,000 --> 00:00:33,000
röster:
Bagira - L. KASATKINA
Balu: S. BUBNOV

11
00:00:33,000 --> 00:00:38,000
övriga röster: V. BUBNOV,
T. DMITRIJEVA, K. RUMJANOVA
Ju. CHRZJANOVSKIJ,

12
00:00:38,000 --> 00:00:44,000
montage: L. GEORGIJEV
redaktör: A. SNESAREV
regissörens ass.: N. SUMAROKOVA

13
00:00:44,000 --> 00:00:47,000
produktionsledning
A. ZORINA

14
00:00:47,000 --> 00:00:52,000
I första kapitlet berättades,
hur den lille pojken Maugli...

15
00:00:52,000 --> 00:00:56,000
...efter att nästan ha blivit
tigern Scher-Chans byte...

16
00:00:56,000 --> 00:01:00,000
...blev upptagen i vargflocken.

17
00:01:03,000 --> 00:01:09,000
- God jakt!
- God jakt!

18
00:01:36,000 --> 00:01:39,000
Så här!

19
00:01:41,000 --> 00:01:44,000
Så här!

20
00:01:46,000 --> 00:01:49,000
Se, så här flyr hjorten!

21
00:01:49,000 --> 00:01:52,000
Kom ifrån sidan!
Och överfall!

22
00:01:53,000 --> 00:01:57,000
Illa. Mycket illa!

23
00:02:04,000 --> 00:02:07,000
Om igen!

24
00:02:14,000 --> 00:02:19,000
Varför löper du på två
tassar, när du har fyra?

25
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
Tyst med dig, Järnram!

26
00:02:24,000 --> 00:02:27,000
Det är bekvämare för mig så.

27
00:02:27,000 --> 00:02:32,000
Visst är det
bekvämare för honom.
Han är dock människa.

28
00:02:32,000 --> 00:02:36,000
Jag är varg.
Jag är varg av
en fri stam.

29
00:02:38,000 --> 00:02:41,000
Lille dummer!

30
00:02:42,000 --> 00:02:47,000
Det borde inte hindra
dig från att hoppa och
klättra litet bättre.

31
00:02:47,000 --> 00:02:50,000
Det är inte så
enkelt, Maugli.

32
00:02:56,000 --> 00:03:00,000
Bra. Bra?

33
00:03:09,000 --> 00:03:13,000
- Duktigt, Maugli!
- Bra?

34
00:03:44,000 --> 00:03:47,000
Hur bär du dig åt, Maugli?!

35
00:03:47,000 --> 00:03:50,000
Jag skulle ju inte flå honom.

36
00:03:50,000 --> 00:03:55,000
- Det skall du få för!
- Lugn, lugn, Järntass!

37
00:03:56,000 --> 00:04:00,000
Han är ju dock människa.

38
00:05:07,000 --> 00:05:13,000
De ville fånga Scher-Chan.
Men Hathi gick i fällan.
Den vise Hathi!

39
00:05:25,000 --> 00:05:29,000
Å, Hathi! Jag
skall hjälpa dig.

40
00:05:29,000 --> 00:05:35,000
- Vad kan du göra?
- En människa?
-Du, Maugli?

41
00:05:35,000 --> 00:05:39,000
Jo, se här!

42
00:05:39,000 --> 00:05:43,000
Skandal! Skandal! Maugli
löper omkring på lianer!

43
00:05:43,000 --> 00:05:48,000
Skandal!
Som bandarloger!
Skandal! Skandal!

44
00:06:18,000 --> 00:06:22,000
Tack, Maugli.

45
00:06:26,000 --> 00:06:30,000
Ja, du Maugli -
du är människa.

46
00:06:30,000 --> 00:06:33,000
Javisst är han människa.

47
00:06:33,000 --> 00:06:38,000
Tänk bara på det, Maugli:
det vet även Scher-Chan.

48
00:06:38,000 --> 00:06:42,000
Adjö, Maugli.

49
00:06:42,000 --> 00:06:46,000
Adjö! Lycklig jakt!

50
00:06:47,000 --> 00:06:52,000
Vi jagar ju inte.

51
00:06:52,000 --> 00:06:56,000
Lycklig jakt för dig.

52
00:06:56,000 --> 00:07:00,000
Han kan allt och vet allt.
Han liknar oss men
har ingen svans.

53
00:07:00,000 --> 00:07:03,000
Och så är han kal.

54
00:07:07,000 --> 00:07:13,000
Vet ni vad - bara
en människa kan
vara så sorglös.

55
00:07:14,000 --> 00:07:18,000
Du känner inte invånarna här.

56
00:07:18,000 --> 00:07:21,000
Hur måste man bete sig?

57
00:07:21,000 --> 00:07:25,000
Morra!

58
00:07:26,000 --> 00:07:30,000
Fly!

59
00:07:30,000 --> 00:07:34,000
Vad måste man säga?

60
00:07:34,000 --> 00:07:37,000
- Jag...
- Vi...
- Ni...

61
00:07:37,000 --> 00:07:40,000
- De...
- Vi...

62
00:07:41,000 --> 00:07:47,000
...är av ett och
samma blod -
ni och jag!

63
00:09:19,000 --> 00:09:25,000
- Han kan allt och vet allt!
- Han är som vi - men utan svans!
- Som vi - men naken.

64
00:10:24,000 --> 00:10:27,000
Fortare! Fortare!

65
00:10:27,000 --> 00:10:30,000
Fladdermöss på mitt huvud!

66
00:10:30,000 --> 00:10:34,000
- Varför varnade jag honom inte?
- Fortare!

67
00:10:34,000 --> 00:10:38,000
Jag är en ynklig rotslukare.

68
00:10:38,000 --> 00:10:42,000
Släng in mig i en bikupa.

69
00:10:42,000 --> 00:10:45,000
Överlämna mig till
pytonormen Kaa!

70
00:10:46,000 --> 00:10:50,000
Vi beger oss till honom!

71
00:10:51,000 --> 00:10:57,000
Ja! Hans namn
får bandarlogernas
svansar till att darra.

72
00:11:04,000 --> 00:11:10,000
- Försiktigt, Bagira!
- God jakt, Kaa!

73
00:11:17,000 --> 00:11:23,000
God jakt för oss alla.

74
00:11:23,000 --> 00:11:29,000
För en av oss skulle det
inte störa att äta litet.

75
00:11:30,000 --> 00:11:36,000
Inuti mig är det tomt
som i en uttorkad brunn.

