»Detta var år 1921, när Röda Armén skoningslöst tog itu med de sista resterna av vitgardisterna och fördrev interventionisternas arméer, vilka hade försökt inkräkta på det stora sovjetfolkets frihet. Detta var i Sovjetunionens norra utkant, i Karelen.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

För det sovjetiska fosterlandet
(Kiimasjärvis erövring)

Längre ner på denna sida följer svensk undertext till filmen För det sovjetiska fosterlandet (Kiimasjärvis erövring) efter berättelsen Kiimasjärvis erövring av Gennadij Fisch och i regi av Jurij Musikant och Rafail Musikant (Lenfilm 1937).

Se även journalfilmsamlingen Mannerheimlinjen om Vinterkriget och Mannerheimlinjen.

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
За советскую родину (1937) svensk text шведские субтитры Kiimasjärvis erövring

2
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
översatt 2009-2017 av
Erik Jonsson helt utan stöd ifrån
Rysslands kulturministerium

3
00:00:04,000 --> 00:00:05,000
undertexten rättad 30.7.2017

4
00:00:05,000 --> 00:00:09,000
FÖR SOVJETISKA FOSTERLANDET
(KIIMASJÄRVIS ERÖVRING)
Lenfilm år 1937

5
00:00:10,000 --> 00:00:16,000
scenario av
Gennadij FISCH samt bröderna
Rafail MUSIKANT och Jurij MUSIKANT

6
00:00:17,000 --> 00:00:22,000
regissörer: Bröderna
Rafail MUSIKANT och
Jurij MUSIKANT

7
00:00:22,000 --> 00:00:27,000
konstnärlig ledning av
Bröderna VASILJEV

8
00:00:28,000 --> 00:00:34,000
fotograf: E. VELITJKO
scenografer:
P. SALTZMANN, M. TSIBASOV

9
00:00:37,000 --> 00:00:43,000
kompositör: A. ZJIVOTOV
ljudtekniker: P. och G. VITSINSKIJ
produktionsledning: N. TIEDEMANN

10
00:00:47,000 --> 00:00:53,000
regiassistenter:
V. GRANATMAN, A. GOLYSJOV,
D. LANDER, E. BAZJENOVA

11
00:00:57,000 --> 00:01:03,000
handlande personer:
Toivo Antikainen - Oleg ZJAKOV

12
00:01:03,000 --> 00:01:09,000
Arttu - I. TJUVELJOV
Hjalmar - I. SELJANIN
Eino - P. ALEJNIKOV

13
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
Riutta - P. KIRILLOV
Jukka - N. KRJUTKOV
Jyrgi - P. VOLKOV

14
00:01:15,000 --> 00:01:21,000
frontbefälhavaren - N. TJERKASOV
gumman - L. KARTASJOVA

15
00:01:24,000 --> 00:01:30,000
Detta var år 1921, när Röda
Armén skoningslöst tog itu med de
sista resterna av vitgardisterna...

16
00:01:31,000 --> 00:01:37,000
...och fördrev interventionisternas
arméer, vilka hade försökt inkräkta
på det stora sovjetfolkets frihet.

17
00:01:37,000 --> 00:01:42,000
När landet började återuppbygga
den av krigen raserade ekonomin.

18
00:01:42,000 --> 00:01:48,000
Detta var i Sovjetunionens
norra utkant, i Karelen.

19
00:01:58,000 --> 00:02:04,000
RSFSR (Ryska Socialistiska
Federativa Rådsrepubliken)

20
00:04:10,000 --> 00:04:16,000
Fåtaliga sovjetiska gränstrupper
förmådde icke hålla stånd mot den
i antal överlägsne fienden.

21
00:04:20,000 --> 00:04:26,000
Genom sina rövaröverfall besatte
vitfinska skyddskårsförband en
stor del av Sovjetiska Karelen.

22
00:05:10,000 --> 00:05:16,000
LEVE FYRAÅRSMINNET
AV OKTOBER!

23
00:05:16,000 --> 00:05:19,000
Väck med den!

24
00:06:32,000 --> 00:06:35,000
Klä på er!

25
00:06:36,000 --> 00:06:39,000
Klä på er,
klä på er, Jyrgi!

26
00:06:39,000 --> 00:06:42,000
Vad skall
detta leda till?

27
00:06:42,000 --> 00:06:45,000
Försvara vårt
fosterland!

28
00:06:45,000 --> 00:06:48,000
Fosterland?

29
00:06:48,000 --> 00:06:51,000
Vad är de
för några?

30
00:06:51,000 --> 00:06:54,000
Det är finnar.
Våra bröder.

31
00:06:54,000 --> 00:06:57,000
De skall hjälpa
oss befria Karelen
ifrån bolsjevikerna.

32
00:06:57,000 --> 00:07:01,000
Kom nu!
Nog pratat!

33
00:07:02,000 --> 00:07:07,000
Detta är vår
Sovjetmakt!
Pack!

34
00:07:07,000 --> 00:07:10,000
Grip honom!

35
00:07:14,000 --> 00:07:19,000
Komna för att
döda? Döda ni!
Arkebusera!

36
00:07:19,000 --> 00:07:25,000
Karelen har i alla
fall varit och skall
förbli sovjetiskt!

37
00:07:53,000 --> 00:07:59,000
Av partiet och regeringen
i Sovjeternas Land skickades
reguljära enheter...

38
00:07:59,000 --> 00:08:05,000
...ur Röda Armén för
att slå ner de vitfinska
angriparnas fräcka äventyr.

39
00:08:07,000 --> 00:08:13,000
Masseljskaja (Maaselkän asema)
349 verst ifrån Petrograd
803 verst till Murmansk

40
00:08:13,000 --> 00:08:17,000
Kamrat kommendant!
Anmäl för frontbefälhavaren,
att finska befälselevbataljonen...

41
00:08:17,000 --> 00:08:21,000
...ifrån Internationella
krigsskolan i Petrograd har
anlänt till hans förfogande.

42
00:08:21,000 --> 00:08:24,000
Gott. Jag skall
anmäla det. Invänta
anvisningar här!

43
00:08:24,000 --> 00:08:27,000
Vi inväntar
anvisningar
enligt order.

44
00:08:55,000 --> 00:08:58,000
- Vad gör du, Arttu?
- Jag?

