free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Om detta dokument …

(Om somliga bokstäver visas felaktigt på denna sida — t.ex. som frågetecken, kan det hjälpa att ladda om — uppdatera — sidan.)

Vi kommer tillbaka … 
(My vernjomsa, Suomi!)

Detta dokument är framställt såsom LaTeX-uppmärkt text i textredigeraren GNU Emacs under operativsystemet Slackware Linux och omvandlat till HTML medelst LaTeX2HTML translator Version 96.1-h (September 30, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

Följande kommando utlöste omvandlingen:
latex2html Vi_kommer_tillbaka.tex.

Omvandlingen igångsattes av Emil Tusen Fri Aug 11 13:07:49 CEST 2000

bild av Gennadij Fisch

Om Gennadij Fisch …

(Om somliga bokstäver visas felaktigt på denna sida — t.ex. som frågetecken, kan det hjälpa att ladda om — uppdatera — sidan.)

Ur Sovjetiska encyklopediska ordboken, Moskva 1981:

FISCH, Gennadij Semjonovitj (1903-1971), rysk sovjetisk författare. Medlem i SUKP sedan 1943. Diktsamlingar; berättelser om Sovjetkarelen (»Kiimasjärvis erövring«., 1932, »Hos svenskarna«., 1966); essäböcker om de skandinaviska länderna.

Övrigt av Gennadij Fisch:Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter en roman av Gennadij Fisch.
Uppgifterna om författarens och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Fri Aug 11 13:07:49 CEST 2000

Hela boken finns här även beredd för utskrift i PDF-filen viko.pdf att läsa i Xpdf, Acrobat Reader eller GV.


[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: Generaldepoten Oppåt: Vi kommer tillbaka …  (My Tillbaka: Nittonde kapitlet.


Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).