Men Majdanek, Auschwitz, Treblinka var bara fungerande modeller och kaderskolor för de framtida enorma utrotningsläger, Himmler tänkte anlägga bortom Ural. Där drömde de om att på kort tid utrota 60 miljoner enbart av ryssar — andra folk oräknade. Det fanns redan planer och förslag utarbetade för tillfartsvägarna, beställningar av utrustning var redan fördelade. Tredje rikets firmor förberedde sig för det stora arbetet.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
web space | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

»Vanlig fascism« / »Våldets triumf« («Обыкновенный фашизм», 1965)

Bild ur filmen «Vanlig fascism 1»

»Vanlig fascism« («Обыкновенный фашизм 1» «Обыкновенный фашизм 2») av Michail Romm är en sovjetisk dokumentärfilm ifrån år 1965. Vid svensk biografpremiär år 1967 kallades den för »Våldets triumf«. Svensk text finns i filerna obyknovennyj.fashizm.1-sv.srt och obyknovennyj.fashizm.2-sv.srt.

Bild ur filmen «Vanlig fascism 2»

Se filmen med svensk text:

Bild ur filmen «Vanlig fascism 2»

Svensk text till »Vanlig fascism«.

Texten längre ner visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filerna obyknovennyj.fashizm.1-sv.srt och obyknovennyj.fashizm.2-sv.srt i stället eller ZIP-arkivet obyknovennyj_fashizm-vanlig_fascism-sv.zip. De kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Denna undertext finns även på www.opensubtitles.org, men texterna på denna sida kan vara färskare (rättade senare).

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
Обыкновенный фашизм ч. 1 (1965) Den vanliga fascismen del 1

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
svensk text av Erik Jonsson 24.12.2016 ; texten översedd och rättad den 26:e oktober år 2017

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[Text inom klammer är
översättarens anmärkningar.]

4
00:00:03,000 --> 00:00:08,000
MOSFILM 1965

5
00:00:10,000 --> 00:00:14,000
TREDJE SKAPARLAGET

6
00:00:15,000 --> 00:00:20,000
DEN VANLIGA FASCISMEN

7
00:00:20,000 --> 00:00:26,000
Häri är använda filmer
ifrån det fascistiska Tysklands
propagandaministeriums arkiv...

8
00:00:26,000 --> 00:00:31,000
...och Hitlers
personliga fotoarkiv...

9
00:00:31,000 --> 00:00:36,000
...samt många hos SS-män
funna amatörfotografier.

10
00:00:36,000 --> 00:00:41,000
Dokumentmaterial tillhandahållna
av Statssäkerhetskommittén [KGB]
SSRU:s statliga filmfond m.fl.

11
00:00:41,000 --> 00:00:45,000
Vanlig fascism.

12
00:00:47,000 --> 00:00:52,000
Det, vi visar i vår film, kan
förstås inte återge...

13
00:00:52,000 --> 00:00:56,000
...alla sidor av en sådan
företeelse, som fascismen.

14
00:00:56,000 --> 00:01:00,000
Det är inte möjligt inom
ramarna för en enda film.

15
00:01:00,000 --> 00:01:06,000
Det är också omöjligt därför, att
mångt - och mycket viktigt - inte
har lämnat några spår på film.

16
00:01:06,000 --> 00:01:09,000
Det blev inte
upptaget på film.

17
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
Ur den väldiga mängden
stoff har vi utvalt det, som
föreföll oss mest slående.

18
00:01:16,000 --> 00:01:22,000
Det, som ger oss
något att fundera
på tillsammans.

19
00:01:24,000 --> 00:01:28,000
första kapitlet

20
00:01:29,000 --> 00:01:32,000
En glad katt.

21
00:01:33,000 --> 00:01:36,000
En hungrig katt.

22
00:01:37,000 --> 00:01:40,000
En listig katt.

23
00:01:45,000 --> 00:01:48,000
En björn.

24
00:01:49,000 --> 00:01:52,000
Ett sorgset lejon i
zoologiska trädgården.

25
00:01:52,000 --> 00:01:58,000
Knappt har hon lärt sig jollra
och gå, så känner människan
ett skaparbehov.

26
00:01:59,000 --> 00:02:02,000
Och så olika uttryck, det tar.

27
00:02:02,000 --> 00:02:08,000
De iakttar världen
och försöker uttrycka
den så gott, de kan.

28
00:02:09,000 --> 00:02:12,000
Ett bygge.

29
00:02:13,000 --> 00:02:16,000
Första snön.

30
00:02:19,000 --> 00:02:22,000
Stadion.

31
00:02:23,000 --> 00:02:26,000
1900-talet.

32
00:02:26,000 --> 00:02:30,000
21:a århundradet.

33
00:02:31,000 --> 00:02:34,000
Dessa människor vet
inte, att vi filmar dem...

34
00:02:34,000 --> 00:02:38,000
...och vi vill liksom be
dem om ursäkt för det.

35
00:02:38,000 --> 00:02:43,000
Vi har kommit till en av Moskvas
högre utbildningsanstalter på
dagen för inträdesproven...

36
00:02:43,000 --> 00:02:46,000
...ställt opp kameran utanför...

37
00:02:46,000 --> 00:02:49,000
...och har försökt
omärkligt iaktta...

38
00:02:49,000 --> 00:02:52,000
...hur folk väntar
på resultaten...

39
00:02:52,000 --> 00:02:55,000
...hur olika
karaktärerna
visar sig...

40
00:02:55,000 --> 00:02:59,000
...hur olika de väntar.

41
00:03:02,000 --> 00:03:08,000
Det är ju känt, att till
examen måste man ta
på sig sina äldsta skor...

42
00:03:09,000 --> 00:03:15,000
...och i intet fall klippa sig;
det är rent av farligt.

43
00:03:18,000 --> 00:03:21,000
Och se här resultatet!

44
00:03:21,000 --> 00:03:24,000
PedFak

45
00:03:47,000 --> 00:03:53,000
Slående olika
är människorna.

46
00:04:06,000 --> 00:04:09,000
Och på dessa
väntar man redan.

47
00:04:09,000 --> 00:04:12,000
Jag tror, man
väntar på dem.

48
00:04:12,000 --> 00:04:18,000
Men man väntar
också olikt på dem.

49
00:04:36,000 --> 00:04:42,000
Det är nog så, att
kärleken gör folk på något
sätt lika varandra.

50
00:04:52,000 --> 00:04:55,000
Detta är Moskva.

51
00:04:56,000 --> 00:04:59,000
Och detta är
redan Warszawa.

52
00:04:59,000 --> 00:05:02,000
Där nere är
mycket folk...

53
00:05:02,000 --> 00:05:05,000
...men varenda en
av dem ser världen
på sitt eget sätt...

54
00:05:05,000 --> 00:05:09,000
...var och en av
dem är människa.

55
00:05:09,000 --> 00:05:14,000
För var mor är hennes
barn världens bästa.

56
00:05:15,000 --> 00:05:21,000
För vart barn är dess mor den
allra bästa i världen, den allra
vackraste - enastående.

57
00:05:22,000 --> 00:05:28,000
»Min mor är den allra
vackraste« heter denna
serie barnteckningar.

58
00:05:37,000 --> 00:05:40,000
Min mor är balettdansös.

59
00:05:40,000 --> 00:05:43,000
Och min mor är sångerska.

60
00:05:44,000 --> 00:05:50,000
För denne berlinske
pilt är hans mor den
allra vackraste...

61
00:05:53,000 --> 00:05:59,000
...liksom motsvarande för
denne pys i Moskva.

62
00:06:40,000 --> 00:06:44,000
»Deutschland über alles«
står där på denne stolpe...

63
00:06:44,000 --> 00:06:47,000
...»Tyskland högre än allt.«

64
00:06:47,000 --> 00:06:50,000
»Tyskland över allt.«

65
00:06:55,000 --> 00:06:59,000
Nu har där i Europa
uppstått nya muséer...

66
00:06:59,000 --> 00:07:03,000
...muséer på platserna för
f.d. koncentrationsläger.

67
00:07:04,000 --> 00:07:10,000
Träbarackerna är sedan länge
nerbrända; där sticker bara
opp skorstenar ur gräset.

68
00:07:10,000 --> 00:07:15,000
Men tegelstensbarackerna
har förblivit hela...

69
00:07:15,000 --> 00:07:20,000
...om än övervuxna med
stäppgräs och ängsblommor.

70
00:07:21,000 --> 00:07:24,000
Se, denna barack
kan man gå in i.

71
00:07:25,000 --> 00:07:30,000
För länge sedan har all
lukt av människokroppar
blivit utluftad härifrån.

72
00:07:30,000 --> 00:07:33,000
Här har dött tusenden...

73
00:07:34,000 --> 00:07:40,000
...men till muséibesökare återstår
nu deras skrift på väggarna, sådan
man har lämnat den kvar överallt.

74
00:07:42,000 --> 00:07:48,000
För länge sedan
har dessa nymålade
ugnar svalnat...

75
00:07:48,000 --> 00:07:51,000
...och inte längre är
krematoriechefens
badkar i bruk.

76
00:07:51,000 --> 00:07:56,000
Han lät installera det just
här - vid sidan om ugnarna.

77
00:07:56,000 --> 00:08:02,000
Bak glas med särskilda
anordningar ligger där
tonvis med kvinnohår.

78
00:08:03,000 --> 00:08:09,000
Det har upphört med
att likna hår. Det ligger
på hög liksom tågvirke.

79
00:08:11,000 --> 00:08:16,000
Bak glas ligger också
dessa tusentals proteser.

80
00:08:27,000 --> 00:08:33,000
I en väldig bunker
ligger nattpottor för barn.

81
00:08:33,000 --> 00:08:39,000
Mödrar, som kom
hit med barn, trodde,
de skulle leva.

82
00:08:46,000 --> 00:08:52,000
Denne prydlige backe
består av aska och ben
ifrån miljoner människor.

83
00:09:01,000 --> 00:09:07,000
Men detta är förstås också
folk. Rättare sagt så tror de,
att de är människor.

84
00:09:07,000 --> 00:09:12,000
Men detta är redan en
hop. Massa, såsom Hitler
älskade att säga.

85
00:09:12,000 --> 00:09:15,000
Hopen.

86
00:09:15,000 --> 00:09:18,000
Här är den enskilda
människan värd - ingenting.

87
00:09:18,000 --> 00:09:24,000
Här är värde
bara  i tiotusentals,
hundratusentals, miljoner.

88
00:09:36,000 --> 00:09:40,000
Till Führern är 1
enda fåtölj framställd.

89
00:09:40,000 --> 00:09:43,000
En enda. Till honom.

90
00:09:47,000 --> 00:09:50,000
Nu skall han sätta sig.

91
00:09:53,000 --> 00:09:56,000
Han har satt sig.

92
00:09:56,000 --> 00:10:02,000
andra kapitlet
»Mein Kampf« eller hur
man bearbetar kalvhudar.

93
00:10:05,000 --> 00:10:09,000
Ungefär vid denna tid i
en urgammal tysk stad...

94
00:10:09,000 --> 00:10:15,000
...förfärdigades ett särskilt,
unikt exemplar av Adolf Hitlers
bok »Mein Kampf«...

95
00:10:15,000 --> 00:10:18,000
...denna den tyska
fascismens bibel.

96
00:10:18,000 --> 00:10:22,000
Till denna bok utvalde man
kalvar av bästa tyska stam...

97
00:10:22,000 --> 00:10:25,000
...flådde hudarna av dem...

98
00:10:25,000 --> 00:10:28,000
...och bearbetade dessa
hudar på uråldriga stativ.

99
00:10:28,000 --> 00:10:32,000
Se här framför er ett
stativ ifrån 1700-talet.

100
00:10:32,000 --> 00:10:36,000
Yrkesmän med 10
generationer tillbaka
kontrollerad härstamning...

101
00:10:36,000 --> 00:10:40,000
...framställde av
dessa hudar ett särskilt
beständigt pergament.

102
00:10:41,000 --> 00:10:47,000
Ett lag skriftkonstnärer
med en speciell tusch,
särskilda stålpennor...

103
00:10:47,000 --> 00:10:52,000
...och ett typsnitt,
som var bedömt i
ett tiotal kanslier...

104
00:10:52,000 --> 00:10:56,000
...skrev för hand
av denna bok.

105
00:10:56,000 --> 00:11:01,000
Detta filmavsnitt är hämtat
ur en kulturfilm, som heter
»Tyskarnas bok«.

106
00:11:01,000 --> 00:11:04,000
Kan ni höra uppläsaren?

107
00:11:04,000 --> 00:11:09,000
Det är en mycket lång kulturfilm,
så att vi därför här har infogat
endast ett kort avsnitt.

108
00:11:09,000 --> 00:11:15,000
Vad bokens innehåll beträffar,
så är det nog skada, att alla inte
läste den tillräckligt uppmärksamt.

109
00:11:15,000 --> 00:11:20,000
Om alla tyskar ordentligt
hade begrundat bokens innehåll...

110
00:11:20,000 --> 00:11:25,000
...hade nog Tysklands öde
kunnat bli annorlunda.

111
00:11:26,000 --> 00:11:32,000
Ett lag gruvarbetare åkte
ner i ett uråldrigt tyskt schakt...

112
00:11:32,000 --> 00:11:36,000
...och bröt här med
sina händer malm...

113
00:11:36,000 --> 00:11:40,000
...vilken omsmältes
i särskilda ugnar.

114
00:11:40,000 --> 00:11:43,000
Av den förfärdigades
bokbandets plåtar.

115
00:11:43,000 --> 00:11:49,000
Detta var blad
av rostfritt och
eldfast stål.

116
00:11:49,000 --> 00:11:52,000
Se här, hur man
smider dem.

117
00:11:56,000 --> 00:11:59,000
Nu skall man fästa dem...

118
00:11:59,000 --> 00:12:02,000
...och boken blir färdig.

119
00:12:03,000 --> 00:12:09,000
Den skall bevaras i 1000 år utan
att bli fördärvad, utan att mörkna
eller mattas, utan att rosta...

120
00:12:09,000 --> 00:12:15,000
...ty precis 1000 år
skall Adolf Hitlers rike
vara - det Tredje Riket.

121
00:12:15,000 --> 00:12:20,000
Nu stänger man in boken
i en speciell sarkofag.

122
00:12:20,000 --> 00:12:23,000
Så där.

123
00:12:23,000 --> 00:12:27,000
Och sedan begraver man
den i ett särskilt mausoleum.

124
00:12:27,000 --> 00:12:31,000
tredje kapitlet
Några ord om författaren.

125
00:12:31,000 --> 00:12:35,000
Adolf Hitler var känd av
polisen sedan år 1912 redan.

126
00:12:35,000 --> 00:12:38,000
Här är hans poliskort.

127
00:12:38,000 --> 00:12:42,000
Han var son till en lägre
tjänsteman och själv
misslyckad konstnär.

128
00:12:42,000 --> 00:12:45,000
I det första
världskriget blev
han korpral.

129
00:12:45,000 --> 00:12:51,000
Men efter kriget blev
han betald  angivare för
Riksvärnet (Reichswehr).

130
00:12:51,000 --> 00:12:55,000
Denne ölstugornas ständige
gäst skickades såsom spion...

131
00:12:55,000 --> 00:13:01,000
...till det kort efter kriget bildade
»Nationalsocialistiska Tyska
Arbetarepartiet« [NSDAP].

132
00:13:01,000 --> 00:13:06,000
I vad mån detta
parti var socialistiskt
och arbetarparti...

133
00:13:06,000 --> 00:13:10,000
...kan ni bedöma
själva av dessa gamla
journalfilmsbilder...

134
00:13:10,000 --> 00:13:16,000
...på dessa defilerande
herrar och på dem, som
tar in denna parad.

135
00:13:16,000 --> 00:13:19,000
Men Hitler
tyckte om partiet.

136
00:13:19,000 --> 00:13:25,000
Han skrev in sig i det som
nummer 7 och beslöt att till
vart pris bli nummer 1.

137
00:13:28,000 --> 00:13:34,000
Som kälkborgerlig
småborgare förstod han
utmärkt kälkborgarens själ.

138
00:13:34,000 --> 00:13:40,000
Han var en skicklig
demagog, blev snabbt
partiets huvudtalare...

139
00:13:40,000 --> 00:13:46,000
...och sedan även detta
nazistiska partis Führer.

140
00:13:48,000 --> 00:13:54,000
Ungefär vid denna tid
hade på tyska städers
gator börjat dyka opp...

141
00:13:54,000 --> 00:13:58,000
...dessa ynglingar i uniform
med dessa hakkorsmärken...

142
00:13:58,000 --> 00:14:02,000
...det är stormavdelningarna
[SA], som kommer här -
partiets huvudstöd.

143
00:14:02,000 --> 00:14:06,000
Stormavdelningsmännen
värvades ur småhandlares led...

144
00:14:06,000 --> 00:14:10,000
...som t.ex. denne slaktare,
och där kommer en bagare ut...

145
00:14:10,000 --> 00:14:14,000
...av tjänstemän och av
deklasserade element.

146
00:14:14,000 --> 00:14:17,000
Man ratade inte
rent kriminella.

147
00:14:17,000 --> 00:14:21,000
Hitler sade en gång: »Jag behöver
folk med kraftiga knytnävar«...

148
00:14:21,000 --> 00:14:27,000
...»som inte hejdas av några
principer ifrån att döda någon.«

149
00:14:26,000 --> 00:14:29,000
Här är dessa mannar
med kraftiga knytnävar.

150
00:14:29,000 --> 00:14:34,000
»Och om de någon gång
snor en klocka«, tillade Hitler,
»jaha, ingen skada skedd.«

151
00:14:34,000 --> 00:14:39,000
Kälkborgarna tittade med
intresse på detta nya parti,
på dessa nya uniformer.

152
00:14:39,000 --> 00:14:45,000
Dessa orkestrar,
munderingar och märken
gjorde intryck på dem.

153
00:14:45,000 --> 00:14:49,000
Hitler kunde i början ännu
inte föra sig som en Führer.

154
00:14:49,000 --> 00:14:52,000
Det får ni se nu.

155
00:14:53,000 --> 00:14:56,000
Men han övade.
Han övade ihärdigt.

156
00:14:56,000 --> 00:15:00,000
Här övar han sig framför
spegeln i att hålla tal.

157
00:15:00,000 --> 00:15:05,000
Detta är bilder ur hans
personlige fotografs album.

158
00:15:06,000 --> 00:15:12,000
Nu skall ni få se, hur
han tillämpade dessa
färdigheter i praktiken.

159
00:15:13,000 --> 00:15:17,000
Han uppträdde ofta och
lovade väldigt mycket.

160
00:15:17,000 --> 00:15:23,000
Han lovade välstånd för alla. Han
lovade skaffa tillbaka de genom
Versailles förlorade områdena.

161
00:15:24,000 --> 00:15:30,000
Hyresgästerna lovade han att
sänka hyrorna. Hyresvärdarna
lovade han att höja hyrorna.

162
00:15:30,000 --> 00:15:35,000
Varuhusägarna lovade han att
tillintetgöra konkurrenterna...

163
00:15:35,000 --> 00:15:39,000
...små affärsinnehavare lovade
han att tillintetgöra varuhusen.

164
00:15:39,000 --> 00:15:43,000
Kort och gott:
han snålade inte
med löften.

165
00:15:44,000 --> 00:15:47,000
»Sieg Heil!«

166
00:15:50,000 --> 00:15:54,000
Stormavdelningarnas
samlingar och parader
gjordes allt mäktigare.