76
00:11:37,000 --> 00:11:40,000
Vi håller just på med att jaga.

77
00:11:40,000 --> 00:11:44,000
Kom med oss, Kaa!
Om du vill, förstås.

78
00:11:45,000 --> 00:11:49,000
Alla i djungeln blir
hänförda av oss!

79
00:11:54,000 --> 00:11:58,000
Vi är beundransvärda!

80
00:11:58,000 --> 00:12:01,000
Det är sant; för
det säger vi alla!

81
00:12:01,000 --> 00:12:04,000
Alla i djungeln är
hänförda av oss.

82
00:12:16,000 --> 00:12:20,000
Det är min klokaste elev.

83
00:12:20,000 --> 00:12:25,000
Och sedan så
älskar vi honom, Kaa.

84
00:12:25,000 --> 00:12:30,000
Jag har också vetat...

85
00:12:30,000 --> 00:12:36,000
...vad kärlek är för något.

86
00:12:37,000 --> 00:12:43,000
Nu skall jag berätta
för er en viss historia.

87
00:12:43,000 --> 00:12:46,000
Det blir bättre sedan, Kaa!

88
00:12:46,000 --> 00:12:49,000
Bandarlogerna har
ju skällt dig för mask.

89
00:12:49,000 --> 00:12:54,000
- Var är de?!
- Vi trodde, du visste det.

90
00:12:54,000 --> 00:13:00,000
Oppåt! Titta oppåt, Balu!

91
00:13:00,000 --> 00:13:03,000
Jag har sett gossen.

92
00:13:03,000 --> 00:13:09,000
Han bad mig meddela, att
han är i kalla grottorna.

93
00:13:09,000 --> 00:13:13,000
Tack, gladan Kil! Jag
skall inte glömma dig.

94
00:13:13,000 --> 00:13:16,000
Ingen orsak!

95
00:13:16,000 --> 00:13:20,000
Han sade de heliga orden.

96
00:13:20,000 --> 00:13:25,000
- Han har inte glömt! Inte glömt!
- Framåt!

97
00:13:26,000 --> 00:13:32,000
Så de kallade mig för gul fisk?

98
00:13:32,000 --> 00:13:37,000
Ja, ja! Fisk.
Och även mask.
Jordmask.

99
00:13:55,000 --> 00:13:59,000
Kallade de mig för groda?

100
00:14:00,000 --> 00:14:04,000
Ja, ja! Groda! Och mask!

101
00:14:13,000 --> 00:14:19,000
- God jakt!
- God jakt!

102
00:14:19,000 --> 00:14:24,000
Bagira! Jag ilar.

103
00:15:01,000 --> 00:15:06,000
Bagira! Jag klättrar redan.

104
00:15:38,000 --> 00:15:44,000
De nästan slet isönder mig
till hundra små björnungar.

105
00:15:46,000 --> 00:15:52,000
Jaså, det är du,
som är Maugli.

106
00:15:52,000 --> 00:15:58,000
Du är mycket lik -
bandarlogerna.

107
00:15:59,000 --> 00:16:04,000
Jag är varg! Jag är
varg av en fri stam.

108
00:16:04,000 --> 00:16:07,000
Mitt byte skall
vara ditt byte.

109
00:16:07,000 --> 00:16:13,000
Tappert hjärta!
Och hövligt tal.

110
00:16:14,000 --> 00:16:18,000
Bandarloger...

111
00:16:18,000 --> 00:16:24,000
...ser ni bra?

112
00:16:25,000 --> 00:16:30,000
Vi ser, Kaa!

113
00:16:39,000 --> 00:16:45,000
Sitt lugnt och fridfullt...

114
00:16:45,000 --> 00:16:51,000
...och titta...

115
00:17:07,000 --> 00:17:13,000
Kom fram ett steg...

116
00:17:28,000 --> 00:17:34,000
Närmare...

117
00:17:54,000 --> 00:18:00,000
Vi går härifrån. Det
är inte bra för dig att se
det, som skall hända här.

118
00:18:01,000 --> 00:18:07,000
Närmare...

119
00:18:26,000 --> 00:18:32,000
Litet till, så hade jag begivit
mig rätt in i hans käftar.

120
00:18:32,000 --> 00:18:38,000
Jag skall aldrig mer
be Kaa om hjälp.

121
00:19:11,000 --> 00:19:17,000
Detta var den andra
berättelsen om Maugli.

122
00:19:18,000 --> 00:19:19,000
[Маугли 2/5 (1968) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 2/5 (1968)]

123
00:19:20,000 --> 00:19:21,000
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 10.1.2018]

124
00:19:22,000 --> 00:19:23,000

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Mowgli — tredje filmen: »Akela«

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Маугли 3/5 (1969) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 3/5 (1969)]
[svensk undertext 17.12.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 10.1.2018]
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

2
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
R. KIPLING:
MAUGLI

3
00:00:04,000 --> 00:00:08,000
kapitel 3
AKELAS SISTA JAKT

4
00:00:08,000 --> 00:00:11,000
scenario: L. BJELOKUROV
regissör: R. DAVYDOV

5
00:00:11,000 --> 00:00:14,000
scenografi: A. VINOKUROV, P. REPKIN
fotograf: Je. PETROVA

6
00:00:14,000 --> 00:00:17,000
kompositör: S. GUBAJDULINA
ljudtekniker: G. MARTYNJUK

7
00:00:17,000 --> 00:00:20,000
konstnärer:
V. ZARUBIN, V. LICHATJOV
V. ARSENTIEV, A. DAVYDOV

8
00:00:20,000 --> 00:00:23,000
konstnärer: N. FJODOROV
O. KOMAROV, O. SAFRONOV
P. KOROBAJEV, V. BOBROV

9
00:00:23,000 --> 00:00:26,000
röster:
Vita kobran - Ju. CHRZJANOVSKIJ
Balu - S. BUBNOV

10
00:00:26,000 --> 00:00:29,000
Kaa - V. USJAKOV
Tabaki - S. MARTINSON
Bagira - L. KASATKINA

11
00:00:29,000 --> 00:00:32,000
Maugli - L. SJABARIN
Akela - L. LJUBETSKIJ
Scher-Chan - A. PAPANOV

12
00:00:32,000 --> 00:00:35,000
montage: L. GEORGIJEVA
redaktör: A. SNESAREV
regissörens ass.: N. SUMAROKOVA

13
00:00:35,000 --> 00:00:38,000
produktionsledning
A. BUTYRINA

14
00:00:38,000 --> 00:00:44,000
I de första kapitlen berättades
om den lille gossen Maugli, som
blev upptagen i en vargflock.