45
00:08:58,000 --> 00:09:02,000
Jag längtar väldigt
mycket efter min
Kerttu Mykänen.

46
00:09:02,000 --> 00:09:06,000
Hon är så vacker
med blåa ögon...

47
00:09:06,000 --> 00:09:11,000
...är 168 cm lång
och väger 70 kg.

48
00:09:11,000 --> 00:09:14,000
Men jag frågar
ju, vad du gör.

49
00:09:14,000 --> 00:09:17,000
Det säger jag ju,
att jag längtar efter
Kerttu Mykänen!

50
00:09:18,000 --> 00:09:23,000
Hon bakar sådana härliga
brödkakor! På solrosolja.

51
00:09:23,000 --> 00:09:28,000
- Är det nu vallat ordentligt?
- Se själv!

52
00:09:28,000 --> 00:09:31,000
Har du gått på
skidor någon gång?

53
00:09:31,000 --> 00:09:35,000
Det har
jag visst!

54
00:09:35,000 --> 00:09:39,000
Visserligen har jag inte
tagit några priser, men...

55
00:09:39,000 --> 00:09:43,000
Inte tagit några priser?
Men ärligt talat?

56
00:09:44,000 --> 00:09:47,000
Ärligt talat...

57
00:09:48,000 --> 00:09:51,000
Ärligt talat...

58
00:09:52,000 --> 00:09:55,000
Inte bra.

59
00:09:55,000 --> 00:09:58,000
Säg det bara inte
till Antikainen!

60
00:09:59,000 --> 00:10:03,000
Er trupp avgör
hela frontens öde.

61
00:10:03,000 --> 00:10:08,000
Ni har 400
verst att gå.

62
00:10:10,000 --> 00:10:14,000
Ingen lätt uppgift.

63
00:10:15,000 --> 00:10:19,000
Det är bara
utmärkta skidlöpare,
som får gå med...

64
00:10:19,000 --> 00:10:24,000
...utan tross eller
träng - bärande allt
på sig själva. Uppfattat?

65
00:10:24,000 --> 00:10:27,000
Uppfattat, kamrat
befälhavare.

66
00:10:31,000 --> 00:10:36,000
Undvik möten
med fienden.

67
00:10:42,000 --> 00:10:45,000
Öppna det, när ni
har passerat Salmo.

68
00:10:45,000 --> 00:10:48,000
Ja, kamrat
befälhavare!

69
00:10:51,000 --> 00:10:55,000
Nå, jag önskar
er framgång!

70
00:12:02,000 --> 00:12:06,000
»Vi går framåt
igenom snö och is...«

71
00:12:40,000 --> 00:12:45,000
Order: Förbandet skall överskrida
linjen för krigshandlingarna och, då
det går in på det av fienden...

72
00:12:45,000 --> 00:12:50,000
...besatta området, rycka fram
till Kiimasjärvi utan medgivande
av uppehåll eller dröjsmål.

73
00:12:50,000 --> 00:12:56,000
Efter Kiimasjärvis intagande skall
förbandet marschera till förenande
med Röda Armén i byn Tiksi.

74
00:12:56,000 --> 00:13:01,000
Underrättelser om fiendens läge
och styrka i Repola och Kiimasjärvi
föreligger ej.

75
00:13:01,000 --> 00:13:05,000
Enligt antaganden befinner
sig fiendens stab i en
av dessa kyrkbyar.

76
00:13:05,000 --> 00:13:11,000
Alla i fiendens etappområde
upptäckta förråd av proviant, vapen
och ammunition skall förstöras.

77
00:13:11,000 --> 00:13:16,000
/ Befälhavaren för trupperna
i Karelska området.

78
00:13:17,000 --> 00:13:20,000
Upphör med sången!

79
00:13:21,000 --> 00:13:24,000
Sång upphör!

80
00:13:24,000 --> 00:13:27,000
Sång upphör!

81
00:13:36,000 --> 00:13:40,000
Varför har du
blivit efter?

82
00:13:40,000 --> 00:13:43,000
Förstår du, Toivo, jag är inte
van vid de här skidorna!

83
00:13:43,000 --> 00:13:47,000
- Tag av dig skidorna!
- Kamrat befäl...

84
00:13:47,000 --> 00:13:50,000
Tag dem av,
säger man dig!

85
00:13:50,000 --> 00:13:54,000
Skall ske.

86
00:14:02,000 --> 00:14:06,000
Tag mina!

87
00:14:12,000 --> 00:14:18,000
Befälselevernas stridsförband
trängde in igenom eviga kärr och
väglösa skogar i fiendens bakland.

88
00:14:39,000 --> 00:14:41,000
Kom igen, Arttu, på
det, uppehåll oss inte!

89
00:14:41,000 --> 00:14:43,000
Var är det, du har så
brått att komma hän?

90
00:14:43,000 --> 00:14:49,000
- På det, på det!
- Det är lätt att säga »på det«...

91
00:15:19,000 --> 00:15:25,000
- Ja, några priser har du inte tagit.
- Nä...

92
00:15:25,000 --> 00:15:28,000
Ge mig
ryggsäcken!

93
00:15:28,000 --> 00:15:31,000
Är jag någon
fröken, vad?

94
00:15:31,000 --> 00:15:34,000
Du är ju
rent våt!

95
00:15:34,000 --> 00:15:37,000
- Vet du vad?
- Vad?

96
00:15:38,000 --> 00:15:41,000
Träskalle!

97
00:17:21,000 --> 00:17:24,000
Bära eller brista!

98
00:17:54,000 --> 00:17:58,000
- Muntert...
- Mycket muntert.

99
00:17:58,000 --> 00:18:02,000
Drag ner
kapuschongerna
och följ mig!

100
00:18:12,000 --> 00:18:16,000
Spärra opp ögonen,
era huggkubbar!

101
00:18:22,000 --> 00:18:26,000
Vad är det, ni har här,
sergeant? En trupp eller
en sångförening?

102
00:18:26,000 --> 00:18:29,000
Varför ropar alla
på en gång?

103
00:18:29,000 --> 00:18:32,000
- Herr löjtnant...
- Kapten!

104
00:18:32,000 --> 00:18:36,000
Herr kapten! Hela plutonen
under befäl av löjtnant Riutta
befinner sig i byn.