167
00:15:54,000 --> 00:15:57,000
De kostade inte
så litet pengar.

168
00:15:57,000 --> 00:16:02,000
Men partiet finansierades
mycket frikostigt ur några
hemliga källor.

169
00:16:02,000 --> 00:16:08,000
Vid ett av mötena t.ex. redan
under dessa år förtärdes omkring
1 miljon eller 1.200.000 korvar.

170
00:16:08,000 --> 00:16:13,000
Och år 1934 uppgick
antalet redan till...

171
00:16:13,000 --> 00:16:18,000
...2.500.000 korvar
på ett möte.

172
00:16:18,000 --> 00:16:22,000
Sambandet med
Riksvärnet (Reichswehr)
syns på varenda bild.

173
00:16:22,000 --> 00:16:27,000
Riter och uniformer
tillmättes väldig betydelse.

174
00:16:27,000 --> 00:16:31,000
Detta är faninvigningsriten.
Se Hitlers ansikte!

175
00:16:33,000 --> 00:16:36,000
Så fort, han har vuxit
opp, så att säga!

176
00:16:42,000 --> 00:16:46,000
Paraderna i städerna
började anta helt enkelt
hotfulla omfång...

177
00:16:46,000 --> 00:16:49,000
...och liknade redan
statliga föranstaltningar.....

178
00:16:49,000 --> 00:16:52,000
...fastän nazipartiet ännu
inte hade kommit till makten.

179
00:16:52,000 --> 00:16:58,000
För att komma till
makten behövde nazisterna
Hindenburg. Här är han.

180
00:17:02,000 --> 00:17:08,000
Som gammal kejserlig
general, Wilhelm den andres
närmaste medkämpe...

181
00:17:08,000 --> 00:17:13,000
...blev Hindenburg genom
en ödets nyck republiken
Tysklands president.

182
00:17:13,000 --> 00:17:18,000
Högaktning för den
kejserliga uniformen samt
revanschlust gjorde sitt.

183
00:17:18,000 --> 00:17:22,000
Han visste knappast
över huvud taget vad
»republik« är för något.

184
00:17:22,000 --> 00:17:26,000
Men... Han har visst...
...ja, han har förirrat sig...
Han kommer snart ut.

185
00:17:29,000 --> 00:17:32,000
Allt i ordning! Han kom ut.

186
00:17:32,000 --> 00:17:37,000
Han förstod alltså knappast,
vad en republik är; men icke desto
mindre blev han dess president.

187
00:17:37,000 --> 00:17:43,000
Som gammal aristokrat
föraktade han Hitler och
kallade denne för »korpralen«.

188
00:17:43,000 --> 00:17:49,000
Men år 1933 fick han ett brev
ifrån de största kapitalisterna,
ifrån monopolherrarna.

189
00:17:49,000 --> 00:17:54,000
Brevet var grovt
uttryckt underskrivet
med 2.000.000.000 mark...

190
00:17:54,000 --> 00:18:00,000
...och dessa 2 miljarder mark
krävde, att Hindenburg skulle
utnämna Hitler till rikskansler.

191
00:18:00,000 --> 00:18:04,000
Storkapitalet
behövde en diktator.

192
00:18:04,000 --> 00:18:07,000
Hindenburg hade inte
lust att utnämna Hitler.

193
00:18:07,000 --> 00:18:10,000
Men två miljarder mark...

194
00:18:10,000 --> 00:18:15,000
Ni skall nu få se, hur han skiljes
ifrån 20 pfennig och förstå, vad 2
miljarder mark betyder för honom.

195
00:18:15,000 --> 00:18:18,000
Strax...
Den är utlagd!

196
00:18:20,000 --> 00:18:23,000
Han stänger
omsorgsfullt börsen.

197
00:18:23,000 --> 00:18:28,000
Hur det än var med det,
så utnämnde han Hitler
till rikskansler.

198
00:18:28,000 --> 00:18:31,000
Man mötte honom
med fascisthälsning.

199
00:18:33,000 --> 00:18:39,000
Senare sade Hitler:
»Vi avverkade den gamle
herrn på 3 veckor.«

200
00:18:39,000 --> 00:18:44,000
Han tackade Hindenburg
mer än vördnadsfullt
för denna tjänst.

201
00:18:45,000 --> 00:18:48,000
Och se här Hitler
med sin regering.

202
00:18:48,000 --> 00:18:53,000
I början förhåller han sig
kollegialt och vill inte ens sätta
sig först utan erbjuder andra.

203
00:18:53,000 --> 00:18:57,000
Regeringens medlemmar
var Göring, von Papen...

204
00:18:57,000 --> 00:19:01,000
...Blomberg, Frick,
Hugenberg...

205
00:19:01,000 --> 00:19:05,000
...Hitlers partikamrater
och storkapitalister.

206
00:19:05,000 --> 00:19:08,000
Hitler sitter.

207
00:19:09,000 --> 00:19:14,000
Från detta ögonblick
ändrades Tysklands
öde tvärt.

208
00:20:08,000 --> 00:20:13,000
fjärde kapitlet
Men vid den tiden...

209
00:20:13,000 --> 00:20:18,000
Låt oss titta på, vad som
intresserade kinematografister
i Väst under dessa år.

210
00:20:18,000 --> 00:20:21,000
De år, då Hitler
kom till makten.

211
00:20:21,000 --> 00:20:24,000
Detta är bilder
ur journalfilmen
»Världskrönikan«.

212
00:20:24,000 --> 00:20:28,000
Se här framför er
engelske kungen.

213
00:20:28,000 --> 00:20:32,000
Han var för övrigt kusin
till Nikolaj II [Rysslands
siste kejsare]...

214
00:20:32,000 --> 00:20:35,000
...men han var
dock ännu i livet.

215
00:20:38,000 --> 00:20:42,000
Detta är f.d. konungen
av Spanien. Honom
filmade man också.

216
00:20:42,000 --> 00:20:46,000
Ett utsökt
intellektuellt
ansikte.

217
00:20:49,000 --> 00:20:53,000
Norges konung
uppenbarligen vid
sjösättandet av ett fartyg.

218
00:20:55,000 --> 00:21:00,000
Nederländernas
drottning går iland
ifrån sin egen jakt.

219
00:21:03,000 --> 00:21:06,000
Svenske kungen
spelar tennis.

220
00:21:06,000 --> 00:21:11,000
Han spelar inte alls
illa oaktat åldern.

221
00:21:15,000 --> 00:21:19,000
F.d. kejsaren av
Tyskland, Wilhelm II...

222
00:21:19,000 --> 00:21:23,000
...matar änder.

223
00:21:26,000 --> 00:21:29,000
Frankrike. Briand.

224
00:21:31,000 --> 00:21:36,000
Det första världskrigets hjälte,
Clemenceau, Tigern kallad.

225
00:21:36,000 --> 00:21:40,000
Franske presidenten Lebrun
omgiven av sin familj.

226
00:21:40,000 --> 00:21:44,000
Betydande politiker
i Väst antog då...

227
00:21:44,000 --> 00:21:48,000
...att Hitler - väl kommen
till makten - skulle hålla
sig till en måttfull politik.

228
00:21:48,000 --> 00:21:51,000
Titta på den farbrorn!

229
00:21:52,000 --> 00:21:57,000
Ingen av Europas makthavare
kunde föreställa sig, vilken
roll i deras öden...

230
00:21:57,000 --> 00:22:01,000
...han skulle spela,
denne »farbror«.

231
00:22:01,000 --> 00:22:04,000
Hitler och övriga
besöker en opera.

232
00:22:04,000 --> 00:22:09,000
Dessa bilder kom också
med i »Världskrönikan«
såsom mycket viktiga.

233
00:22:11,000 --> 00:22:15,000
Ett litet tal till
Hindenburgs ära.

234
00:22:25,000 --> 00:22:28,000
En smula lik
Hindenburg!

235
00:22:28,000 --> 00:22:33,000
Sälarna är för
övrigt inte här med
anledning av det.

236
00:22:34,000 --> 00:22:40,000
Det är bara det, att det
fångade biografbesökarna, att
dessa djur är lika människor.

237
00:22:40,000 --> 00:22:46,000
Så därför hamnade
sälarna i samma sällskap
som kungarna och Hitler.

238
00:22:56,000 --> 00:23:01,000
1900-talet förblev
det 20:e århundradet.

239
00:23:01,000 --> 00:23:05,000
Dess första tredjedel
hade nyss tagit slut.

240
00:23:10,000 --> 00:23:15,000
Planetens befolkning
hade knappt passerat
2 miljarder människor.

241
00:23:19,000 --> 00:23:23,000
Vid denna kappkörning
förminskades den en smula.

242
00:23:32,000 --> 00:23:36,000
Detta är inte år 1964.

243
00:23:36,000 --> 00:23:40,000
Det är år 1934.

244
00:23:40,000 --> 00:23:43,000
Nästan likadant.

245
00:23:48,000 --> 00:23:51,000
Också ett 1900-talsfenomen.

246
00:23:51,000 --> 00:23:57,000
Cab Calloway - en
berömd jazzsångare
på 1930-talet.

247
00:24:10,000 --> 00:24:15,000
Här är den låt,
som var allra mest på
modet på 1930-talet.

248
00:24:15,000 --> 00:24:20,000
Den framfördes i alla
världens huvudstäder.
Detta är New York.

249
00:24:20,000 --> 00:24:24,000
[Очи чёрные -
Svarta ögon]

250
00:24:51,000 --> 00:24:54,000
Detta är antingen
London eller Paris.

251
00:25:12,000 --> 00:25:15,000
Allt gick som vanligt.

252
00:25:15,000 --> 00:25:18,000
Men Marlene Dietrich
återvände bara inte
till Tyskland.

253
00:25:18,000 --> 00:25:23,000
Det var av politiska skäl,
hon inte återvände. Nu
ger hon en intervju.

254
00:25:24,000 --> 00:25:30,000
Så länge hon väntar
på bättre arbete, visar
hon mode i Hollywood.

255
00:25:43,000 --> 00:25:47,000
Men i närheten pågår
en tävling i att efterlikna
Venus' proportioner.

256
00:25:47,000 --> 00:25:50,000
Du liknar inte Venus.

257
00:25:53,000 --> 00:25:56,000
Det var redan bättre.

258
00:25:57,000 --> 00:26:01,000
Dessa venusar skaffar sig
inkomster på annat vis.

259
00:26:01,000 --> 00:26:05,000
Något levebröd
behöver de ju.

260
00:26:07,000 --> 00:26:10,000
New York, förstås.

261
00:26:11,000 --> 00:26:15,000
T.o.m. detta ger en
känsla av 1900-tal.

262
00:26:17,000 --> 00:26:20,000
Även detta.

263
00:26:23,000 --> 00:26:29,000
Polisövningar med
fågelskrämmor. En
munter föreställning!

264
00:26:35,000 --> 00:26:39,000
Samma sak på riktigt.

265
00:26:48,000 --> 00:26:51,000
Men detta är
redan London.

266
00:26:51,000 --> 00:26:54,000
Här fanns särskilda
anledningar till oroligheter
på gatorna.

267
00:26:54,000 --> 00:26:57,000
Saken var den, att de
brittiska fascisternas
ledare - Mosley...

268
00:26:57,000 --> 00:27:00,000
...här går han i mitten,
där framför standaret -
det är Mosley.

269
00:27:00,000 --> 00:27:03,000
Han är på väg till
ett möte och avser
där hålla tal.

270
00:27:03,000 --> 00:27:07,000
Londonborna
anstränger sig för
att prygla opp honom.

271
00:27:07,000 --> 00:27:11,000
Polisen tar honom
under sitt beskydd.

272
00:27:26,000 --> 00:27:29,000
Marseille. Till
Frankrike anlände...

273
00:27:29,000 --> 00:27:34,000
...Jugoslaviens kung
Alexander på inbjudan
av utrikesminister Barthou.

274
00:27:34,000 --> 00:27:38,000
Saken var den,
att Barthou mycket
fruktade Tyskland...

275
00:27:38,000 --> 00:27:41,000
...men var anhängare
av ett närmande till
Sovjetunionen...

276
00:27:41,000 --> 00:27:46,000
...och försökte
komma överens
med balkanstaterna.

277
00:27:51,000 --> 00:27:56,000
Både Barthou och
kung Alexander blev
ihjälskjutna i bilen.

278
00:27:56,000 --> 00:28:02,000
Men mördaren blev
dödad - dödad på stället,
dödad av polisen.

279
00:28:02,000 --> 00:28:08,000
Det påminner slående
om hela historien med
mordet på Kennedy.

280
00:28:08,000 --> 00:28:14,000
Senare framkom, att mordet
var organiserat ifrån Berlin - men
då var det ingen, som visste det.

281
00:28:15,000 --> 00:28:18,000
Till Barthous efterträdare
utnämndes Laval.

282
00:28:18,000 --> 00:28:24,000
Han orienterade sig
nära Tyskland. Senare
dömdes han för förräderi.

283
00:28:24,000 --> 00:28:28,000
Frankrikes politik
förändrades starkt.

284
00:28:29,000 --> 00:28:35,000
Låt oss dock återvända
till Tyskland; och låt oss
se, vad som pågår där.

285
00:28:44,000 --> 00:28:47,000
femte kapitlet
Tredje Rikets kultur.

286
00:28:47,000 --> 00:28:51,000
»Vilken fältväbel som
helst kan bli lärare«...

287
00:28:51,000 --> 00:28:55,000
...»men vilken lärare som
helst kan inte bli fältväbel.«
- Adolf Hitler.

288
00:28:56,000 --> 00:29:02,000
Under 3 dygn efter
Hitlers makttillträde
pågick dessa fackeltåg.

289
00:29:04,000 --> 00:29:09,000
Jag betraktar denna
eldström och tänker.

290
00:29:09,000 --> 00:29:14,000
Vilken var den djupare,
bakomliggande idén med
dessa eldspektakel?

291
00:29:15,000 --> 00:29:19,000
Nå ja - de
demonstrerade
nyordningens kraft...

292
00:29:19,000 --> 00:29:24,000
...de injagade skräck och
upphetsade enkla själar.

293
00:29:24,000 --> 00:29:30,000
Ändå var nog det viktigaste
ändamålet med dessa fackeltåg
en hjälp att förvandla människan...

294
00:29:30,000 --> 00:29:35,000
...till vilde - medelst en
högtidlig tillställning en
förvandling till vilde ...

295
00:29:35,000 --> 00:29:41,000
...så att hon vid sin
förvandling till vilde kände
sig nästan som en hjälte.

296
00:29:41,000 --> 00:29:47,000
Och den till allt beredde
vilden var mycket nyttig
för Tredje Riket.

297
00:29:47,000 --> 00:29:52,000
Han behövdes framför
allt till att utrota allt, som
stod emot nazismen...

298
00:29:51,000 --> 00:29:55,000
...allt som stod
i vägen för den.

299
00:30:01,000 --> 00:30:07,000
Första slaget utdelades
emot kommunisterna - till
koncentrationsläger, fängelser.

300
00:30:07,000 --> 00:30:12,000
Efter kommunisterna kom turen
till socialdemokrater, fackliga
ledare, arbetaraktivister...

301
00:30:12,000 --> 00:30:16,000
...redaktörer för
tidskrifter, tidningar
och radio...

302
00:30:16,000 --> 00:30:22,000
...över huvud till alla dem,
som vågade tänka annorlunda
än Hitler tänkte.

303
00:30:22,000 --> 00:30:26,000
Och när jag ser på
detta hakkors av eld...

304
00:30:26,000 --> 00:30:30,000
...kan jag inte förlika
mig med tanken på
det, att i Tyskland...

305
00:30:30,000 --> 00:30:33,000
...ett land med en stor
kultur - till makten kom...

306
00:30:33,000 --> 00:30:37,000
...halvbildat, självgott,
inskränkt folk...

307
00:30:37,000 --> 00:30:43,000
...som gjorde allt för
att förvandla människan
till en hänförd vilde.

308
00:30:44,000 --> 00:30:47,000
Se, här bränner de böcker.

309
00:30:47,000 --> 00:30:50,000
Då brände man
dem på gårdarna
till alla universitet.

310
00:30:50,000 --> 00:30:54,000
Framför Berlins universitet
framträdde Goebbels.

311
00:30:54,000 --> 00:30:58,000
Han höll ett mycket
högstämt tal.

312
00:30:58,000 --> 00:31:03,000
Han talade om den
tyska andans triumf,
om den nya kulturen...

313
00:31:03,000 --> 00:31:09,000
...och till detta tal slängde
studenter tillsammans med
Goebbels hantlangare...

314
00:31:09,000 --> 00:31:13,000
...tillsammans med
SS - böcker på bålet.

315
00:31:13,000 --> 00:31:16,000
Vad var det, de eldade opp?

316
00:31:16,000 --> 00:31:21,000
De brände Tolstoj och
Majakovskij, Voltaire och...

317
00:31:21,000 --> 00:31:25,000
...Anatole France, Romain
Rolland och Jack London.

318
00:31:25,000 --> 00:31:31,000
Och Goebbels talade,
mens de brände böcker
av de bästa tyska författare...

319
00:31:31,000 --> 00:31:36,000
...de brände Heine,
Thomas och Heinrich Mann...

320
00:31:36,000 --> 00:31:40,000
...Feuchtwanger, Remarque,
Berthold Brecht.

321
00:31:40,000 --> 00:31:45,000
Givetvis brände de
Marx', Engels', Lenins.

322
00:31:45,000 --> 00:31:50,000
De brände verk av de
största »ickeariska«
vetenskapsmän.

323
00:31:50,000 --> 00:31:54,000
Mänskligt
tänkande
flög i elden.

324
00:31:55,000 --> 00:31:58,000
Men vad återstod då?

325
00:31:58,000 --> 00:32:01,000
Detta återstod.

326
00:32:01,000 --> 00:32:05,000
Här är Vetenskapsakademin,
sådan den efter hand blev.

327
00:32:05,000 --> 00:32:11,000
Goebbels framträder. Han
föreställer för akademin dess
nye president, Seyss-Inquart.

328
00:32:11,000 --> 00:32:15,000
Här överräckes denne
sin presidentfullmakt.

329
00:32:15,000 --> 00:32:21,000
Seyss-Inquart -
Österrikes Gauleiter, en
helt normal bödel...

330
00:32:21,000 --> 00:32:24,000
...håller sitt presidenttal.

331
00:32:24,000 --> 00:32:29,000
Intressant är
åhörarskarans
sammansättning.

332
00:32:30,000 --> 00:32:34,000
Detta är Rättsakademin.
Det är Frank, som talar.

333
00:32:34,000 --> 00:32:39,000
Åhörarskarans
sammansättning är slående
lik den, vi nyss har sett.

334
00:32:39,000 --> 00:32:43,000
För resten antog
Rättsakademin ett
uttalande om...

335
00:32:43,000 --> 00:32:48,000
...att kärlek till Führern
är ett rättsligt begrepp.

336
00:32:48,000 --> 00:32:53,000
Således skulle man kunna
åtala någon för ickekärlek
till Führern i ett brottmål.

337
00:32:53,000 --> 00:32:59,000
Detta är en församling med
lantbrukare. Sammanblanda dem
inte med mötet i Rättsakademin.

338
00:32:59,000 --> 00:33:02,000
I talarstolen
minister Darré.

339
00:33:02,000 --> 00:33:05,000
Där sitter
lantbrukare
av ny typ...

340
00:33:05,000 --> 00:33:08,000
...Tredje Rikets
plöjare.

341
00:33:08,000 --> 00:33:12,000
Och se här Rikets
alla spetsar...