15
00:00:44,000 --> 00:00:50,000
Om hur han lärde
sig skogens lagar. Om
hans vänner och fiender.

16
00:01:33,000 --> 00:01:36,000
Jag förundras.

17
00:01:36,000 --> 00:01:42,000
Hur kan det vara, att
sådana modiga jägare...

18
00:01:42,000 --> 00:01:48,000
...tillåter sig kommenderas av en
varg, som kämpar med döden.

19
00:01:48,000 --> 00:01:52,000
Jag har hört, att
på flockrådet...

20
00:01:52,000 --> 00:01:58,000
...vågar ni inte se
honom i ögonen.

21
00:02:05,000 --> 00:02:08,000
Djungelns herre!

22
00:02:09,000 --> 00:02:13,000
Han har nog ätit
opp en unge.

23
00:02:13,000 --> 00:02:17,000
Han behöver
förstås vila sig.

24
00:02:22,000 --> 00:02:25,000
Maugli!

25
00:02:25,000 --> 00:02:29,000
Jag skall sluka
den lilla grodan!

26
00:02:33,000 --> 00:02:39,000
Så konstigt att se
något vid sina fötter,
som har täckt huvudet.

27
00:02:39,000 --> 00:02:45,000
Tycker du om
mina nya kläder?

28
00:02:45,000 --> 00:02:50,000
- Mycket vackert.
- Det är mer än så.

29
00:02:50,000 --> 00:02:55,000
- Se, vad där blir kvar efter badet.
- Gå då och bada!

30
00:02:55,000 --> 00:02:59,000
Vänta... ...jag
är ännu mätt.

31
00:02:59,000 --> 00:03:02,000
Jag är så slö.

32
00:03:02,000 --> 00:03:05,000
Då bär jag dig dit.

33
00:03:14,000 --> 00:03:17,000
Akta dig!

34
00:03:34,000 --> 00:03:39,000
Nå, håll i dig nu!

35
00:03:43,000 --> 00:03:47,000
Axeln. Handen.

36
00:03:47,000 --> 00:03:52,000
Knäet. Huvudet. Foten.

37
00:03:52,000 --> 00:03:56,000
Magen. Bröstet.

38
00:04:02,000 --> 00:04:06,000
Nu badar vi, Kaa!

39
00:04:17,000 --> 00:04:22,000
Nå, vad tycks?

40
00:04:20,000 --> 00:04:26,000
Nej, visa dig
helt och hållet.

41
00:04:44,000 --> 00:04:49,000
Du har vuxit
opp. Du är flink
och förståndig.

42
00:04:49,000 --> 00:04:53,000
Och ändå är
det för litet.

43
00:04:53,000 --> 00:04:56,000
Jag är stark!

44
00:04:56,000 --> 00:05:02,000
Nej! Du har klena
klor och tänder.

45
00:05:03,000 --> 00:05:08,000
- Vem skulle jag vara rädd för?
- Scher-Chan!

46
00:05:08,000 --> 00:05:11,000
Du behöver
en järntand.

47
00:05:11,000 --> 00:05:14,000
- Järntand?
- Ja.

48
00:05:14,000 --> 00:05:20,000
Jag vet, var
man kan ta den.

49
00:05:56,000 --> 00:05:59,000
Vad är allt detta till?

50
00:06:08,000 --> 00:06:13,000
Kan man äta detta?

51
00:06:26,000 --> 00:06:32,000
Lugna sig, mor kobra, lugn.

52
00:06:33,000 --> 00:06:38,000
Denna människa
är min broder.

53
00:06:38,000 --> 00:06:42,000
Nå, gott. Gott.

54
00:06:42,000 --> 00:06:48,000
Men vad nytt?
Där oppe. I staden.

55
00:06:48,000 --> 00:06:52,000
Ovanför oss
är där djungel.

56
00:06:52,000 --> 00:06:57,000
Staden finns sedan
länge inte mer.

57
00:06:57,000 --> 00:07:02,000
Den blev raserad
redan på min farfars tid.

58
00:07:02,000 --> 00:07:05,000
Ja, ja.

59
00:07:05,000 --> 00:07:08,000
Jag är mycket gammal.

60
00:07:08,000 --> 00:07:14,000
Men jag kan
ändå inte tro på...

61
00:07:14,000 --> 00:07:18,000
...att den stora
staden är försvunnen.

62
00:07:18,000 --> 00:07:21,000
Ta dig opp då - och se
det med egna ögon.

63
00:07:21,000 --> 00:07:27,000
Du är ännu alltför ung
för att undervisa mig.

64
00:07:27,000 --> 00:07:31,000
Jag är dessa
skatters väktare...

65
00:07:31,000 --> 00:07:36,000
...och jag skall inte ens ett
ögonblick lämna dem.

66
00:07:36,000 --> 00:07:39,000
Men vi behöver
ingenting här.

67
00:07:39,000 --> 00:07:43,000
Kanske bara
denna järntand.

68
00:07:43,000 --> 00:07:47,000
Mor kobra -
skänk mig den!

69
00:07:47,000 --> 00:07:50,000
Så skall jag
hämta grodor
till dig!

70
00:07:51,000 --> 00:07:57,000
Förstås, förstås -
jag ger dig allt detta;
allt, du ser!

71
00:07:59,000 --> 00:08:05,000
Men bara så
länge, du är här.

72
00:08:05,000 --> 00:08:08,000
Jag tackar dig,
mor kobra.

73
00:08:08,000 --> 00:08:14,000
Se dig omkring!
Vad ligger där, vad?

74
00:08:14,000 --> 00:08:20,000
Dessa människor kom hit
för att bära bort skatten.

75
00:08:20,000 --> 00:08:24,000
Jag talade litet
med dem, och de...

76
00:08:24,000 --> 00:08:27,000
Men vi behöver
inte din skatt.

77
00:08:27,000 --> 00:08:30,000
Och för övrigt kan
jag de heliga orden.

78
00:08:30,000 --> 00:08:35,000
Här är bara mitt heliga ord.

79
00:08:35,000 --> 00:08:38,000
Ingen människa har
gått ut härifrån.

80
00:08:52,000 --> 00:08:56,000
Tillbaka - eller jag
rör dig på halsen!