105
00:18:36,000 --> 00:18:39,000
Inga sjuka, arresterade eller
självsvåldigt frånvarande.

106
00:18:39,000 --> 00:18:42,000
Inga händelser
att rapportera.

107
00:18:41,000 --> 00:18:45,000
- Var är löjtnanten?
- Han har begivit sig på jakt, herr...

108
00:18:46,000 --> 00:18:50,000
En stjärna!
De röde!

109
00:18:50,000 --> 00:18:53,000
Handgranater!

110
00:19:13,000 --> 00:19:16,000
Gå opp!

111
00:19:43,000 --> 00:19:48,000
Turunen!
Tag undan
mjölkkrukan!

112
00:19:48,000 --> 00:19:51,000
De slår sönder den
sista, det packet!

113
00:19:58,000 --> 00:20:01,000
Sur.

114
00:20:01,000 --> 00:20:04,000
Ligg ner!

115
00:20:10,000 --> 00:20:13,000
Toivo!

116
00:20:13,000 --> 00:20:16,000
På det!

117
00:20:33,000 --> 00:20:36,000
De våra!

118
00:20:47,000 --> 00:20:50,000
Avväpna dem!

119
00:20:52,000 --> 00:20:55,000
Leta omedelbart
opp löjtnanten!

120
00:20:59,000 --> 00:21:02,000
Kapuschongen
skall täcka tätare!

121
00:21:02,000 --> 00:21:05,000
Utgå!

122
00:21:36,000 --> 00:21:39,000
Var letade du?

123
00:21:39,000 --> 00:21:45,000
Jag gick ända ner till
älven. Inte en djävel.

124
00:21:47,000 --> 00:21:53,000
Jaha. Förbandet får
bege sig tillbaka.

125
00:21:53,000 --> 00:21:59,000
För befälhavaren
anmäler vi, att vi inte
lyckades med uppdraget.

126
00:22:03,000 --> 00:22:09,000
Eino, förstår du, vad
det betyder för oss, att vi
låter löjtnanten slippa undan?

127
00:22:09,000 --> 00:22:12,000
Visst förstår jag...

128
00:22:12,000 --> 00:22:18,000
- Och du, Hjalmar?
- Vad frågar du för? Jag förstår.

129
00:22:18,000 --> 00:22:22,000
Men vad fan dräller ni
då omkring här för?

130
00:22:22,000 --> 00:22:26,000
Ut och spåra
opp löjtnanten
död eller levande!

131
00:23:00,000 --> 00:23:03,000
Tror du, jag
har blivit efter?

132
00:23:03,000 --> 00:23:06,000
Det var
uttänkt så.

133
00:23:09,000 --> 00:23:15,000
Jag och herr
löjtnanten offrar till
den gemensamma grytan.

134
00:23:38,000 --> 00:23:41,000
Var det du, som
fångade honom?

135
00:23:41,000 --> 00:23:44,000
Ja, det var jag,
kamrat befäl.

136
00:23:48,000 --> 00:23:51,000
Tag händerna
ur fickorna!

137
00:23:53,000 --> 00:23:56,000
Nå, vad sade
jag till dig?!

138
00:24:01,000 --> 00:24:04,000
Det kan
han inte.

139
00:24:04,000 --> 00:24:09,000
Jag har skurit loss
knapparna ur byxorna.

140
00:24:17,000 --> 00:24:20,000
Blev du
efter igen?

141
00:24:21,000 --> 00:24:25,000
- Utgå!
- Skall ske!

142
00:24:31,000 --> 00:24:34,000
Ett ögonblick!

143
00:24:36,000 --> 00:24:39,000
Tillåt mig ta
min ryggsäck!

144
00:24:42,000 --> 00:24:45,000
Tackar ödmjukast,
ers välborenhet!

145
00:24:45,000 --> 00:24:48,000
Merci!

146
00:25:02,000 --> 00:25:05,000
Knyt om dig!

147
00:25:08,000 --> 00:25:11,000
Nu skall vi talas
vid ett tag.

148
00:25:15,000 --> 00:25:18,000
Vet du vad? Man
kan tröttna på dig.

149
00:25:18,000 --> 00:25:22,000
Du var då en
tjockskallig man.

150
00:25:34,000 --> 00:25:37,000
Drick!

151
00:26:13,000 --> 00:26:16,000
Där har
ni föda!

152
00:26:16,000 --> 00:26:19,000
Det är bra!

153
00:26:20,000 --> 00:26:23,000
Detta är
inget vidare.

154
00:26:22,000 --> 00:26:25,000
Det får duga.

155
00:26:31,000 --> 00:26:35,000
Vet du...
Det är du, som
är min gäst.

156
00:26:35,000 --> 00:26:38,000
Ge mig den.
Jag öppnar själv.

157
00:26:52,000 --> 00:26:55,000
Nå, vad nytt hos
oss i Helsingfors?

158
00:26:55,000 --> 00:27:00,000
- Hos oss i Helsingfors!
- Som du vill!

159
00:27:00,000 --> 00:27:05,000
Nu kan man leva där.
Du skulle åka dit
och ta en titt!

160
00:27:05,000 --> 00:27:08,000
Det är ju upptaget
(besatt) alltsammans!

161
00:27:08,000 --> 00:27:11,000
Om vi befriar det,
kanske jag åker dit.

162
00:27:11,000 --> 00:27:15,000
Åk du dit!

163
00:27:26,000 --> 00:27:31,000
Ja. Det är en vacker
stad, Helsingfors.

164
00:27:32,000 --> 00:27:35,000
Havet...

165
00:27:37,000 --> 00:27:40,000
Är den nya
centralstationen färdig?

166
00:27:40,000 --> 00:27:43,000
För länge
sedan färdig.

167
00:27:43,000 --> 00:27:47,000
På perrongerna promenerar
skyddskårerna. De blir mycket
glada att få se dig.

168
00:27:47,000 --> 00:27:50,000
Nog om dina
skyddskårer.

169
00:27:50,000 --> 00:27:53,000
Det är kraftiga
pojkar!

170
00:27:53,000 --> 00:27:56,000
Du har nog inte
glömt dem än.

171
00:27:56,000 --> 00:27:59,000
Sluta skryta!

172
00:27:59,000 --> 00:28:03,000
Jag har talat med en av
dina kraftiga pojkar här.