342
00:33:12,000 --> 00:33:15,000
...som träffar Hitler.

343
00:33:17,000 --> 00:33:21,000
Vi har ärligt försökt
att här finna en enda...

344
00:33:21,000 --> 00:33:26,000
...människa i civilkläder.
Om så en enda rock, om
så en enda hatt.

345
00:33:37,000 --> 00:33:41,000
sjätte kapitlet
Den stora nationella
idén i handling.

346
00:33:41,000 --> 00:33:44,000
En gång sade Hitler:

347
00:33:44,000 --> 00:33:48,000
»Hittar man någonstans en
dödskalle - säg inte, att den
har tillhört vår förfader«.

348
00:33:48,000 --> 00:33:52,000
»Jag hävdar, att vår förfader
inte var neanderthalare.«

349
00:33:52,000 --> 00:33:55,000
»Vi härstammar direkt
ifrån de gamle greker.«

350
00:33:56,000 --> 00:34:02,000
Över huvud var
skallens proportioner en viktig
beståndsdel av rasteorin.

351
00:34:02,000 --> 00:34:05,000
Se här framför
er en föreläsare.

352
00:34:05,000 --> 00:34:08,000
Han visar, var de
rätta skallarna finns.

353
00:34:08,000 --> 00:34:13,000
Nordiska skallar - äkta
ariska, germanska skallar.

354
00:34:13,000 --> 00:34:17,000
I ena handen har han en riktig
skalle, i den andra en oriktig.

355
00:34:17,000 --> 00:34:21,000
I den ena en nordisk, i
den andra en ickenordisk.

356
00:34:21,000 --> 00:34:25,000
Se här folk med riktiga skallar.
Här är en riktig skalle.

357
00:34:26,000 --> 00:34:32,000
Se här en riktig skalle.
Också en riktig skalle.

358
00:34:31,000 --> 00:34:35,000
Se här en hel rad
människor med
riktiga skallar.

359
00:34:36,000 --> 00:34:42,000
Men se här en oriktig skalle -
Alexander Sergejevitj Pusjkin,
slavisk med inblandat negerblod.

360
00:34:42,000 --> 00:34:46,000
Eller t.ex. Lev Tolstoj.
En oriktig skalle.

361
00:34:47,000 --> 00:34:50,000
För att inte tala om Karl Marx.

362
00:34:50,000 --> 00:34:54,000
Anton Pavlovitj Tjechov
har också en oriktig skalle.

363
00:34:54,000 --> 00:34:58,000
Och Majakovskij.

364
00:34:59,000 --> 00:35:04,000
Att Einstein har ett helt felaktigt
huvud, det sticker ju i ögonen.

365
00:35:05,000 --> 00:35:09,000
Däremot har vi här
en människa med riktig
skalle - Martin Bormann.

366
00:35:09,000 --> 00:35:14,000
Det sägs, att han ännu
gömmer sin skalle någonstans
i skogen i Argentina.

367
00:35:14,000 --> 00:35:17,000
Eller t.ex. Röhm.
En skön skalle.

368
00:35:17,000 --> 00:35:22,000
Streicher - chefspredikant inom
rasism, upplysningsfientlighet
och judofobi...

369
00:35:22,000 --> 00:35:26,000
...anser förmodligen
också, att han har en
idealiskt formad skalle.

370
00:35:26,000 --> 00:35:30,000
Framför er ser ni
ett nummer av Deutsche
Wochenschau från hitlertiden.

371
00:35:30,000 --> 00:35:34,000
Vi har grävt fram det
ur Goebbels' arkiv.
Uppläsaren säger:

372
00:35:34,000 --> 00:35:39,000
 »Se, hur dessa judar
delar Sovjetunionens
rikedomar emellan sig!«

373
00:35:39,000 --> 00:35:43,000
Men i bild är det
Alexander Petrovitj
Dovzjenko...

374
00:35:43,000 --> 00:35:47,000
...som överlämnar
stalinpriset till Ivan
Alexandrovitj Pyrjev.

375
00:35:47,000 --> 00:35:50,000
Hör ni uppläsaren? Nu strax.

376
00:35:50,000 --> 00:35:53,000
Och detta är Pirogov.

377
00:35:56,000 --> 00:35:59,000
Serafimovitj.

378
00:35:59,000 --> 00:36:03,000
Detta nummer är
karakteristiskt... Detta
är Nezjdanova.

379
00:36:03,000 --> 00:36:07,000
...karakteristiskt för
goebbelspropagandans
metoder.

380
00:36:07,000 --> 00:36:10,000
Detta är Tarchanov.

381
00:36:11,000 --> 00:36:14,000
Streicher fortsätter
under tiden sitt tal.

382
00:36:14,000 --> 00:36:18,000
Han kräver, att Tyskland skall
rensas ifrån oriktiga skallar.

383
00:36:18,000 --> 00:36:22,000
Och Tyskland
började rensas.

384
00:36:23,000 --> 00:36:29,000
De människor med oriktiga
skallar, som i tid anade, att de
borde resa, kunde ännu rädda sig.

385
00:36:29,000 --> 00:36:35,000
Ni ser, att de har särskilda
lappar. Här går de iland ifrån
en ångare någonstans i utlandet.

386
00:36:36,000 --> 00:36:42,000
Men dem, som inte ville
lämna sitt fosterland, inte kunde
bestämma sig för att avresa...

387
00:36:42,000 --> 00:36:46,000
...dem gick det sämre.

388
00:36:49,000 --> 00:36:55,000
Framför er är bilder ur en
på beställning av nazipartiet
framställd propagandafilm.

389
00:36:55,000 --> 00:36:59,000
Filmen handlar om, hur
ett sant ariskt äktenskap
skulle komma till.

390
00:36:59,000 --> 00:37:03,000
Doktorn frågar: 
»Är handlingarna uppvisade?«
»Ja.«

391
00:37:03,000 --> 00:37:08,000
»Är fästemön här?«
»Ja.«
»Låt då damen komma in.«

392
00:37:08,000 --> 00:37:11,000
Se här fästemannen
och fästemön.

393
00:37:11,000 --> 00:37:14,000
Fästemön går in.

394
00:37:14,000 --> 00:37:17,000
Fästemannen väntar.

395
00:37:17,000 --> 00:37:20,000
Han är en smula orolig.

396
00:37:20,000 --> 00:37:23,000
»Mein Fräulein«,
säger doktorn...

397
00:37:23,000 --> 00:37:27,000
...»När två unga
människor vill gifta sig, tar
de på sig ett stort ansvar.«

398
00:37:27,000 --> 00:37:31,000
Men vi skall inte
översätta mer av
doktorns tal.

399
00:37:31,000 --> 00:37:35,000
Vi tillåter oss åberopa
en större auktoritet i
föreliggande fråga.

400
00:37:36,000 --> 00:37:40,000
I ett av sina
tal förkunnade
Kaltenbrunner:

401
00:37:40,000 --> 00:37:46,000
»Vi måste förplikta alla gifta
och ogifta tyska kvinnor, som
har fött färre än 4 barn«...

402
00:37:46,000 --> 00:37:51,000
...»att bli havande
med barn av ur rasmässig
synvinkel oförvitliga män.«

403
00:37:51,000 --> 00:37:56,000
»Om dessa män är
gifta eller ej - det spelar
ingen som helst roll.«

404
00:37:56,000 --> 00:38:02,000
»Var familj, som redan har 4
barn, måste ställa mannen till
förfogande för detta ändamål.«

405
00:38:02,000 --> 00:38:05,000
Se, så noga
fästemön lyssnar.

406
00:38:05,000 --> 00:38:10,000
Vi vet inte, om fästemannen
är beredd att ta till sig dessa
Kaltenbrunners ord...

407
00:38:10,000 --> 00:38:13,000
...eller om denne
nye besökare är det.

408
00:38:13,000 --> 00:38:17,000
Vi fortsätter med citaten.
En gång sade Hitler:

409
00:38:17,000 --> 00:38:22,000
»Jag skulle vilja göra
något för ortsborna
i Berchtesgaden.«

410
00:38:22,000 --> 00:38:27,000
»Här är befolkningen
inte rasren och folk
är litet svaga.«

411
00:38:27,000 --> 00:38:31,000
»Men efter att ett
Leibstandartregemente
hade vistats här i ett år«...

412
00:38:31,000 --> 00:38:35,000
...»dök en mängd pigga,
friska och starka små
pysar opp i trakten.«

413
00:38:35,000 --> 00:38:41,000
»Man måste erbjuda
befolkningen i Bayern samt
Ostpreußen motsvarande hjälp«...

414
00:38:41,000 --> 00:38:47,000
...»och skicka dit utvalda
trupper för förbättrande
av folkstammen där.«

415
00:38:47,000 --> 00:38:52,000
En annan gång sade Hitler:
»Över huvud  taget - om
hundra år eller så«...

416
00:38:52,000 --> 00:38:58,000
...»skall alla den tyska
nationens bästa vara produkter
av SS' verksamhet.«

417
00:38:58,000 --> 00:39:01,000
Han menade
verksamhet av
särskilt slag...

418
00:39:01,000 --> 00:39:06,000
...en högproduktiv
verksamhet för uppfödande
av renrasiga barn.

419
00:39:07,000 --> 00:39:12,000
Proceduren med utfrågning
och undersökning är slut.

420
00:39:15,000 --> 00:39:19,000
Allt tycks vara i ordning.
Här kommer fästemön ut.

421
00:39:19,000 --> 00:39:22,000
»Gratulerar,
herr Werner«,
säger doktorn.

422
00:39:22,000 --> 00:39:26,000
Fästemannen är förtjust:
»Jag tackar så mycket! Tack
så mycket, herr doktor!«

423
00:39:27,000 --> 00:39:32,000
»Varför då tacka mig?«
säger doktorn. »Tacka
er fästemös förfäder.«

424
00:39:32,000 --> 00:39:35,000
»Lycka till!«
Han får gifta sig.

425
00:39:39,000 --> 00:39:42,000
Efter några år - när
det redan var krig...

426
00:39:42,000 --> 00:39:46,000
...fann man ett nytt, praktiskt
uttryck för den nationella idén.

427
00:39:47,000 --> 00:39:53,000
Soldater, som begav sig på
permission, försåg man med
särskilda monterbara vaggor.

428
00:39:53,000 --> 00:39:58,000
Här är denna vagga.
Soldaterna skulle ge
flickorna dessa vaggor.

429
00:39:59,000 --> 00:40:05,000
Soldaterna fick även ett intyg
om, att i fall kvinnan blev gravid,
så var detta en patriotisk handling.

430
00:40:05,000 --> 00:40:09,000
Här kommer en sådan
fullt utrustad soldat.

431
00:40:09,000 --> 00:40:13,000
Himmler utfärdade en
mycket detaljerad,
speciell order.

432
00:40:13,000 --> 00:40:18,000
Dess innebörd gick i grunden
ut på, att flickor inte skulle
förvägra soldater sig.

433
00:40:18,000 --> 00:40:22,000
Denna kvinna
hade som synes
inte vägrat.

434
00:40:22,000 --> 00:40:26,000
Här inställer sig de officiella
företrädarna hos henne...

435
00:40:26,000 --> 00:40:30,000
...och där överlämnas
en blomsterbukett.

436
00:40:30,000 --> 00:40:35,000
Hon skall snart få
överlämnat ett intyg - se där,
han gräver i fickan efter det...

437
00:40:35,000 --> 00:40:40,000
...ett intyg om, att kvinnan
är rätt och barnet är rätt.

438
00:40:40,000 --> 00:40:44,000
Sådana barn kallades
för »gåvor till Führern«.

439
00:40:44,000 --> 00:40:48,000
Vi vänder
några år tillbaka.

440
00:40:48,000 --> 00:40:54,000
På 30-talet försiggick
i tyska städer en sorts
statliga maskeradparader.

441
00:40:56,000 --> 00:41:01,000
Målet var tydligen
att visa 2000 års
tysklandshistoria...

442
00:41:01,000 --> 00:41:04,000
...såsom blott
ett preludium till
Tredje Riket.

443
00:41:04,000 --> 00:41:10,000
Uppenbarligen börjar
fascismen där, som en
nationell högfärd börjar...

444
00:41:10,000 --> 00:41:16,000
...när människan börjar
tro, att hon är bättre än andra
enbart därför, att hon är tysk.

445
00:41:16,000 --> 00:41:19,000
När man ser dessa
fredliga tåg, är det svårt
att föreställa sig.....

446
00:41:19,000 --> 00:41:23,000
...att detta bara
är en förberedelse till
utrotande av andra folk

447
00:41:24,000 --> 00:41:30,000
Men så är det.
Vi blickar än en
gång in i framtiden.

448
00:41:30,000 --> 00:41:36,000
Framför oss har vi Warszawas
polispresident Stroops rapport...

449
00:41:35,000 --> 00:41:41,000
...rapporten redogör för
tillintetgörandet av Warszawas
hela judiska befolkning.

450
00:41:42,000 --> 00:41:48,000
Denna redogörelse är -
för äkthet och noggrannhet -
försedd med dessa fotografier...

451
00:41:49,000 --> 00:41:55,000
...fotografier av folk,
som skulle förintas och
blev förintade samtliga.

452
00:42:16,000 --> 00:42:20,000
Detta var bifogat
redogörelsen.

453
00:42:23,000 --> 00:42:28,000
De har redan
berett sig på döden.

454
00:42:31,000 --> 00:42:35,000
De väntar bara
på skotten.

455
00:42:36,000 --> 00:42:40,000
De väntar.

456
00:42:52,000 --> 00:42:58,000
Rapporten är undertecknad
»SS-Brigadeführer u. Generalmajor
der Polizei, Stroop«

457
00:43:00,000 --> 00:43:06,000
sjunde kapitlet
Ein Volk, ein Reich, ein Führer
»Ett folk, ett rike, en ledare«

458
00:43:06,000 --> 00:43:09,000
Således nationens enighet.

459
00:43:10,000 --> 00:43:16,000
För att demonstrera denna
enighet, åt hela Tyskland på
vissa dagar gemensam soppa.

460
00:43:16,000 --> 00:43:19,000
Det ingick i
programmet för
Vinterhjälpen.

461
00:43:19,000 --> 00:43:25,000
De åt till tonerna
av militärorkestrar. »Ein
Topf« betyder »En gryta«.

462
00:43:26,000 --> 00:43:32,000
Väldiga kokkärl, gemensam
soppa - och så stoppar man
några småmynt i bössan.

463
00:43:33,000 --> 00:43:37,000
Det handlade förstås
inte om dessa slantar
eller om soppeblasket.

464
00:43:37,000 --> 00:43:41,000
Saken var den, att det
vittnade om lojalitet.

465
00:43:42,000 --> 00:43:48,000
Man åt gemensam soppa och
uttryckte därmed solidaritet med
nazipartiet och statens åtgärder.

466
00:43:48,000 --> 00:43:54,000
Det är så enkelt -
ät en tallrik soppa och
lägg i några slantar.

467
00:43:56,000 --> 00:43:59,000
Eintopf åt man
t.o.m. i Rikskansliet.

468
00:43:59,000 --> 00:44:02,000
Matgästerna var
visst nog finare där.

469
00:44:02,000 --> 00:44:07,000
Här besökte även
Hitler själv äteriet.

470
00:44:07,000 --> 00:44:13,000
Visst nog betvivlar jag,
att han åt av denna soppa;
han var ju vegetarian.

471
00:44:14,000 --> 00:44:17,000
I vart fall stoppade
han i litet pengar.

472
00:44:17,000 --> 00:44:23,000
Där kom den första marken i.
Ja, där kommer även en andra.

473
00:44:24,000 --> 00:44:28,000
Vi väntar på denna
högtidliga tilldragelse.

474
00:44:29,000 --> 00:44:32,000
Vi väntar...

475
00:44:33,000 --> 00:44:36,000
Men vi väntade inte
så länge. Det gör inget.

476
00:44:36,000 --> 00:44:42,000
Gungandet arm i
arm är också ett slags
bevis på enighet.

477
00:44:43,000 --> 00:44:49,000
I vart fall ligger där i detta
gungande en känsla av
gemensam handling.

478
00:44:50,000 --> 00:44:56,000
Dessutom hjälpte det kälkborgaren
att skingra de oroliga tankar, som
nog ibland kom över honom.

479
00:44:56,000 --> 00:45:00,000
Han gungade och kände
sig bättre till mods.

480
00:45:01,000 --> 00:45:05,000
Under de åren gungade man
verkligen i massomfattning.

481
00:45:05,000 --> 00:45:11,000
För att visa opp enighet besökte
partiledarna - detta är Göring -
ofta folkliga festligheter.

482
00:45:13,000 --> 00:45:18,000
Skjutning med pilbåge
är en folklig sedvänja.
Göring skjuter.

483
00:45:19,000 --> 00:45:24,000
Den träffade! Jag vet inte,
hur det var i verkligheten;
men på bio träffade han.

484
00:45:24,000 --> 00:45:29,000
Nu bär man fram en
traditionell sejdel med öl.

485
00:45:29,000 --> 00:45:34,000
Om man vill eller ej, så
måste man dricka ur det.
Enigheten kräver det.

486
00:45:37,000 --> 00:45:41,000
Heil! Riksmarskalken dricker!

487
00:45:45,000 --> 00:45:51,000
Han drack opp och torkade
läpparna på folkligt vis för att
uppvisa enighet med folket.

488
00:45:51,000 --> 00:45:57,000
Och här är även äkta enighet -
samme Göring och Krupp von
Bohlen und Halbach...

489
00:45:57,000 --> 00:46:03,000
...högst densamme Krupp -
kanonkungen, stridsvagnskungen,
kungen av allt, som dödar.

490
00:46:04,000 --> 00:46:10,000
Vid Kruppverkens jubileum
besökte alla nazipartiets
spetsar Krupp.

491
00:46:13,000 --> 00:46:17,000
En gång i tiden
lovade nazisterna att
pressa storkapitalet.

492
00:46:17,000 --> 00:46:21,000
Nu står de i kö
för att trycka
deras händer.

493
00:46:21,000 --> 00:46:26,000
I kön står även Himmler -
Gestapos chef. Han har
inväntat sin tur.

494
00:46:26,000 --> 00:46:29,000
De kramades lätt.

495
00:46:29,000 --> 00:46:32,000
En gång till.

496
00:46:34,000 --> 00:46:37,000
Det blev nog under
dessa dagar allra klarast...
Här kommer Hess.

497
00:46:37,000 --> 00:46:40,000
Hitlers ställföreträdare i partiet.

498
00:46:40,000 --> 00:46:46,000
...klarast demonstrerades
det nazistiska ekonomiska
programmets sanna väsen.

499
00:46:46,000 --> 00:46:49,000
Här är Krupps familj.

500
00:46:49,000 --> 00:46:55,000
Till höger kommer snart
den nuvarande Krupp in i bilden -
ägaren till Kruppmonopolen i BRD.

501
00:46:55,000 --> 00:47:00,000
Talet är det den
dåvarande Krupp -
Krupp d.ä. - som håller.

502
00:47:01,000 --> 00:47:06,000
Det intresserar oss, vad
han skall avsluta med.

503
00:47:07,000 --> 00:47:10,000
»Heil Hitler!« - så slutade han.

504
00:47:13,000 --> 00:47:19,000
Här är också ett uppvisande av
enighet; denna gång vid bygget
av »Autobahnen« - motorvägar.

505
00:47:19,000 --> 00:47:23,000
Ett motorvägsbygge
verkar vara en obetydlig
angelägenhet.

506
00:47:23,000 --> 00:47:29,000
Men det var
strategiska vägar -
första steget till krig.