81
00:08:58,000 --> 00:09:04,000
Släpp henne, Kaa! Hon
har överlevt sitt gift.

82
00:09:04,000 --> 00:09:08,000
En rutten stock.

83
00:09:08,000 --> 00:09:12,000
Din skatt behöver
en ny väktare.

84
00:09:13,000 --> 00:09:17,000
Jag skäms! Jag skäms!

85
00:09:17,000 --> 00:09:20,000
Döda mig!

86
00:09:30,000 --> 00:09:34,000
Så gott, här är!

87
00:09:36,000 --> 00:09:40,000
Den är klarare
än Bagiras ögon.

88
00:09:44,000 --> 00:09:50,000
Jag är så kränkt ända
ut i svansspetsen...

89
00:09:50,000 --> 00:09:56,000
...för att denna ruttna
stock skrämde mig så.

90
00:09:57,000 --> 00:10:03,000
Skall du jaga
med mig idag?

91
00:10:05,000 --> 00:10:10,000
Jag vet inte, hur
jag skall tacka dig
för detta ting.

92
00:10:10,000 --> 00:10:16,000
Men ursäkta, jag skall
springa till Bagira. Henne
måste jag visa järntanden.

93
00:10:16,000 --> 00:10:19,000
- Var blev du av?
- Vi har letat efter dig.

94
00:10:19,000 --> 00:10:22,000
Fort, till jakten!

95
00:10:22,000 --> 00:10:27,000
Hej, vilddjur! Hör
på runtomkring och
sprid nyheten!

96
00:10:27,000 --> 00:10:33,000
Nu har den
lilla grodan en
röd järntand!

97
00:10:33,000 --> 00:10:38,000
Blommor, lianer
och blad i djungeln...

98
00:10:38,000 --> 00:10:43,000
...Maugli sjunger
triumfens sång för er!

99
00:10:43,000 --> 00:10:47,000
Löp, apflock, likt
en uppskrämd hjord...

100
00:10:47,000 --> 00:10:53,000
...och akta
dig, Scher-Chan,
att korsa min väg!

101
00:11:24,000 --> 00:11:28,000
Akela, låt Maugli
komma med oss idag!

102
00:11:28,000 --> 00:11:31,000
Ja, med oss.

103
00:11:35,000 --> 00:11:41,000
God jakt!

104
00:11:41,000 --> 00:11:45,000
- Var har du skaffat den?
- I kalla grottorna.

105
00:11:45,000 --> 00:11:48,000
Det var Kaa,
som hjälpte mig.

106
00:11:48,000 --> 00:11:52,000
Nu behöver jag inte
vara rädd för någon.
Inte sant, Bagira?

107
00:11:52,000 --> 00:11:58,000
Så länge vi är med
dig, har du ingenting
att vara rädd för.

108
00:11:58,000 --> 00:12:01,000
Men...

109
00:12:01,000 --> 00:12:07,000
...det finns här i
världen någonting, som
är starkare än järntanden.

110
00:12:09,000 --> 00:12:13,000
- Den röda blomman!
- Den röda blomman?

111
00:12:13,000 --> 00:12:18,000
Den röda blomman.
Alla fruktar den.

112
00:12:18,000 --> 00:12:21,000
- Är t.o.m. du rädd för den?
- Ja...

113
00:12:21,000 --> 00:12:24,000
...även jag.
- Och även jag.

114
00:12:24,000 --> 00:12:28,000
Även Balu, och Kaa...

115
00:12:29,000 --> 00:12:33,000
...och Scher-Chan.

116
00:12:36,000 --> 00:12:40,000
De jagar en hjort.
De driver den häråt!

117
00:12:41,000 --> 00:12:45,000
Nej! De jagar den
åt vattnet!

118
00:12:59,000 --> 00:13:05,000
- Låt Akela visa sin styrka!
- Fri väg för flockens ledare!

119
00:13:05,000 --> 00:13:08,000
Hoppa, hoppa!

120
00:13:15,000 --> 00:13:21,000
Den gamle vargen
missade! Akela missade!
Akela missade!

121
00:13:21,000 --> 00:13:24,000
Där, på andra
sidan floden...

122
00:13:24,000 --> 00:13:29,000
...intill dalen...

123
00:13:29,000 --> 00:13:34,000
...där bor den
röda blomman.

124
00:13:34,000 --> 00:13:40,000
Den brukar vara
liten och blyg...

125
00:13:40,000 --> 00:13:46,000
...men retar
man den...

126
00:13:46,000 --> 00:13:52,000
...lever den opp
och växer högre
än träden...

127
00:13:52,000 --> 00:13:58,000
...och då finns ingen
räddning ifrån den.

128
00:13:58,000 --> 00:14:01,000
Vakna, Maugli!
Vakna då!

129
00:14:01,000 --> 00:14:07,000
- Akela missade.
- Flocken behöver en ny ledare.
- Till rådsklippan!

130
00:14:07,000 --> 00:14:12,000
- Nu får man inte dröja.
- Spring, spring, Maugli!

131
00:14:12,000 --> 00:14:15,000
Fort, hämta den röda
blomman, annars blir
det för sent! Fort!

132
00:14:15,000 --> 00:14:21,000
- Akela missade.
- Vad säger lagen?

133
00:14:21,000 --> 00:14:24,000
Han är en död varg.

134
00:14:24,000 --> 00:14:28,000
Man måste
välja en ny ledare.

135
00:15:09,000 --> 00:15:14,000
I 12 år har jag
anfört er på jakt.

136
00:15:15,000 --> 00:15:20,000
Du, Gråbror,
löp till klippan.

137
00:15:21,000 --> 00:15:24,000
Och ni - vänta
ni här på mig.

138
00:15:51,000 --> 00:15:57,000
Nu har jag missat.

139
00:15:57,000 --> 00:16:00,000
Ni har rätt
att döda mig.

140
00:16:00,000 --> 00:16:04,000
Och därför frågar jag:

141
00:16:05,000 --> 00:16:11,000
Vem av er träder
fram och gör slut
på ensamvargen?

142
00:16:39,000 --> 00:16:44,000
Vi är av ett
och samma blod,
du och jag.

143
00:16:45,000 --> 00:16:48,000
Fort, fort, Maugli!

144
00:16:56,000 --> 00:17:00,000
Vad rör oss
gamlingen? Han dör
under alla förhållanden.

145
00:17:00,000 --> 00:17:03,000
Ge mig människoungen!

146
00:17:03,000 --> 00:17:06,000
- Sant.
- Vad rör oss människan?