173
00:28:03,000 --> 00:28:06,000
Han berättade, att er stab
befinner sig i Kiimasjärvi.

174
00:28:06,000 --> 00:28:10,000
- Vem var det, som sade det?
- Nu sade du det själv!

175
00:28:10,000 --> 00:28:13,000
Jag har ingenting sagt
och skall ingenting säga!

176
00:28:13,000 --> 00:28:18,000
- Du kan skjuta mig!
- Vad skulle jag skjuta dig för?

177
00:28:18,000 --> 00:28:21,000
Säg hellre, vad
du mer vet!

178
00:28:21,000 --> 00:28:24,000
Jag vet, att du är en
en fosterlandsförrädare!

179
00:28:25,000 --> 00:28:28,000
Det är du, som är en
fosterlandsförrädare!

180
00:28:28,000 --> 00:28:31,000
Vem sålde 1918
det finska folket?

181
00:28:31,000 --> 00:28:37,000
Vem är skyldig till, att
finska folket kom endera
i kedjor eller i gravar?

182
00:28:37,000 --> 00:28:40,000
Vem?

183
00:28:40,000 --> 00:28:43,000
Ni, skyddskårerna!
Ni godsägarsöner!

184
00:28:43,000 --> 00:28:48,000
Men nu vill ni åt
den karelska skogen!
Det skall inte lyckas er!

185
00:28:48,000 --> 00:28:51,000
Jag är finne. Jag
älskar mitt folk.

186
00:28:51,000 --> 00:28:56,000
Jag tillåter inte, att man
plundrar Karelen.

187
00:28:56,000 --> 00:29:01,000
- Kom ihåg det, löjtnant!
- Hund!

188
00:29:01,000 --> 00:29:04,000
Försiktigt! Du
tappar byxorna.

189
00:29:04,000 --> 00:29:07,000
Hjalmar!

190
00:29:12,000 --> 00:29:15,000
Vad skall vi
göra med honom?

191
00:29:15,000 --> 00:29:19,000
Vi tar honom
med oss.

192
00:29:29,000 --> 00:29:32,000
Det var ett
motbjudande nylle.

193
00:29:37,000 --> 00:29:43,000
På marschens
femte dygn

194
00:31:18,000 --> 00:31:22,000
Nu fick du
brått om igen.

195
00:31:26,000 --> 00:31:30,000
Någon
Semjonov...

196
00:31:40,000 --> 00:31:46,000
Hemligt. Till löjtnant Riutta.
Föreslår stabskapten Semjonov
att ta sig över till sovjetiskt...

197
00:31:46,000 --> 00:31:51,000
...territorium, sedan han enligt
instruktion utrustats med allt
oundgängligt.

198
00:31:51,000 --> 00:31:56,000
Skicka tillbaka budbäraren
till stabens förfogande.

199
00:32:00,000 --> 00:32:03,000
Nog med
gymnastik nu, far.

200
00:32:03,000 --> 00:32:07,000
Släpp ner
armarna!

201
00:32:16,000 --> 00:32:19,000
Vad krigade du
för, tänkte du?

202
00:32:19,000 --> 00:32:22,000
Tänkte? Tänkte...

203
00:32:23,000 --> 00:32:26,000
Försök du att inte gå med,
när överheten befaller.

204
00:32:26,000 --> 00:32:29,000
»Överheten«...

205
00:32:29,000 --> 00:32:33,000
Bär bort »Överheten«!

206
00:32:45,000 --> 00:32:48,000
Vad heter du?

207
00:32:48,000 --> 00:32:51,000
Jyrgi heter jag.

208
00:32:51,000 --> 00:32:54,000
Det var en vacker
sång, du sjöng, Jyrgi.

209
00:33:07,000 --> 00:33:11,000
Vad tänker du
på, Jyrgi? Ät!

210
00:33:26,000 --> 00:33:29,000
Varifrån kom du?

211
00:33:29,000 --> 00:33:32,000
Ifrån Kiimasjärvi.

212
00:33:33,000 --> 00:33:37,000
Jag har stuga,
båt och ko där.

213
00:33:37,000 --> 00:33:40,000
De kom och sköt.

214
00:33:40,000 --> 00:33:45,000
Den 18:e kom de.
Den 19:e kom de.

215
00:33:45,000 --> 00:33:48,000
Och så kom
de då igen.

216
00:33:50,000 --> 00:33:54,000
Dessa finnar behöver
ingenting av oss.

217
00:33:54,000 --> 00:33:59,000
Vad gott har
vi? Ingenting.
Bara skogarna.

218
00:33:59,000 --> 00:34:05,000
Framme hav, bak
bekymmer. Till höger
mossa, till vänster jämmer.

219
00:34:05,000 --> 00:34:11,000
Sedan urminnes
tider har karelaren
ätit bark.

220
00:34:11,000 --> 00:34:15,000
Vänta bara, Jyrgi!

221
00:34:15,000 --> 00:34:21,000
Här i Karelen skall vetet
växa och äppleträden blomma.

222
00:34:21,000 --> 00:34:24,000
När skall
det bli, då?

223
00:34:24,000 --> 00:34:28,000
Först skall
vi slå de vite...

224
00:34:30,000 --> 00:34:34,000
- Är detta finnar?
- Ja då.

225
00:34:34,000 --> 00:34:40,000
- Vad är du själv?
- Finne.

226
00:35:22,000 --> 00:35:27,000
- Är Arttu framkommen?
- Nej, kamrat befäl.

227
00:35:27,000 --> 00:35:31,000
Skicka honom till mig,
när han kommer.

228
00:35:43,000 --> 00:35:49,000
Toivo, jag har länge
velat fråga dig...

229
00:35:53,000 --> 00:35:59,000
Vi kommer till Kiimasjärvi,
slår de vite...

230
00:35:59,000 --> 00:36:02,000
...och vad blir
det vidare?

231
00:36:02,000 --> 00:36:06,000
Vi dricker te och beger
oss åter till Petrograd.

232
00:36:07,000 --> 00:36:11,000
Vi är ända framme vid gränsen.
Och där är mitt hem...

233
00:36:11,000 --> 00:36:16,000
...min mor och syster.
Bara några minuter!

234
00:36:16,000 --> 00:36:19,000
Nej, Eino!

235
00:36:20,000 --> 00:36:23,000
Skall jag verkligen
aldrig mer få se dem?