507
00:47:30,000 --> 00:47:33,000
Nu skall Hitler
hålla tal.

508
00:47:34,000 --> 00:47:39,000
Han skall hålla
det i sin vanliga
självexciterande stil.

509
00:47:39,000 --> 00:47:45,000
Han skall börja det t.o.m.
liksom osäkert; men sedan
skruvar han opp sig själv till skrik.

510
00:47:51,000 --> 00:47:54,000
Färdigt! Han vrålar!

511
00:47:54,000 --> 00:48:00,000
Han vrålar för övrigt mycket
enkla saker: att man måste arbeta,
anstränga sig, bygga motorvägar...

512
00:48:00,000 --> 00:48:06,000
Med ett ord: arbetare - till
arbetet! Allt detta skulle man
kunna säga mycket lugnare.

513
00:48:06,000 --> 00:48:09,000
Men de tyckte
ju om det.

514
00:48:15,000 --> 00:48:20,000
»Achtung!« Lucker
mylla tömmes ur den
särskilda tippvagnen.

515
00:48:20,000 --> 00:48:25,000
Han gräver med sina
egna führerhänder.

516
00:48:25,000 --> 00:48:31,000
Vi spelar opp denna ruta en
gång till; titta då på mannen
bakom Hitler.

517
00:48:31,000 --> 00:48:34,000
Vi upprepar.

518
00:48:34,000 --> 00:48:37,000
Så.

519
00:48:37,000 --> 00:48:41,000
Så.
[Mannen var Jakob Sprenger.]

520
00:48:41,000 --> 00:48:45,000
Och så.
[Jakob Sprenger var
Gauleiter i Hessen-Nassau.]

521
00:48:45,000 --> 00:48:49,000
Det andra
autobahnbygget
inviger Göring.

522
00:48:52,000 --> 00:48:55,000
Det tredje - Hess.

523
00:48:55,000 --> 00:49:00,000
När en liten Autobahn
bygges, är det en mindre
Führer, som inviger.

524
00:49:00,000 --> 00:49:05,000
Han gräver liksom
litet slött, oengagerat.

525
00:49:05,000 --> 00:49:09,000
»Är det färdigt nu?
Jaha, då kan jag gå.«

526
00:49:09,000 --> 00:49:12,000
Här är en industriutställning.

527
00:49:12,000 --> 00:49:16,000
Av den kan man bedöma,
varhän Tyskland var på väg.

528
00:49:16,000 --> 00:49:19,000
Undervattensbåtar.

529
00:49:19,000 --> 00:49:23,000
Stridsvagnar.
Flygmaskiner -
t.o.m. flygbomber.

530
00:49:23,000 --> 00:49:26,000
Och över alltsammans - Hitler.

531
00:49:27,000 --> 00:49:30,000
åttonde kapitlet
Om mig själv.

532
00:49:33,000 --> 00:49:38,000
»Min mor var en vanlig kvinna, men
hon gav Tyskland en stor son.«
- Adolf Hitler.

533
00:49:39,000 --> 00:49:42,000
Min mössa en face.

534
00:49:42,000 --> 00:49:45,000
I profil.

535
00:49:45,000 --> 00:49:48,000
Jag med berg i fonden.

536
00:49:49,000 --> 00:49:52,000
Med havet i bakgrunden.

537
00:49:52,000 --> 00:49:55,000
Jag och en ekorre.

538
00:49:55,000 --> 00:49:58,000
Jag och ett flickebarn.

539
00:49:58,000 --> 00:50:01,000
Jag och lejon.

540
00:50:03,000 --> 00:50:06,000
Och detta är jag med
mina beundrare ur folket.

541
00:50:09,000 --> 00:50:13,000
En tårta, de kom till mig
med på min födelsedag.

542
00:50:13,000 --> 00:50:17,000
Kockarna genomsöktes ifall-ifall.

543
00:50:18,000 --> 00:50:21,000
Också en gåva.

544
00:50:21,000 --> 00:50:24,000
Sockar, som tyska kvinnor
hade stickat till mig.

545
00:50:26,000 --> 00:50:30,000
Jag och Siegfried. Ett
arbete av okänd konstnär.

546
00:50:30,000 --> 00:50:36,000
Skada, att jag kikar fram
under Siegfrieds armhåla.
Tvärtom hade varit bättre.

547
00:50:36,000 --> 00:50:39,000
Jag på gott humör.

548
00:50:41,000 --> 00:50:45,000
På dåligt. Jag minns inte,
vad som hade hänt där.

549
00:50:45,000 --> 00:50:51,000
På nytt gott humör. Där
bakom är Mussolini; men
bry er inte om honom.

550
00:50:51,000 --> 00:50:57,000
Å! En autograf!
En lämplig rygg
hittar man alltid.

551
00:51:03,000 --> 00:51:06,000
Jag har lagt armarna
i kors över bröstet.

552
00:51:06,000 --> 00:51:10,000
Senare har jag
hittat ett annat ställe
för händerna.

553
00:51:12,000 --> 00:51:17,000
En sällsynt
bild: jag inspekterar
hedersvakten i frack.

554
00:51:17,000 --> 00:51:23,000
Skräddaren fick en
utmärkelse. Fracken
är verkligen välsydd.

555
00:51:41,000 --> 00:51:44,000
Nu går jag.

556
00:51:46,000 --> 00:51:49,000
Jag håller tal.

557
00:51:49,000 --> 00:51:55,000
För resten sade Hitler i detta tal,
att han hade uppnått allt - tänk! -
genom flit och kärlek till arbete.

558
00:51:55,000 --> 00:52:01,000
Han beklagade sig över att ha
genomlevat mycket hårda tider,
när han t.o.m. hade svultit, men...

559
00:52:02,000 --> 00:52:08,000
...han hade envist strävat
emot sitt stora mål, övervunnit
svårigheterna och uppnått det.

560
00:52:11,000 --> 00:52:17,000
»Nej, det var inte de
intellektuella skikten, som
gav mig mod«, fortsatte Hitler.

561
00:52:17,000 --> 00:52:21,000
Han förkunnade, att han
alltid hade stöttat sig på
arbetare och bönder.

562
00:52:21,000 --> 00:52:25,000
Naturligvis - det är 1900-talet.
Vem skulle han annars bygga
på än arbetare och bönder?

563
00:52:25,000 --> 00:52:29,000
T.o.m. Erhard [Västtysklands
kansler, då filmen gjordes] måste
bygga på arbetare och bönder.

564
00:52:29,000 --> 00:52:32,000
Hitler höll en
stor mängd tal.

565
00:52:32,000 --> 00:52:37,000
De är alla tämligen banala till
innehållet, men han framförde dem
med enormt temperament.

566
00:52:37,000 --> 00:52:43,000
Förutom det, så är alla hans
bordssamtal nedtecknade. Det
är en outtömlig skatt av »vishet«.

567
00:52:43,000 --> 00:52:47,000
Hitler sade, att en
medfödd herreras -
det var bara tyskarna...

568
00:52:47,000 --> 00:52:51,000
...och att de var
kallade att härska
över hela världen.

569
00:52:51,000 --> 00:52:55,000
Men slaverna,
ansåg Hitler - var
en medfödd slavras...

570
00:52:55,000 --> 00:53:01,000
...att flertalet ryssar skulle man
behöva förinta; och de övriga
skulle man inte lära läsa.

571
00:53:01,000 --> 00:53:06,000
...att ukrainarna skulle
man förse med glaspärlor
liksom alla kolonialfolk...

572
00:53:06,000 --> 00:53:09,000
...att araber var lackerade
apor, att italienare var lata...

573
00:53:09,000 --> 00:53:13,000
...och ibland rumänerna fanns
endast en ordentlig människa -
nämligen Antonescu...

574
00:53:13,000 --> 00:53:16,000
...att Schweiz var en
finne på Europas kropp...

575
00:53:16,000 --> 00:53:22,000
...och om tyska folket inte
visade fasthet i anden, så
borde det också förintas.

576
00:53:23,000 --> 00:53:28,000
»Över huvud«, sade Hitler, »har
bara jag rätt till att avgöra vad för
folk, som skall finnas till i världen«...

577
00:53:28,000 --> 00:53:31,000
...»eller vad för folk,
som skall utrotas.«

578
00:53:31,000 --> 00:53:34,000
I detta tal sade Hitler:

579
00:53:34,000 --> 00:53:40,000
»Somliga påstår:
'Führern, ja; men partiet -
det är dock något annat.'«

580
00:53:40,000 --> 00:53:46,000
»Nej, mina herrar«,
fortsatte han. »Führern är
partiet och partiet är Führern.«

581
00:53:46,000 --> 00:53:52,000
Detta Hitlers tillkännagivande hade
öronbedövande framgång; han var
tvungen att vänta ut ovationerna.

582
00:53:53,000 --> 00:53:58,000
»Och liksom jag känner
mig såsom endast en del av
partiet«, fortsatte Hitler...

583
00:53:58,000 --> 00:54:01,000
...»så är
partiet en
del av mig.«

584
00:54:02,000 --> 00:54:07,000
Tänk bara - nazipartiet
är en del av Adolf Hitler.

585
00:54:07,000 --> 00:54:11,000
Skada bara, att
han inte närmare
angav, just vilken del.

586
00:54:11,000 --> 00:54:14,000
Han avslutade
talet så här:

587
00:54:14,000 --> 00:54:20,000
»Och när jag någon gång
sluter ögonen, så skall min
anda förbli levande!«

588
00:54:22,000 --> 00:54:26,000
»Sieg Heil!«

589
00:54:29,000 --> 00:54:33,000
Många stora män
har lagt armarna i
kors över bröstet.

590
00:54:33,000 --> 00:54:37,000
Men Hitler fann till
sist ett annat ställe
att hålla händerna.

591
00:54:37,000 --> 00:54:41,000
För att säga det så
finkänsligt som möjligt:
ett stycke nedanför bältet.

592
00:54:41,000 --> 00:54:44,000
Han höll envist
händerna just här.

593
00:54:45,000 --> 00:54:48,000
När högra handen var
upptagen, höll han
den vänstra där.

594
00:54:55,000 --> 00:54:58,000
Man började
härma honom.

595
00:54:59,000 --> 00:55:02,000
Allt fler härmade honom.

596
00:55:05,000 --> 00:55:09,000
Den förste, som lärde
sig hålla händerna här, var
Gestapos chef, Himmler.

597
00:55:09,000 --> 00:55:12,000
»Min saktmodige
Heinrich«, som Hitler
kallade honom.

598
00:55:13,000 --> 00:55:17,000
För Göring var det
svårare p.g.a. buken.

599
00:55:17,000 --> 00:55:20,000
Men här håller
även Röhm och
Hess händerna så.

600
00:55:20,000 --> 00:55:23,000
Till höger Hess,
till vänster Röhm.

601
00:55:23,000 --> 00:55:29,000
Röhm förde befäl över SA
(Stormavdelningarna) och var en
av Hitlers närmaste medkämpar.

602
00:55:29,000 --> 00:55:34,000
Men en gång under en
SA-parad begick han
ett mycket grovt fel.

603
00:55:34,000 --> 00:55:37,000
Hitler - av artighet
förstås - inbjöd honom
att ta plats i bilen...

604
00:55:37,000 --> 00:55:41,000
...men Röhm tog
inbjudan på allvar
och tog plats.

605
00:55:41,000 --> 00:55:44,000
Uppenbarligen hade
han inte uppmärksamt
läst »Mein Kampf«.

606
00:55:44,000 --> 00:55:50,000
Där står klart och tydligt
skrivet, att partiet måste
ha 1 Führer - och inte 2.

607
00:55:50,000 --> 00:55:56,000
Dessutom tyckte militärerna inte
om Röhm; de var litet rädda för
hans stormavdelningsmän...

608
00:55:57,000 --> 00:56:03,000
...de måste skjuta honom,
och Hitlers personlige fotograf
tvangs kassera flera fotografier.

609
00:56:06,000 --> 00:56:09,000
Nå, nu räcker
det om Hitler. Bara
Hitler och Hitler!

610
00:56:09,000 --> 00:56:12,000
Vi borde säga några
ord om Mussolini.
Här kommer han.

611
00:56:12,000 --> 00:56:18,000
Han var ändå en
föregångare och även ordet
»fascism« är ju ett italienskt ord.

612
00:56:18,000 --> 00:56:24,000
Mussolini var först om att
uppfinna denna gest - och Hitler
bara efterhärmade honom.

613
00:56:26,000 --> 00:56:29,000
Mussolini var först om
att hugga med jordhacka...

614
00:56:29,000 --> 00:56:32,000
...men Hitler grävde
först senare med spade.

615
00:56:32,000 --> 00:56:37,000
Dessutom arbetade Mussolini
på tröskverk - det skulle för Hitler
vara helt enkelt ouppnåeligt.

616
00:56:37,000 --> 00:56:41,000
Vad beträffar egenreklam,
så står här ordet »duce«.

617
00:56:41,000 --> 00:56:44,000
»Duce« på italienska
betyder Führer - ledare.

618
00:56:44,000 --> 00:56:50,000
Ifråga om egenreklam,
så övergick Mussolini
alltså själve Hitler.

619
00:56:50,000 --> 00:56:54,000
En sådan mur kunde man
inte få se i Tredje Riket.

620
00:56:55,000 --> 00:57:00,000
I gengäld var
Mussolinis fackeltåg
otillräckligt organiserade.

621
00:57:00,000 --> 00:57:05,000
Det ger intrycket, att de
strax skall bränna ner Rom.

622
00:57:05,000 --> 00:57:11,000
Hitler sade en gång, att
Mussolini otvivelaktligen var
ättling till de forne Cæsarer.

623
00:57:11,000 --> 00:57:14,000
Det ser så ut.

624
00:57:14,000 --> 00:57:19,000
Titta djupt bak; snart
dyker hans porträtt opp
där. Skojigt, vad?

625
00:57:23,000 --> 00:57:26,000
Och här håller Duce tal.

626
00:57:26,000 --> 00:57:31,000
Hans uppförande och hans
mimik är mycket intressanta.

627
00:57:35,000 --> 00:57:41,000
Men det intressanta därutöver
med bilden är, att högra sidan
är bortmaskad.

628
00:57:41,000 --> 00:57:44,000
Lägg märke till det - den
är överkopierad med svart.

629
00:57:44,000 --> 00:57:48,000
Där står någon, som
mycket retar Mussolini...

630
00:57:48,000 --> 00:57:51,000
...och de fascistiska
kinematografisterna beslöt...

631
00:57:51,000 --> 00:57:57,000
...svärta över den delen av
bildrutan, så att man inte skulle
kunna se, vem som står där.

632
00:57:57,000 --> 00:58:01,000
Men det var tydligen kung Viktor
Emmanuel, som stod där.

633
00:58:01,000 --> 00:58:07,000
Mussolini föraktade kungen, för att
denne var så liten till växten. Han
avundades och ogillade kungen.

634
00:58:12,000 --> 00:58:15,000


635
00:58:16,000 --> 00:58:19,000
Talets innehåll
är oss över huvud
taget ointressant.

636
00:58:19,000 --> 00:58:23,000
Man behöver
se honom men
inte lyssna.

637
00:58:23,000 --> 00:58:26,000
Titta på denne Duce.

638
00:58:26,000 --> 00:58:30,000
Ett mycket
komiskt fenomen.

639
00:58:33,000 --> 00:58:36,000
Bra, vad?

640
00:58:40,000 --> 00:58:43,000
Helt enkelt bra!

641
00:58:43,000 --> 00:58:46,000


642
00:58:47,000 --> 00:58:52,000
Men detta har Mussolini
uppenbart lånat ifrån Hitler.

643
00:59:00,000 --> 00:59:03,000
Då skall vi skiljas
ifrån Mussolini.

644
00:59:03,000 --> 00:59:06,000
Vi skall visa er några av
hans skulpterade porträtt.

645
00:59:07,000 --> 00:59:11,000
I synnerhet som vi
skall övergå till frågan
om fascismens konst.

646
00:59:16,000 --> 00:59:19,000
nionde kapitlet
Konsten.

647
00:59:19,000 --> 00:59:25,000
»Skådespelare och konstnärer
behöver man då och då åthuta
med fingret.« - Adolf Hitler

648
00:59:27,000 --> 00:59:31,000
Ni tror, detta är en
vanlig parad. Nej.

649
00:59:32,000 --> 00:59:38,000
Det är Hitler, som
bevistar en utställning
med skulptur och måleri.

650
01:00:04,000 --> 01:00:09,000
Det var för resten Hitler
personligen, som valde ut
konsten till denna utställning.

651
01:00:18,000 --> 01:00:22,000
Titta uppmärksamt på
denne soldats ansikte.

652
01:00:23,000 --> 01:00:26,000
Åter Hitler.

653
01:00:26,000 --> 01:00:29,000
Och åter Hitler.

654
01:00:33,000 --> 01:00:36,000
Och åter Hitler.

655
01:00:38,000 --> 01:00:41,000
Något blev över till Göring.

656
01:00:46,000 --> 01:00:52,000
»Men vad skall man
ta sig till här?« säger
liksom denna staty.

657
01:00:53,000 --> 01:00:58,000
Här är det, som inte
rymdes på utställningen
och inte kunde få plats där.

658
01:00:58,000 --> 01:01:04,000
Detta är Thoraks verkstad.
Tredje Rikets ledande
bildhuggare, Thorak.

659
01:01:05,000 --> 01:01:11,000
Hitler sade: »När vi skall leda
företrädare för de underkuvade
folken igenom Berlin«...

660
01:01:11,000 --> 01:01:17,000
...»måste de bli uppskakade och
nertryckta av våra minnesmärkens
storslagenhet.«

661
01:01:19,000 --> 01:01:23,000
Här är verkligen
mycket kött.

662
01:01:28,000 --> 01:01:32,000
En massa muskler och
inga som helst tankar.

663
01:01:32,000 --> 01:01:35,000
Ur djurriket är här
bara så många hästar.

664
01:01:36,000 --> 01:01:41,000
Här är ett särfall:
erövrarkrigaren.

665
01:01:42,000 --> 01:01:48,000
Sådana minnesmärken, men
30 meter höga, skulle ställas
opp vid det nya rikets gränser...

666
01:01:49,000 --> 01:01:55,000
...vid Ural, vid Vita havet,
vid Svarta havet och
vid Kaukasus' toppar.

667
01:01:58,000 --> 01:02:04,000
Här är redan slavens
staty tillverkad - det,
som väntade oss.

668
01:02:07,000 --> 01:02:13,000
Och segrarens huvud -
hans, den man inte kan
vänta sig förbarmande av.

669
01:02:19,000 --> 01:02:22,000
Låt oss dock övergå till
frågor om litteraturen.

670
01:02:22,000 --> 01:02:26,000
Goethe och Schiller
emellan två hakkors.

671
01:02:26,000 --> 01:02:30,000
I detta hus vid Weimar
pågick en utställning
av tyska böcker.

672
01:02:31,000 --> 01:02:37,000
Goebbels besökte den.
På en hedersplats låg
ett av hans verk.

673
01:02:38,000 --> 01:02:41,000
Med mödor har
där inte snålats.

674
01:02:45,000 --> 01:02:48,000
Författaren är nöjd.

675
01:02:48,000 --> 01:02:53,000
Vad beträffar innehållet i övriga
delar av utställningen, så kan man
döma av dessa montrar.

676
01:02:53,000 --> 01:02:57,000
Hitler här, Hitler där.

677
01:02:57,000 --> 01:03:02,000
Hitler i Italien. Hitler i
sin hembygd. Så där.