147
00:17:06,000 --> 00:17:10,000
Han är vår broder.
Han har jagat fram
villebråd med oss.

148
00:17:10,000 --> 00:17:13,000
Scher-Chan har rätt.
Utlämna honom Maugli!
Lämna ut, lämna ut!

149
00:17:13,000 --> 00:17:16,000
- Utlämna honom Maugli!
- Må han gå sin väg!

150
00:17:16,000 --> 00:17:21,000
Nu kan vi bara slåss.

151
00:17:22,000 --> 00:17:25,000
Han är min broder!

152
00:17:26,000 --> 00:17:29,000
Han är min broder!

153
00:17:31,000 --> 00:17:34,000
Stopp!

154
00:17:34,000 --> 00:17:38,000
Månne Scher-Chan
är flockens anförare?

155
00:17:38,000 --> 00:17:42,000
Eller är ni schakaler,
som kryper för honom?

156
00:17:42,000 --> 00:17:46,000
Tig, människounge!

157
00:17:46,000 --> 00:17:51,000
Här är något, som
har börjat lukta as.

158
00:17:52,000 --> 00:17:57,000
Du har så mycket
påstått, att jag
är människa.

159
00:17:57,000 --> 00:18:02,000
Äntligen är jag själv
övertygad om detta.

160
00:18:02,000 --> 00:18:05,000
Och för att du
bättre skall se det...

161
00:18:05,000 --> 00:18:09,000
...ta emot detta!

162
00:18:14,000 --> 00:18:17,000
Du har sagt, att
du skulle döda mig.

163
00:18:18,000 --> 00:18:22,000
Stå opp, när en
människa talar till dig!

164
00:18:22,000 --> 00:18:25,000
Till dig...

165
00:18:25,000 --> 00:18:28,000
...för Akela!
Detta är för
människan!

166
00:18:28,000 --> 00:18:33,000
För Akela!
För människan!

167
00:18:33,000 --> 00:18:38,000
Dra iväg, din
svedda katta!

168
00:18:38,000 --> 00:18:41,000
Nu skall ni få höra!

169
00:18:41,000 --> 00:18:46,000
Akela missade på
grund av Scher-Chan...

170
00:18:46,000 --> 00:18:50,000
...och ni skall
inte döda honom.

171
00:18:50,000 --> 00:18:55,000
Han skall vara flockens
ledare. Det säger jag,
Maugli - människan.

172
00:18:56,000 --> 00:19:00,000
Detta var den tredje
berättelsen om Maugli.

173
00:19:01,000 --> 00:19:02,000
[Маугли 3/5 (1968) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 3/5 (1968)]

174
00:19:03,000 --> 00:19:04,000
[svensk undertext 17.12.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 10.1.2018]

175
00:19:05,000 --> 00:19:06,000
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

176
00:19:07,000 --> 00:19:08,000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Mowgli — fjärde filmen: »Slaget«

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Маугли 4/5 (1970) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 4/5 (1970)]
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 11.1.2018]
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

2
00:00:01,000 --> 00:00:05,000
R. KIPLING:
MAUGLI

3
00:00:05,000 --> 00:00:09,000
kapitel 4
SLAGET

4
00:00:08,000 --> 00:00:13,000
scenario: L. BJELOKUROV
regissör: R. DAVYDOV

5
00:00:13,000 --> 00:00:18,000
scenografi: A. VINOKUROV, P. REPKIN
fotograf: Je. PETROVA

6
00:00:18,000 --> 00:00:23,000
kompositör: S. GUBAJDULINA
ljudtekniker: G. MARTYNJUK

7
00:00:23,000 --> 00:00:28,000
konstnärer:
V. LICHATJOV, O. SAFRONOV,
O. KOMAROV, V. KOROBAJEV

8
00:00:29,000 --> 00:00:34,000
konstnärer:
V. ZARUBIN, N. FJODOROV,
V. BOBROV, F. JELDINOV

9
00:00:34,000 --> 00:00:39,000
röster:
Maugli - L. SJABARIN
Akela - Ju. PUZYREV

10
00:00:39,000 --> 00:00:44,000
Kaa - V. USJAKOV
Scher-Chan - A. PAPANOV
Tabaki - S. MARTINSON

11
00:00:46,000 --> 00:00:51,000
montage: L. GEORGIJEVA
fotoassistent: S. KASTJEJEVA
regissörens ass.: N. SUMAROKOVA

12
00:00:51,000 --> 00:00:54,000
redaktör: A. SNESAREV

13
00:00:55,000 --> 00:00:59,000
produktionsledning
A. BUTYRINA

14
00:01:14,000 --> 00:01:20,000
Till höger! Till vänster!
Till höger! Opp! Ner!
Hit! Dit! Opp! Ner!

15
00:01:20,000 --> 00:01:24,000
Jag har stupat!
Jag är redan död!

16
00:03:07,000 --> 00:03:11,000
De närmar sig!

17
00:03:11,000 --> 00:03:14,000
Är de många?

18
00:03:14,000 --> 00:03:19,000
De väller fram liksom
en rödbrun, gränslös flod.

19
00:03:22,000 --> 00:03:25,000
Vi är förlorade!

20
00:03:25,000 --> 00:03:30,000
Tack, Kil! Du har alltid
varit flockens trogna öga.

21
00:03:30,000 --> 00:03:34,000
Vi är av ett och
samma blod.

22
00:03:58,000 --> 00:04:01,000
Fria flock!

23
00:04:02,000 --> 00:04:05,000
De röda
hundarna
kommer hit.

24
00:04:05,000 --> 00:04:08,000
Låt dem komma hit!

25
00:04:08,000 --> 00:04:12,000
Var och en av de
röda hundarna är
svagare än en varg...

26
00:04:12,000 --> 00:04:16,000
...men de är
alltför många...

27
00:04:16,000 --> 00:04:21,000
...till och med
självaste Hathi undviker
möten med dem.

28
00:04:22,000 --> 00:04:26,000
Och det är överhuvud
bättre att dö i slaget...

29
00:04:26,000 --> 00:04:29,000
...än att dö, mens
man försöker rädda
sig genom att fly.

30
00:04:29,000 --> 00:04:34,000
Detta blir
en ärofull jakt...

31
00:04:34,000 --> 00:04:39,000
...om än den
för många blir...

32
00:04:39,000 --> 00:04:44,000
...den sista.
Vad säger ni?