236
00:36:23,000 --> 00:36:27,000
Jag tror, du skall få se
dem. Bara vänta litet!

237
00:36:31,000 --> 00:36:36,000
Så det är det,
Eino drömmer om!

238
00:36:37,000 --> 00:36:42,000
Jag drömmer om
att få sova litet.

239
00:37:19,000 --> 00:37:22,000
Toivo?

240
00:37:22,000 --> 00:37:25,000
Sov!

241
00:37:31,000 --> 00:37:34,000
Turunen!

242
00:37:36,000 --> 00:37:40,000
Vänd mannarna var kvart!
Annars förfryser de.

243
00:37:40,000 --> 00:37:43,000
Skall ske.

244
00:37:57,000 --> 00:38:00,000
Opp att stå!

245
00:38:02,000 --> 00:38:05,000
Var har du fått
den pälsen ifrån?

246
00:38:05,000 --> 00:38:09,000
Pälsen? Jag
bytte i byn.

247
00:38:09,000 --> 00:38:12,000
Bytte i byn?

248
00:38:12,000 --> 00:38:16,000
Jag befaller dig att bevara pälsen
och återlämna den på återvägen!

249
00:38:18,000 --> 00:38:21,000
Kamrat befäl!

250
00:38:22,000 --> 00:38:26,000
Du förstår enkla
avgöranden, eleven!

251
00:38:41,000 --> 00:38:44,000
Halt!
Vem där?

252
00:38:44,000 --> 00:38:47,000
Det är jag.

253
00:38:49,000 --> 00:38:52,000
Var har
du varit?

254
00:38:52,000 --> 00:38:55,000
Plockat
blommor.

255
00:38:56,000 --> 00:39:00,000
Gå till Antikainen
med dina blommor.

256
00:39:00,000 --> 00:39:04,000
Han har
väntat länge.

257
00:39:30,000 --> 00:39:33,000
Går det inte att
sova, herr officer?

258
00:39:36,000 --> 00:39:39,000
Nej.

259
00:39:40,000 --> 00:39:43,000
Jag kan inte
heller sova.

260
00:39:48,000 --> 00:39:51,000
Hur hamnade
du här?

261
00:39:51,000 --> 00:39:55,000
Tillsammans med
officeraren Semjonov.

262
00:39:57,000 --> 00:40:00,000
Hör här, vad
jag tänker på:

263
00:40:00,000 --> 00:40:04,000
Vad var det då
för fosterland, han
försvarade?

264
00:40:04,000 --> 00:40:10,000
- Vem?
- Ryssen, ju. Officeraren Semjonov.

265
00:40:20,000 --> 00:40:25,000
- Varför lurade du mig, Arttu?
- Hör på, Toivo.

266
00:40:25,000 --> 00:40:28,000
Du och jag har varit på
alla fronter tillsammans.

267
00:40:28,000 --> 00:40:32,000
Och här är vitfinnarna.
Du förstår själv.

268
00:40:32,000 --> 00:40:36,000
Men jag kan inte
gå på skidor.

269
00:40:38,000 --> 00:40:42,000
Du skall få se,
att jag lär mig.

270
00:40:42,000 --> 00:40:45,000
Gå och lägg
dig och sov!

271
00:40:45,000 --> 00:40:51,000
Om du alltid blir
efter, hinner du aldrig
sova ut. Utgå!

272
00:40:58,000 --> 00:41:04,000
Kamrat befäl! Kunskaparna
anmäler, att någon fiende
ej har upptäckts i Repola.

273
00:41:04,000 --> 00:41:07,000
Väck truppen!

274
00:41:27,000 --> 00:41:32,000
I en av fienden ej
besatt karelsk by

275
00:41:37,000 --> 00:41:40,000
Härliga
brödkakor.

276
00:41:40,000 --> 00:41:43,000
Alldeles som dem, min
Kerttu Mykänen gör.

277
00:41:43,000 --> 00:41:46,000
Vi vet,
vi vet!

278
00:41:46,000 --> 00:41:54,000
168 cm lång,
80 kg, blåa ögon...

279
00:41:54,000 --> 00:41:59,000
Vad är ni för ena?
Röda eller vita?

280
00:42:02,000 --> 00:42:05,000
Hurdana vill du ha?

281
00:42:05,000 --> 00:42:10,000
Mig kvittar det.
Sådan är jag.

282
00:42:12,000 --> 00:42:16,000
Hör ni, fänrik, slå
opp te till mig!

283
00:42:17,000 --> 00:42:21,000
Var så god,
herr löjtnant!

284
00:42:21,000 --> 00:42:24,000
Merci,
herr fänrik!

285
00:42:24,000 --> 00:42:28,000
Glad att stå till
tjänst, herr löjtnant!

286
00:42:31,000 --> 00:42:35,000
Senast jag drack sådant
te var med min vän...

287
00:42:35,000 --> 00:42:39,000
...preußiske kungen,
Friedrich Wilhelm.

288
00:42:42,000 --> 00:42:48,000
En gång, när vi
åt sill och potatis,
säger han plötsligt:

289
00:42:48,000 --> 00:42:52,000
»Hör du, Arttu«...

290
00:42:52,000 --> 00:42:55,000
Var skall du
hän, gumma?

291
00:42:55,000 --> 00:42:59,000
Jag skall bara ut
till gårdssysslorna.

292
00:42:59,000 --> 00:43:02,000
Gå du,
gå du.

293
00:43:02,000 --> 00:43:06,000
»Hör du, Arttu«,
säger kungen.

294
00:43:06,000 --> 00:43:10,000
»Du är en
stilig karl.«

295
00:43:10,000 --> 00:43:14,000
»Du skall gifta dig«, säger
han,  »med min dotter,«...

296
00:43:14,000 --> 00:43:19,000
...»prinsessan
Kerttu Mykänen.«

297
00:43:33,000 --> 00:43:36,000
Vila ni er!

298
00:43:36,000 --> 00:43:40,000
Här har ni
ordnat det för er.
Berättar sagor.

299
00:43:41,000 --> 00:43:44,000
Som i paradiset!

300
00:43:44,000 --> 00:43:50,000
Det var väl också
några änglar! Med
otvättade trynen.

301
00:43:58,000 --> 00:44:02,000
- Det var ingen dålig päls.
- Och billig.