678
01:03:04,000 --> 01:03:10,000
Och här är författarna
själva. De går under blygsam
bevakning för att äta frukost.

679
01:03:10,000 --> 01:03:13,000
De blir på det hela taget
tillfredsställande förplägade.

680
01:03:13,000 --> 01:03:19,000
Vad beträffar författarna i sig,
så kan man till deras försvar säga:
vad som är kvar, det är kvar.

681
01:03:20,000 --> 01:03:26,000
Sedan får de lyssna på Goebbels'
reglemente - vad, man skall skriva
om - och hur, man skall skriva.

682
01:03:26,000 --> 01:03:31,000
De sätter ihop
skaparplaner.

683
01:03:31,000 --> 01:03:35,000
Nu är detta estrad -
teater och film.

684
01:03:36,000 --> 01:03:42,000
Kälkborgaren behöver ju vila
ibland. Beundra det vackra livet.

685
01:03:54,000 --> 01:03:58,000
Mycket, mycket
nätt och trevligt!

686
01:04:03,000 --> 01:04:09,000
Skillnaden emellan dessa »girls«
och - låt oss säga - amerikanska,
franska eller engelska »girls«...

687
01:04:09,000 --> 01:04:12,000
...ligger i höfternas omfång.

688
01:04:12,000 --> 01:04:17,000
Tredje Rikets »girls«
skulle ha kraftiga höfter.

689
01:04:22,000 --> 01:04:28,000
Men här är Marika Rökk -
den hitlertyska filmens
största stjärna.

690
01:04:29,000 --> 01:04:32,000
En smula sex.

691
01:04:33,000 --> 01:04:37,000
Tredje Rikets kälkborgare
levde inte så lätt...

692
01:04:37,000 --> 01:04:41,000
...arbetade mycket
och hårt...

693
01:04:41,000 --> 01:04:45,000
...livsmedel var
det inte gott om...

694
01:04:45,000 --> 01:04:51,000
Göring sade, att av smör
blir man bara fet; så man
måste ersätta smöret.

695
01:04:52,000 --> 01:04:56,000
Här är en fullgott
lyckad ersättning.

696
01:04:57,000 --> 01:05:02,000
Och de tyckte för
resten om det. De
tycker fortfarande om det.

697
01:05:02,000 --> 01:05:06,000
Jag fruktar, de ännu
länge skall tycka om det.

698
01:05:11,000 --> 01:05:14,000
En komisk duett.

699
01:05:14,000 --> 01:05:17,000
Höftstandard:
densamma.

700
01:05:17,000 --> 01:05:20,000
»Man sieht uns stets gemeinsam
Wir sind nicht gerne einsam...«

701
01:05:33,000 --> 01:05:37,000
Men här verkar
helt andra normer.

702
01:05:37,000 --> 01:05:43,000
Detta är en vamp, och en
vamp föreskrives vara mager.

703
01:05:46,000 --> 01:05:52,000
Han tittar på henne, sedan går
han hem till sin lagvigda hustru
och till sitt tråkiga arbete.

704
01:06:09,000 --> 01:06:15,000
Men över huvud var den
allra viktigaste, huvudsakligaste
konsten i Tredje Riket denna:

705
01:06:17,000 --> 01:06:22,000
Parader - det var
den äkta konsten.

706
01:06:36,000 --> 01:06:42,000
Just här kunde fantasin flyga
fritt, och den skapande ingivelsen
gav glänsande resultat.

707
01:06:43,000 --> 01:06:47,000
Denna konst hade
massframgång.

708
01:06:48,000 --> 01:06:51,000
En förstklassig solist!

709
01:07:12,000 --> 01:07:18,000
Beundra den självförgätna
hänförelsen hos denne virtuos!

710
01:07:18,000 --> 01:07:23,000
Det är för resten
Richthofen - befälhavaren
över Legion Condor.

711
01:07:23,000 --> 01:07:29,000
Det är han, som har
bombat Guernica, Madrid -
och sedan Stalingrad.

712
01:07:39,000 --> 01:07:43,000
Bravo! En gång till!

713
01:07:56,000 --> 01:07:59,000
första delens
SLUT

714
01:07:59,000 --> 01:08:00,000
[Text inom klammer är
översättarens anmärkningar.]

715
01:08:00,000 --> 01:08:01,000
svensk text av Erik Jonsson 24.12.2016 ; texten översedd och rättad den 26:e oktober år 2017

716
01:08:01,000 --> 01:08:02,000

Bild ur filmen «Vanlig fascism 2» Bild ur filmen «Vanlig fascism»
1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
Обыкновенный фашизм ч. 2 (1965) Den vanliga fascismen del 2

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
svensk text av Erik Jonsson 2.1.2017 ; texten översedd och rättad den 26:e oktober år 2017

3
00:00:02,000 --> 00:00:08,000
DEN VANLIGA FASCISMEN
andra delen

4
00:00:08,000 --> 00:00:09,000
[Text inom klammer är
översättarens anmärkningar.]

5
00:00:09,000 --> 00:00:14,000
tionde kapitlet
»Vi tillhör dig...«

6
00:00:16,000 --> 00:00:21,000
Vi försöker vila
oss ett tag efter
denna blodiga fars.

7
00:00:21,000 --> 00:00:24,000
Vi tar en titt på
Tredje Rikets barn.

8
00:00:24,000 --> 00:00:29,000
Härliga barn.
Små människor.

9
00:00:29,000 --> 00:00:32,000
De stimmar och
stojar. De hör på
ett positiv.

10
00:00:32,000 --> 00:00:37,000
Positivet spelar visserligen
den officiella nazisthymnen -
Horst-Wessel-sången.

11
00:00:37,000 --> 00:00:41,000
Men barnen vet
ju inte, vad det
är för något.

12
00:00:43,000 --> 00:00:47,000
En sol.

13
00:00:47,000 --> 00:00:51,000
En tant.

14
00:00:51,000 --> 00:00:54,000
Far och mor.

15
00:00:54,000 --> 00:00:58,000
Trumpet och trumma -
små pojkar har alltid tyckt
om att rita soldater...

16
00:00:58,000 --> 00:01:03,000
...en bajonett, en bössa,
en kniv, en stridsvagn,
ett hakkors.

17
00:01:04,000 --> 00:01:09,000
Och här är skolan.
Första skrivövningen.
»Heil Hitler!«

18
00:01:09,000 --> 00:01:12,000
Med det måste man
börja undervisningen!

19
00:01:13,000 --> 00:01:19,000
En annan skrivövning.
»SA marscherar. Vi
hälsar fanan.«

20
00:01:21,000 --> 00:01:25,000
Se här en anmärkningsvärd
dikt till Führerns födelsedag,
»Till den 20 april«.

21
00:01:25,000 --> 00:01:29,000
»Du är där, som tyska
hjärtan slår högre«...

22
00:01:29,000 --> 00:01:34,000
...»där, som tyska armar
spänstigt skapar; där, som
tyska barn åter skrattar glatt«.

23
00:01:34,000 --> 00:01:37,000
»Vi bär dig i våra hjärtan!
Du är Führern«...

24
00:01:37,000 --> 00:01:40,000
...»Tysklands frälsare!«

25
00:01:40,000 --> 00:01:44,000
»Du är hoppet, du
är trofastheten! Du
är kärleken, vår tro!«

26
00:01:44,000 --> 00:01:50,000
»Jag älskar dig
från hjärtats djup!
Jag vill vara din!«

27
00:01:50,000 --> 00:01:56,000
»Jag vill tjäna dig var dag
och var timme som trogen
kämpe, tappraste soldat.«

28
00:01:56,000 --> 00:02:01,000
Not: Till att
läsa opp utantill:
ingen läsövning!

29
00:02:02,000 --> 00:02:05,000
Nu måste man lära sig
stå i enskild ställning...

30
00:02:05,000 --> 00:02:08,000
...sluka honom
med ögonen...

31
00:02:08,000 --> 00:02:11,000
...insupa alla
hans ord...

32
00:02:11,000 --> 00:02:14,000
...i synnerhet som
han nu skall tala till
all Tysklands ungdom.

33
00:02:14,000 --> 00:02:18,000
Vad vill han då ha av
Tysklands ungdom?

34
00:02:18,000 --> 00:02:23,000
»Tysklands ungdomar
måste vara starka, flinka«...

35
00:02:23,000 --> 00:02:29,000
...»sega som läder,
snabba som vinthundar
och hårda som Kruppstål.«

36
00:02:30,000 --> 00:02:36,000
Allt! Mer krävs inte
av er än så länge; och
barnen är hänförda.

37
00:02:36,000 --> 00:02:41,000
Med barnens kroppar
står skrivet: »Vi tillhör dig«
(»Wir gehören dir«).

38
00:02:41,000 --> 00:02:46,000
Men barnen förstår ännu inte,
att det är skamligt att tillhöra
någon - vem det än är...

39
00:02:46,000 --> 00:02:49,000
...om det så är
själve Führern.

40
00:02:49,000 --> 00:02:52,000
De blickar
tillbedjande
mot honom...

41
00:02:52,000 --> 00:02:58,000
...och de skall ju var
dag och var timme under
långa års lopp få höra...

42
00:02:58,000 --> 00:03:03,000
...att han är ofelbar,
att han alltid har rätt,
att han är stor...

43
00:03:03,000 --> 00:03:08,000
...att han är frälsaren,
tron, hoppet, kärleken;
att han är vis.

44
00:03:08,000 --> 00:03:11,000
Hitler sade flera gånger:

45
00:03:11,000 --> 00:03:17,000
»En tysk pojke måste ifrån
barndomen lära sig uthärda
prygel och vänja sig vid grymhet.«

46
00:03:17,000 --> 00:03:22,000
Se här, hur de vänjer sig
vid grymhet. Se bara, vilka
ansikten fotografen har valt ut.

47
00:03:22,000 --> 00:03:26,000
De vänjer sig
genom slagsmål.

48
00:03:27,000 --> 00:03:30,000
Ley sade
någon gång:

49
00:03:30,000 --> 00:03:35,000
»Från 4 års ålder ger
vi gossen en liten flagga
och ifrån denna minut«...

50
00:03:35,000 --> 00:03:39,000
...»utan att han själv vet
om det, så kommer han
under vårt bearbetande«...

51
00:03:39,000 --> 00:03:44,000
...»vilket varar ända
fram till hans grav.«

52
00:03:47,000 --> 00:03:50,000
De måste
förvandlas
till deg...

53
00:03:50,000 --> 00:03:54,000
...varav man
kan baka vad
som helst...

54
00:03:56,000 --> 00:03:59,000
...eller till kaviar.

55
00:04:06,000 --> 00:04:12,000
Se här en mycket
viktig etapp: nu skall de
avlägga trohetsed till Adolf Hitler.

56
00:04:12,000 --> 00:04:15,000
Låt oss höra
på denna ed.

57
00:04:15,000 --> 00:04:18,000
»Jag svär vid Gud«...

58
00:04:18,000 --> 00:04:22,000
...»denna heliga ed«...

59
00:04:22,000 --> 00:04:28,000
...»att jag
till Tyska Rikets
och folkets ledare«...

60
00:04:28,000 --> 00:04:33,000
...»till Tyska Rikets
och folkets ledare«...

61
00:04:33,000 --> 00:04:38,000
...»Adolf Hitler«...

62
00:04:38,000 --> 00:04:41,000
...»Försvarsmaktens
högste befälhavare«...

63
00:04:41,000 --> 00:04:46,000
...»Försvarsmaktens
högste befälhavare«...

64
00:04:47,000 --> 00:04:52,000
Det är gårdagens
småpojkar, som avlägger
eden, gårdagens skolgossar.

65
00:04:52,000 --> 00:04:55,000
De har utantill lärt alla
dem förelagda fraser.

66
00:04:55,000 --> 00:04:58,000
De vet, att
Hitler är ofelbar.

67
00:04:58,000 --> 00:05:01,000
Med hans namn på
läpparna skall de dö...

68
00:05:01,000 --> 00:05:07,000
...i hans namn skall
de döda; i hans namn
skall de röva och plundra.

69
00:05:08,000 --> 00:05:11,000
Men det var
inte bara soldater,
som svor eden.

70
00:05:11,000 --> 00:05:17,000
Det var sjuksystrar,  tjänstefolk,
tjänste- och ämbetsmän, post- och
järnvägsarbetare, som svor eden.

71
00:05:17,000 --> 00:05:22,000
Trohetseden till Adolf
Hitler svor hela Tyskland...

72
00:05:22,000 --> 00:05:26,000
...ty hela Tyskland
skulle vara bundet i
gemensam borgen.

73
00:05:26,000 --> 00:05:30,000
Nazipartiets medlemmar
svor förstås också en ed.

74
00:05:30,000 --> 00:05:33,000
Denna ed var
den allra kortaste.

75
00:05:33,000 --> 00:05:36,000
Originaltexten,
ord för ord:

76
00:05:36,000 --> 00:05:40,000
»Jag svär obrottslig
trohet till Adolf Hitler«...

77
00:05:41,000 --> 00:05:47,000
...»till honom och till
alla ledare, han sätter
över mig«...

78
00:05:47,000 --> 00:05:52,000
...»ovillkorlig lydnad.«

79
00:05:52,000 --> 00:05:58,000
Och det är allt. Där är inte
ens ordet »Tyskland«, eller ordet
»fosterlandet« eller ordet »folket«.

80
00:05:58,000 --> 00:06:04,000
De har svurit att förbehållslöst
fullgöra vilken som helst föreskrift
av vilken som helst chef...

81
00:06:04,000 --> 00:06:07,000
...och nu kan man
ta på mössan igen.

82
00:06:07,000 --> 00:06:12,000
Väsentligen svor de, att
de skulle upphöra med
att vara människor.

83
00:06:12,000 --> 00:06:17,000
De har frivilligt avsagt sig
vilken som helst människas
rättighet och plikt...

84
00:06:17,000 --> 00:06:22,000
...rätten och skyldigheten
att tänka och begrunda.

85
00:06:27,000 --> 00:06:33,000
elfte kapitlet
Men där hade ju varit
ett annat Tyskland.

86
00:06:36,000 --> 00:06:40,000
Ja, där hade funnits
ett annat Tyskland också.

87
00:06:40,000 --> 00:06:44,000
Dessa människor kommer
ännu ihåg kejsarrikets fall...

88
00:06:44,000 --> 00:06:47,000
...och revolutionen
i Tyskland år 1918...

89
00:06:47,000 --> 00:06:51,000
...jämnt ett år efter
vår Oktoberrevolution.

90
00:06:51,000 --> 00:06:57,000
De minns dessa lastbilar,
som var fulla med beväpnade
arbetare och soldater...

91
00:06:57,000 --> 00:07:03,000
...folkhoparna på
gatorna, mötena...

92
00:07:03,000 --> 00:07:06,000
...Liebknechts tal.

93
00:07:06,000 --> 00:07:10,000
Så likt vår
revolution,
detta är!

94
00:07:10,000 --> 00:07:15,000
Så lika våra människor
dessa människor är!

95
00:07:15,000 --> 00:07:20,000
Så lik den är,
denna frihetens luft.

96
00:07:23,000 --> 00:07:26,000
Men de kommer också ihåg,
vad revolutionen slutade med.

97
00:07:26,000 --> 00:07:30,000
Mordet på Liebknecht
och Rosa Luxemburg.

98
00:07:30,000 --> 00:07:33,000
Blodiga
uppgörelser.

99
00:07:34,000 --> 00:07:37,000
De arbetade.

100
00:07:37,000 --> 00:07:40,000
De hade alltid arbetat.

101
00:07:42,000 --> 00:07:48,000
Den tyske arbetaren -
en stor mästare och
pålitlig arbetskamrat.

102
00:07:55,000 --> 00:07:58,000
Här står de
framför oss.

103
00:07:58,000 --> 00:08:04,000
De kommer ännu
ihåg 1920-talets grandiosa
proletära demonstrationer.

104
00:08:04,000 --> 00:08:07,000
De var
den gången
mycket yngre.

105
00:08:07,000 --> 00:08:11,000
De trodde på Tysklands
socialistiska framtid...

106
00:08:11,000 --> 00:08:15,000
...så gick de
ut på gatorna...

107
00:08:16,000 --> 00:08:22,000
...någon av dem kanske bar ett
sådant plakat, varuppå stod skrivet
»Fascism betyder hunger och krig«.

108
00:08:22,000 --> 00:08:25,000
...och de såg Thälmann.

109
00:08:25,000 --> 00:08:31,000
[Ernst Thälmann var ordförande
i Tysklands Kommunistiska
Parti (KPD) 1925-1933.]

110
00:08:33,000 --> 00:08:39,000
[Thälmann var
riksdagsman för
KPD 1924-1933.]

111
00:08:40,000 --> 00:08:46,000
[Thälmann blev
fängslad år 1933 och
satt isolerad i 11 år.]

112
00:08:47,000 --> 00:08:53,000
[Ernst Thälmann blev mördad av
fascisterna i koncentrationslägret
Buchenwald år 1944.]

113
00:08:54,000 --> 00:08:59,000
På dessa gårdar minns folk, vad
demonstrationerna slutade med.

114
00:08:59,000 --> 00:09:05,000
Hit bar man in sårade -
och ibland även dödade.

115
00:09:09,000 --> 00:09:14,000
Tysklands
arbetarklass
var splittrad.

116
00:09:14,000 --> 00:09:18,000
Det var lätt att
besegra den i bitar.

117
00:09:19,000 --> 00:09:22,000
Och man slog den i bitar.

118
00:09:24,000 --> 00:09:27,000
Slog den.

119
00:09:27,000 --> 00:09:30,000
Men segrade -
det gjorde denne.

120
00:09:40,000 --> 00:09:44,000
Nej, jag vill inte säga,
att Tysklands folk var blint.

121
00:09:45,000 --> 00:09:49,000
Det blev bedraget.

122
00:09:51,000 --> 00:09:57,000
När man väl var tvungen
till att leva under Hitler, så
måste man verkligen arbeta.

123
00:09:59,000 --> 00:10:02,000
Vilket som helst
arbete - för att leva.

124
00:10:14,000 --> 00:10:17,000
Här ser vi arbetare.

125
00:10:17,000 --> 00:10:23,000
Några av dem kan
ännu minnas Röd Fronts
sista demonstration.

126
00:10:23,000 --> 00:10:26,000
Röd Front var
redan förbjuden...

127
00:10:26,000 --> 00:10:31,000
...och att gå
ut på gatan
var livsfarligt.

128
00:10:42,000 --> 00:10:46,000
Hur många av dessa
människor har levat ända
fram till vår tid?

129
00:10:46,000 --> 00:10:52,000
De är försvunna.
De har försvunnit
bak taggtråd.

130
00:11:11,000 --> 00:11:16,000
Ja, där hade i vart fall
funnits ett annat Tyskland.

131
00:11:32,000 --> 00:11:36,000
tolfte kapitlet
»Med massan bör man handskas
så, liksom med en kvinna.«

132
00:11:36,000 --> 00:11:40,000
Ett av nazismen budord
började sålunda:

133
00:11:40,000 --> 00:11:46,000
»Du är intet.« Vi har försökt hitta 
åtminstone några filmbilder,
som föreställer vanligt folk.

134
00:11:46,000 --> 00:11:50,000
Vi hade lust att se,
hur menige man levde
under dessa år.

135
00:11:50,000 --> 00:11:53,000
Han skrek ju inte
»Sieg Heil« hela tiden.

136
00:11:54,000 --> 00:11:57,000
Men ibland 2 miljoner meter
nazistiska journalfilmer...