33
00:04:44,000 --> 00:04:49,000
Detta... detta är bara på grund
av Maugli. Vi skulle ha överlämnat
honom till Scher-Chan.

34
00:04:54,000 --> 00:04:57,000
Vi tar striden!

35
00:04:58,000 --> 00:05:01,000
Vi tar striden!

36
00:05:05,000 --> 00:05:09,000
Vi tar striden.

37
00:05:14,000 --> 00:05:15,000
Vi tar...       

38
00:05:15,000 --> 00:05:18,000
Vi tar... ...friden!

39
00:05:18,000 --> 00:05:22,000
Man måste varna en vän.

40
00:05:24,000 --> 00:05:28,000
- Jag beger mig till pytonormen.
- Var skall du hän?

41
00:05:28,000 --> 00:05:31,000
Var försiktig, Maugli!

42
00:05:40,000 --> 00:05:43,000
»Vi tar striden« - ropade de.

43
00:05:45,000 --> 00:05:49,000
Och den förbannade lilla
grodan tjöt högst av alla.

44
00:05:49,000 --> 00:05:55,000
Dumskallar! De har
glömt djungelns lag.

45
00:05:55,000 --> 00:05:59,000
- »Var och en för sig själv«.
- Var och en för sig själv.

46
00:06:02,000 --> 00:06:05,000
Men vi drar norrut
och väntar ut det.

47
00:06:05,000 --> 00:06:10,000
Men vi drar norrut!
Men vi drar norrut!
Men vi drar norrrr-uuut!

48
00:06:10,000 --> 00:06:16,000
När vi kommer tillbaka,
är där ingen kvar - av den
lilla grodan bara hans ben!

49
00:06:16,000 --> 00:06:20,000
Och hans lilla ben!
Stackars Maugli!

50
00:06:38,000 --> 00:06:42,000
Dumma lilla groda!

51
00:06:43,000 --> 00:06:46,000
Du fördärvade
hela jakten för mig!

52
00:06:47,000 --> 00:06:52,000
Vad för jakt är det,
du talar om? Du har nog
blivit döv på gamla dagar.

53
00:06:52,000 --> 00:06:55,000
De röda hundarna
kommer hit.

54
00:06:55,000 --> 00:06:58,000
Vi tar striden!

55
00:06:58,000 --> 00:07:01,000
Röda hundar?

56
00:07:03,000 --> 00:07:08,000
Det blir en ärofull jakt.

57
00:07:10,000 --> 00:07:16,000
Bara det, att efter den skall
varken den lilla människan
eller Kaa finnas kvar.

58
00:07:29,000 --> 00:07:32,000
Vise Kaa!

59
00:07:32,000 --> 00:07:35,000
Har du somnat, eller vad?

60
00:07:35,000 --> 00:07:39,000
Stör mig inte, när jag tänker.

61
00:07:54,000 --> 00:07:57,000
Kaa...

62
00:08:33,000 --> 00:08:36,000
Kom med mig!

63
00:08:55,000 --> 00:08:59,000
Det är... ...vilda bin.

64
00:08:59,000 --> 00:09:02,000
Varför är vi här?

65
00:09:02,000 --> 00:09:05,000
Titta...

66
00:09:47,000 --> 00:09:53,000
På den lilla människan
skall en viss gammal...

67
00:09:53,000 --> 00:09:57,000
...tjock och döv orm vänta.

68
00:09:58,000 --> 00:10:04,000
Ja, så. Det betyder att
rycka döden i morrhåren.

69
00:10:05,000 --> 00:10:08,000
Nå, Kaa!

70
00:10:08,000 --> 00:10:12,000
Du är i sanning den
allra visaste i djungeln.

71
00:10:12,000 --> 00:10:16,000
Det är många,
som har sagt det.

72
00:10:17,000 --> 00:10:20,000
Gå!

73
00:10:20,000 --> 00:10:24,000
Bara för din skull skall
jag lämna bud till flocken.

74
00:10:24,000 --> 00:10:29,000
De skall jaga efter mig, Kaa.
Som de skall jaga efter mig!

75
00:10:29,000 --> 00:10:34,000
Håll i er! Maugli
har tillräckligt många
nålar under sin tunga...

76
00:10:34,000 --> 00:10:38,000
...för att sticka hål
i skinnet på varenda en
utav de röda hundarna.

77
00:10:38,000 --> 00:10:41,000
De skall
bestämt jaga
efter mig.

78
00:10:41,000 --> 00:10:44,000
Bestämt, Kaa!

79
00:11:04,000 --> 00:11:07,000
Hallå, ni där!
Röda hundar!

80
00:11:11,000 --> 00:11:14,000
Vem har bjudit hit er?

81
00:11:14,000 --> 00:11:17,000
Vi är djungelns herrar.

82
00:11:28,000 --> 00:11:31,000
Röde hund!

83
00:11:36,000 --> 00:11:39,000
Röda råtta!

84
00:11:39,000 --> 00:11:44,000
Packa dig iväg hemåt du,
som äter självdöda ödlor!

85
00:11:51,000 --> 00:11:56,000
Det är ännu
för tidigt, Maugli.

86
00:11:57,000 --> 00:12:01,000
Vad nu då,
djungelns herre?

87
00:12:01,000 --> 00:12:04,000
Får du inte fatt i mig?

88
00:12:04,000 --> 00:12:10,000
Säg till dina hundar, att
ni skall packa er hemåt,
äta maskar och grodor.

89
00:12:10,000 --> 00:12:14,000
Jag behöver
ingen bevakning.

90
00:12:24,000 --> 00:12:28,000
Är du nöjd
nu, röde hund?

91
00:12:28,000 --> 00:12:33,000
Jag skall själv slita
ut inälvorna ur dig!

92
00:12:35,000 --> 00:12:38,000
Nu är det dags.

93
00:12:38,000 --> 00:12:40,000
Ta din avhuggna svans!

94
00:12:45,000 --> 00:12:50,000
Var skall ni hän?
Jag är här!

95
00:17:34,000 --> 00:17:38,000
Ärofull var jakten.

96
00:17:39,000 --> 00:17:44,000
En gång i tiden räddade
jag dig, lille grodunge.

97
00:17:45,000 --> 00:17:50,000
Nu har
du räddat
hela flocken.

98
00:17:50,000 --> 00:17:53,000
Ställ mig opp.

99
00:17:55,000 --> 00:17:58,000
Fria flock!

100
00:17:58,000 --> 00:18:03,000
Jag går min väg
till dödens dal.

101
00:18:04,000 --> 00:18:08,000
Ni behöver
en ny anförare.

102
00:18:08,000 --> 00:18:12,000
Ung, stark, vis.

103
00:18:12,000 --> 00:18:17,000
Jag talar om Maugli.

104
00:18:18,000 --> 00:18:23,000
Men nu skall
jag sjunga...

105
00:18:23,000 --> 00:18:27,000
...den sista sången.

106
00:18:59,000 --> 00:19:05,000
Detta var den fjärde av
berättelserna om Maugli.

107
00:19:05,000 --> 00:19:06,000
[Маугли 4/5 (1970) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 4/5 (1970)]

108
00:19:06,000 --> 00:19:07,000
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 11.1.2018]

109
00:19:07,000 --> 00:19:08,000
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

110
00:19:08,000 --> 00:19:09,000

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Mowgli — femte filmen: »Återkomst till människorna«

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Маугли 5/5 (1971) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 5/5 (1971)]
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 11.1.2018]
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

2
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
R. KIPLING:
MAUGLI

3
00:00:06,000 --> 00:00:10,000
kapitel 5
ÅTERKOMST TILL
MÄNNISKORNA

4
00:00:11,000 --> 00:00:14,000
scenario: L. BJELOKUROV
regissör: R. DAVYDOV

5
00:00:14,000 --> 00:00:17,000
scenografi: A. VINOKUROV, P. REPKIN
fotograf: Je. PETROVA

6
00:00:17,000 --> 00:00:20,000
kompositör: S. GUBAJDULINA
ljudtekniker: G. MARTYNJUK

7
00:00:20,000 --> 00:00:23,000
konstnärer:
V. ZARUBIN, V. LICHATJOV,
O. KOMAROV, V. BOBROV

8
00:00:23,000 --> 00:00:26,000
konstnärer:
 F. JELDINOV, O. SAFRONOV,
S. DEZJKIN, P. KOROBAJEV,

9
00:00:26,000 --> 00:00:29,000
röster:
Maugli - L. SJABARIN
Scher-Chan - A. PAPANOV

10
00:00:29,000 --> 00:00:32,000
Kaa - A. NAZAROV
Bagira - L. KASATKINA
Tabaki - S. MARTINSON

11
00:01:11,000 --> 00:01:15,000
Bagira! Varför får
jag lust till att yla...

12
00:01:15,000 --> 00:01:18,000
...liksom när jag
har missat vid jakten?

13
00:01:18,000 --> 00:01:22,000
Och rätt som det är, så är
du färdig till att skratta och
hoppa som bandarlogerna?

14
00:01:22,000 --> 00:01:25,000
Sant. Hör du...

15
00:01:25,000 --> 00:01:28,000
...lyssna ett tag!

16
00:01:28,000 --> 00:01:31,000
Vad är det?

17
00:01:37,000 --> 00:01:40,000
Det är hjärtat.

18
00:01:40,000 --> 00:01:43,000
Människohjärtat.

19
00:01:43,000 --> 00:01:48,000
Bara det kan både
sörja och glädjas så.

20
00:01:53,000 --> 00:01:57,000
Här sitter du bara.
Men melonerna har
fullkomligt torkat ut.

21
00:01:57,000 --> 00:02:01,000
- Vad rör det mig?
- Rör och rör!

22
00:02:01,000 --> 00:02:04,000
Försök du hoppa i vattnet.

23
00:02:04,000 --> 00:02:10,000
Nej då - det dumma vattnet
har försvunnit, och jag vill
inte knäcka skallen.

24
00:02:10,000 --> 00:02:13,000
Skada!

25
00:02:13,000 --> 00:02:19,000
Ett hål i huvudet
skulle kunna släppa
in litet förstånd.

26
00:02:28,000 --> 00:02:33,000
Sahi kom med
dåliga nyheter.

27
00:02:47,000 --> 00:02:51,000
Detta träd ljuger aldrig.

28
00:02:52,000 --> 00:02:58,000
I djungeln råder...

29
00:03:00,000 --> 00:03:06,000
...svår torka.

30
00:03:55,000 --> 00:04:00,000
Solen har dödat djungeln...

31
00:04:00,000 --> 00:04:06,000
...i tre dagars flykt.

32
00:04:12,000 --> 00:04:18,000
Vattenfrid! Vattenfrid!

33
00:04:19,000 --> 00:04:25,000
Hathi har utlyst vattenfrid.

34
00:04:25,000 --> 00:04:31,000
Gå till dricksvattnet
utan fruktan under den
stora torkans tid.

35
00:04:31,000 --> 00:04:37,000
Var inte rädda!
Jakt straffas med döden
under Vattenfriden.

36
00:05:02,000 --> 00:05:07,000
Ack, om denna lag om
vattenfrid inte hade varit...

37
00:05:07,000 --> 00:05:10,000
Lugn, lugn...

38
00:05:11,000 --> 00:05:14,000
Lagen gäller alla.

39
00:05:16,000 --> 00:05:21,000
Om man bara kunde
lära sig tugga grenar.

40
00:05:21,000 --> 00:05:26,000
Det skulle vi också
gärna vilja, att ni gjorde.
Mycket, mycket gärna!

41
00:05:26,000 --> 00:05:29,000
Bra sagt!

42
00:05:29,000 --> 00:05:35,000
När vattenfriden
slutar, skall det räknas
dig till godo!

43
00:05:59,000 --> 00:06:02,000
Detta är blod!

44
00:06:02,000 --> 00:06:05,000
- Det är blod!
- Det är blod!

45
00:06:05,000 --> 00:06:08,000
Halte mördare!

46
00:06:08,000 --> 00:06:12,000
Hörde du inte, vad
Hathi trumpetade ut?

47
00:06:12,000 --> 00:06:16,000
Du har
brutit emot
djungelns lag.

48
00:06:20,000 --> 00:06:26,000
Lugn!
Iakttag lagen
om vattenfrid!

49
00:06:26,000 --> 00:06:30,000
Jag är alltför mätt idag.

50
00:06:30,000 --> 00:06:34,000
Vi är alltför mätta idag.

51
00:07:12,000 --> 00:07:15,000
Tala, Gråbror!

52
00:07:15,000 --> 00:07:19,000
Han har gömt sig
i en hel månad.

53
00:07:19,000 --> 00:07:22,000
Han har stulit en buffel
ifrån människorna. För att
sopa igen spåren...