302
00:44:02,000 --> 00:44:07,000
Har du förvärvat
den begagnad?

303
00:44:07,000 --> 00:44:10,000
Det är hästar, man
tittar i munnen.

304
00:44:20,000 --> 00:44:23,000
Vad är du så
ilsken för, Hjalmar?

305
00:44:23,000 --> 00:44:28,000
- Jag blir arg av dessa fångar.
- Men varför?

306
00:44:28,000 --> 00:44:32,000
Jag begriper inte, varför
i helvete Toivo skall dalta
med dem så.

307
00:44:32,000 --> 00:44:35,000
Man skulle inte ge dem
något att äta. Man skulle
inte dela med sig till dem.

308
00:44:35,000 --> 00:44:41,000
- De borde skjutas!
- Oj, vad du är blodtörstig!

309
00:44:42,000 --> 00:44:45,000
Hade de medlidande
med oss?

310
00:44:45,000 --> 00:44:49,000
De arkebuserade
30.000 av de våra.

311
00:44:49,000 --> 00:44:53,000
Jag skulle vilja skicka
dem alla åt helvete!

312
00:45:00,000 --> 00:45:05,000
Detta är ett rödarmistgevär,
Hjalmar, och ingen banditbössa!

313
00:45:05,000 --> 00:45:09,000
Förstått?

314
00:45:10,000 --> 00:45:14,000
Tag det.

315
00:45:22,000 --> 00:45:26,000


316
00:45:30,000 --> 00:45:33,000
Är här inget
att äta, mannar?

317
00:45:32,000 --> 00:45:35,000
Vad snackar du om?
Var så god!

318
00:45:35,000 --> 00:45:38,000
Härliga
brödkakor.

319
00:45:38,000 --> 00:45:42,000
- Alldeles som hos min...
- Kerttu Mykänen?

320
00:46:48,000 --> 00:46:51,000
Slå, ditt vita
avskum, slå!

321
00:46:51,000 --> 00:46:54,000
Vem? Är det jag, som
är ett vitt avskum?

322
00:46:54,000 --> 00:46:59,000
- De röde?
- Röda, för fan och hans mor!

323
00:46:59,000 --> 00:47:02,000
Skjut inte, det
är de röde!

324
00:47:09,000 --> 00:47:13,000
- Vem är chef här?
- Jag.

325
00:47:14,000 --> 00:47:16,000
- Tjenare.
- Tjenare.

326
00:47:21,000 --> 00:47:26,000
Fronten är 300 verst bort.
Hur skulle man kunna veta?

327
00:47:28,000 --> 00:47:32,000
Du gamla,
vad menade du?

328
00:47:34,000 --> 00:47:38,000
Nu har du virrat
till det, vad?

329
00:47:39,000 --> 00:47:42,000
Detta är ju
löjtnanten.

330
00:47:42,000 --> 00:47:45,000
»Löjtnant«! Hädanefter
skall jag vara general!

331
00:47:46,000 --> 00:47:49,000
Jamen det hörde
jag ju själv!

332
00:47:49,000 --> 00:47:53,000
Det gör inget,
Maximovna! Bravo!

333
00:47:55,000 --> 00:47:59,000
Hade jag vetat, vem
du är, så hade jag väl
inte klubbat dig!

334
00:47:59,000 --> 00:48:02,000
Det räcker,
det räcker!

335
00:48:04,000 --> 00:48:08,000
Det gör ont i hjärtat!
En sådan grabb och
rätt på skallen...

336
00:48:10,000 --> 00:48:13,000
Bankade och bankade!

337
00:48:13,000 --> 00:48:19,000
Man ska slå ner så, att
man inte kan resa sig igen.

338
00:48:19,000 --> 00:48:25,000
Vad glor du
på? Bind om!

339
00:48:38,000 --> 00:48:41,000
Hur många partisaner
har du i förbandet?

340
00:48:41,000 --> 00:48:45,000
Beväpnade - 35,
men inalles 60.

341
00:48:45,000 --> 00:48:48,000
Så. Jag utnämner dig
till byns kommendant.

342
00:48:48,000 --> 00:48:51,000
Vi ger
er vapen.

343
00:48:51,000 --> 00:48:55,000
Fångarna lämnar
jag kvar till dig.

344
00:48:55,000 --> 00:48:58,000
Vad då,
till oss?

345
00:48:58,000 --> 00:49:01,000
Vi kan inte ta
dem med oss.

346
00:49:01,000 --> 00:49:04,000
Hur då, kan inte?
Du måste ta dem!

347
00:49:04,000 --> 00:49:07,000
Vad gastar du för?

348
00:49:10,000 --> 00:49:14,000
Jag kan inte,
förstår du.

349
00:49:14,000 --> 00:49:18,000
Hur skall jag
då säga dig...?

350
00:49:19,000 --> 00:49:24,000
Jag säger dig, de är fem
gånger så många som dina!

351
00:49:24,000 --> 00:49:28,000
Ingen fara.
Vi klarar oss.

352
00:49:28,000 --> 00:49:32,000
Vi lämnar dig
löjtnanten också.

353
00:49:37,000 --> 00:49:42,000
Nå, det är du,
som är chef.

354
00:49:44,000 --> 00:49:48,000
Vet du vad?
Hit med vapnen!

355
00:50:01,000 --> 00:50:04,000
Det är kallt.
Frost.

356
00:50:26,000 --> 00:50:29,000
Är du
röksugen?

357
00:50:49,000 --> 00:50:54,000
Pack! Du
smiter inte!

358
00:51:56,000 --> 00:51:59,000
Var skall
du hän?

359
00:51:59,000 --> 00:52:03,000
Till Kiimasjärvi och
varna de våra.

360
00:52:03,000 --> 00:52:09,000
Om de frågar, så pekar du
åt andra hållet. Förstått?

361
00:52:09,000 --> 00:52:12,000
Ja, jag
har förstått.

362
00:52:13,000 --> 00:52:16,000
Det är bara det, att du
skall inte gå någonstans.

363
00:52:16,000 --> 00:52:18,000
Vad?

364
00:52:18,000 --> 00:52:22,000
Jag säger:
du skall inte
gå någonstans!

365
00:52:45,000 --> 00:52:51,000
Löjtnanten har begivit sig
åstad till Kiimasjärvi.

366
00:52:53,000 --> 00:52:59,000
Jaga ifatt honom
efter spåret!

367
00:53:29,000 --> 00:53:32,000
Jag skall ta
dig levande!

368
00:55:40,000 --> 00:55:45,000
Fan också! Det
har frusit fast!

369
00:55:46,000 --> 00:55:49,000
Farväl,
landsman!

370
00:55:51,000 --> 00:55:54,000
Din orm!

371
00:55:56,000 --> 00:55:59,000
När kan löjtnanten
vara i Kiimasjärvi?

372
00:55:59,000 --> 00:56:02,000
I morgon bitti.

373
00:56:02,000 --> 00:56:05,000
Är där någon annan,
litet kortare väg?

374
00:56:05,000 --> 00:56:08,000
Där är bara en väg:
omkring Maaselkä.

375
00:56:09,000 --> 00:56:12,000
Bara en väg.

376
00:56:15,000 --> 00:56:18,000
Alltså kommer
löjtnanten före oss.

377
00:56:18,000 --> 00:56:21,000
Alltså går allt
åt helvete!

378
00:56:24,000 --> 00:56:28,000
Jukka, kanske är
där någon stig?

379
00:56:28,000 --> 00:56:34,000
Vad skulle där vara för stig?
Där är en ås, Maaselkä.

380
00:56:36,000 --> 00:56:40,000
Om vi skulle gå
över Maaselkä?

381
00:56:40,000 --> 00:56:44,000
Tyst med dig!

382
00:56:44,000 --> 00:56:48,000
Vad säger
du, Jukka?

383
00:56:48,000 --> 00:56:53,000
Det går inte. Inte
med sådana klippor.

384
00:56:54,000 --> 00:56:59,000
Ingen enda jägare har
gått över Maaselkä.

385
00:57:23,000 --> 00:57:27,000
Ingen enda jägare har
gått över Maaselkä.

386
00:57:27,000 --> 00:57:30,000
Men vi
skall gå över!

387
00:57:30,000 --> 00:57:35,000
Vi skall gå över, för vi måste
förinta vitfinnarnas stab!

388
00:57:35,000 --> 00:57:41,000
Vi skall gå över, för
Karelen måste vara fritt!

389
00:57:43,000 --> 00:57:48,000
Ingen enda skidlöpare
har tillryggalagt...

390
00:57:48,000 --> 00:57:53,000
...70 verst om dygnet
under sådana förhållanden.

391
00:57:53,000 --> 00:57:57,000
Men vi går på.
Och det går.

392
00:58:00,000 --> 00:58:05,000
Ingen enda havsfästning har
blivit intagen ifrån havet...

393
00:58:05,000 --> 00:58:08,000
...genom infanteriangrepp.

394
00:58:08,000 --> 00:58:11,000
Men så tog
vi Kronstadt!

395
00:58:11,000 --> 00:58:15,000
Ingen enda armé - ingen
enda armé i världen...

396
00:58:15,000 --> 00:58:19,000
...har på en gång slagit
sig fri från 14 makter.

397
00:58:19,000 --> 00:58:22,000
Men Röda Armén
slog sig fri...

398
00:58:22,000 --> 00:58:27,000
...därför att Röda Armén
är en folkets armé.

399
00:58:27,000 --> 00:58:32,000
Dess hjärta, dess
vilja, dess kraft.

400
00:58:34,000 --> 00:58:38,000
Och vi, kamrater
befälselever - framtida befäl...

401
00:58:38,000 --> 00:58:42,000
...är en förtrupp
av Röda Armén.

402
00:58:43,000 --> 00:58:49,000
Vi har gått mer än 300 verst
in på fiendens etappområde.

403
00:58:49,000 --> 00:58:53,000
Nu återstår den
sista marschen...

404
00:58:53,000 --> 00:58:57,000
...och ifall löjtnanten kommer
till Kiimasjärvi före oss...

405
00:58:57,000 --> 00:59:02,000
...så är vi blottade och
hela vår marsch till intet.

406
00:59:02,000 --> 00:59:08,000
Där är en möjlighet att
komma före löjtnanten.

407
00:59:08,000 --> 00:59:12,000
Gå över Maaselkä.

408
00:59:13,000 --> 00:59:16,000
Ingen enda jägare
har gått över.

409
00:59:17,000 --> 00:59:20,000
Skall då vi verkligen
gå över Maaselkä?

410
00:59:20,000 --> 00:59:23,000
Vi måste
gå över.

411
00:59:24,000 --> 00:59:30,000
Om vi inte tar
oss över, så tappar vi
åtminstone några kilo.

412
00:59:34,000 --> 00:59:37,000
Kamrat befäl!

413
00:59:43,000 --> 00:59:47,000
Jag går inte
med. Jag kan inte.
Jag har skavsår på foten.

414
00:59:47,000 --> 00:59:50,000
Skavsår
på foten?

415
00:59:51,000 --> 00:59:54,000
Då så.
Bli här.

416
00:59:54,000 --> 00:59:57,000
Du får skorpor
och konserver...

417
00:59:57,000 --> 01:00:01,000
- Jag kan visa...
- Det behövs inte, jag tror dig.

418
01:00:01,000 --> 01:00:04,000
Vi hämtar dig
på återvägen.

419
01:00:04,000 --> 01:00:07,000
Hur är det
med dig, då?

420
01:00:07,000 --> 01:00:10,000
Med mig?
Ingenting.

421
01:00:11,000 --> 01:00:15,000
Vem mer har
skavsår på fötterna?

422
01:00:40,000 --> 01:00:46,000
- Var skall du hän?
- Jag går också med, kamrat befäl.
- Bravo! På det!

423
01:01:48,000 --> 01:01:54,000
Hela natten slog sig
rödarmisterna fram ibland
oframkomliga klippor.

424
01:02:45,000 --> 01:02:49,000
Opp och
stå, Arvo -
du förfryser!

425
01:02:50,000 --> 01:02:54,000
Gå du, Toivo! Jag är bestämt
tvungen till att bli här.

426
01:02:55,000 --> 01:02:59,000
Bli här? Det var inget särskilt
bekvämt ställe, du har valt.

427
01:02:59,000 --> 01:03:05,000
Sluta, Arvo! Vi skall
dansa på Arttus bröllop.

428
01:03:05,000 --> 01:03:11,000
Ser du? Du kan
säkert ta dig dit!

429
01:03:11,000 --> 01:03:14,000
Det gör det samma, Toivo! Jag
kommer inte över Maaselkä.

430
01:03:15,000 --> 01:03:20,000
Du kan väl ändå gå två
steg till den stenen?

431
01:03:21,000 --> 01:03:24,000
På det!

432
01:03:39,000 --> 01:03:43,000
Gör så hela
vägen ända opp!

433
01:06:08,000 --> 01:06:14,000
Först framemot
gryningen nådde truppen
Maaselkäs krön.

434
01:08:03,000 --> 01:08:09,000
- Hur många?
- Fem.
- Vem?

435
01:08:10,000 --> 01:08:16,000
Savolainen, Jääskeläinen,
Riihimäki, Turunen och
Hämäläinen.

436
01:08:24,000 --> 01:08:27,000
Är kunskaparna
återkomna?

437
01:08:27,000 --> 01:08:30,000
Nej.

438
01:08:40,000 --> 01:08:44,000
Tag ut Turunen ur
första kompaniet
till att göra en rond.

439
01:08:44,000 --> 01:08:47,000
Vi börjar angreppet
i gryningen.

440
01:08:47,000 --> 01:08:52,000
Turunen? Toivo, jag
sade, han har stupat.

441
01:08:52,000 --> 01:08:55,000
Har Turunen stupat?

442
01:08:55,000 --> 01:08:58,000
Ja.

443
01:08:59,000 --> 01:09:03,000
Dyrt skall de få betala
för denna marsch.

444
01:09:05,000 --> 01:09:08,000
Gör truppen färdig!

445
01:09:10,000 --> 01:09:14,000
På spaning.

446
01:10:38,000 --> 01:10:41,000
Åttiosju.

447
01:10:58,000 --> 01:11:01,000
Tvåhundrasjuttiofem.

448
01:11:05,000 --> 01:11:08,000
Trehundranittio.

449
01:11:31,000 --> 01:11:34,000
Arttu!

450
01:11:37,000 --> 01:11:40,000
Arttu?

451
01:11:40,000 --> 01:11:43,000
Stopp där!

452
01:11:43,000 --> 01:11:46,000
Grip honom!

453
01:12:07,000 --> 01:12:10,000
Fyrahundratrettiofem!

454
01:12:12,000 --> 01:12:15,000
Fyrahundratrettiofem!

455
01:12:19,000 --> 01:12:22,000
Där är omkring
500 av de vite.

456
01:12:22,000 --> 01:12:27,000
Arttu har blivit
tillfångatagen.

457
01:12:27,000 --> 01:12:30,000
Bataljon till strid!

458
01:12:30,000 --> 01:12:35,000
Efter mig, till
angrepp - framåt!

459
01:14:29,000 --> 01:14:32,000
Kasta in dem
igenom fönstren!

460
01:15:04,000 --> 01:15:07,000
Tag staben!

461
01:15:55,000 --> 01:15:58,000
...Toivo Antikainen!

462
01:16:43,000 --> 01:16:47,000
Kamrat befäl!

463
01:16:47,000 --> 01:16:51,000
Ställ ut vakt!

464
01:17:17,000 --> 01:17:21,000
Till befälhavaren
över trupperna i
Karelska området

465
01:17:21,000 --> 01:17:27,000
Rapport. Den 19 januari år 1922
intog internationella krigsskolans
finska bataljon byn Kiimasjärvi.

466
01:17:31,000 --> 01:17:37,000
Vitfinnarnas stab samt även
upplagen av förnödenheter, vapen
och ammunition är förintade.

467
01:17:41,000 --> 01:17:47,000
Enligt order fortsätter truppen
ǻt byn Tiksi för förenande med
Röda Arméns enheter.

468
01:18:23,000 --> 01:18:26,000
Var är befälhavaren?

469
01:18:26,000 --> 01:18:29,000
Det är jag,
som för befäl.

470
01:18:29,000 --> 01:18:32,000
Herr befälhavare...

471
01:18:32,000 --> 01:18:35,000
- Antikainen!?
- Du kom för sent, löjtnant!

472
01:18:35,000 --> 01:18:38,000
Hund!

473
01:18:42,000 --> 01:18:45,000
Farväl,
landsman!

474
01:18:47,000 --> 01:18:51,000
Hjalmar! Överbringa
befälhavaren rapporten!

475
01:18:51,000 --> 01:18:54,000
Beordrad att överbringa
befälhavaren rapporten.

476
01:18:54,000 --> 01:18:58,000
Du kommer att passera
den by, du »bytte« päls i.

477
01:18:58,000 --> 01:19:02,000
Glöm inte att
lämna igen den!

478
01:19:02,000 --> 01:19:05,000
Beordrad att
återlämna päls.

479
01:19:05,000 --> 01:19:09,000
Och begär kvitto!

480
01:19:09,000 --> 01:19:13,000
Och beordrad
att begära kvitto.

481
01:19:13,000 --> 01:19:17,000
Bastun är färdig.
När skall ni tvätta er?

482
01:19:17,000 --> 01:19:21,000
Nej, mormor, det går inte.
Vi skall strax bege oss åstad.

483
01:19:21,000 --> 01:19:27,000
- Men bastun, då?
- Vi hinner basta vid återkomsten.

484
01:19:27,000 --> 01:19:30,000
Vi skall komma
tillbaka, kamrater...

485
01:19:30,000 --> 01:19:35,000
...och stänger vår gräns
med ett så kraftigt lås...

486
01:19:35,000 --> 01:19:38,000
...så att ingen skall
våga gå över!

487
01:19:45,000 --> 01:19:50,000
Hör ni? Det är vitfinnarnas
stab, som sprängs i luften!

488
01:19:50,000 --> 01:19:55,000
Så skall alla fientliga
arméers staber sprängas...

489
01:19:55,000 --> 01:19:59,000
...vilka försöker överfalla
vårt storslagna...

490
01:19:59,000 --> 01:20:03,000
...sovjetiska fosterland!

491
01:21:36,000 --> 01:21:38,000
SLUT
översatt 2009-2017 av
Erik Jonsson

492
01:21:38,000 --> 01:21:40,000
SLUT
texten rättad 30.7.2017
av Erik Jonsson

493
01:21:40,000 --> 01:21:41,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.