137
00:11:57,000 --> 00:12:01,000
...hittade vi bara
några få medelmåttiga
bilder som dessa.

138
00:12:01,000 --> 00:12:05,000
Men faktiskt - är det lönt
att filma folk, om var och
en av dem är ingenting?

139
00:12:05,000 --> 00:12:08,000
Förvisso var där
en fortsättning
på budordet.

140
00:12:08,000 --> 00:12:11,000
»Du är intet, men
ditt folk är allt.«

141
00:12:11,000 --> 00:12:14,000
Men kan
man tro på, att
folket är allt...

142
00:12:14,000 --> 00:12:18,000
...om var och en
företrädare för folket
är ingenting?

143
00:12:18,000 --> 00:12:21,000
Klockan är slagen.

144
00:12:21,000 --> 00:12:25,000
På gatan vällde SS
ut i svarta hopar.

145
00:12:26,000 --> 00:12:29,000
Någonting var på gång.

146
00:12:29,000 --> 00:12:33,000
Liksom ärtor vällde
sjuksystrar ut.

147
00:12:33,000 --> 00:12:36,000
Varför så många systrar?

148
00:12:36,000 --> 00:12:39,000
Där förestod dem helt enkelt
hänförelsens masshysteri.

149
00:12:39,000 --> 00:12:43,000
Journalfilmarna arbetade
redan. Allt klart - Führern
hade anlänt!

150
00:12:43,000 --> 00:12:46,000
Nu är det lönt att filma.

151
00:12:46,000 --> 00:12:49,000
Således är du intet,
men ditt folk är allt.

152
00:12:49,000 --> 00:12:53,000
Men folket tyckte
Hitler om att kalla
»massorna«.

153
00:12:53,000 --> 00:12:57,000
Och med »massorna«, sade
Hitler, »skall man handskas
liksom med en kvinna.«

154
00:12:57,000 --> 00:13:03,000
Och »en kvinna«, sade
Hitler, »underkastar
sig gärna styrkan.«

155
00:13:03,000 --> 00:13:06,000
Och »det lönar sig
inte att räkna med
massornas förstånd.«

156
00:13:06,000 --> 00:13:10,000
Det är »nödvändigt
att påverka deras
enklaste känslor«

157
00:13:10,000 --> 00:13:14,000
Se här, hur
man påverkar deras
enklaste känslor.

158
00:13:14,000 --> 00:13:17,000
En planerad incident.

159
00:13:17,000 --> 00:13:21,000
De bär fram
två småbarn
med buketter.

160
00:13:21,000 --> 00:13:24,000
Mycket rörande.

161
00:13:24,000 --> 00:13:28,000
Efter att ha påverkat
känslorna kan man
köra vidare.

162
00:13:28,000 --> 00:13:33,000
En oplanerad incident.
En blomsterbukett
på eget initiativ.

163
00:13:33,000 --> 00:13:36,000
Utmärkt! Vidare!

164
00:13:36,000 --> 00:13:40,000
En helt oplanerad
incident. En böneskrift.
Ingen fara. Han ler.

165
00:13:40,000 --> 00:13:44,000
Kroppsvisitera för
alla fall. Avlägsna.

166
00:13:44,000 --> 00:13:49,000
Då kör vi vidare för att
fortsätta påverka dessa
massors allra enklaste känslor.

167
00:13:50,000 --> 00:13:54,000
»Massorna är tröga och
lata«, sade Hitler samt
t.o.m. skrev det...

168
00:13:54,000 --> 00:13:59,000
...»de tycker inte
om att läsa - inte
tänka heller.«

169
00:13:59,000 --> 00:14:05,000
»De måste framför
sig se 1 fiende och
känna till 1 gud.«

170
00:14:06,000 --> 00:14:09,000
Här är han,
denne gud.

171
00:14:10,000 --> 00:14:13,000
»Då går de
med en«...

172
00:14:13,000 --> 00:14:16,000
...»ty var och en
av dem är intet«...

173
00:14:16,000 --> 00:14:19,000
...»men tillsammans är de en
massa, och med massan måste
man umgås som med en kvinna«...

174
00:14:19,000 --> 00:14:23,000
...»och kvinnan
underkastar sig
gärna styrkan.«

175
00:14:23,000 --> 00:14:29,000
»Dessutom«, sade Hitler,
»känner massan ett behov
att rysa av något.«

176
00:14:29,000 --> 00:14:32,000
En upplysning till
framtida führerkandidater:

177
00:14:32,000 --> 00:14:38,000
Vid samtida propagandametoder
är det ett fullt tillgängligt,
praktiskt sätt...

178
00:14:38,000 --> 00:14:42,000
...att upphöjas till
himmelen redan
under livstiden.

179
00:14:51,000 --> 00:14:57,000
trettonde kapitlet
»Führern har befallt -
vi verkställer.«

180
00:14:58,000 --> 00:15:04,000
»För tyska folkets väl måste vi
tillsträva krig vart 15:e till 20:e år.«
- Adolf Hitler

181
00:15:05,000 --> 00:15:09,000
Så kom den tidpunkt,
när nazismen skred
till verket...

182
00:15:09,000 --> 00:15:12,000
...för att fullgöra sin
huvudsakliga, viktigaste...

183
00:15:12,000 --> 00:15:16,000
...kanske enda uppgift.

184
00:15:16,000 --> 00:15:20,000
Det började i Spanien.

185
00:15:24,000 --> 00:15:30,000
»Führern har befallt,
vi verkställer.«

186
00:15:40,000 --> 00:15:44,000
Och detta är redan Polen.

187
00:15:44,000 --> 00:15:49,000
»Führern har befallt,
vi verkställer.«

188
00:15:49,000 --> 00:15:55,000
»Vi har svurit en ed,
och det tillkommer
inte oss att tänka.«

189
00:16:02,000 --> 00:16:06,000
Det är
Warszawa,
som brinner.

190
00:16:20,000 --> 00:16:26,000
I förra århundradet [1800-talet]
skapade den store Rodin denna
staty av Tänkaren.

191
00:16:27,000 --> 00:16:32,000
Men för 10.000 år sedan
skapade en okänd skulptör
denne tänkare...

192
00:16:32,000 --> 00:16:38,000
...som frågande
blickar in i framtiden.

193
00:16:39,000 --> 00:16:44,000
Och denna målning
på klippan är 20.000
år gammal.

194
00:16:44,000 --> 00:16:49,000
Människan bodde
ännu i grottor, gick
klädd i vilddjurshudar...

195
00:16:49,000 --> 00:16:52,000
...arbetade med stenyxa...

196
00:16:52,000 --> 00:16:58,000
...men hon var
en stor konstnär
och skapare.

197
00:17:00,000 --> 00:17:06,000
Hon förstod linjernas
skönhet, formernas fulländning,
rörelsernas uttrycksfullhet.

198
00:17:08,000 --> 00:17:13,000
Färgerna på denna
grottas väggar har inte
bleknat efter 20.000 år...

199
00:17:13,000 --> 00:17:19,000
...fastän djur, som
då bebodde Jorden,
är försvunna.

200
00:17:23,000 --> 00:17:29,000
Urmänniskan var till
och med bekant med
abstrakt konst.

201
00:17:30,000 --> 00:17:34,000
Vi skall dock
återvända till
1900-talet.

202
00:17:34,000 --> 00:17:38,000
Är detta verkligen
bilden av vår tid?

203
00:17:41,000 --> 00:17:46,000
Skall detta verkligen vara
kvar såsom minnesmärken
över vår epok?

204
00:17:47,000 --> 00:17:53,000
För resten ser de sönderbombade
husen för en flygare fridfulla
ut - fredliga, t.o.m. vackra.

205
00:17:54,000 --> 00:18:00,000
Men folk ser oppifrån ut som myror
eller kackerlackor; och det känns
inte hemskt att skjuta ihjäl dem.

206
00:18:07,000 --> 00:18:12,000
Ännu igår levde
dessa människor
i sitt eget land...

207
00:18:12,000 --> 00:18:15,000
...arbetade,
älskade,
drömde.

208
00:18:15,000 --> 00:18:18,000
Nu befinner de
sig bak taggtråd.

209
00:18:18,000 --> 00:18:21,000
De förstår inte, var
man driver dem hän...

210
00:18:21,000 --> 00:18:24,000
...och vad, där
skall bli av dem.

211
00:18:24,000 --> 00:18:30,000
Vi skall snart få veta vad,
där skall bli av dem, och var,
man driver dem hän.

212
00:18:30,000 --> 00:18:34,000
Men än så länge har
kriget avbildats som
en glad spatsertur.

213
00:18:34,000 --> 00:18:39,000
Dessa muntra grabbar
har gått omkring i Europa.
Leende har de gått omkring...

214
00:18:39,000 --> 00:18:45,000
...de har gått
omkring i Belgien,
Holland, Danmark...

215
00:18:45,000 --> 00:18:49,000
...de har trampat
Paris' stenläggning...

216
00:18:49,000 --> 00:18:53,000
...gått omkring
på Balkan...

217
00:18:53,000 --> 00:18:59,000
...och liksom
turister tagit sig
opp till Akropolis.

218
00:18:59,000 --> 00:19:03,000
Morgonen den
22 juni år 1941.

219
00:19:04,000 --> 00:19:10,000
Denna stilla morgon fick
berlinarna veta, att kriget hade
börjat emot Sovjetunionen.

220
00:19:12,000 --> 00:19:17,000
För övrigt skilde sig inte
denna morgon ifrån vilken
annan morgon som helst...

221
00:19:17,000 --> 00:19:21,000
...men den verkade
ovanligt fridfull.

222
00:19:21,000 --> 00:19:27,000
Och ingen misstänkte,
att dessa timmar skulle
avgöra Tredje Rikets öde.

223
00:19:28,000 --> 00:19:34,000
Och ingen visste då, att
kriget hade börjat redan
för flera timmar sedan...

224
00:19:34,000 --> 00:19:37,000
...alltså utan förvarning...

225
00:19:37,000 --> 00:19:43,000
...och att bomberna redan
sedan flera timmar strös
ut på sovjetisk jord.

226
00:19:59,000 --> 00:20:03,000
Se, här
sitter moskvabor -
våra samtida.

227
00:20:03,000 --> 00:20:06,000
Var och en
tänker på sitt.

228
00:20:06,000 --> 00:20:12,000
Likadant satt var och
en och tänkte på sitt
den junimorgonen.

229
00:20:13,000 --> 00:20:17,000
Allt verkade
så enkelt - så
vardagligt...

230
00:20:17,000 --> 00:20:21,000
...så lugnt och gott.

231
00:20:22,000 --> 00:20:28,000
Men det lämnade kvar ärr
i allas våra öden - hos var och
en av oss ett oläkligt sår...

232
00:20:29,000 --> 00:20:35,000
...hos den, vars son
eller bror blev dödad,
far eller mor...

233
00:20:35,000 --> 00:20:39,000
...eller vars hela
familj omkom, eller
vars hem raserades...

234
00:20:39,000 --> 00:20:43,000
...eller hela livet
vältes över ända
och slogs i spillror.

235
00:20:43,000 --> 00:20:47,000
Men viktigt förefaller dem
endast det, som pågår nu...

236
00:20:47,000 --> 00:20:53,000
...det, som händer
en själv - idag, just
nu, i denna minut.

237
00:20:54,000 --> 00:21:00,000
De tänker,
de älskar,
de talar...

238
00:21:00,000 --> 00:21:03,000
...de lever...

239
00:21:03,000 --> 00:21:07,000
...och detta är det
allra viktigaste.

240
00:21:07,000 --> 00:21:10,000
Vilka är dessa två?

241
00:21:10,000 --> 00:21:16,000
Eller dessa? Studenter -
framtida kybernetiker,
eller kemister...

242
00:21:16,000 --> 00:21:19,000
...eller raketbyggare?

243
00:21:19,000 --> 00:21:23,000
Vad resonerar de om?

244
00:21:23,000 --> 00:21:26,000
Vad oroar
dessa två?

245
00:21:26,000 --> 00:21:30,000
Vad  för
honom till en
sådan förtvivlan?

246
00:21:33,000 --> 00:21:38,000
Eller denna unga flicka.
Förklarar hon något viktigt
vetenskapligt problem...

247
00:21:38,000 --> 00:21:42,000
...eller berättar hon,
hur man skall åka, för
att komma till stugan?

248
00:21:42,000 --> 00:21:45,000
Eller dessa två.

249
00:21:45,000 --> 00:21:50,000
De kanske är medarbeterskor
vid något vetenskapligt institut
och avhandlar något viktigt...

250
00:21:50,000 --> 00:21:54,000
...men den lilla flickan
har lust att dansa.

251
00:21:54,000 --> 00:21:58,000
Eller är de helt enkelt
husmödrar, som är oroliga
för grannfruns karaktär...

252
00:21:58,000 --> 00:22:04,000
...men den lilla flickan har lust
att dansa och kan inte bärga sig,
tills denna tant har gått sin väg.

253
00:22:04,000 --> 00:22:09,000
Och hennes mor märker inte ens,
att den lilla flickan har gått sin väg;
så fångad av samtalet är hon.

254
00:22:09,000 --> 00:22:15,000
Eller dessa tre. Så viktigt
är det, som utspelar sig
emellan dem just nu...

255
00:22:15,000 --> 00:22:21,000
...och så gärna, de
vill framleva sina liv
skönt och i vänskap.

256
00:22:21,000 --> 00:22:25,000
Även jag vill, att de
skall leva vänskapligt
och vackert...

257
00:22:25,000 --> 00:22:29,000
...att inget sådant
skall drabba dem,
som drabbade oss...

258
00:22:29,000 --> 00:22:35,000
...i juni år 1941, när dagen
förvandlades till natt.

259
00:22:53,000 --> 00:22:58,000
fjortonde kapitlet
Vanlig fascism.

260
00:22:59,000 --> 00:23:04,000
Där gick omkring några
glada grabbar i vårt land.

261
00:23:07,000 --> 00:23:10,000
Så sympatiska...

262
00:23:10,000 --> 00:23:13,000
...stiliga...

263
00:23:13,000 --> 00:23:16,000
...väluppfostrade.

264
00:23:16,000 --> 00:23:19,000
De arbetade...

265
00:23:19,000 --> 00:23:22,000
...och vilade.

266
00:23:22,000 --> 00:23:26,000
De arbetade igen.

267
00:23:33,000 --> 00:23:37,000
Deras namn är kända.

268
00:23:37,000 --> 00:23:41,000
I deras bröstfickor
hittade man buntar
med fotografier.

269
00:23:41,000 --> 00:23:47,000
Det var kort på
dem själva, fruar,
mödrar, barn...

270
00:23:47,000 --> 00:23:50,000
...och - se här - detta.

271
00:23:50,000 --> 00:23:56,000
Detta bar de tillsammans
med fotografier på sina
barn och sina mödrar.

272
00:23:57,000 --> 00:24:03,000
Till vilket tillstånd behöver
man då föra en människa, för
att hon skall bära sådant...

273
00:24:03,000 --> 00:24:08,000
...på sig som
suvenirer för trevliga
hågkomster?

274
00:24:09,000 --> 00:24:14,000
Ur Gestapochefens
i Libau [Liepaja i Lettland]
personliga arkiv.

275
00:24:14,000 --> 00:24:17,000
Bror och syster.

276
00:24:17,000 --> 00:24:20,000
Systern är redan avklädd.

277
00:24:20,000 --> 00:24:23,000
Brodern klär av sig.

278
00:24:23,000 --> 00:24:29,000
Om en minut
är de inte längre
till i världen.

279
00:24:29,000 --> 00:24:35,000
Se, vad denne glade gosse
har låtit fotografera sig
tillsammans med...

280
00:24:35,000 --> 00:24:39,000
...vad han bar på
sig som suvenir.

281
00:24:43,000 --> 00:24:47,000
Der Förster und die Tochter
Skogvaktaren och dottern

282
00:24:47,000 --> 00:24:51,000
die schossen beide gut
de sköto bägge bra

283
00:24:51,000 --> 00:24:55,000
Der Förster und die Tochter
Skogvaktaren och dottern

284
00:24:55,000 --> 00:24:59,000
die schossen beide gut
de sköto bägge bra

285
00:24:59,000 --> 00:25:03,000
Der Förster schoß das Hirschlein
Skogvaktaren sköt hjorten

286
00:25:03,000 --> 00:25:07,000
die Tochter traf das Bürschlein
dottern träffade ynglingen

287
00:25:07,000 --> 00:25:10,000
tief in das junge Herz hinein
djupt i det unga hjärtat in

288
00:25:11,000 --> 00:25:15,000
tief in das junge Herz hinein
djupt i det unga hjärtat in

289
00:25:15,000 --> 00:25:19,000
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la

290
00:25:19,000 --> 00:25:23,000
tief in das junge, junge Herz hinein
djupt i det unga, unga hjärtat in

291
00:25:23,000 --> 00:25:27,000
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la
Ta-ra-la-la, ta-ra-la-la

292
00:25:27,000 --> 00:25:31,000
tief in das junge Herz hinein
djupt i det unga hjärtat in

293
00:25:32,000 --> 00:25:36,000
Lvovpogromen.

294
00:25:36,000 --> 00:25:39,000
Fotografier,
som är bifogade den
officiella redogörelsen.

295
00:25:53,000 --> 00:25:58,000
Till och med under
en sådan minut kan en
människa förbli människa.

296
00:25:58,000 --> 00:26:02,000
Ett vårt århundrades helgon.

297
00:26:03,000 --> 00:26:07,000
Lore, Lore, Lore, Lore

298
00:26:06,000 --> 00:26:10,000
Schöne Mädchen gibt es überall
Vackra flickor finns det överallt

299
00:26:10,000 --> 00:26:14,000
Und kommt der Frühling in das Tal
Och kommer våren till dalen

300
00:26:14,000 --> 00:26:18,000
Grüß mir die Lore noch einmal
Hälsa från mig till Lore en gång till

301
00:26:18,000 --> 00:26:22,000


302
00:26:22,000 --> 00:26:26,000
Und kommt der Frühling in das Tal
Och kommer våren till dalen

303
00:26:26,000 --> 00:26:30,000
Grüß mir die Lore noch einmal
Hälsa från mig till Lore en gång till

304
00:26:30,000 --> 00:26:34,000


305
00:26:34,000 --> 00:26:40,000
De drev folk liksom
boskap - och boskap
drev de liksom folk.

306
00:26:40,000 --> 00:26:46,000
Första partiet livsmedel
ifrån Ukraina till Berlin.

307
00:26:46,000 --> 00:26:51,000
Själve livsmedelsministern
kom och mötte tågsättet.

308
00:26:53,000 --> 00:26:58,000
Med anledning av ett
sådant högtidligt tillfälle
filmade man t.o.m. en affär.

309
00:26:58,000 --> 00:27:04,000
Uppenbarligen för
att visa, hur bra det var
i Tredje Riket - hur mättande.

310
00:27:05,000 --> 00:27:11,000
Under dessa år arbetade
sällskapet »Kraft durch Freude«
(kraft genom glädje) framgångsrikt.

311
00:27:11,000 --> 00:27:16,000
KdF ägnade sig allmänt åt
turism, sport och avkoppling.

312
00:27:16,000 --> 00:27:22,000
En av turistrutterna
inbegrep ett besök
i Warszawagettot.

313
00:27:22,000 --> 00:27:26,000
Se här en bro över
två murar i gettot.

314
00:27:26,000 --> 00:27:30,000
Hit hade man jagat
in 500.000 människor.

315
00:27:30,000 --> 00:27:35,000
Indrivna till
svältdöden.

