free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter romanen om Läskikapina (Fläskupproret) av Gennadij Fisch.
Uppgifterna om författarens och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Sun Nov 17 21:55:23 CET 2002

Hela boken finns här även beredd för utskrift i PDF-filerna viko.pdf (för enkelsidig utskrift) och viko.ps.gz (för dubbelsidig utskrift, ladda ner och ändra filnamnsändelsen från .ps.gz till .pdf, så kan filen öppnas såsom PDF-fil på vanligt sätt i Acrobat Reader m.fl. PDF-läsare) att läsa i Xpdf, Acrobat Reader eller GV) samt i den komprimerade postscriptfilen Vi_kommer_tillbaka.ps.gz att packa opp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, vilka kan hämtas på ftp.sunet.se.

Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).