54
00:07:22,000 --> 00:07:25,000
Ta det kortare.

55
00:07:25,000 --> 00:07:29,000
Han är i kalla ravinen.

56
00:07:29,000 --> 00:07:32,000
Allt är färdigt.

57
00:07:32,000 --> 00:07:35,000
Ja, det är dags.

58
00:07:52,000 --> 00:07:56,000
Driv på bufflarna
till nedre utgången.

59
00:07:57,000 --> 00:08:00,000
Men vi beger oss
opp till den övre.

60
00:08:10,000 --> 00:08:15,000
Vi är av ett och
samma blod...

61
00:08:15,000 --> 00:08:18,000
...du och jag!

62
00:08:42,000 --> 00:08:45,000
Det är bufflar.

63
00:08:45,000 --> 00:08:49,000
De kommer själva
till oss - rätt i käften.

64
00:08:51,000 --> 00:08:57,000
Dumskalle! Vem kan hålla
stånd emot en hel hjord?

65
00:09:04,000 --> 00:09:07,000
Vem där?

66
00:10:24,000 --> 00:10:30,000
Jaha, grodunge. Nu är
det rätta tiden att minnas
den röda blomman.

67
00:11:05,000 --> 00:11:11,000
Jag har alltid
sagt honom:

68
00:11:11,000 --> 00:11:15,000
Om du kastar
av dig skinnet...

69
00:11:15,000 --> 00:11:21,000
...kan du inte
krypa in i det igen.

70
00:11:25,000 --> 00:11:31,000
Jag har också sagt:
denne grodunge skall
stå fast vid sin plikt.

71
00:11:31,000 --> 00:11:35,000
Lärare! Jag känner
inte igen djungeln.

72
00:11:35,000 --> 00:11:39,000
Ett år har
gått och vänt.

73
00:11:42,000 --> 00:11:48,000
Så är det alltid.

74
00:11:49,000 --> 00:11:55,000
Se om våren...

75
00:11:56,000 --> 00:12:02,000
...hur härlig världen är.

76
00:12:07,000 --> 00:12:13,000
Vid den tiden
beklagar jag...

77
00:12:15,000 --> 00:12:21,000
...att jag inte
föddes som fjäril...

78
00:12:21,000 --> 00:12:27,000
...eller blomma.

79
00:12:27,000 --> 00:12:30,000
Store Kaa!

80
00:12:30,000 --> 00:12:36,000
Jag, som trodde, att det
händer bara med mig.

81
00:12:36,000 --> 00:12:40,000
Hör på, hur hjärtat slår.

82
00:12:50,000 --> 00:12:53,000
Det...

83
00:12:57,000 --> 00:13:00,000
...är våren.

84
00:13:05,000 --> 00:13:08,000
Jag vet inte,
vad detta är.

85
00:13:08,000 --> 00:13:12,000
Men jag
kan inte mer.
Jag kan inte!

86
00:13:15,000 --> 00:13:18,000
Det betyder...

87
00:13:18,000 --> 00:13:24,000
...att han har
blivit vuxen.

88
00:13:24,000 --> 00:13:28,000
Ja, det var
min bäste elev.

89
00:13:53,000 --> 00:13:57,000
Vad är det för
dumma skämt?!

90
00:16:19,000 --> 00:16:22,000
Jag vet inte, vad
det är med mig.

91
00:16:22,000 --> 00:16:27,000
Ingen fara.
Det är bara tårar.

92
00:16:29,000 --> 00:16:35,000
Ja, det är inte lätt...

93
00:16:35,000 --> 00:16:41,000
...att ömsa skinn.

94
00:16:43,000 --> 00:16:49,000
Jag vill inte.
Jag vill inte, men
någonting liksom drar.

95
00:16:49,000 --> 00:16:55,000
Fastän jag nu
inte kan se träden,
när jag inte är nära...

96
00:16:56,000 --> 00:17:02,000
...kan jag i
gengäld se längre.

97
00:17:02,000 --> 00:17:05,000
Och jag säger dig:

98
00:17:06,000 --> 00:17:09,000
Du har rätt.

99
00:17:09,000 --> 00:17:12,000
Tiden är kommen.

100
00:17:12,000 --> 00:17:15,000
Gå din egen väg.

101
00:17:15,000 --> 00:17:20,000
Bo där, som
ditt blod bor...

102
00:17:21,000 --> 00:17:24,000
...din egen flock.

103
00:17:25,000 --> 00:17:31,000
Jag har lärt dig lagen.

104
00:17:32,000 --> 00:17:37,000
Vi är ett och
samma blod.

105
00:17:38,000 --> 00:17:44,000
Vi är ett och
samma blod,
du och jag.

106
00:17:44,000 --> 00:17:47,000
Fria flock!

107
00:17:48,000 --> 00:17:51,000
Jag har hållit mitt ord.

108
00:17:52,000 --> 00:17:55,000
Tydligen är
tiden kommen...

109
00:17:55,000 --> 00:18:00,000
...och jag skall gå
härifrån till människorna.

110
00:18:00,000 --> 00:18:04,000
Ni behöver en
ny anförare.

111
00:18:12,000 --> 00:18:17,000
Ja, ni behöver
en ny anförare.

112
00:18:18,000 --> 00:18:21,000
Jag går härifrån. I fall...

113
00:18:21,000 --> 00:18:25,000
Om det är
nödvändigt, Maugli...

114
00:18:28,000 --> 00:18:31,000
Skarpt öga.

115
00:18:32,000 --> 00:18:35,000
Skarp huggtand.

116
00:18:35,000 --> 00:18:38,000
Skarp klo.

117
00:18:38,000 --> 00:18:41,000
Skarpa ord.

118
00:18:41,000 --> 00:18:47,000
Visa ord.

119
00:18:47,000 --> 00:18:53,000
Du vet, att djungeln
är din, Maugli.

120
00:19:05,000 --> 00:19:11,000
Detta var den femte och
sista berättelsen om Maugli.

121
00:19:11,000 --> 00:19:12,000
[Маугли 5/5 (1971) шведские субтитры svensk undertext år 2016 Mowgli 5/5 (1971)]

122
00:19:12,000 --> 00:19:13,000
[svensk undertext 1.7.2016 av Erik Jonsson texten är översedd och rättad 11.1.2018]

123
00:19:13,000 --> 00:19:14,000
[text inom klammer är översättarens kommentarer]

124
00:19:14,000 --> 00:19:15,000

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Litteraturförteckning