316
00:27:35,000 --> 00:27:38,000
Detta är
amatörbilder.

317
00:27:38,000 --> 00:27:41,000
Jag vet inte vem,
som har filmat.

318
00:27:41,000 --> 00:27:47,000
Jag förstår
inte, hurdan
kraft eller glädje...

319
00:27:47,000 --> 00:27:53,000
...ett besök
i detta getto
skulle kunna ge.

320
00:27:56,000 --> 00:28:02,000
Ibland kunde
det lyckas några litet
äldre grabbar att rymma...

321
00:28:02,000 --> 00:28:08,000
...för att skaffa
litet matvaror till
mödrar och systrar.

322
00:28:09,000 --> 00:28:13,000
Det brukade
sluta så här.

323
00:28:24,000 --> 00:28:28,000
Men t.o.m. i gettot
kunde ett barn skapa.

324
00:28:28,000 --> 00:28:32,000
När de inte hade
blyertspennor, rev de
ut små figurer ur papper.

325
00:28:32,000 --> 00:28:35,000
Dessa figurer
är visst nog inte
från Warszawagettot.

326
00:28:35,000 --> 00:28:41,000
Av Warszawagettot
blev där ingenting igen -
inte ens stoft blev kvar.

327
00:28:41,000 --> 00:28:44,000
Detta är teckningar
ifrån ett annat getto.

328
00:28:44,000 --> 00:28:47,000
Barnen ritade
och tänkte tillbaka
på det förflutna.

329
00:28:47,000 --> 00:28:53,000
Och det förflutna
tycktes dem ljust; ty
barnet är fött till lycka.

330
00:28:55,000 --> 00:29:00,000
De iakttog också
det verkliga och
drömde om...

331
00:29:00,000 --> 00:29:03,000
...att åka bort
ur gettot så här.

332
00:29:03,000 --> 00:29:08,000
Men det blev så
här, de avreste.

333
00:29:13,000 --> 00:29:19,000
Den store författaren och
pedagogen Janusz Korczak gick in
i gettot och vägrade gå därifrån.

334
00:29:20,000 --> 00:29:23,000
Han stannade hos
barnen ända till slutet...

335
00:29:23,000 --> 00:29:27,000
...och fördes bort med
ett sådant här tågsätt.

336
00:29:28,000 --> 00:29:34,000
Intill den sista, dödliga
minuten var han hos barnen
och berättade sagor för dem.

337
00:29:35,000 --> 00:29:41,000
Han hittades död i
gaskammaren, och döda
barn omfamnade honom.

338
00:29:44,000 --> 00:29:50,000
Igenom denna port
kom 4 miljoner
människor in.

339
00:29:51,000 --> 00:29:55,000
4.000.000 -
fyra miljoner.

340
00:30:01,000 --> 00:30:04,000
Tåget är kommet.

341
00:30:04,000 --> 00:30:09,000
Dessa bilder är
tagna av en SS-man; en
lidelsefull fotoamatör.

342
00:30:09,000 --> 00:30:15,000
De är tagna trots kategoriskt
fotograferingsförbud i
koncentrationsläger.

343
00:30:15,000 --> 00:30:19,000
Framför er ser ni
selektionen, urvalet.

344
00:30:19,000 --> 00:30:23,000
Åt höger dem, som än så
länge skall få leva i lägret.

345
00:30:23,000 --> 00:30:26,000
Åt vänster dem, som
omedelbart skall förintas.

346
00:30:26,000 --> 00:30:30,000
Åt höger dem, som var
litet yngre och friskare.

347
00:30:30,000 --> 00:30:35,000
Åt vänster åldringar,
svaga och sjuka.

348
00:30:35,000 --> 00:30:40,000
Barn, som var
kortare än 1 meter
och 20 cm - åt vänster.

349
00:30:40,000 --> 00:30:46,000
Några barn visste
detta och gick på tå
under måttstocken.

350
00:30:48,000 --> 00:30:53,000
Men de fick känna på
käppen: »Luras inte!«

351
00:30:55,000 --> 00:30:59,000
Sedan lät man alla
kläda av sig nakna.

352
00:31:02,000 --> 00:31:05,000
Och sedan... ...

353
00:31:05,000 --> 00:31:11,000
Hela världen vet,
vad som kom sedan.
Gaskammare och ugnar.

354
00:31:12,000 --> 00:31:16,000
Här är allt,
som återstod
ur tågsättet.

355
00:31:19,000 --> 00:31:25,000
Men de, som ännu
skulle leva i lägren,
kläddes i fångdräkter.

356
00:31:26,000 --> 00:31:31,000
Efter ett par-tre
veckor såg de
ut så här.

357
00:31:32,000 --> 00:31:36,000
Var och en av dem
genomgick fotografering
såsom fånge.

358
00:31:36,000 --> 00:31:40,000
I profil.
En face.

359
00:31:40,000 --> 00:31:46,000
Där bevarades tusentals,
tiotusentals, hundratusentals
utav dessa fångkort.

360
00:31:48,000 --> 00:31:54,000
Vi har tagit med några av
dem, för att ni skall kunna
se i ögonen på dem...

361
00:31:54,000 --> 00:31:59,000
...som vandrade sin
dödsväg i Auschwitz.

362
00:32:00,000 --> 00:32:06,000
De finns redan sedan
länge inte i världen, men
deras ögon lever än.

363
00:32:17,000 --> 00:32:21,000
Ögonen ser ännu på oss.

364
00:32:40,000 --> 00:32:44,000
Var och en av
dessa fångar, som
arbetade i lägren..

365
00:32:44,000 --> 00:32:48,000
...inbringade
Tredje Riket omkring
1.500 mark.

366
00:32:49,000 --> 00:32:55,000
Därtill kom 200 mark genom
det s.k. rationella utnyttjandet av
lik och personliga tillhörigheter.

367
00:32:57,000 --> 00:33:02,000
Sedan kostnaden 2 mark
fråndragits till förgiftande
och kremering...

368
00:33:02,000 --> 00:33:08,000
...resulterade det i
en intäkt i snitt per
själ på 1.631 mark...

369
00:33:08,000 --> 00:33:12,000
...inberäknat
priset på hår...

370
00:33:12,000 --> 00:33:17,000
...tänder, ben
och aska.

371
00:33:23,000 --> 00:33:26,000
Lägerkommendantens hus.

372
00:33:26,000 --> 00:33:29,000
Hans fru.

373
00:33:29,000 --> 00:33:32,000
Hans avkoppling.

374
00:33:32,000 --> 00:33:35,000
Hans vänner.

375
00:33:35,000 --> 00:33:39,000
Hans arbete.

376
00:33:39,000 --> 00:33:42,000
Lägerläkarens dagbok.

377
00:33:42,000 --> 00:33:46,000
Den tillhörde
medicine doktorn,
filosofie doktorn...

378
00:33:46,000 --> 00:33:49,000
...extraordinarie
professorn Josef Kramer.

379
00:33:49,000 --> 00:33:53,000
Vi skall anföra
två korta utdrag.

380
00:33:53,000 --> 00:33:57,000
»Idag var jag
närvarande vid
en specialaktion.«

381
00:33:57,000 --> 00:34:00,000
»Det är förskräckligare
än Dantes inferno.«

382
00:34:00,000 --> 00:34:03,000
»Jag skrev till
Berlin efter nya byxor,
stövlar och jacka.«

383
00:34:03,000 --> 00:34:06,000
»På specialaktion igen.«

384
00:34:06,000 --> 00:34:10,000
»Denna gång skulle
några försvagade
kvinnor förintas.«

385
00:34:10,000 --> 00:34:15,000
»De visste, vad som väntade
dem; och SS blev tvungna
att krångla med dem.«

386
00:34:15,000 --> 00:34:21,000
»Till middag tomatsoppa,
en halv kyckling, så mycket öl
man ville ha och vaniljglass.«

387
00:34:21,000 --> 00:34:26,000
»På kvällen
angenämt sällskap
hos kommendanten.«

388
00:34:26,000 --> 00:34:32,000
I Majdanek var 800.000
par skor kvar, som man
inte hade hunnit skicka.

389
00:34:32,000 --> 00:34:38,000
Direktören för en
av IG Farbenindustries
fabriker skrev:

390
00:34:38,000 --> 00:34:44,000
»Jag ber er snarast skaffa
ett nytt parti polska flickor.
De tidigare är redan slut.«

391
00:34:44,000 --> 00:34:50,000
»Men ägna särskild
uppmärksamhet åt det utvalda
materialets hälsotillstånd.«

392
00:34:50,000 --> 00:34:54,000
Kommendanten svarade:
»Nytt parti flickor skickat.«

393
00:34:54,000 --> 00:34:59,000
»Välja ut bättre material
kan jag inte. Varan är av
standardbeskaffenhet.«

394
00:34:59,000 --> 00:35:04,000
Men Majdanek,
Auschwitz, Treblinka...

395
00:35:04,000 --> 00:35:10,000
...var bara fungerande
modeller och kaderskolor för de
framtida enorma utrotningsläger...

396
00:35:10,000 --> 00:35:14,000
...Himmler tänkte
anlägga bortom Ural.

397
00:35:14,000 --> 00:35:18,000
Där drömde de
om att på kort
tid utrota...

398
00:35:18,000 --> 00:35:23,000
...60 miljoner
enbart av ryssar -
andra folk oräknade.

399
00:35:23,000 --> 00:35:28,000
Där fanns redan planer
och förslag utarbetade
för tillfartsvägarna...

400
00:35:28,000 --> 00:35:32,000
...beställningar
av utrustning var
redan fördelade.

401
00:35:32,000 --> 00:35:38,000
Tredje Rikets firmor
förberedde sig för
det stora arbetet.

402
00:35:48,000 --> 00:35:51,000
De gråter.

403
00:35:51,000 --> 00:35:54,000
De gråter av rörelse.

404
00:35:54,000 --> 00:35:57,000
Nej, jag vill inte påstå,
att de blir berörda
av gaskamrarna.

405
00:35:57,000 --> 00:36:00,000
Dem känner de
nog inte ens till.

406
00:36:00,000 --> 00:36:04,000
Och om någon skulle berätta
för dem om gaskamrarna,
skulle de inte tro på det.

407
00:36:04,000 --> 00:36:07,000
Om de
finge se dem
med egna ögon...

408
00:36:07,000 --> 00:36:13,000
...tror jag, de inte hade varit svåra
att övertyga om, att gaskamrarna
vore nödvändiga för 3:e Rikets väl.

409
00:36:15,000 --> 00:36:19,000
Det är en patologi,
ett massinsjuknande.

410
00:36:19,000 --> 00:36:25,000
Ja, ja -
grip efter
din avgud.

411
00:36:29,000 --> 00:36:34,000
Och ändå hade där
varit ett annat Tyskland.

412
00:36:34,000 --> 00:36:37,000
Här ser ni
en yngling vid
skampålen.

413
00:36:37,000 --> 00:36:43,000
På hans bröst är där ett
plakat: »Jag sade nej. Jag
är en folkförrädare.«

414
00:36:43,000 --> 00:36:48,000
Alltså fanns dock
ynglingar, som vågade
säga nej till Hitler.

415
00:36:48,000 --> 00:36:54,000
Det fanns dock folk,
som år efter år envist
sade nej till nazismen.

416
00:36:55,000 --> 00:36:58,000
Man behöver
mycket mod för
att kanske dö.

417
00:36:58,000 --> 00:37:04,000
Men det behövs inte
mindre mod för att säga nej
när alla runtomkring säger ja.

418
00:37:04,000 --> 00:37:10,000
Att förbli människa och kämpe,
när folk runtomkring har upphört
med att vara människor.

419
00:37:10,000 --> 00:37:14,000
Att tänka, när det är
förbjudet att tänka.

420
00:37:14,000 --> 00:37:17,000
Titta på dessa
härliga ansikten!

421
00:37:16,000 --> 00:37:22,000
De var få. Men de fanns.
De fanns där hela tiden.

422
00:37:22,000 --> 00:37:27,000
Dessa människor
är inte bara tyska
folkets stolthet...

423
00:37:27,000 --> 00:37:33,000
...de är dess hopp,
ty sådana människor
är Tysklands framtid.

424
00:37:38,000 --> 00:37:43,000
femtonde kapitlet
Tredje Rikets ände.

425
00:37:43,000 --> 00:37:47,000
Vartenda år hårdtränade
de inför ett vinterfälttåg.

426
00:37:47,000 --> 00:37:50,000
Man klappar sig
på knäna - så här...

427
00:37:50,000 --> 00:37:53,000
...sedan på
ändan - så där...

428
00:37:53,000 --> 00:37:56,000
...så hoppar
man ett tag.

429
00:37:56,000 --> 00:38:01,000
Allt i ordning! Nu
behöver ni inte vara
rädda för köld.

430
00:38:01,000 --> 00:38:05,000
Men i verkligheten blev
det litet annorlunda.

431
00:38:05,000 --> 00:38:10,000
En av de tyska soldater, som
hade blivit inneslutna i kitteln vid
Stalingrad, skrev till sin fru:

432
00:38:10,000 --> 00:38:16,000
»Till det, som har pågått, bär
även jag en del av skulden -
men visst nog inte stor.«

433
00:38:16,000 --> 00:38:21,000
»Det är bara en
70.000.000-del av
tyska folkets skuld«...

434
00:38:21,000 --> 00:38:27,000
...»men jag får plikta
för den med mitt liv för
denna sjuttiomiljondel.«

435
00:38:27,000 --> 00:38:32,000
Om bara de alla
hade resonerat så.

436
00:38:32,000 --> 00:38:38,000
Om de alltid hade
resonerat så - inte bara
under dessa omständigheter.

437
00:38:38,000 --> 00:38:43,000
Om alla människor
på jorden alltid hade
resonerat så.

438
00:38:59,000 --> 00:39:03,000
20.000.000 liv.

439
00:39:03,000 --> 00:39:07,000
20 miljoner av
vårt folks bästa liv...

440
00:39:07,000 --> 00:39:13,000
...gav vi, för att fascismen inte
skulle finnas på jorden mer.

441
00:39:16,000 --> 00:39:22,000
Nu vältrade kriget västerut
och kunde inte hejdas.

442
00:39:24,000 --> 00:39:30,000
[Enligt senare beräkningar dog
fler än 20 milj. sovjetmänniskor i
2:a världskriget; kanske 27 milj.]

443
00:39:31,000 --> 00:39:35,000
Tjugo miljoner.

444
00:39:35,000 --> 00:39:40,000
De dog och trodde
på, att fascismen inte
skulle finnas mer...

445
00:39:40,000 --> 00:39:46,000
...ingenstans i
världen - inte i något
land alls. Aldrig.

446
00:39:53,000 --> 00:39:59,000
Den 8 maj det innevarande
året 1965 samlades de utan
någon som helst kallelse...

447
00:39:59,000 --> 00:40:05,000
...helt av sig själva
samlades på Röda
Torget f.d. soldater...

448
00:40:05,000 --> 00:40:08,000
...och sökte efter sina
regementskamrater.

449
00:40:08,000 --> 00:40:11,000
Några hittade dem.

450
00:40:11,000 --> 00:40:17,000
Men denne ifrån 21:a
gardesartilleriregementet
hittade inga - de kom inte.

451
00:40:17,000 --> 00:40:23,000
Denna kvinnliga läkare hittade
den man, hon en gång räddade,
när han var pojke.

452
00:40:23,000 --> 00:40:27,000
Nu drar de sig
till minnes, hur
det var då...

453
00:40:27,000 --> 00:40:32,000
...och en ung flicka,
som aldrig har upplevt krig,
hör uppmärksamt på.

454
00:40:32,000 --> 00:40:38,000
Denne man
har också funnit
sina kamrater.

455
00:40:39,000 --> 00:40:44,000
Detta är kanske
hans livs bästa dag.

456
00:40:50,000 --> 00:40:56,000
Men så mycket, de har
måst genomleva för att
få uppleva denna dag.

457
00:40:56,000 --> 00:41:02,000
Så mycket, som
behövde bli gjort. Så långt,
de måste rycka fram.

458
00:41:02,000 --> 00:41:08,000
Rycka fram till Kiev, sedan
till Warszawa, passera
Rumänien, Ungern...

459
00:41:08,000 --> 00:41:14,000
...Bulgarien, Polen,
bryta in i Tyskland,
komma fram till Berlin...

460
00:41:14,000 --> 00:41:20,000
...och dö, dö -
ge sina liv.

461
00:41:22,000 --> 00:41:28,000
»Det tyska folket
värjer sig emot regeringens
åtgärder för totalt krig.«

462
00:41:28,000 --> 00:41:33,000
»Det vill inte totalt krig,
säger engelsmännen, utan
kapitulation« säger Goebbels.

463
00:41:33,000 --> 00:41:36,000
»Vill ni kapitulera?«
»Nej!«

464
00:41:36,000 --> 00:41:40,000
»Vill ni det totala kriget?«

465
00:41:40,000 --> 00:41:46,000
»Ja!«
»Leve det totala kriget!«

466
00:41:49,000 --> 00:41:55,000
TOTALER KRIEG - KÜRZESTER KRIEG
(TOTALT KRIG - KORTASTE KRIG)

467
00:42:07,000 --> 00:42:11,000
Totalt krig.

468
00:42:11,000 --> 00:42:17,000
Allt, de dittills
hade sett, var ännu
inte totalt krig.

469
00:42:18,000 --> 00:42:22,000
Se här det totala
krigets ansikte.

470
00:42:24,000 --> 00:42:30,000
Denna kvinna och
dessa två barn - ihjälskjutna
med pistol på nära håll.

471
00:42:31,000 --> 00:42:34,000
Med pistol på nära håll.

472
00:42:35,000 --> 00:42:38,000
Med pistol på nära håll.

473
00:42:38,000 --> 00:42:44,000
Hur många mördare måste
växa opp och skjuta ihjäl
med pistol på nära håll?

474
00:42:45,000 --> 00:42:51,000
Kväva med gas, eller bränna
opp levande eller arkebusera
med kulsprutor - miljoner...

475
00:42:51,000 --> 00:42:57,000
...miljoner, miljoner
kvinnor och barn?

476
00:43:00,000 --> 00:43:05,000
Hur många behövs
av dessa likgiltiga
verkställare...

477
00:43:05,000 --> 00:43:11,000
...som var beredda att jämna
med marken allt, människan hade
skapat under århundraden?

478
00:43:12,000 --> 00:43:17,000
Men det totala
kriget hjälpte inte -
och kunde inte hjälpa.

479
00:43:17,000 --> 00:43:21,000
Detta är Moskvas hippodrom
[hästkapplöpningsbana]
på sommaren 1944. 

480
00:43:21,000 --> 00:43:24,000
Detta är krigsfångar.

481
00:43:24,000 --> 00:43:29,000
Se här folk, som
det ålåg att verkställa
Hitlers juliorder:

482
00:43:29,000 --> 00:43:35,000
»Slaverna måste bli till
en outtömlig slavreserv«...

483
00:43:35,000 --> 00:43:41,000
...»i det gamla Egyptens
eller Babylons anda.«

484
00:43:41,000 --> 00:43:47,000
Nu kan moskvaborna beskåda
dessa nu insolventa slavägare...

485
00:43:47,000 --> 00:43:53,000
...uppsyningsmän,
godsägare och
guvernörer.

486
00:43:56,000 --> 00:44:02,000
Och denne slaktare från
Ostpreußen kan ta en titt
på sovjetiska soldater.

487
00:44:03,000 --> 00:44:09,000
Här är de människor,
som avgjorde detta
krigs utgång.

488
00:44:09,000 --> 00:44:14,000
Det allra hårdaste
och blodigaste i hela
mänsklighetens historia.

489
00:44:14,000 --> 00:44:18,000
Vad är märkvärdigt
med dem? Ingenting.

490
00:44:18,000 --> 00:44:22,000
Inte ens några
ordnar syns. Så
såg de ut.

491
00:44:25,000 --> 00:44:31,000
En gång lovade Hitler: »Om
ett tiotal år skall berlinarna
inte känna igen sin stad.«

492
00:44:33,000 --> 00:44:38,000
Det är verkligen
svårt att nu känna
igen tyska städer.

493
00:44:39,000 --> 00:44:44,000
Men vanan gör
sitt: hakkors, plakat.

494
00:44:44,000 --> 00:44:50,000
»Våra murar är
krossade - men
inte våra hjärtan«

495
00:45:03,000 --> 00:45:07,000
Men Goebbels talar på
nytt om det totala kriget.

496
00:45:07,000 --> 00:45:13,000
Samma tal och samma
åhörare. Men något nytt
har dykt opp i ansiktena.

497
00:45:13,000 --> 00:45:19,000
Se efter!
De tänker.

498
00:45:20,000 --> 00:45:26,000
Det är knappt,
de ens hör på, vad
Goebbels nu talar om.

499
00:45:28,000 --> 00:45:31,000
De tänker.

500
00:45:36,000 --> 00:45:42,000
Men för övrigt gör
vanan sitt: »Sieg Heil«
och samma ed.

501
00:45:50,000 --> 00:45:56,000
Eden är den
samma - men folk
har blivit några andra.

502
00:45:57,000 --> 00:46:03,000
Folk tänker.

503
00:46:09,000 --> 00:46:15,000
Trummorna virvlar
på och Goebbels
går längs ledet...

504
00:46:15,000 --> 00:46:21,000
...och söker ut någon att sända
i elden för att åtminstone några
minuter förlänga hans egen tillvaro.

505
00:46:21,000 --> 00:46:26,000
Han skickar
barn i elden, gamla
gubbar, kvinnor.

506
00:46:26,000 --> 00:46:32,000
Se, här undervisar
man dem i att skjuta
med »Panzerfaust«.

507
00:46:33,000 --> 00:46:36,000
»Det är
så enkelt,
damen.«

508
00:46:36,000 --> 00:46:41,000
»Sikta, håll den
rakt - tryck av!
Pang! Färdigt.«

509
00:46:42,000 --> 00:46:48,000
Den sista filmen på Hitler. Han
går också längs ledet och söker
ut, vem som skall skickas i elden.

510
00:46:48,000 --> 00:46:54,000
Kanske denne gosse?
Och denne med, förstås.

511
00:46:55,000 --> 00:47:01,000
Det är för sent.
Kriget har redan
brutit in i Berlin.

512
00:47:03,000 --> 00:47:07,000
Det Tredje Rikets
sista minuter
rinner ut.

513
00:47:07,000 --> 00:47:13,000
Under dessa
minuter dör
folk ännu.

514
00:47:18,000 --> 00:47:21,000
Slut!

515
00:47:38,000 --> 00:47:44,000
Sista kapitlet,
det oavslutade...

516
00:47:45,000 --> 00:47:50,000
Gräset växer opp,
nya människor föds.

517
00:47:50,000 --> 00:47:54,000
Där, murarna rasade,
går nu skolbarn.

518
00:47:54,000 --> 00:47:58,000
Detta är i Tyska
Demokratiska Republiken
[DDR] - i Berlin.

519
00:47:58,000 --> 00:48:03,000
Dessa två flickor har
inte hemskt mycket lust
att gå till skolan.

520
00:48:03,000 --> 00:48:09,000
De vill gå runt omkring
vartenda träd - hur många,
de än ser på vägen.

521
00:48:14,000 --> 00:48:20,000
Här är ett träd till,
de kan gå runtenom.

522
00:48:22,000 --> 00:48:28,000
Och här kommer en pojke.
Det var tillräckligt intressant,
för att de skall stanna.

523
00:48:29,000 --> 00:48:35,000
Vad vet de om
fascismen - t.o.m.
dessa litet äldre flickor?

524
00:48:35,000 --> 00:48:39,000
Vad vet de
om kriget?

525
00:48:39,000 --> 00:48:44,000
Kanske det,
som föräldrarna
har berättat.

526
00:48:46,000 --> 00:48:52,000
Vad vet dessa
unga parisare om
fascismen och kriget?

527
00:48:58,000 --> 00:49:02,000
De har lust
till att dansa.

528
00:49:03,000 --> 00:49:07,000
De har lust till att
dansa och älska.

529
00:49:07,000 --> 00:49:13,000
Egentligen har de rätt till
det. Det är fin ungdom. Se
bara på denna förtjusande tös.

530
00:49:15,000 --> 00:49:18,000
Känner ni igen,
vilka det är, som
sjunger på denna krog?

531
00:49:18,000 --> 00:49:22,000
Hitlers syskondotter
och Mussolinis svärson.

532
00:49:22,000 --> 00:49:25,000
Tiderna har förändrats.

533
00:49:25,000 --> 00:49:31,000
Allt växer.
Allt går framåt.
Allt förändras.

534
00:49:31,000 --> 00:49:35,000
Även sporten
finner nya former.

535
00:49:45,000 --> 00:49:50,000
Och konsten
finner nya former.

536
00:50:05,000 --> 00:50:09,000
Jaha. Mycket fint.

537
00:50:09,000 --> 00:50:15,000
Den blev utställd och tilldrog
sig kännares uppmärksamhet.
Särskilt hålet.

538
00:50:18,000 --> 00:50:21,000
Köpt.

539
00:50:21,000 --> 00:50:24,000
Denna har
förmodligen
också blivit köpt.

540
00:50:24,000 --> 00:50:27,000
Den kallas
för monokini.

541
00:50:31,000 --> 00:50:35,000
Och här är en
kroppsbyggartävling
för män.

542
00:50:35,000 --> 00:50:39,000
Tävlingen kallas
»Mr. Germany«.

543
00:50:39,000 --> 00:50:42,000
Det är förstås inte
mister Tyskland utan
mister BRD [Västtyskland].

544
00:50:42,000 --> 00:50:45,000
Det finns ju även
ett annat Tyskland.

545
00:50:45,000 --> 00:50:49,000
En verkligen
mycket välbyggd karl.

546
00:50:51,000 --> 00:50:57,000
Där, som finns en
mister BRD, måste väl
även finnas en miss BRD.

547
00:50:58,000 --> 00:51:04,000
En tävling vid namn
»Miss Västtyskland«.

548
00:51:23,000 --> 00:51:29,000
Folk vill älska,
de vill föda barn...

549
00:51:29,000 --> 00:51:34,000
...flickebarn
och gossebarn.

550
00:51:34,000 --> 00:51:39,000
Men med
gossebarnen kan
det gå så här.

551
00:51:40,000 --> 00:51:46,000
Detta är en av
marininfanteriets
övningar - i Amerika.

552
00:51:58,000 --> 00:52:03,000
På nytt
försöker de
förvandla folk till djur.

553
00:52:03,000 --> 00:52:07,000
Nog inte utan framgång.

554
00:52:19,000 --> 00:52:25,000
Detta är inte längre i Amerika
utan detta är i Västtyskland -
NATO-manövrer.

555
00:52:27,000 --> 00:52:33,000
Ibland verkar det, som
om någon åter har tagit
fram denna bok i ljuset...

556
00:52:33,000 --> 00:52:39,000
...och tillsammans med den har
ur underjorden krupit fram dessa
levande lik med sina naziordnar.

557
00:52:40,000 --> 00:52:46,000
Dessa f.d. SS-folk,
dessa trevliga gossar.

558
00:52:47,000 --> 00:52:53,000
För resten förkunnar Västberlins
borgmästare Willy Brandt, att det är
dags att sluta tala om fascismen.

559
00:52:54,000 --> 00:53:00,000
Enligt Brandt
har efter 20 år
tålamodet tagit slut...

560
00:53:00,000 --> 00:53:06,000
...man skall inte längre leva i det
förflutna, och ingen nazism finns
numera i världen - enligt honom.

561
00:53:06,000 --> 00:53:09,000
Han kanske
har rätt - de
applåderar ju.

562
00:53:09,000 --> 00:53:15,000
Men i vilket namn
ljuder trumvirvlarna och
vad är denna parad...

563
00:53:16,000 --> 00:53:21,000
...som så mycket
liknar dem, vi redan
har sett här?

564
00:53:22,000 --> 00:53:28,000
Det är, som när en kräftsvulst
är bortskuren, men metastaserna
är kvar - och inte bara i BRD.

565
00:53:29,000 --> 00:53:35,000
Här ser ni Mosley - i
England. Visst har han
åldrats och blivit tunnhårig.

566
00:53:35,000 --> 00:53:38,000
Han ser sliten ut och
tänderna har glesnat.

567
00:53:38,000 --> 00:53:44,000
Men han talar i alla fall. Och
helt unga människor applåderar
honom - alltså generationsväxling.

568
00:53:44,000 --> 00:53:50,000
Och polisen bereder sig
redan till att försvara honom,
ty han kommer snart ut.

569
00:53:50,000 --> 00:53:53,000
Där kommer han.
Ett ögonblick... Färdiga
till att slå!

570
00:53:56,000 --> 00:54:02,000
Där är i alla fall något storslaget i
engelsk traditions oföränderlighet.
Se, vilket temperament!

571
00:54:03,000 --> 00:54:07,000
Skall detta vara den
beryktade engelska
självbehärskningen?

572
00:54:07,000 --> 00:54:13,000
Se bara denna dam
där i bildens högra hörn -
hon med handväskan.

573
00:54:13,000 --> 00:54:17,000
Eller denne
polis - mycket
temperamentsfull.

574
00:54:17,000 --> 00:54:23,000
Förvisso måste Mosley tala ifrån
ett skydd; så blir det svårare att
komma åt hans fysionomi.

575
00:54:23,000 --> 00:54:29,000
Därvid kan han dock le.
Men de skadade lägger
man åt sidan.

576
00:54:29,000 --> 00:54:32,000
Om man kan göra
så i England, varför
inte i Västtyskland?

577
00:54:32,000 --> 00:54:38,000
Varför inte skända en judisk
begravningsplats, klottra ner
stenarna, rita SS-märken...

578
00:54:40,000 --> 00:54:43,000
...skriva »för få av
er kreperade« och...

579
00:54:42,000 --> 00:54:48,000
...här står »Tror
ni, Führern är död?
Det tror inte vi.«

580
00:54:48,000 --> 00:54:53,000
Dessa inskrifter och
dessa tecken motsäger
ju Willy Brandt...

581
00:54:53,000 --> 00:54:59,000
...liksom den revanschist,
som räcker ut tungan åt oss, eller
hans skandinaviske likasinnade.

582
00:55:00,000 --> 00:55:06,000
Och denne yngling med
hakkors. Det är de amerikanska
fascisternas ledare - Rockwell.

583
00:55:06,000 --> 00:55:12,000
Och detta är de svenska
fascisternas Führer.

584
00:55:12,000 --> 00:55:18,000
Amerikanska, chilenska,
franska och portugisiska
hakkors. Hur många är de?

585
00:55:19,000 --> 00:55:25,000
Hakkorsen förändras,men
innehållet förblir det samma.

586
00:55:27,000 --> 00:55:33,000
De kanske tror, världen
inte har förändrats, att ett
nytt München är möjligt...

587
00:55:33,000 --> 00:55:36,000
...en ny marsch österut.

588
00:55:38,000 --> 00:55:43,000
Dessa hakkors går förbi
Vita Huset i Washington.

589
00:55:43,000 --> 00:55:48,000
På plakaten står där:
»Frihet för Rudolf Hess!«
Samme Rudolf Hess...

590
00:55:48,000 --> 00:55:52,000
...som ännu är i livet
och sitter i fängelse.

591
00:55:54,000 --> 00:56:00,000
De västtyska monopolen
lever också. Även deras
ägare blomstrar.

592
00:56:00,000 --> 00:56:06,000
Se, så självsäkra, så
aristokratiska de är...

593
00:56:06,000 --> 00:56:12,000
...så självbelåtna.
Sådana påskkort!

594
00:56:12,000 --> 00:56:18,000
Så de blickar ner
på oss, alla dessa
Thyssenar och Flickar.

595
00:56:22,000 --> 00:56:26,000
Ja, deras affärer
går inte dåligt.

596
00:56:28,000 --> 00:56:31,000
Framför er ser ni
en societetsbal
i Västtyskland.

597
00:56:31,000 --> 00:56:36,000
Uppriktigt sagt - även om
det är en societetsbal,
så är den förstås...

598
00:56:36,000 --> 00:56:40,000
...under värdigheten
för sådana som Krupp,
Thyssen, Flick o.dyl.

599
00:56:40,000 --> 00:56:46,000
De har aldrig tyckt om att filmas
eller fotograferas. De tycker inte
om att filmas nu iheller.

600
00:56:46,000 --> 00:56:49,000
De vill hålla
sig i skuggorna.

601
00:56:49,000 --> 00:56:52,000
Ändå är
här framför er
samhällets grädda.

602
00:56:52,000 --> 00:56:57,000
Ministrar, berömda
filmskådespelare, stora
industrimän, affärsmän.

603
00:56:57,000 --> 00:57:01,000
Till deras tjänst står allt -
flickor direkt ifrån Paris.

604
00:57:01,000 --> 00:57:07,000
Mens flickorna dansar,
kan vi betänka, att detta krig
inbragte Krupp, Thyssen m.fl....

605
00:57:07,000 --> 00:57:12,000
...100 mark i vinst
för varenda dödad
oavsett nationalitet...

606
00:57:12,000 --> 00:57:16,000
...rysk, fransk,
amerikansk eller
t.o.m. tysk.

607
00:57:16,000 --> 00:57:22,000
Om de får i huvudet
att skriva ett nytt brev
till en ny Hindenburg...

608
00:57:23,000 --> 00:57:29,000
...så skall det inte längre vara
undertecknat med 2 miljarder
mark utan med 20 miljarder mark.

609
00:57:29,000 --> 00:57:35,000
Lägg till marininfanteriet - så
finns redan något att tänka på.

610
00:57:36,000 --> 00:57:40,000
Låt oss hellre ta
en titt på delfiner.

611
00:57:40,000 --> 00:57:46,000
På senare år har det uppdagats,
att delfinhjärnan inte är mindre eller
mindre invecklad än människans.

612
00:57:46,000 --> 00:57:50,000
De lär t.o.m. kunna
tala på sitt eget delfinspråk.

613
00:57:50,000 --> 00:57:56,000
I vart fall är de mycket
kloka och mycket snälla -
snällare än många människor.

614
00:57:57,000 --> 00:58:03,000
Det finns förslag om att utnyttja
dem för militära ändamål - för
positionering verkar det.

615
00:58:04,000 --> 00:58:10,000
Än så länge drar de små
båtar, och generalerna får tills
vidare klara sig utan delfiner.

616
00:58:12,000 --> 00:58:18,000
Dessa tekniker hade
Hitler inte. Lyckligtvis
hade han inte det.

617
00:58:18,000 --> 00:58:22,000
Hade Hitler haft detta...

618
00:58:22,000 --> 00:58:28,000
Om Hitler hade haft detta -
tror ni, han skulle ha vacklat
ens en enda sekund?

619
00:58:28,000 --> 00:58:34,000
Inte ens Truman kunde
bestämma sig för det.

620
00:58:37,000 --> 00:58:41,000
Men mänskligheten...

621
00:58:43,000 --> 00:58:46,000
Jag vet inte.

622
00:58:47,000 --> 00:58:53,000
Av mänskligheten blir
kanske bara detta kvar.

623
00:59:07,000 --> 00:59:11,000
Över huvud, så kan
kriget klara sig utan
delfiner så länge.

624
00:59:11,000 --> 00:59:17,000
Det finns tillräckligt med
teknik, det finns tillräckligt
med penningmedel.

625
00:59:19,000 --> 00:59:23,000
Likväl tror jag på,
att människan
är förnuftig...

626
00:59:23,000 --> 00:59:26,000
...ty hon är ju
född förträfflig.

627
00:59:26,000 --> 00:59:29,000
Dåliga barn
finns inte.

628
00:59:29,000 --> 00:59:33,000
Alla barn i hela
världen är goda.

629
00:59:33,000 --> 00:59:39,000
Allt beror på, hur vi
formar dessa barn - vad,
vi omvandlar dem till.

630
00:59:57,000 --> 01:00:03,000
Det var en
gång en farfar
och en kärring.

631
01:00:03,000 --> 01:00:07,000
De hade en
liten höna.

632
01:00:07,000 --> 01:00:13,000
Den lilla
hönan lade
ett litet ägg.

633
01:00:13,000 --> 01:00:18,000
Det var inte
ett vanligt utan
ett av guld.

634
01:00:18,000 --> 01:00:24,000
Farfar slog och slog.
Gumman slog och slog.
De kunde inte knäcka det.

635
01:00:24,000 --> 01:00:28,000
Då kom där en mus
och viftade på svansen...

636
01:00:28,000 --> 01:00:34,000
...så att ägget ramlade
ner och gick isönder.

637
01:00:34,000 --> 01:00:40,000
Farfar gråter.
Gumman gråter.
Men hönan kacklar:

638
01:00:40,000 --> 01:00:46,000
Gråt inte, gumma.
Gråt inte, farfar.

639
01:00:47,000 --> 01:00:53,000
Jag skall värpa ett
nytt - inte ett vanligt
utan ett av guld.

640
01:01:11,000 --> 01:01:14,000
med filmen arbetade:

641
01:01:14,000 --> 01:01:17,000
scenario: M. ROMM,
M. TUROVSKAJA,
Ju. CHANJUTIN

642
01:01:17,000 --> 01:01:23,000
regissör-iscensättare: Michail ROMM
chefsfotograf: G. LAVROV
regissör: L. INDENBOM

643
01:01:23,000 --> 01:01:29,000
kompositör: A. KARAMANOV
ljudtekniker: S. MINERVIN,
B. VENGEROVSKIJ

644
01:01:29,000 --> 01:01:35,000
dirigent: E. CHATJATURJAN
uppläsare: M. ROMM

645
01:01:36,000 --> 01:01:41,000
regipraktikanter: Ch. STOJTJEV, S. KULISJ
fotografer: V. ZJANOV, B. PLUZJNIKOV
montage: V. KULAGINA

646
01:01:41,000 --> 01:01:46,000
regiass.: S. LINKOV, K. OSIN
fotoass.: Ju. AVDEJEV
montageass.: T. IVANOVA

647
01:01:46,000 --> 01:01:52,000
fotoscenograf: B. BALDIN
konsult: Ernst HENRI
redaktör: I. TSIZIN

648
01:01:52,000 --> 01:01:58,000
produktionsledning
Ju. ROGOZOVSKIJ

649
01:01:59,000 --> 01:02:02,000
filmens
SLUT

650
01:02:02,000 --> 01:02:03,000
[Text inom klammer är
översättarens anmärkningar.]

651
01:02:03,000 --> 01:02:04,000
svensk text av Erik Jonsson 2.1.2017 ; texten översedd och rättad den 26:e oktober år 2017

652
01:02:04,000 --> 01:02:05,000

Bild ur filmen «Vanlig fascism 2» Bild ur filmen «Vanlig fascism 2» Bild ur filmen «Vanlig fascism 2» Bild ur filmen «Vanlig fascism 2» Bild ur filmen «Vanlig fascism 2»

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: